Najčastejšie otázky o hardvéri Philips

Potrebujete pomoc s nastavením zariadenia Philips Hue Secure?

Pokyny na nastavenie svojho produktu Philips Hue Secure nájdete v našich podrobných príručkách.

Riešenie problémov s kamerou

Kameru Secure nemôžem pridať do systému Philips Hue. Čo mám urobiť?
Živý prenos z mojej kamery Secure sa nenačíta správne alebo moja kamera prešla do režimu offline. Čo mám urobiť?
Aplikácia Philips Hue zobrazuje moju kameru ako nedosiahnuteľnú. Čo mám urobiť?
Čo mám robiť, ak sa moja kamera nepripojí počas nastavovania k sieti Wi-Fi? 
Aké oprávnenia potrebujem na pridanie kamery Secure?
Prečo nemôžem vybrať svoj vonkajší snímač na karte systému Secure?
Ako vykonám opätovné spustenie alebo reštart kamery Secure?
Čo signalizujú indikátory LED kamery Secure?
Čo mám robiť, keď ma kamera Secure upozorní na vybitý akumulátor?
Čo sa stane s mojou kamerou Secure, ak prestane fungovať zariadenie Hue Bridge?
Moja kamera sa neustále reštartuje. Čo mám robiť?
Ako obnovím výrobné nastavenie kamery Secure?
Prečo sa moja kamera Secure nezapne, keď je pripojená do siete?
Bude mať výmena routera vplyv na moju kameru Secure?
Ako po zmene hesla siete Wi-Fi aktualizujem údaje vo svojej kamere Secure?
Došlo ku krádeži mojej kamery Secure. Čo mám urobiť?

Kamery

Aký má moja kamera Secure dosah detekcie?
Ako v svojej kamere Secure aktualizujem softvér?
Majú kamery Secure nočné videnie?
Podporuje kamera Secure rozpoznávanie tváre?
Môžem upraviť hlasitosť reproduktora kamery?
Môžem zapnúť a vypnúť nočné videnie svojej kamery Secure?
Funguje kamera v sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz alebo 5 GHz?
Aké majú kamery Secure minimálne požiadavky na internet?
Čo je to detekcia osôb?
Čo je to detekcia zásielky?
Čo je to detekcia zvierat?
Sú k dispozícii rozšírené výstrahy kamery Secure, keď je kamera deaktivovaná?
Potrebujem na aktualizáciu kamery Secure zariadenie Hue Bridge?
Na čo slúži tlačidlo na mojej kamere Secure?
Ako získam bezplatnú skúšobnú verziu plánu Secure a kedy sa tento plán spustí?
Môžem pri kamere Secure zmeniť jazyk alebo hlas?

Kamera napájaná z akumulátora

Ako dlho trvá dobitie akumulátora kamery Philips Hue Secure napájanej z akumulátora?
Môže kamera Secure napájaná z akumulátora fungovať vo všetkých poveternostných podmienkach?
Je akumulátor kamery Secure plne nabitý?
Možno akumulátor kamery Secure napájanej z akumulátora vymeniť?
Môžem kameru Secure napájanú z akumulátora používať, kým je pripojená k nabíjačke?
Ako môžem pri svojej kamere Secure napájanej z akumulátora maximalizovať výdrž akumulátora?

Kontaktný senzor

Na čo slúži svetelný indikátor LED na kontaktnom snímači Secure?
Môžem kontaktný snímač Secure použiť na účely súvisiace so zabezpečením a aj na ovládanie osvetlenia?
Ako vykonám obnovenie nastavenia kontaktného snímača Secure?
Kam mám kontaktný snímač Secure umiestniť?
Ako ďaleko od magnetu sa musí kontaktný snímač Secure nachádzať?
Je nutné, aby kontaktný snímač Secure a jeho magnet boli v rovnakej výške?
Aký typ batérie kontaktný snímač Secure využíva a ako dlho táto batéria vydrží?
Na čo slúži tlačidlo na kontaktnom snímači Secure?
Je možné kontaktný snímač Secure použiť aj bez zariadenia Hue Bridge?
Môžem vypnúť alebo upraviť jas indikátora LED na kontaktnom snímači Secure?
Podporujú kontaktný snímač Secure asistenčné systémy inteligentnej domácnosti?
Indikátor LED na mojom kontaktnom snímači Secure svieti načerveno, batéria je však plne nabitá. V čom je problém?
Prečo môj kontaktný snímač Secure odoslal oznámenie s upozornením na potenciálnu neoprávnenú manipuláciu?
Kontaktný snímač Secure prestal detekovať otvorenie a zatvorenie. Čo mám urobiť?
Na aké povrchy môžem použiť lepiacu pásku kontaktného snímača Secure?
Ako mám kontaktný snímač Secure nainštalovať?
Ako ďaleko od magnetu sa musí kontaktný snímač Secure nachádzať?
Prečo kontaktný snímač Secure nedetekuje aktivitu, keď ho rýchlo otvorím a zatvorím?

Inštalácia a montáž kamery

Čo potrebujem na nastavenie kamery Secure?
Ako otestujem svoj systém Philips Hue Secure?
Ako nastavím kameru Secure?
Môžem svoju kameru Secure upevniť k stropu?
Kam mám namontovať kameru Secure?
Aký nízkonapäťový zdroj je vhodné použiť spolu s kamerou Secure?
Môžem upraviť uhol snímania kamery Secure?
Philips Hue YouTube

Watch how-to videos

Browse how-to videos on the official Philips Hue YouTube channel for guidance on setting up and installing Philips Hue products.

Obráťte sa na nás.

Vždy vám radi pomôžeme

Navštívte naše kanály na sociálnych sieťach

Produkt, propagácia a záruka