Sprievodca nastavením

Ako nastaviť vonkajšie inteligentné svetlá

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

So zariadením Hue Bridge získate prístup k celému súboru funkcií inteligentného osvetlenia a pripojenie vonkajších inteligentných svetiel je jednoduché.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Nainštalovali ste si už vonkajšie svetlá Hue?

Nainštalujte si vonkajšie svetlá Hue na ľubovoľné miesto a pripojte ich k napájaniu. Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú s vonkajšími svetlami Hue.

Nastavenie vonkajších svetiel pomocou zariadenia Hue Bridge

  1. Otvorte aplikáciu Hue.
  2. Prejdite na kartu Domov a ťuknite na ikonu s tromi bodkami (…).
Aplikácia Hue

3. Ťuknite na položku Pridať svetlá.

Pridať svetlá

4. Ťuknite na možnosť Vyhľadať. Ak aplikácia Hue nedokáže svetlo nájsť, zadajte sériové číslo produktu. 

Vyhľadávanie

5. Keď nájdete nové svetlo, ťuknite na možnosť Spustiť konfiguráciu. Teraz môžete nové svetlá pomenovať a priradiť im typ.

Ťuknúť a podržať

6. Presuňte nové svetlá do existujúcej miestnosti alebo vytvorte novú miestnosť.

K dispozícii je aj druhý spôsob, ako pridať svetlá v aplikácii Hue: Prejdite na kartu Nastavenia, ťuknite na možnosť Svetlá a potom na ikonu plus (+).

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením žiarovky alebo svetelného zdroja, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue. 

Hue Bridge – časté otázky >

Aplikácia Hue – časté otázky >

Prejsť na podporu >