Ukončení podpory

Ukončení podpory

  1. Zásady pro ukončení podpory (Philips Hue Bridge)
  2. Zásady pro ukončení podpory (světla, zařízení a příslušenství Philips Hue – kromě Philips Hue Bridge)
  3. Zásady pro ukončení podpory (mobilní aplikace Philips Hue)
  4. Zásady pro ukončení podpory produktů Philips Hue
  5. Aktuální stav podpory produktů Philips Hue

Aktuální stav podpory produktů Philips Hue najdete v části 5. V rozsahu, v jakém jsou smluvní podmínky těchto Zásad pro ukončení podpory v rozporu s omezenou zárukou na produkt Philips Hue, budou určující podmínky těchto Zásad pro ukončení podpory. Čas od času můžeme tyto Zásady pro ukončení podpory zaktualizovat. Pokud tak učiníme, zveřejníme aktualizované zásady na našem webu Philips Hue. 

1. Zásady pro ukončení podpory (Philips Hue Bridge)

Důležité upozornění k aktualizacím softwaru, online službám a kompatibilitě

Děkujeme vám za nákup.

Philips Hue Bridge pro své fungování vyžaduje připojení k internetu. Philips Hue Bridge dostává aktualizace softwaru přímo od společnosti Signify (dříve známé pod názvem Philips Lighting), když je připojený k routeru s přístupem k internetu a používá se s oficiální mobilní aplikací Philips Hue.

Společnost Signify plánuje pro váš Philips Hue Bridge poskytovat hlavní aktualizace softwaru, pokud nějaké budou, po dobu minimálně jednoho (1) roku od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce (kromě případů, kdy to neumožňuje hardware).

Společnost Signify bude navíc i nadále poskytovat podporu pro Philips Hue Bridge ve formě požadovaných aktualizací zabezpečení, kvality a interoperability a také zajišťovat kompatibilitu s našimi online službami a nejnovější verzí naší mobilní aplikace Philips Hue po dobu minimálně tří (3) let od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce.*

Následně se může společnost Signify podle svého uvážení rozhodnout, zda bude aktualizace softwaru a/nebo kompatibilitu s online službami a/nebo mobilní aplikace Philips Hue zajišťovat i nadále. Pokud bude zajišťování aktualizací softwaru a/nebo kompatibility s online službami a/nebo mobilních aplikací Philips Hue ukončeno, doporučujeme upgradovat na novou verzi produktu Philips Hue Bridge.

Od 30. dubna 2020 nejsou k dispozici žádné aktualizace softwaru pro Philips Hue Bridge v1 a zajišťování kompatibility s našimi online službami bylo k tomuto datu ukončeno. Hue Bridge v1 lze ovládat pouze místně prostřednictvím vyhrazené mobilní aplikace Philips Hue Bridge v1.

* Pro zajištění kompatibility s našimi online službami je nutné Philips Hue Bridge udržovat v aktuálním stavu a tato kompatibilita bude zajišťována pro poslední 3 (tři) vydané verze softwaru, s výjimkou důležitých aktualizací zabezpečení, u nichž může být nezbytné podporu omezit. Pro zajištění kompatibility s oficiálními mobilními aplikacemi Philips Hue je nutné Hue Bridge neustále aktualizovat na nejnovější verzi softwaru.

2. Zásady pro ukončení podpory (světla, zařízení a příslušenství Philips Hue – kromě Philips Hue Bridge)

Důležité upozornění k aktualizacím softwaru, funkcím, online službám a kompatibilitě

Děkujeme vám za nákup.

Světla, zařízení a příslušenství Philips Hue (kromě Philips Hue Bridge) (v této části 2 označovaná jako „Produkt“) mohou dostávat aktualizace softwaru přímo od společnosti Signify (dříve známé pod názvem Philips Lighting), když jsou připojená k oficiální mobilní aplikaci Philips Hue s přístupem k internetu.**

Společnost Signify plánuje poskytovat pro váš Produkt hlavní aktualizace softwaru, pokud nějaké budou, po dobu minimálně jednoho (1) roku od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce (kromě případů, kdy to neumožňuje hardware a/nebo systém). Některé funkce proto nemusí být dostupné pro všechny Produkty, jak o tom budeme čas od času informovat na našem webu Philips Hue (v rámci těchto Zásad pro ukončení podpory nebo jinak) nebo (pokud je to relevantní) v naší oficiální mobilní aplikaci Philips Hue.

Společnost Signify bude navíc i nadále poskytovat podporu pro váš Produkt ve formě požadovaných aktualizací zabezpečení, kvality a interoperability a také zajišťovat kompatibilitu s našimi online službami, nejnovější verzí našeho Philips Hue Bridge (pokud je to relevantní) a nejnovější verzí naší mobilní aplikace Philips Hue po dobu minimálně pěti (5) let od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce.*

Následně se může společnost Signify podle svého uvážení rozhodnout, zda bude aktualizace softwaru a/nebo kompatibilitu s online službami a/nebo mobilní aplikace pro váš Produkt zajišťovat i nadále. Pokud bude zajišťování aktualizací softwaru a/nebo kompatibility s online službami a/nebo mobilních aplikací ukončeno, doporučujeme upgradovat na novou generaci produktu.

** Protože je Philips Hue HDMI Sync Box přímo připojený k Wi-Fi, aktualizuje se na nejnovější verzi softwaru automaticky. Aby byla zajištěna kompatibilita s mobilními aplikacemi Philips Hue, je třeba Philips Hue HDMI Sync Box udržovat v aktuálním stavu.

* Pro zajištění kompatibility s našimi online službami je nutné Philips Hue Bridge udržovat v aktuálním stavu a tato kompatibilita bude zajišťována pro poslední 3 (tři) vydané verze softwaru, s výjimkou důležitých aktualizací zabezpečení, u nichž může být nezbytné podporu omezit. Pro zajištění kompatibility s oficiálními mobilními aplikacemi Hue je nutné Hue Bridge neustále aktualizovat na nejnovější verzi softwaru.

3. Zásady pro ukončení podpory (mobilní aplikace Philips Hue)

Abychom dokázali zajistit, že naši zákazníci budou mít pro připojená světla trvale k dispozici nejlepší možnosti, jsou pravidelně uváděny nové a vylepšené verze mobilních aplikací Philips Hue. Vyhrazujeme si právo odebrat, přesunout, změnit nebo zkombinovat funkce našich mobilních aplikací bez předchozího upozornění. Příležitostně se také můžeme rozhodnout vyřadit mobilní aplikaci z provozu, pokud se domníváme, že její samostatné fungování již není relevantní. V takových případech oznámíme její vyřazení z provozu [3 měsíce] předem na této stránce podpory. Aktualizace mobilních aplikací vyřazených z provozu budou ukončeny a dané mobilní aplikace již nebudou k dispozici ke stažení.

Naším cílem je podporovat naše mobilní aplikace Philips Hue alespoň na posledních 2 hlavních verzích operačních systémů iOS a Android.

Od 30. dubna 2020 nejsou k dispozici žádné aktualizace softwaru pro mobilní aplikaci Hue Bridge v1 a zajišťování kompatibility s našimi online službami bylo k tomuto datu ukončeno. V souvislosti s tím bude ukončena podpora pro vyhrazenou mobilní aplikaci Philips Hue Bridge v1 a k 30. dubnu 2022 bude tato aplikace vyřazena z provozu. Do té doby bude mobilní aplikace Philips Hue Bridge v1 dostupná na stránce https://www.philips-hue.com/app.

4. Zásady pro ukončení podpory produktů Philips Hue

 

Produkty Kompatibilita s cloudem Philips Hue Kompatibilita s mobilní aplikací Philips Hue Opravy zabezpečení, kvality a interoperability
Philips Hue Bridge Minimálně 3 roky (pouze 3 poslední verze softwaru)* Minimálně 3 roky (pouze poslední verze softwaru) Minimálně 3 roky (všechny verze softwaru)
Světla, zařízení a příslušenství Philips Hue (kromě Philips Hue Bridge) Nevztahuje se Minimálně 5 let Minimálně 5 let
Hue Bridge v1 Do 30. dubna 2020 Po 29. dubnu 2019 pomocí aplikace Philips Hue Bridge v1  Do 1. čtvrtletí 2020
Mobilní aplikace Philips Hue      

 

Lhůty se počítají od okamžiku, kdy společnost Signify přestane prodávat tuto verzi produktu.

* S výjimkou důležitých bezpečnostních oprav

5. Aktuální stav podpory produktů Philips Hue

Blíží se ukončení podpory následujících produktů:

Produkt Počáteční datum ukončení podpory
Hue Bridge v1 30. dubna 2020
Mobilní aplikace Hue Bridge v1 30. dubna 2022

 

Následující produkty se nacházejí ve fázi aktivní podpory:

Produkt
Hue Bridge v2
Všechna světla značky Hue
Veškeré příslušenství značky Hue
Všechna zařízení značky Hue (HDMI Sync Box)

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu