Sprievodca nastavením

Ako nastaviť stmievač Hue Dimmer switch

Existujú dva spôsoby, ako pripojiť stmievač Hue Dimmer switch k systému: pomocou zariadenia Hue Bridge alebo pomocou funkcie Bluetooth.

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

So zariadením Hue Bridge si môžete plne prispôsobiť stmievač Hue Dimmer switch – a nastavenie je jednoduché.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Nastavenie stmievača Hue Dimmer switch pomocou zariadenia Hue Bridge

  1. Otvorte aplikáciu Hue.
  2. Prejdite na kartu Nastavenia a ťuknite na možnosť Príslušenstvo
Nastavenia

3. Ťuknite na položku Pridať príslušenstvo.

Pridať príslušenstvo

4. Ťuknite na možnosť Hue Dimmer switch

5. Ak má stmievač Hue Dimmer switch plastový prúžok vyčnievajúci z priestoru pre batérie, vyberte ho. Stmievač Hue Dimmer switch by mal blikať oranžovo. Ak stmievač Hue Dimmer switch nemá plastový prúžok alebo nebliká, stlačte tlačidlo nastavenia na zadnej strane stmievača a podržte ho stlačené, kým nezačne blikať. 

Hue Dimmer switch

6. Len čo aplikácia Hue nájde stmievač Hue Dimmer switch, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Budete si môcť vybrať, ktorá miestnosť alebo zóna sa stmievačom Hue Dimmer switch ovláda, a aj to, aká bude funkcia tlačidiel. 

Aplikácia pre stmievač Hue Dimmer switch

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením stmievača Hue Dimmer switch, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

Stmievač Hue Dimmer switch – časté otázky > 

Prejsť na podporu >

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

1. Podržte stmievač Hue Dimmer switch pri svetle, ktoré chcete ovládať. Stmievač držte vo vzdialenosti do 15 cm od svetla. 

Ťuknite na stmievač Hue Dimmer switch

2. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia na tri sekundy, kým nezačne blikať zelené svetlo.

3. Tento postup môžete zopakovať až pri 10 žiarovkách.

4. Ak chcete odstrániť svetlo zo stmievača Hue Dimmer switch, zopakujte rovnaký postup, ale podržte tlačidlo vypnutia 10 sekúnd.