Specifikace

Rozměry a hmotnost výrobku

Délka napájecího kabelu

3 m

Servis

Záruka

2 roky

Podporované systémy

Aplikace Philips Hue

Android 10.0 a novější

Rozměry a hmotnost balení

EAN/UPC – výrobek

8720169160811

Čistá hmotnost

0,09 kg

Hrubá hmotnost

0,11 kg

Výška

100 mm

Délka

25 mm

Šířka

115 mm

Číslo materiálu (12NC)

929003563201

Jiné

Uživatelská příručka

Likvidace produktu

Na konci (ekonomické) životnosti zlikvidujte produkt podle místních pravidel a nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Správná likvidace vašeho produktu pomůže předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví

Demontáž

Nejsou k dispozici žádné informace o demontáži

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu