Sprievodca nastavením

Ako nastaviť zariadenie Hue sync box

So zariadením Hue sync box si môžete vychutnať priestorové osvetlenie, pri ktorom vaše inteligentné svetlá blikajú, tancujú a menia farbu tak, aby zodpovedala tomu, čo sa odohráva na televíznej obrazovke.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Máte aplikáciu Philips Hue?

Stiahnite si aplikáciu Philips Hue z App Store alebo Google Play Store. Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako váš Hue Bridge.

Nainštalovali ste si už zariadenie Hue sync box?

Pripojte Hue sync box na napájanie a televízor. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú so zariadením Hue sync box.

Pripojenie príslušenstva k systému Hue

  1. Skontrolujte, či máte vo svojom mobilnom zariadení aktívnu funkciu Bluetooth.
  2. Otvorte aplikáciu Philips Hue. Prejdite na kartu Synchronizácia, stlačte tlačidlo Začať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie zariadenia Hue sync box

3. Vyberte sieť Wi-Fi a ťuknite na možnosť Pripojiť. Po zobrazení výzvy zadajte heslo siete Wi-Fi.

4. Stlačte a podržte tlačdilo napájania na zariadení Hue sync box. 

5. Po potvrdení pripojenia ťuknite na možnosť Vyhľadať

6. Stlačte tlačidlo na zariadení Hue Bridge.

Pripojenie zariadenia Hue Bridge

7. V aplikácii Philips Hue vyberte existujúcu oblasť Zábava, ktorú chcete použiť so zariadením Hue sync box. Ak ste si žiadnu nevytvorili, môžete to urobiť v aplikácii Hue. 

8. Pomenujte vstupy HDMI. Napríklad HDMI 1 môže mať názov vašej hernej konzoly.

Pripojiť zariadenie Hue sync box

9. Voliteľné: Spárujte diaľkový ovládač televízora so zariadením Hue sync box.

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením zariadenia Hue sync box, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

Hue sync box – časté otázky >

Prejsť na podporu >