Príslušenstvo

Či už používate prepínač Hue Dimmer switch, inteligentnú zástrčku Hue Smart plug alebo snímač. Na tomto mieste nájdete najnovšie vylepšenia a aktualizácie softvéru, ktorý podporuje vaše príslušenstvo pre inteligentné osvetlenie. Tieto poznámky k verzii s každou zmenou softvéru aktualizujeme, aby ste mali prehľad o novinkách.

Chcete mať istotu, že aktualizácie dostanete okamžite? Povoľte si v aplikácii Hue automatickú aktualizáciu systému Philips Hue (Nastavenia > Aktualizácia softvéru > Automatická aktualizácia).

July 22, 2022  
Philips Hue Tap dial switch
Software version 2.59.25

 • The Tap dial switch now displays the correct battery status.

December 8, 2021 
Philips Hue smart plug 
Software version 1.93.6

 • Security improvements
 • Bug fixes and stability improvements

September 13, 2021
Hue dimmer switch v2 
Software version: 2.45.2_hF4400CA

This update for the Philips Hue dimmer switch includes:

 • Bug fixes and security improvements

Hue smart button 
Software version: 2.47.8_h2f96862 
 
This update for the Philips Hue smart button includes:

 • Bug fixes and stability improvements
 • Security improvements

December 18, 2019
Hue smart button
Software version: 2.30.0_r30777

 • Fixed a compatibility issue with third-party products

October 7, 2019
Hue dimmer switch
Software version: 6.1.1.28573

 • Improved communication with Hue Bridge
 • Performance and behavioral improvements

March 11, 2019
Hue indoor motion sensor
Hue outdoor motion sensor
Software version: 6.1.1.27575

 • Fix for light level sensor issue observed by some users.
 • Reliability and behavioral improvements.

Bridge

Poznámky k vydaniu zariadenia Hue Bridge

All release notes

Poznámky k vydaniu