Sprievodca nastavením

Ako nastaviť svetelné zdroje so stmievačom Hue Dimmer switch alebo s tlačidlom Hue Smart button

Existujú dva spôsoby, ako k systému pripojiť inteligentný svetlený zdroj Hue: pomocou zariadenia Hue Bridge alebo pomocou funkcie Bluetooth.

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

So zariadením Hue Bridge získate prístup k celému súboru funkcií inteligentného osvetlenia – a nastavenie je jednoduché.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Nainštalovali ste si už svetelný zdroj Hue?

Naskrutkujte žiarovky, pripojte svetelné zdroje a zapnite ich. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú s príslušným svetelným zdrojom Hue.  

Nastavenie svetelného zdroja so zariadením Hue Bridge

  1. Otvorte aplikáciu Hue.
  2. Prejdite na kartu Domov a ťuknite na ikonu s tromi bodkami (…).
Aplikácia Hue

3. Ťuknite na položku Pridať svetlá.

Pridať svetlá

4. Ťuknite na možnosť Vyhľadať. Ak aplikácia Hue nedokáže svetlo nájsť, zadajte sériové číslo produktu. 

Vyhľadávanie

5. Keď nájdete nové svetlo, ťuknite na možnosť Spustiť konfiguráciu. Teraz môžete nové svetlá pomenovať a priradiť im typ.

Ťuknúť a podržať

6. Presuňte nové svetlá do existujúcej miestnosti alebo vytvorte novú miestnosť.

7. Dodávané príslušenstvo je už spárované s vaším svetelným zdrojom, preto ho môžete okamžite použiť s predvolenými nastaveniami. Ak si ale chcete stmievač Hue Dimmer switch alebo tlačidlo Hue Smart button prispôsobiť, musíte ich pridať do aplikácie Hue. Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na zadnej strane stmievača Hue Dimmer switch alebo tlačidla Hue Smart button po dobu 10 sekúnd.

8. V aplikácii Hue prejdite na kartu Nastavenia a ťuknite na možnosť Príslušenstvo.

9. Ťuknite na položku Pridať príslušenstvo.

10. V závislosti od toho, aké príslušenstvo máte ťuknite na možnosť Hue Dimmer switch alebo Hue Smart button. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Existuje aj druhý spôsob, ako v aplikácii Hue pridať svetlá: Prejdite na kartu Nastavenia, ťuknite na možnosť Svetlá a potom ťuknite na ikonu plus (+).

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením žiarovky alebo svetelného zdroja, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue. 

Hue Bridge – časté otázky >

Aplikácia Hue – časté otázky >

Prejsť na podporu >

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth

Pomocou funkcie Philips Hue s Bluetooth môžete pripojiť až 10 svetiel v jednej miestnosti – ide o najjednoduchší spôsob, ako začať s inteligentným svetlom.

Pred začatím nastavovania

Je vaše svetlo kompatibilné s funkciou Bluetooth?

Skontrolujte, či je na balení s produktom ikona Bluetooth. Tak sa presvedčíte, či produkt podporuje funkciu Bluetooth. Ak nevidíte ikonu Bluetooth, môžete svoj produkt pripojiť k zariadeniu Hue Bridge. 

Žiarovka Bluetooth

Máte aplikáciu Hue Bluetooth?

Stiahnite si aplikáciu Hue Bluetooth z obchodu App Store alebo Google Play Store.

Nainštalovali ste si už žiarovky alebo svetelné zdroje Hue?

Naskrutkujte žiarovky, pripojte svetelné zdroje a zapnite ich. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú s príslušným produktom Hue.

Pripojenie svetiel k systému Hue

  1. Skontrolujte, či máte vo svojom mobilnom zariadení aktívnu funkciu Bluetooth.
  2. Otvorte aplikáciu Hue Bluetooth.
Nastavenie žiarovky alebo svetelného zdroja pomocou funkcie Bluetooth

3. Prejdite do ponuky Nastavenia > Svetlá a ťuknite na ikonu plus (+) v pravom hornom rohu obrazovky.

Prejsť na nastavenia a svetlá

4. Aplikácia Hue Bluetooth automaticky nájde vaše svetlá. Bezprostredne po zaregistrovaní sa svetlá a ich príslušenstvo zobrazia na karte Domov.

5. Dodávané príslušenstvo je už spárované s vaším svetelným zdrojom, preto ho môžete okamžite použiť s predvolenými nastaveniami. 

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením svetelného zdroja, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

Prejsť na podporu >