Dodatečné oznámení o ochraně soukromí zákazníků využívajících systém Philips Hue

Clarification: March 2021

Tento text představuje dodatek k oznámení společnosti Signify o ochraně soukromí zákazníků, spotřebitelů a dalších obchodních partnerů („oznámení“). Jeho smyslem je umožnit Vám porozumět činnostem sběru a zpracování údajů, které jsou pro Vás relevantní. Prostudujte si jak oznámení, tak tento dodatek. V případě jakéhokoli rozporu má obsah tohoto dodatečného oznámení o ochraně soukromí (DOOS) přednost před obsahem oznámení.

Činnosti, které jsou vysvětleny v tomto DOOS a v oznámení, provádíme z toho důvodu, že se domníváme, že přispívají k lepšímu uživatelskému dojmu při využívání systému Philips Hue, a abychom Vám lépe porozuměli a mohli jako společnost fungovat efektivněji. Pokud máte jakékoli otázky nebo chcete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím Signify Privacy Center.

Tento dodatek se Vás týká, pokud využíváte systém Philips Hue. Philips Hue není pouze chytrá žárovka, jde o chytrý systém osvětlení. Systém Philips Hue může sestávat z různých součástí/prvků, které mají různé funkce. Tato rozmanitost funkcí vyžaduje zpracovávání různých typů osobních údajů. Chytré osvětlení, Hue Bridge, chytré ovládací prvky, Friends of Hue a další partnerské integrace Vám umožňují systém osvětlení ovládat. Díky platformám pro partnerství a Friends of Hue můžete systém osvětlení Philips Hue připojit ke svým domácím zařízením.  

Společnost Signify shromažďuje osobní údaje („údaje“) přímo od Vás nebo prostřednictvím kontaktu s Vámi, prostřednictvím našich výrobků, jejich používání a prostřednictvím prověřených třetích stran. Některá data získáváme od třetích stran, záleží na tom, jak máte nastaveny předvolby, včetně nastavení soukromí. U třetích stran požadujeme potvrzení, že informace byly získány zákonným způsobem a že máme právo informace od nich získat a využívat.

Shromažďované údaje 

V závislosti na Vašich předvolbách ochrany soukromí, výrobcích a využívání našich služeb můžeme zpracovávat následující údaje:

Výrobky Philips Hue:

 • E-mailová adresa (uživatelské jméno)
 • Heslo
 • Jedinečné identifikátory a konfigurace výrobků
 • Informace o využívání výrobků a diagnostické informace
 • Jazykové předvolby
 • Údaje o poloze - v rozsahu, který je nezbytně nutný k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované použití našich služeb. To je nutné například v naší aplikaci Philips Hue, aby bylo možné správně spouštět vaše světla pomocí určitých rutin, které se rozhodnete nastavit, jako jsou spouštěče týkající se času východu a západu slunce ve vašem místě nebo když přijdete domů nebo Domov. Údaje o poloze poskytované vaším zařízením pomocí těchto služeb zůstanou ve vašem zařízení a v souboru Philips Hue bridge. Pokud jde o naši aplikaci Philips Hue Bluetooth, údaje o poloze jsou poskytovány prostřednictvím vašeho operačního systému, protože to je požadavek při povolení připojení Bluetooth k vašim světelám. Vaše údaje o poloze s námi nebudou sdíleny.

Obchod:

 • Jméno a příjmení
 • Dodací adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Fakturační údaje
 • Jazykové předvolby
 • Analýza používání a diagnostiky

Aplikace Philips Hue:

 • Jazykové předvolby
 • Analýza používání a diagnostiky
 • Jedinečné identifikátory a konfigurace výrobků
 • Údaje o poloze - v rozsahu, který je nezbytně nutný k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované použití našich služeb. To je nutné například v naší aplikaci Philips Hue, aby bylo možné správně spouštět vaše světla pomocí určitých rutin, které se rozhodnete nastavit, jako jsou spouštěče týkající se času východu a západu slunce ve vašem místě nebo když přijdete domů nebo Domov. Údaje o poloze poskytované vaším zařízením pomocí těchto služeb zůstanou ve vašem zařízení a v souboru Philips Hue bridge. Pokud jde o naši aplikaci Philips Hue Bluetooth, údaje o poloze jsou poskytovány prostřednictvím vašeho operačního systému, protože to je požadavek při povolení připojení Bluetooth k vašim světelám. Vaše údaje o poloze s námi nebudou sdíleny.

Webové stránky Philips Hue::

 • Jazykové předvolby
 • Analýza používání a diagnostiky

Pokud jste s námi v kontaktu prostřednictvím Social Network Services („SNS“), můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí.  

Konkrétně můžeme shromažďovat mimo jiné následující údaje: jedinečný identifikátor uživatele (je uložen v souboru cookie určeném pro měření a může být uložen na našich serverech), IP adresa, URL adresa odkazující stránky, prohlížeč, informace o operačním systému ze souboru cookie, animace CSS a dynamický obsah, kliknutí uživatelem na prvky (dotek prvků), změny polí pro zadávání (např. textových polí, voliče CSS nebo časového razítka), metadata prvků a relace, obsah zadávaný do polí, systémové chyby, velikost okna a změny velikosti, poloha myši, snímek stránky, zda uživatel kliknul na tlačítko pro přehrávání či pozastavení videa a další aktivity (posouvání, zaměření, skrývání stránek apod.). Takové údaje mohou návštěvníka identifikovat. Nezaznamenáváme žádné stisky kláves na klávesnici. 

Pokud si přejete, aby naše weby a aplikace Vaši aktivitu nezaznamenávaly, můžete se z této funkce odhlásit.

Zpracování Vašich údajů

Registrační údaje: Vaše registrační údaje jsou informace, které jste společnosti Signify poskytl(a) během registrace nebo nákupu systému osvětlení či služeb Philips Hue. Registrační údaje zahrnují e-mailovou adresu (uživatelská jména), heslo, dodací adresu (pouze v případě obchodu) a dále agregované údaje týkající se Vašeho účtu, například Vámi vybrané ovládací prvky. Registrační údaje používáme k poskytování služeb, provádění transakcí (pouze v případě obchodu), obsluze účtu, detekci a prevenci podvodů, detekci a prevenci zneužití nebo nesprávného používání účtu Philips Hue a také proto, abychom vyhověli svým právním povinnostem.

Pokud se registrujete prostřednictvím SNS nebo později svůj účet se SNS propojíte, budeme shromažďovat určité osobní údaje z příslušné SNS. Zpracovávané údaje v takovém případě závisí na tom, jaké osobní údaje jste poskytl(a) dané SNS (například jméno, e-mailovou adresu a další údaje, které jste zveřejnil(a)) při zakládání účtu. Upozorňujeme, že údaje, které shromažďujeme ze SNS a prostřednictvím SNS, mohou záviset na Vašem nastavení soukromí v dané SNS a na oprávněních, která nám udělíte ve spojitosti s propojením účtu s našimi výrobky či službami a účtu u příslušné SNS. 

Vaše interakce se třetími stranami prostřednictvím SNS nebo obdobné funkce se řídí příslušnými zásadami ochrany soukromí předmětných třetích stran a Vaší smlouvou s příslušnou SNS. Prohlašujete, že máte právo používat svůj účet SNS pro účely popsané v tomto dokumentu, aniž by to pro Vás znamenalo, že se dopustíte porušení podmínek, kterými se daná SNS řídí. 

Údaje o využívání (analytika): Ať už využíváte naše výrobky a/nebo služby, můžeme shromažďovat údaje o tom, jak tyto výrobky či služby využíváte. Můžeme kombinovat různé zdroje údajů, například některé údaje získáváme přímo od Vás, pomocí souborů cookie a podobných technologií, když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše aplikace. Pokud se tyto údaje zkombinují, lze je považovat za Vaše údaje, protože jsou s Vámi propojeny. Používáme automatické nástroje k provádění statistického průzkumu všeobecných trendů ve využívání našich služeb, webů, aplikací a sociálních médií a chování a preferencí našich zákazníků a uživatelů.  

Jiná sdělení: Můžeme Vás kontaktovat, abyste nám poskytl(a) informace o Vašem účtu a/nebo ohledně služby Friends of Hue a dalších partnerských služeb. Odběr těchto sdělení, která nemají propagační charakter, není možné odhlásit. Nebudeme sdílet Vaše registrační údaje s žádným partnerem připojeným do systému ve Vaší domácnosti, pokud k tomu nebudeme mít dostatečná práva.

Sdělení v rámci péče o zákazníky: Pokud jste s námi v kontaktu pro účely péče o zákazníky, doporučujeme Vám sdělovat nám své osobní údaje pouze formou soukromé zprávy. Uděláme vše, co budeme moci, abychom Vám odpověděli co nejdříve prostřednictvím stejného nebo jiného vhodného komunikačního média.

Sdělení v rámci přímého marketingu: Registrační údaje využíváme k personalizaci webových stránek nebo aplikací (včetně informací o nových funkcích, zabezpečení či jiných technických záležitostech). Můžeme Vás kontaktovat ohledně informací, výrobků, služeb, akcí a propagačních akcí společnosti Signify, stejně jako třetích stran, o nichž se domníváme, že pro Vás na základě Vašeho využívání našich výrobků mohou být relevantní, případně za účelem rozšíření funkcí těchto výrobků; především se jedná o případy, kdy najdeme partnera, který poskytuje konkrétní služby či řešení naplňující Vaše potřeby, případně k optimalizaci Vašeho využívání našich výrobků a služeb. Pokud jste uvedl(a), že si přejete dostávat personalizovaná marketingová sdělení, můžeme agregovat údaje z různých zdrojů (interních i externích), abychom lépe porozuměli Vašim preferencím a zájmům a abychom byli schopni Vám předkládat relevantnější marketingová sdělení. Můžeme Vás kontaktovat prostřednictvím elektronických marketingových komunikačních kanálů nebo můžeme využívat jiné komunikační kanály a personalizované reklamy a speciální nabídky Vám zasílat jejich prostřednictvím. Může se například jednat o poštu, telemarketing nebo sociální kanály, mezi něž se mj. řadí LinkedIn, Instagram, Facebook (včetně služby Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter, WeChat).

Tyto činnosti provádíme, protože se domníváme, že je pro nás důležité rozumět našim zákazníkům a fungovat jako společnost efektivněji. Také věříme, že jsou přidanou hodnotu pro naši komunikaci, protože můžeme sdělení připravovat na míru podle toho, co je pro Vás zajímavé (tyto údaje buď sami uvedete, nebo je odvodíme). Při zpracování těchto údajů je základem pro zpracování náš oprávněný zájem. Pokud máte proti tomuto počínání jakékoli námitky, můžete je kdykoli bez váhání či obav z následků vznést. V takovém případě kontaktujte Signify Privacy Center.

Posíláme Vám pouze ta marketingová sdělení, jejichž odběr máte přihlášený, s výjimkou případů, kdy to na základě právních předpisů není nutné. Poskytnete-li nám souhlas se zasíláním marketingových sdělení, máte absolutní právo kdykoli proti těmto činnostem zpracování údajů vznést námitku. Můžete tak učinit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v e-mailové zprávě, úpravou předvoleb pro zasílání sdělení v účtu (jsou-li k dispozici), změnou nastavení v chytrém telefonu (v případě oznámení typu push) nebo kontaktováním Signify Privacy Center. I když zrušíte odběr, budete i nadále dostávat sdělení týkající se výrobků a služeb (například bezpečnostní aktualizace).

Společnost Signify uchovává Vaše registrační údaje po dobu existence účtu nebo aktivity aplikace Philips Hue, případně jak je to třeba, abychom Vám mohli poskytovat služby. 

Jiná

Údaje o Vašich aktivitách v systému osvětlení Philips Hue mohou být viditelné pro služby třetích stran, pokud jste profil propojili s takovými nezávislými službami nebo aplikacemi třetí strany. Rozhodnete-li se propojit systém osvětlení Philips Hue s účtem poskytovatele služeb, který je třetí stranou, budeme s takovou třetí stranou sdílet pouze omezené údaje z účtu a profilu. Tyto služby třetích stran nabízejí nezávislí správci údajů a jejich použití podléhá jejich zásadám ochrany soukromí. Takové zásady byste si měl(a) pečlivě prostudovat, abyste věděl(a), jakým způsobem se příslušné údaje využívají.