Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập Hue sync box, công tắc, v.v.

Chọn sản phẩm của bạn

Philips Hue có nhiều loại phụ kiện để sử dụng với đèn thông minh. Bạn có thể xem hướng dẫn thiết lập phù hợp bằng cách chọn sản phẩm của bạn bên dưới.

Tìm hiểu Hue