TERMENI DE UTILIZARE A CONȚINUTULUI PHILIPS HUE

1. Acești Termeni de utilizare a conținutului Philips Hue („acești Termeni”) vi se aplică dacă Ne furnizați accesul la și utilizarea conținutului (inclusiv, dar fără limitare la mesaje text, fotografii, grafică, imagini în mișcare, videoclipuri, sunet, ilustrații, grafică sau orice alte materiale, denumite în continuare „Conținut”) prin:

  •  răspunsul cu hashtagul #yesHue („Etichetă”); sau 
  •  interacțiunea cu Noi prin intermediul oricăror servicii de rețea socială (inclusiv, dar fără limitare la LinkedIn, Instagram, Facebook (inclusiv Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter și WeChat) (colectiv, „SNS”). 

În sensul acestor Termeni, „Noi” înseamnă Signify Holding B.V. și orice societăți, firme și persoane juridice în legătură cu care, acum sau în viitor, Signify N.V. deține direct sau indirect 50% sau mai mult din valoarea nominală a capitalului social emis sau din dreptul de proprietate și/sau 50% sau mai mult din puterea de vot în cadrul adunărilor generale și/sau are puterea de a numi majoritatea administratorilor și/sau de a le direcționa activitățile în alt mod.

2. Răspunzând cu Eticheta sau interacționând cu Noi prin orice SNS, încheiați un acord cu Noi, guvernat de acești Termeni și:
(a) ne acordați Nouă, partenerilor noștri și furnizorilor de servicii terți („Asociați”) un drept și o licență perpetue, irevocabile, fără redevențe, la nivel mondial, sublicențiabile și transferabile de a utiliza, copia, modifica, șterge în întregime, adapta, publica, traduce, schimba, crea lucrări derivate, vinde și/sau distribui Conținutul și/sau de a încorpora Conținutul în orice formă, mediu, materiale sau tehnologie fără notificare, compensare sau altă obligație față de dvs.;  
(b) dumneavoastră declarați și garantați că:
    b.1. sunteți autorul și proprietarul Conținutului și aveți toate drepturile de a acorda licența prevăzută la clauza 2 lit. (a); 
    b.2. ați obținut de la toate persoanele care apar în Conținut consimțământul acestora ca Noi să utilizăm Conținutul;
    b.3. Conținutul nu conține informații confidențiale; și 
    b.4. Conținutul și utilizarea de către Noi a Conținutului nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de confidențialitate ale unei terțe părți și nu încalcă drepturile niciunei terțe părți; și 
(c) renunțați la orice „drepturi morale” sau alte drepturi cu privire la atribuirea dreptului de autor sau la integritatea materialelor referitoare la fiecare element de Conținut pe care le puteți avea în conformitate cu orice lege aplicabilă.

3. Prin interacțiunea cu Noi prin intermediul oricărui SNS, autorizați furnizorul terț să partajeze cu Noi informații despre dvs. și să interacționeze cu dvs. pe SNS, de exemplu, prin postarea actualizărilor de stare, răspunsul la comentarii și mesaje, postarea, „retweeting” și „aprecierea” postărilor. În cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate de către Noi, acest lucru se face în conformitate cu Notificarea de confidențialitate pe baza interesului nostru legitim de a ne promova marca și de a comunica cu persoanele interesate.

4. În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, sunteți de acord să Ne despăgubiți, să Ne apărați și să Ne protejați împotriva tuturor răspunderilor, costurilor, cheltuielilor, daunelor și pierderilor (inclusiv orice costuri și cheltuieli profesionale și juridice rezonabile) suferite sau suportate de Noi, apărute din sau în legătură cu orice reclamație formulată împotriva Noastră de către o terță parte, care rezultă din încălcarea declarațiilor și garanțiilor dvs. prevăzute în clauza 2, de încălcarea oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți sau de transmiterea de Conținut care încalcă acești Termeni.

5. Sunteți de acord că nu veți fi plătit pentru utilizarea de către Noi a conținutului dvs., așa cum este descris în acești Termeni.

6. Drepturile de proprietate intelectuală ale altora sunt respectate de către Noi și nu vom posta cu bună știință conținut de niciun fel care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

7. Acești Termeni pot fi actualizați de Noi fără notificare prealabilă. Vă rugăm să consultați periodic acești Termeni, pentru a vă asigura că sunteți familiarizați cu cea mai recentă versiune.

8. Acești Termeni vor constitui întregul acord dintre Noi și dvs. referitor la subiectul prezentului. Orice renunțare la acești Termeni va intra în vigoare numai dacă este scrisă și semnată de Noi. În cazul în care o parte din acești Termeni este considerată nevalidă sau neexecutabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții sau părți ale acestora nu vor fi afectate. Acești Termeni și aplicarea acestora vor fi guvernate de legile țării dvs. de reședință și orice litigii vor fi adresate și soluționate definitiv de jurisdicția exclusivă a instanțelor din țara dvs. de reședință, fără a face referire la principiile conflictelor de legi ale acesteia sau la principiile oricărei alte jurisdicții.

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate