Príslušenstvo

Či už používate prepínač Hue Dimmer switch, inteligentnú zástrčku Hue Smart plug alebo snímač. Na tomto mieste nájdete najnovšie vylepšenia a aktualizácie softvéru, ktorý podporuje vaše príslušenstvo pre inteligentné osvetlenie. Tieto poznámky k verzii s každou zmenou softvéru aktualizujeme, aby ste mali prehľad o novinkách.

Chcete mať istotu, že aktualizácie dostanete okamžite? Povoľte si v aplikácii Hue automatickú aktualizáciu systému Philips Hue (Nastavenia > Aktualizácia softvéru > Automatická aktualizácia).

Hue Smart Button
December 18, 2019
Software version: 2.30.0_r30777

  • Fixed a compatibility issue with third-party products

Hue Dimmer Switch
October 7, 2019
Software version: 6.1.1.28573

  • Improved communication with Hue Bridge
  • Performance and behavioral improvements

Hue Motion Sensor & Hue Outdoor Sensor
March 11, 2019
Software version: 6.1.1.27575

  • Fix for light level sensor issue observed by some users.
  • Reliability and behavioral improvements.