Philips Hue

Oznámení o ochraně soukromí

Poslední aktualizace: duben 2021

V Signify bereme ochranu vašich osobních údajů velice vážně.

Signify je společnost, která vyvíjí výrobky a služby Philips Hue pod značkami Philips Hue. Na použití značky Philips u výrobků a služeb Philips Hue udělila společnosti Signify výhradní licenci společnost Royal Philips.

Ochrana osobních údajů je nedílnou součástí vývoje všech výrobků a jejich funkcí. Vzhledem k tomu, že úspěšné vztahy vyžadují vzájemnou důvěru a stejný pohled na věc, usilujeme o to, aby byl způsob, jakým s vašimi osobními údaji nakládáme, zcela transparentní. Pamatujte na to, že osobní údaje (v tomto oznámení je můžeme označovat jen jako „údaje“ nebo „vaše údaje“) jsou všechny informace nebo soubory informací, na jejichž základě vás můžeme přímo nebo nepřímo identifikovat. Mezi tyto identifikátory patří například jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (které označujeme také jako „Oznámení“) jsme sepsali, abyste snadno získali přehled o tom, kdo jsme, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, co s nimi děláme, jaká práva na ochranu soukromí a možnosti máte a jak se na nás můžete obracet s dotazy.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si celé toto Oznámení důkladně pročetli. Pokud s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, své osobní údaje nám neposkytujte.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na systém Philips Hue. Náš ekosystém vás informuje o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme při vašich interakcích s námi (například když nám předáváte údaje, registrujete si účet nebo kupujete výrobky přímo v našem webovém obchodě). Přečtěte si, jaké zdroje údajů používáme, k jakým účelům je používáme a jaký typ osobních údajů zpracováváme.

Používáme soubory cookie a další sledovací technologie. Podrobnější informace o tom, kdy a jak je používáme a jak můžete jejich používání ovlivnit, najdete v našem Oznámení o souborech cookie nebo níže. 

Naše služby, webové stránky a mobilní aplikace jsou navrženy a určeny pro dospělé osoby. Přečtěte si, jaký právní základ pro zpracování údajů můžeme využívat a jak chráníme děti.

Jaké máte povinnosti? Doporučujeme vám udržovat své osobní údaje pod kontrolou a zjistit, jaké možnosti máte k dispozici. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů k tomuto oznámení nebo ve spojitosti s vašimi osobními údaji či právem na soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby, a to už od chvíle, kdy se o použití výrobků Philips Hue začnete zajímat. Konkrétně je používáme k tomu, abychom mohli neustále vylepšovat naše výrobky na základě vašich názorů a zpětné vazby a zajišťovat zákaznickou podporu i personalizovaný marketing. Přečtěte si, jak vaše osobní údaje používáme.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? Přečtěte si, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme a podle jakých kritérií vyhodnocujeme délku doby uchovávání.

Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme? Přečtěte si, jaká opatření nám pomáhají udržovat vaše data v bezpečí.

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme. Sdílíme je jen za určitých okolností. Přečtěte si podrobnější informace. 

V případě přenosu vašich osobních údajů do zahraničí je chráníme různými technickými, organizačními i právními prostředky. Kliknutím sem zobrazíte další informace. 

Přečtěte si, kdo jsme a koho myslíme výrazem „my“. 

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme, když to vyžadují změny našich výrobků nebo jejich funkcí. Pokud jsou změny významné nebo z nich plynou důsledky pro vaše práva podle tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, sdělíme vám více informací a zachováme předchozí verze pro možnost nahlédnutí. Tyto předchozí verze našeho Oznámení o ochraně osobních údajů najdete v archivu. 

Ikona souborů cookie

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na systém Philips Hue. Náš ekosystém vás informuje o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme při vašich interakcích s námi (například když nám předáváte údaje, registrujete si účet nebo kupujete výrobky přímo v našem webovém obchodě). Přečtěte si, jaké zdroje údajů používáme, k jakým účelům je používáme a jaký typ osobních údajů zpracováváme.

KDY TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

Philips Hue není jen chytrá žárovka. Je to ekosystém chytrého osvětlení. Systém Philips Hue zahrnuje různé díly a funkce, které vyžadují odlišné způsoby zpracování osobních údajů.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na systém Philips Hue a pokrývá například tyto situace:

 • když navštívíte nebo použijete naše webové stránky, aplikace nebo kanály na sociálních sítích;
 • když si u nás vytvoříte nový účet;
 • když si koupíte naše výrobky přímo z webového obchodu Philips Hue;
 • když použijete naše výrobky Philips Hue, jejich funkce nebo aplikace;
 • když se přihlásíte k odběru našich zpravodajů, propagačních akcí nebo jiných marketingových iniciativ;
 • když se obrátíte na náš tým péče o zákazníky nebo s ním jednáte;
 • když s námi jednáte nebo používáte náš systém jiným způsobem.

Pokud se vás rozsah tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Philips Hue netýká, bude se na vaše osobní údaje vztahovat jiné oznámení o ochraně osobních údajů. Jestliže pro vás platí další podmínky ochrany osobních údajů nebo oznámení o ochraně osobních údajů, doporučujeme vám si je přečíst. Naše oznámení o ochraně osobních údajů najdete v Signify Privacy Centre

JAKÉ TYPY ÚDAJŮ O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Podle toho, jakým způsobem s námi jednáte (např. online, offline, telefonicky atd.) a jaké výrobky od nás nakupujete, případně jak je používáte, o vás zpracováváme různé druhy údajů.

Určité způsoby zpracování údajů jsou nezbytné k tomu, aby naše výrobky fungovaly, jak mají. Jestliže se rozhodnete s námi tyto údaje nesdílet, nebudeme vám moct zprostředkovat všechny funkce našich výrobků, systému nebo aplikací. Pokud se například rozhodnete neudělit naší mobilní aplikaci oprávnění k přístupu k poloze v telefonu, aplikace nepozná, kdy přijdete domů, a proto nebudou fungovat nakonfigurované rutiny doma i mimo domov (závisí totiž na schopnosti mobilní aplikace rozpoznat, kde se nacházíte).

Vaše osobní údaje zpracováváme, i když je s námi sdílíte z vlastní vůle. Na základě tohoto typu údajů bude vše mnohem lépe přizpůsobeno přímo vám. Příkladem může být to, jak pojmenujete své výrobky Philips Hue.

V následující části najdete přehled obecných kategorií údajů, které shromažďujeme v závislosti na tom, jak a jaké z našich výrobků, systémů nebo aplikací používáte:

Zdroj údajů

Účel zpracování

Příklady zpracovávaných údajů

Údaje o účtu Philips Hue

Když si u nás vytvoříte účet, budeme zpracovávat vaše údaje nutné k jeho vytvoření a správě.

Když se zaregistrujete přímo u nás, mezi zpracovávané údaje může patřit vaše celé jméno, e-mailová adresa, heslo, země a jazyk.

Pokud se k vytvoření účtu rozhodnete využít externí možnosti přihlášení, můžeme dostat určité další informace o profilu, například vaši e-mailovou adresu a název účtu.

Když připojíte nějaký výrobek, stane se součástí vašeho účtu Philips Hue.

Údaje o koupi

Když si koupíte výrobek přímo v našem webovém obchodě, vaše osobní údaje použijeme k vyřízení tohoto nákupu.

Připomínáme, že zpracování plateb v našich webových obchodech zajišťuje třetí strana. Neukládáme údaje o vaší platební kartě ani neřídíme žádnou jinou část zpracování platby, například ověření, že nedochází k podvodu – toto zajišťuje třetí strana. Od této třetí strany dostáváme omezené informace, např. poslední čtyři číslice na platební kartě nebo údaj o tom, zda platba proběhla úspěšně. Na zpracování těchto údajů se vztahuje oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Luzern Technology Solutions Limited, které najdete zde: https://luzern.co/privacy-policy/.

Když výrobek zakoupíte přímo od nás, můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

· informace o objednávce, např. kontaktní údaje, doručovací a fakturační adresa, historie faktur,

· podrobnosti o zakoupeném výrobku,

· stav platby (zda platba proběhla úspěšně),

· informace o doručení a případně informace o vrácení či výměně.

Údaje o zákaznické péči

Osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli zajistit zákaznickou podporu, reagovat na vaše dotazy, plnit vaše požadavky a poskytovat vám další zákaznické služby. Tyto osobní údaje můžeme používat také k vylepšování a přizpůsobování našich výrobků a jejich funkcí a ke školení našich pracovníků v oddělení péče o zákazníky.

 

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu nebo když komunikujete s některým ze zástupců našeho oddělení péče o zákazníky e-mailem, telefonicky, prostřednictvím sociálních sítí nebo obdobným způsobem, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

· záznam telefonátu s vámi, pokud jste udělili souhlas (v případě potřeby),

· vaše dotazy nebo požadavky,

· stav požadavku,

· všechny zdroje údajů, které budeme mít k dispozici, pokud jsou nezbytné k poskytování zákaznické podpory.

Údaje o souborech cookie a podobných sledovacích technologiích

Tyto údaje využíváme k poskytování požadovaných funkcí, pro účely zabezpečení, k vylepšování našeho ekosystému (kde je to relevantní), k personalizaci a k marketingovým aktivitám. 

Zpracovávané údaje se odvíjí od toho, jak jste se rozhodli.

Obecně platí, že můžeme zpracovávat následující údaje:

· jedinečný identifikátor uživatele (je uložen v souboru cookie určeném pro sledování a může být uložen na našich serverech),

· informace o IP adrese, adrese URL odkazující stránky, prohlížeči, operačním systému ze souboru cookie,

· animace CSS a dynamický obsah,

· kliknutí návštěvníků / dotyky prvků, změny polí pro zadávání (např. textových polí, voliče CSS nebo časového razítka),

· metadata prvků a relace, obsah zadávaný do polí, systémové chyby, velikost okna a změny velikosti, poloha myši, snímek stránky, informace o tom, zda uživatel kliknul na odkaz v e-mailu, a další události. Takové údaje vás mohou identifikovat.

Nezaznamenáváme žádné stisky kláves na klávesnici.

Údaje o využívání ve spojitosti s našimi výrobky a jejich funkcemi

Tyto údaje využíváme k poskytování požadovaných funkcí a vylepšování nebo vývoji našich výrobků a nových technologií (kde je to relevantní) prostřednictvím analýz, k personalizaci funkcí našich výrobků a k marketingovým aktivitám. 

· Informace o zařízení

· Informace o protokolu

· Informace o poloze – výhradně v rozsahu nezbytném k tomu, abychom vám mohli zprostředkovávat naše služby v požadovaném rozsahu. Tyto informace potřebuje například naše aplikace Philips Hue k tomu, aby umožňovala správnou aktivaci světel prostřednictvím určitých nastavených rutin, například aktivace v čase východu a západu slunce ve vaší lokalitě nebo při příchodu domů či odchodu z domu. Údaje o poloze poskytované zařízením, které tyto služby používá, zůstanou uložené jak v zařízení, tak ve Philips Hue Bridge. Pokud jde o aplikaci Philips Hue Bluetooth, údaje o poloze budou posílány přes váš operační systém, protože je to tak vyžadováno při povolení připojení Bluetooth ke světlům. Údaje o vaší poloze s námi nebudou sdíleny.

· další informace o tom, jak používáte naše výrobky, a další informace o nastavení.

Údaje o online zpětné vazbě

Tyto osobní údaje používáme k tomu, abychom ostatní uživatele informovali o hodnotě našich nabídek.

 

Když tuto funkci používáte, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

· vaše komentáře a recenze,

· vaši totožnost (pokud ji uvedete).

Údaje o online losování a soutěžích

Tyto osobní údaje používáme, abychom vám umožnili účastnit se soutěže, bránili podvodům, předali vám cenu a zasílali vám marketingová sdělení v případě, že jste k tomu udělili souhlas. 

Pokud se rozhodnete účastnit našich soutěží, můžeme na základě vašich rozhodnutí shromažďovat následující osobní údaje:

· Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, datum narození, další informace podle potřeby či podmínek příslušné soutěže

Údaje pro social listening

Tyto osobní údaje používáme, abychom si udělali celkový obrázek o tom, jak lidé vnímají nás a naši značku, a abychom řešili problémy související s našimi výrobky a jejich funkcemi.

 

 

Když veřejně používáte sociální sítě a komunikujete na nich, vaše osobní údaje zpracovává třetí strana, která nám poskytuje služby social listeningu.

Mezi shromažďované osobní údaje patří ty, které se rozhodnete zveřejnit: jméno, datum narození nebo věk, zájmy, komentáře a obsah, který jste zveřejnili nebo sdíleli.

Obsah vytvářený uživatelem

Pokud s tím vyjádříte souhlas, budeme moci používat obsah, který jste zveřejnili online (například pořízené obrázky nebo videa obsahující výrobky Philips Hue), a představovat ho veřejnosti prostřednictvím kteréhokoli z našich kanálů.

Zpracovávané osobní údaje se odvíjí od toho, jaké informace jste zveřejnili. Mezi shromažďované osobní údaje mohou patřit například tyto informace: uživatelské jméno a komentáře nebo obsah, který jste zveřejnili.

Pamatujte si, že k obsahu, který nám poskytnete, bude mít přístup veřejnost. Proto se před vyjádřením souhlasu ujistěte, zda je pro vás sdílení osobních údajů, které mohou být viditelné, přijatelné.

Interakce uživatelů

Pokud upravíte nastavení účtu, uživatelská jména nebo stav souhlasu s marketingem, tyto události se zaznamenají v našich backendových systémech.

Backendové systémy budou shromažďovat informace, které lze považovat za osobní údaje, například:

· požadavek na změnu,

· časové razítko požadavku.

Kontaktní formuláře

Když odešlete kontaktní formulář nebo se přihlásíte k odběru našich zpravodajů či marketingových nabídek, budeme zpracovávat určité typy vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které uvedete, budou zpracovávány s cílem naplnit účel, za jakým byly shromážděny. Obecně platí, že můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

· celé jméno,

· e-mailová adresa,

· stav souhlasu a časové razítko.

Údaje třetích stran

Vaše osobní údaje můžeme vedle našich webových stránek, aplikací a dalších digitálních kanálů získávat i z jiných zdrojů, například z platforem sociálních sítí, od marketingových partnerů nebo obecněji od poskytovatelů výrobků a jejich funkcí, které doplňují ekosystém Philips Hue, například poskytovatelů hlasových asistentů.

Pokud například výrobky Philips Hue ovládáte výrobkem ovládaným hlasem (jako je Amazon Alexa, Apple Siri, Google), budete vyzváni k povolení propojení takového zařízení se systémem Philips Hue. Jakmile tato funkce bude aktivní, budeme moci shromažďovat a zpracovávat funkční data (například údaje o registraci, informace o využívání a diagnostické informace) a data o vašem používání daných výrobků. Neshromažďujeme ani nezpracováváme zvukové záznamy.

Zpracovávané údaje se odvíjí především od toho, jak jste se rozhodli a jaké třetí strany jsou zapojeny. Pokud byste v tomto ohledu měli zájem o přesné informace, kontaktujte nás

Údaje o účtu Philips Hue
Údaje o koupi
Údaje o zákaznické péči
Údaje o souborech cookie a podobných sledovacích technologiích
Údaje o využívání ve spojitosti s našimi výrobky a jejich funkcemi
Údaje o online zpětné vazbě
Údaje o online losování a soutěžích
Údaje pro social listening
Obsah vytvářený uživatelem
Interakce uživatelů
Kontaktní formuláře
Údaje třetích stran
Ikona souborů cookie

Používáme soubory cookie a další sledovací technologie. Podrobnější informace o tom, kdy a jak je používáme a jak můžete jejich používání ovlivnit, najdete v našem Oznámení o souborech cookie nebo níže.

Cookie je obecný název pro malý textový soubor, který uživateli přiřazuje identifikátor. Soubor cookie může shromažďovat osobní údaje.

Další informace o tom, jak soubory cookie a jiné sledovací technologie používáme, najdete v našem Oznámení o souborech cookie (které se nachází na webové stránce Signify Privacy Center v části Legal information (Právní informace)). Nastavení souborů cookie můžete upravit v předvolbách souborů cookie.

Ikona práv a povinností

Jaké máte povinnosti? Doporučujeme vám udržovat své osobní údaje pod kontrolou a zjistit, jaké možnosti máte k dispozici. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů k tomuto oznámení nebo ve spojitosti s vašimi osobními údaji či právem na soukromí.

JAKÉ MÁTE POVINNOSTI?

Rádi bychom vám připomněli, že máte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí povinnost zajistit, aby údaje, které nám poskytujete, byly přesné, úplné a aktuální. Pokud nám předáváte údaje dalších osob, máte povinnost tyto údaje shromažďovat v souladu s místními právními předpisy. Například byste měli osoby, jejichž údaje nám předáváte, informovat o obsahu tohoto Oznámení a získat předem jejich souhlas.

Jestliže se rozhodnete naše výrobky prodat nebo sdílet s ostatními, připomínáme, že určité výrobky mohou lokálně ukládat osobní údaje týkající se vás nebo vašeho používání daného výrobku. Pokud se chystáte dané zařízení sdílet, vrátit nebo prodat, proveďte následující kroky:

 • V případě, že udělíte přístup k zařízení Hue Bridge nebo Hue Sync Box třetím stranám, ujistěte se, že vám nevadí, že tyto třetí strany budou mít přístup k vašim osobním údajům uloženým v našich výrobcích.
 • Pokud si přejete své zařízení vrátit nebo prodat, nezapomeňte v něm obnovit tovární nastavení. Pokyny k obnovení továrních nastavení najdete v příručce k výrobku nebo na našich webových stránkách (podpora Hue).

Kdykoli nám poskytnete osobní údaje jiné osoby ve spojitosti s vaším používáním výrobku, nezapomeňte od této osoby získat souhlas před tím, než nám tyto údaje předáte.

JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

Snažíme se poskytovat vám přístup k vašim údajům. Vaše údaje můžeme zpravidla autonomně spravovat (např. přihlášením se k vašemu účtu) a aktualizovat, upravovat a v určitých případech i mazat. V takovém případě vám důrazně doporučujeme, abyste své osobní údaje udržovali pod kontrolou. Ve spojitosti se svými údaji, které zpracováváme, můžete uplatňovat určitá práva. Konkrétně máte právo:

Kdykoli svůj souhlas odvolat. Máte právo odvolat souhlas se zpracováváním vašich údajů, který jste v minulosti udělili.

Vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud toto zpracování vychází z jiného právního základu než souhlasu.

Přístup k údajům. Máte právo být informováni, zda vaše údaje zpracováváme, obdržet informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii zpracovávaných údajů.

Ověřit správnost a požádat o opravu. Máte právo ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.

Omezit zpracování. Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování svých údajů. V takovém případě vaše údaje nebudeme zpracovávat za jiným účelem než jejich uchováváním.

Požádat o výmaz údajů. Za určitých okolností máte právo na to, abychom vymazali údaje, které o vás máme.

Obdržet a přenést údaje jinému správci. Máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, i právo tyto údaje bez obtíží přenést jinému správci. Toto ustanovení lze uplatnit v případě, že jsou vaše údaje zpracovávány automatizovaně a že toto zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, smlouvy, kterou jste uzavřeli, nebo na tuto smlouvu vázaných předsmluvních povinností.

Podat stížnost. Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

S otázkami nebo odůvodněnými dotazy ve spojitosti s ochranou vašich údajů z naší strany nebo s tímto Oznámením obecně se můžete obracet na oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti Signify:

 • Poštou: Signify – Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Nizozemsko, nebo
 • Online: Signify Privacy Center, část Privacy request (Žádost související s ochranou osobních údajů).

Mějte na paměti, že e-mailová komunikace není vždy zabezpečená. Proto v e-mailech, které nám odesíláte, neuvádějte citlivé informace.

Uděláme maximum, abychom váš požadavek vyřídili včas a zdarma, vyjma situací, kdy by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V určitých případech můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než se vaším požadavkem začneme zabývat. Pokud s odpovědí, kterou obdržíte, nebudete spokojeni, můžete podat stížnost u příslušného regulačního orgánu ve vaší jurisdikci.

Ikona používání dat

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby, a to už od chvíle, kdy se o použití výrobků Philips Hue začnete zajímat. Konkrétně je používáme k tomu, abychom mohli neustále vylepšovat naše výrobky na základě vašich názorů a zpětné vazby a zajišťovat zákaznickou podporu i personalizovaný marketing. Přečtěte si, jak vaše osobní údaje používáme.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Jak je uvedeno výše, vaše údaje můžeme získávat z nejrůznějších zdrojů. V následující části najdete přehled obecných účelů, za kterými vaše údaje můžeme používat:

Účely

Příklady

Uzavírání a plnění smluv 

· Prodej, fakturace, expedice výrobků nebo záruka,

· registrace v mobilních aplikacích nebo na webových stránkách,

· nabídka výrobků a jejich funkcí,

· sdělení o službách nebo transakcích.

Poskytování podpory (na vaši žádost)

Poskytování podpory prostřednictvím komunikačních kanálů, například péče o zákazníky. Můžete nám volat, chatovat s námi nebo nám posílat zprávy přes sociální sítě. Doporučujeme vám, abyste nám své osobní údaje sdělovali výhradně soukromě. Uděláme naprosté maximum pro to, abychom vám odpověděli co nejdříve prostřednictvím stejného nebo jiného vhodného komunikačního média.

Personalizovaná komunikace

Personalizované e-maily, zprávy a další digitální kanály, například mobilní aplikace a sociální sítě. Patří sem i určité průzkumy trhu.

Personalizace výrobků a jejich funkcí

Personalizování našich výrobků a jejich funkcí tím, že je přizpůsobujeme vašim preferencím a zájmům (například na našich pracovištích nebo v aplikacích).

Dodržování právních povinností

Předkládání údajů státním institucím nebo dozorovým úřadům v závislosti na předpisech v zemích, ve kterých působíme, např. odpočty v souvislosti s daněmi či národním pojištěním, povinnosti vést záznamy a výkaznictví, provádění kontrol souladu s předpisy, soulad s úředními kontrolami a dalšími požadavky ze strany vlády nebo jiných veřejných orgánů, reakce na právní proces, např. předvolání, domáhání se zákonných práv a odškodnění, vyřizování interních stížností nebo nároků.

Obhajoba právních nároků

Vznášení, uplatňování nebo obhajoba právních nároků, které se na nás vztahují nebo mohou vztahovat.

Vývoj výrobků

Vylepšování výrobků, jejich funkcí nebo mobilních aplikací a vývoj nových technologií či funkcí. Patří sem i určité průzkumy trhu.

JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME PRO ÚČELY PERSONALIZOVANÉ KOMUNIKACE A PERSONALIZACE MARKETINGU A VÝROBKŮ?

Vaše údaje můžeme používat pro účely personalizované komunikace a personalizace marketingu a výrobků. V podstatě usilujeme o to, abychom vám naše výrobky a jejich funkce představili ve správném kontextu a aby odpovídaly vašim preferencím a potřebám. Údaje, které máme, využíváme k tomu, aby vás jejich používání co nejvíce obohacovalo.

Komunikaci i funkce výrobků můžeme personalizovat na základě údajů, které máme k dispozici. To nám umožňuje přizpůsobovat naše sdělení a uvádět relevantní informace a nabídky Philips Hue na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a na webových stránkách třetích stran.

Pokud například víme, že jste si před nedávnem zakoupili žárovku Philips Hue s Bluetooth, můžeme vám posílat personalizovaná marketingová sdělení s informacemi o výhodách spojených s rozšířením ekosystému o zařízení Bridge. V mobilních aplikacích můžeme využívat prvky personalizace. Když například zjistíme, že jste se pokusili spárovat žárovku se zařízením Bridge, ale došlo k problému, budeme vám díky těmto prvkům moci nabídnout odpovídající časté dotazy a odpovědi, které vám pomohou celou záležitost rychle vyřešit.

Pokud proti tomuto počínání máte jakékoli námitky, můžete kdykoli odhlásit odběr našich personalizovaných marketingových sdělení nebo zrušit personalizaci v nastavení aplikace Philips Hue či v předvolbách souborů cookie.

Naše marketingová sdělení:

Na základě vašeho předchozího souhlasu nebo v případě, že to povolují platné právní předpisy, vám můžeme pravidelně posílat personalizovaná sdělení týkající se našich výrobků, služeb, akcí a propagačních akcí v rámci přímého marketingu.

I když e-mailovou komunikaci využíváme nejčastěji, můžeme vás kontaktovat i prostřednictvím jiných kanálů, například: e-mailu, webových stránek, mobilních aplikací nebo třetích stran, jako jsou sociální sítě nebo jiní majitelé stránek.

Rovněž platí, že pokud jste k tomu udělili souhlas nebo to umožňují platné právní předpisy, můžeme se na vás obracet s žádostí, abyste nám poskytli informace o výrobcích Friends of Hue a dalších výrobcích a jejich funkcích, které doplňují ekosystém Philips Hue.

Pokud se rozhodnete, že už tato sdělení nechcete dostávat, můžete jejich odběr kdykoli zrušit. Provedete to kliknutím na tlačítko zrušení odběru na konci marketingových sdělení, která vám posíláme, nebo úpravou předvoleb kanálu, který používáte. Také nás můžete kdykoli kontaktovat a my tento krok provedeme za vás.

Připomínáme, že i když odběr marketingových sdělení zrušíte, můžete od nás i nadále dostávat sdělení týkající se administrativy, služeb nebo transakcí, například technické či bezpečnostní aktualizace našich výrobků, potvrzení objednávek, oznámení o aktivitách na vašem účtu a další důležitá oznámení. Odběr těchto typů zpráv zrušit nemůžete.

Ikona osobních údajů

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? Přečtěte si, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme a podle jakých kritérií vyhodnocujeme délku doby uchovávání.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelu, za jakým byly shromážděny (podrobnější informace o těchto účelech najdete v části „Jak vaše údaje používáme?“ výše). Pamatujte si, že v určitých případech může zákon vyžadovat nebo povolovat delší období uchovávání. Mezi kritéria, která délku období uchovávání ovlivňují, patří:

 • Jak dlouho jsou dané údaje potřeba k tomu, abychom vám poskytovali naše výrobky či jejich funkce nebo vykonávali obchodní činnost?
 • Máte u nás účet? V takovém případě budeme vaše údaje uchovávat po dobu, kdy váš účet bude aktivní nebo která je potřebná k tomu, abychom vám poskytovali funkce výrobků.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo obdobné povinnosti uchovávat vaše údaje? Mezi příklady patří právní předpisy o povinném uchovávání údajů v příslušných jurisdikcích, úřední příkazy uchovávat údaje relevantní pro vyšetřování nebo údaje, které je nutné uchovávat pro účely soudního řízení a obhajoby proti případným nárokům nebo pro daňové účely.

Vaše údaje zpracovávané s cílem zpříjemnit vám používání našich výrobků a služeb jsou uchovávány po co nejkratší možnou dobu. Po jejím uplynutí jsou anonymizovány nebo smazány, pokud jejich další uchovávání není nutné pro žádné další spotřebitelské, obchodní ani právní potřeby. 

Ikona zabezpečení dat

Při designu našich systémů dbáme na zabezpečení dat a používáme vhodná technická a organizační opatření. Při navrhování se řídíme dvěma koncepcemi: ochranou soukromí už od začátku a standardním nastavením ochrany soukromí.

JAK VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

V zájmu ochrany vašich údajů přijímáme vhodná opatření, která jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně a zabezpečení dat, a vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb používali náležitá opatření k ochraně důvěrnosti a zabezpečení vašich údajů. Další informace o koncepci zabezpečení už od návrhu najdete zde. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi nebo vaše údaje už nejsou zpracovávány bezpečným způsobem, neprodleně se obraťte na oddělení pro ochranu osobních údajů Signify Privacy Office v souladu s částí „Jaké máte možnosti?“ níže.

Ikona sdílení dat

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy nebo pokud nám nebo jiným stranám jednajícím naším jménem k tomu dáte souhlas. 

KDY VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME?

Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme ani nepronajímáme. Vaše osobní údaje také s nikým nesdílíme, s výjimkou několika níže popsaných případů a pouze v případě důvodné potřeby dané údaje znát. Jestliže je to nezbytné k naplnění účelů popsaných v tomto Oznámení, můžeme vaše údaje sdílet s následujícími subjekty:

 • Společnosti přidružené ke společnosti Signify: Vzhledem k naší celosvětové působnosti můžeme vaše údaje sdílet s určitými společnostmi přidruženými ke společnosti Signify. Přístup k vašim údajům bude v rámci společnosti Signify udělován na základě důvodné potřeby dané údaje znát.
 • Poskytovatelé služeb a obchodní partneři: Jako řada dalších podniků můžeme outsourcovat určité činnosti na důvěryhodné externí poskytovatele služeb, aby pro nás vykonávali určité funkce nebo nám poskytovali určité služby. Příkladem mohou být poskytovatelé služeb ICT, poskytovatelé poradenských služeb, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb, platformy zajišťující služby elektronické komunikace.
 • Veřejnoprávní a vládní orgány: Pokud to vyžadují právní předpisy nebo je to nezbytné k ochraně našich práv, můžeme vaše údaje sdílet se subjekty, které regulují společnost Signify či její dceřiné společnosti nebo nad nimi mají soudní pravomoc.
 • Odborní poradci a další: Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími stranami včetně odborných poradců, například s bankami, pojišťovnami, auditory, právními zástupci, účetními a dalšími odbornými poradci.
 • Další strany ve spojitosti s podnikovými transakcemi: čas od času vaše údaje můžeme sdílet také v rámci podnikových transakcí, například při prodeji divize (nebo její části) jiné společnosti, při reorganizaci, fúzi, společném podniku či jiném prodeji divize, majetku nebo akcií (také ve spojitosti s vyhlášením úpadku nebo podobným postupem).
 • Třetím stranám v ekosystému Philips Hue: Jestliže se rozhodnete propojit systém osvětlení Philips Hue s výrobky a službami poskytovatelů doplňujících ekosystém Philips Hue a Friends of Hue, budeme s takovou třetí stranou sdílet omezené množství údajů z účtu a profilu. Tyto služby třetích stran nabízejí nezávislí správci údajů a jejich použití vašich osobních údajů podléhá jejich zásadám ochrany soukromí. Takové zásady byste si měli pečlivě prostudovat, abyste věděli, jakým způsobem s vašimi údaji budou nakládat.
 • Na základě vašeho požadavku ochrany osobních údajů v případě žádosti o přenos osobních údajů.
Ikona přenosu dat

V případě přenosu vašich osobních údajů do zahraničí zajišťujeme ochranu těchto údajů různými technickými, organizačními i právními prostředky.

KDY VAŠE ÚDAJE PŘENÁŠÍME DO ZAHRANIČÍ?

Společnost Signify zaujímá globálně konzistentní přístup k ochraně soukromí, a aby mohla interně přenášet údaje mezi podniky společnosti Signify po celém světě, využívá přijatá závazná podniková pravidla („pravidla ochrany osobních údajů“). Podrobnější informace o našich pravidlech ochrany osobních údajů najdete na webových stránkách společnosti Signify (www.signify.com/global/privacy). Vzhledem k naší celosvětové působnosti můžeme vámi poskytnuté údaje předávat nebo zpřístupňovat společnostem přidruženým ke společnosti Signify nebo důvěryhodným třetím stranám z různých zemí světa pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. V důsledku toho mohou být vaše údaje zpracovávány mimo zemi, ve které žijete.

Pokud žijete v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, můžeme vaše údaje přenášet do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Některé z těchto zemí podle Evropské komise poskytují adekvátní úroveň ochrany. V souvislosti s přenosy z Evropského hospodářského prostoru do dalších zemí, které podle Evropské komise adekvátní úroveň ochrany neposkytují, jsme přijali vhodná opatření k ochraně vašich údajů, například prostřednictvím organizačních a právních prostředků (například závazná podniková pravidla a Evropskou komisí schválené standardní smluvní doložky, případně podobné právní rámce). Kopii těchto opatření získáte od oddělení pro ochranu osobních údajů Signify Privacy Office (kontaktní údaje najdete v části „Jaké máte možnosti?“ níže).

Ikona společnosti

Přečtěte si, kdo jsme a koho myslíme výrazem „my“.

KDO JSME?

Signify je společnost, která vyvíjí výrobky a služby Philips Hue pod značkami Philips Hue. Na použití značky Philips u výrobků a služeb Philips Hue udělila společnosti Signify výhradní licenci společnost Royal Philips.

Signify je globální organizace zabývající se osvětlením s odbornými znalostmi v oblasti vývoje, výroby a použití inovativních osvětlovacích řešení, systémů a služeb. 

Kdykoli je v tomto Oznámení uvedeno „my“ nebo „nám“, označuje se tak správce údajů podle tohoto Oznámení, konkrétně společnost přidružená ke společnosti Signify, se kterou jste měli, máte či budete mít vztah nebo která jinak rozhoduje o tom, jaké z vašich údajů budou shromažďovány a jak budou zpracovávány, i společnost Signify Netherlands B.V. (číslo v rejstříku: 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Připomínáme, že mezi společnosti přidružené ke společnosti Signify patří dceřiné firmy, nad kterými má společnost Signify N.V. kontrolu na základě přímého nebo nepřímého vlastnictví. Seznam společností přidružených ke společnosti Signify získáte od oddělení pro ochranu osobních údajů Signify Privacy Office.

Ikona změn

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů podle potřeby aktualizujeme, aby odráželo změny v našich výrobcích a jejich funkcích. Pokud jsou tyto změny významné nebo mají dopad na vaše práva podle tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, poskytneme vám podrobnější informace a uchováme předchozí verze k nahlédnutí. 

AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se může čas od času měnit. 

Naše zpracování vašich údajů se bude řídit nejnovější verzí tohoto Oznámení, kterou najdete na webových stránkách Philips Hue. V našem archivu Oznámení o ochraně osobních údajů uchováme předchozí verze tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů k nahlédnutí.

 

- Signify - 

Historie verzí

Datum

 

2021

Zobrazit >

2019 Zobrazit >

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu