Sprievodca nastavením

Ako nastaviť zariadenie Hue sync box

So zariadením Hue sync box si môžete vychutnať priestorové osvetlenie, pri ktorom vaše inteligentné svetlá blikajú, tancujú a menia farbu tak, aby zodpovedala tomu, čo sa odohráva na televíznej obrazovke.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Máte mobilnú aplikáciu Hue Sync?

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Hue Sync z obchodu App Store alebo Google Play Store. Uistite sa, že máte mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie Hue Bridge.

Nainštalovali ste si už zariadenie Hue sync box?

Pripojte Hue sync box na napájanie a televízor. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú so zariadením Hue sync box.

Pripojenie príslušenstva k systému Hue

  1. Skontrolujte, či máte vo svojom mobilnom zariadení aktívnu funkciu Bluetooth.
  2. Otvorte mobilnú aplikáciu Hue Sync. Aplikácia okamžite začne hľadať zariadenie Hue sync box. Po jeho nájdení ťuknite na položku Pokračovať.
Vyhľadávanie zariadenia Hue sync box

3. Vyberte sieť Wi-Fi a ťuknite na možnosť Pripojiť. Po zobrazení výzvy zadajte heslo siete Wi-Fi.

4. Stlačte a podržte tlačdilo napájania na zariadení Hue sync box. 

5. Po potvrdení pripojenia ťuknite na možnosť Vyhľadať

6. Stlačte tlačidlo na zariadení Hue Bridge.

Pripojenie zariadenia Hue Bridge

7. V mobilnej aplikácii Hue Sync vyberte existujúcu oblasť Zábava, ktorú chcete použiť so zariadením Hue sync box. Ak ste si žiadnu nevytvorili, môžete to urobiť v aplikácii Hue. 

8. Pomenujte vstupy HDMI. Napríklad HDMI 1 môže mať názov vašej hernej konzoly.

Pripojiť zariadenie Hue sync box

9. Voliteľné: Spárujte diaľkový ovládač televízora so zariadením Hue sync box.

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením zariadenia Hue sync box, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

Hue sync box – časté otázky >

Prejsť na podporu >