Sprievodca nastavením

Ako nastaviť zástrčku Hue Smart plug

Existujú dva spôsoby, ako k systému pripojiť zástrčku Hue Smart plug: pomocou zariadenia Hue Bridge alebo pomocou funkcie Bluetooth.

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

So zariadením Hue Bridge si môžete plne prispôsobiť zástrčku Hue Smart plug – a nastavenie je jednoduché.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Nainštalovali ste si už zástrčku Hue Smart plug?

Pripojte svoju zástrčku Hue Smart plug do elektrickej zásuvky. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú so zástrčkou Hue Smart plug.  

Nastavenie zástrčky Hue Smart plug so zariadením Hue Bridge

  1. Otvorte aplikáciu Hue. 
  2. Prejdite na kartu Nastavenia a ťuknite na možnosť Príslušenstvo
Nastavenia

3. Ťuknite na položku Pridať príslušenstvo.

Pridať príslušenstvo

4. Ťuknite na možnosť Hue Smart plug.

5. Ťuknite na možnosť Pridať svetlo

6. Ťuknite na možnosť Vyhľadať. Ak aplikácia Hue nedokáže zástrčku Smart plug nájsť, zadajte sériové číslo produktu. 

Pridať svetlá

7. Len čo sa zástrčku Smart plug podarí nájsť, pridá sa do vášho zoznamu svetiel. Teraz môžete zástrčku Smart plug pomenovať.

Smart plug

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením tlačidla Hue Smart button, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

Hue Smart button – časté otázky > 

Prejsť na podporu >

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

Pomocou funkcie Philips Hue s Bluetooth môžete pripojiť až 10 svetiel v jednej miestnosti – ide o najjednoduchší spôsob, ako začať s inteligentným svetlom.

Pred začatím nastavovania

Máte aplikáciu Hue Bluetooth?

Stiahnite si aplikáciu Hue Bluetooth z obchodu App Store alebo Google Play Store.

Nainštalovali ste si už inteligentnú zástrčku Smart plug?

Pripojte svoju zástrčku Hue Smart plug do elektrickej zásuvky. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú so zástrčkou Hue Smart plug.  

Nastavenie zástrčky Hue Smart plug pomocou funkcie Bluetooth

  1. Skontrolujte, či máte vo svojom mobilnom zariadení aktívnu funkciu Bluetooth.
  2. Otvorte aplikáciu Hue Bluetooth. 
  3. Prejdite do ponuky Nastavenia > Svetlá a ťuknite na ikonu plus (+) v pravom hornom rohu obrazovky.
Nastavenia

4. Aplikácia Hue Bluetooth automaticky nájde vašu zástrčku Hue Smart plug. Len čo sa zástrčku Hue Smart plug podarí nájsť, zobrazí sa na karte Domov.

Vyhľadať svetlá

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením zástrčky Hue smart plug, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue. 

Hue Smart plug – časté otázky >

Prejsť na podporu >