Sprievodca nastavením

Ako nastaviť tlačidlo Hue Smart button

Existujú dva spôsoby, ako k systému pripojiť tlačidlo Hue Smart button: pomocou zariadenia Hue Bridge alebo pomocou funkcie Bluetooth.

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

So zariadením Hue Bridge si môžete plne prispôsobiť tlačidlo Hue Smart button – a nastavenie je jednoduché.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Nastavenie tlačidla Hue Smart button so zariadením Hue Bridge

  1. Stlačením a podržaním tlačidla Hue Smart button na tri sekundy aktivujete zariadenie. 
  2. Otvorte aplikáciu Hue.
  3. Prejdite na kartu Nastavenia a ťuknite na možnosť Príslušenstvo
Nastavenia

4. Ťuknite na položku Pridať príslušenstvo.

Pridať príslušenstvo

5. Ťuknite na možnosť Hue Smart button

6. Len čo aplikácia Hue nájde tlačidlo Hue Smart button, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Budete môcť vybrať, ktorá miestnosť alebo zóna sa tlačidlom Hue Smart button ovláda, a aj to, akú má tlačidlo funkciu.

Hue Smart button

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením tlačidla Hue Smart button, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

Hue Smart button – časté otázky > 

Prejsť na podporu >

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

1. Stlačte a podržte tlačidlo Hue Smart button po dobu troch sekúnd, kým nezačne blikať.

Hue Smart button

2. Podržte tlačidlo Hue Smart button pri svetle, ktoré chcete ovládať. Tlačidlo držte vo vzdialenosti do 15 cm od svetla. 

3. Tento postup môžete zopakovať až pri 10 žiarovkách.

4. Ak chcete odstrániť svetlo z tlačidla Hue Smart button, opakujte rovnaký postup, tlačidlo však podržte stlačené 10 sekúnd.