Sprievodca nastavením

Ako nastaviť vonkajší senzor Hue

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

So zariadením Hue Bridge získate prístup k celému súboru funkcií inteligentného osvetlenia – a nastavenie je jednoduché.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Pripojenie príslušenstva k systému Hue

  1. Otvorte aplikáciu Hue.
  2. Prejdite na kartu Nastavenia a ťuknite na možnosť Príslušenstvo.
Nastavenia

3. Ťuknite na položku Pridať príslušenstvo.

Pridať príslušenstvo

4. Ťuknite na možnosť Vonkajší senzor Hue.

5. Odstráňte držiak na stenu zo zadnej časti vonkajšieho senzora, aby ste získali prístup k tlačidlu nastavenia.

6. Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia, kým vonkajší senzor nezačne blikať.

7. Len čo aplikácia Hue nájde senzor pohybu Hue Motion sensor, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Budete môcť vybrať, ktorú miestnosť alebo zónu bude senzor pohybu monitorovať, a aj to, čo sa stane, keď sa aktivuje.

Pridanie senzora pohybu Hue Motion sensor

Po dokončení nastavenia

Inštalácia vonkajšieho senzora Hue

Umiestnite vonkajší senzor Hue tam, kde chcete, aby spúšťal svetlá. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú s vonkajším senzorom Hue.

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením vonkajšieho senzora Hue, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

Vonkajší senzor Hue – časté otázky > 

Prejsť na podporu >