Príslušenstvo

Či už používate prepínač Hue Dimmer switch, inteligentnú zástrčku Hue Smart plug alebo snímač. Na tomto mieste nájdete najnovšie vylepšenia a aktualizácie softvéru, ktorý podporuje vaše príslušenstvo pre inteligentné osvetlenie. Tieto poznámky k verzii s každou zmenou softvéru aktualizujeme, aby ste mali prehľad o novinkách.

Chcete mať istotu, že aktualizácie dostanete okamžite? Povoľte si v aplikácii Hue automatickú aktualizáciu systému Philips Hue (Nastavenia > Aktualizácia softvéru > Automatická aktualizácia).

December 8, 2021 
Philips Hue smart plug 
Software version 1.93.6

  • Security improvements
  • Bug fixes and stability improvements

September 13, 2021
Hue dimmer switch v2 
Software version: 2.45.2_hF4400CA

This update for the Philips Hue dimmer switch includes:

  • Bug fixes and security improvements

Hue smart button 
Software version: 2.47.8_h2f96862 
 
This update for the Philips Hue smart button includes:

  • Bug fixes and stability improvements
  • Security improvements

December 18, 2019
Hue smart button
Software version: 2.30.0_r30777

  • Fixed a compatibility issue with third-party products

October 7, 2019
Hue dimmer switch
Software version: 6.1.1.28573

  • Improved communication with Hue Bridge
  • Performance and behavioral improvements

March 11, 2019
Hue indoor motion sensor
Hue outdoor motion sensor
Software version: 6.1.1.27575

  • Fix for light level sensor issue observed by some users.
  • Reliability and behavioral improvements.

Bridge

Poznámky k vydaniu zariadenia Hue Bridge

All release notes

Poznámky k vydaniu