Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

 

Acest site web ("Site-ul web") vă este oferit de Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Olanda ("Signify").

 

Următorii Termeni reglementează accesul și utilizarea de către dvs. a acestui Site web. De asemenea, termeni și condiții specifice se pot aplica pentru conținutul, datele, materialele sau informațiile specifice incluse în sau disponibile prin intermediul acestui Site web ("Conținutul") și pentru conținutul, datele, materialele sau informațiile pe care le puteți încărca, trimite și/sau publica pe Site-ul web („Conținut creat de utilizator”) sau pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul acestui Site web. Acești termeni specifici pot fi suplimentari față de Termenii de utilizare sau, în măsura în care acest lucru este specificat în mod expres, pot înlocui prezenții Termeni de utilizare.

1. Acceptarea Termenilor de utilizare

 

Prin accesarea sau utilizarea acestui Site web, sunteți de acord să respectați Termenii de utilizare, precum și toți termenii și toate condițiile incluse sau menționate în prezentul și orice termeni și condiții suplimentare prezentate pe acest Site web. Dacă NU sunteți de acord cu toți acești termeni, NU trebuie să accesați sau să utilizați acest Site web.

2. Modificarea Termenilor

 

Acești Termeni de utilizare pot fi modificați de Signify în orice moment. Termenii de utilizare modificați intră în vigoare în momentul publicării. Prin continuarea accesării sau utilizării Site-ului web după o astfel de publicare, se va considera că ați acceptat modificările respective. Vă recomandăm să revizuiți în mod regulat orice termeni și condiții aplicabile. Alte site-uri web Signify pot avea propriii termeni de utilizare care se aplică pentru acestea.

Signify își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a aduce modificări sau actualizări Site-ului web sau Conținutului Site-ului web în orice moment, fără preaviz. La propria discreție, Signify își rezervă dreptul de a restricționa, refuza sau întrerupe accesul oricărei persoane la site-ul Web sau la orice parte a acestuia, în orice moment, fără preaviz și fără a oferi un motiv.

3. Politica de confidențialitate

 

Informațiile personale furnizate sau colectate prin intermediul sau în legătură cu acest Site web vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica de confidențialitate Signify, iar prezenții Termeni de utilizare se află sub rezerva Politicii de confidențialitate, așa cum este publicată pe Site-ul web.

4. Negarea răspunderii

 

TOATE INFORMAȚIILE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CONȚINUT, TEXT, IMAGINI, GRAFICĂ, LINKURI ȘI ALTE MATERIALE) DE PE SITE-UL WEB SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI "ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE". SIGNIFY, PRECUM ȘI SUCURSALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII,  DISTRIBUITORII ȘI FURNIZORII SĂI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ORICE FEL DE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR SAU CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA ACESTUI SITE WEB, A CONȚINUTULUI SAU A CONȚINUTULUI CREAT DE UTILIZATOR. Signify și sucursalele, afiliații, partenerii, licențiatorii, distribuitorii și furnizorii săi nu afirmă și nu oferă niciun fel de garanții că (i) Site-ul web va corespunde cerințelor dvs. sau că (ii) Site-ul web va funcționa neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori sau că (iii) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Site-ului web (inclusiv orice Conținut, informații și materiale de pe prezentul Site web) vor fi corecte, complete, exacte, sigure, fiabile sau vă vor satisface în alt mod cerințele.

 

Acesta este un site web public. Nu trebuie să aveți nicio așteptare de confidențialitate cu privire la orice Conținut creat de utilizator pe care îl veți trimite pe acest Site web. Nu transmiteți informații confidențiale aici.

 

Signify și sucursalele, afiliații, partenerii, licențiatorii, distribuitorii și furnizorii săi nu sunt responsabili pentru întreruperile sau omisiunile serviciilor de Internet, rețea sau găzduire sau ale oricăror servicii oferite de terți și nu garantează că Site-ul web sau serviciile care fac acest Site web disponibil sau comunicațiile electronice transmise de Signify nu includ virusuri sau alte elemente dăunătoare.

Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea prezentului Site web este obținut la discreția proprie și pe propriul risc. Dețineți responsabilitatea exclusivă pentru orice daune suferite de sistemul informatic sau de dispozitivele dvs. sau pentru orice pierdere de date ce rezultă în urma descărcării acestor materiale.

5. Înregistrarea

 

Accesarea anumitor zone ale Site-ului web și utilizarea anumitor funcții ale acestuia pot necesita înregistrarea dvs. în calitate de contribuitor. Înregistrarea se realizează gratuit.

Atunci când vă înregistrați, trebuie să alegeți un nume de utilizator sau "handle" unic și o parolă și trebuie să furnizați o adresă e-mail unică, validă și verificabilă. Nu sunt permise dublurile de nume de utilizator și de adrese e-mail. Dacă numele de utilizator sau adresa introdusă este deja în uz, vi se va cere să folosiți una diferită. Vă vom trimite un mesaj e-mail de confirmare conținând informațiile dvs. de înregistrare. În cazul în care furnizarea acestor informații eșuează din orice motiv, accesarea sau utilizarea de către dvs. a zonelor, funcțiilor sau caracteristicilor care necesită aceste informații de înregistrare poate fi refuzată sau suspendată. Vă veți actualiza cu promptitudine înregistrarea, pentru a asigura corectitudinea și actualitatea informațiilor. Dețineți responsabilitatea exclusivă pentru păstrarea confidențialității parolei dvs. Ne rezervăm dreptul de a modifica numele dvs. de utilizator, de a șterge conținutul trimis pe Site-ul web sau de a refuza sau anula înregistrarea dvs. dacă selectați un nume de utilizator pe care îl considerăm, la discreția noastră, obscen, indecent, abuziv sau neadecvat din alte puncte de vedere. De asemenea, dețineți responsabilitatea exclusivă pentru restricționarea accesului la computerul sau computerele dvs. Sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în legătură cu contul, numele de utilizator și/sau parola dvs. și care sunt cauzate de comportamentul, inacțiunea sau neglijența dvs. Dacă luați la cunoștință de orice comportament suspect sau neautorizat privind contul, numele de utilizator și/sau parola dvs., sunteți de acord să ne contactați imediat prin e-mail la adresa digital.marketing.support@signify.com. Putem, la discreția proprie, să interzicem înregistrarea de la un anumit serviciu de e-mail sau ISP.

6. Contribuitor

Prin trimiterea oricărui Conținut creat de utilizator pe Site-ul web, sunteți de acord că materialul va fi adecvat, constructiv și relevant și nu va conține niciun element care ar putea fi ilegal sau altfel neadecvat pentru publicare, incluzând, fără limitare, elementele care (1) pot defăima sau prejudicia o altă persoană sau entitate; (2) pot aduce daune persoanelor sau bunurilor sau pot defăima sau hărțui în alt fel o persoană sau o organizație; (3) pot încălca orice drepturi legale ale oricărei persoane (inclusiv dreptul la intimitate sau la imagine publică); (4) sunt pornografice, obscene, profane, vulgare, indecente sau amenințătoare (5) sunt inacceptabile din punct de vedere cultural, etnic sau de alt fel sau (6) sugerează sau încurajează orice activitate ilegală.

 

Veți întreprinde eforturi rezonabile pentru a scana și a elimina orice virusuri sau alte caracteristici contaminante sau distructive înainte de a trimite orice material. De asemenea, nu veți trimite scrisori electronice in lanț, scheme piramidale, sondaje și solicitări prin intermediul Site-ului web. Nu veți falsifica antete sau manipula identificatori sau alte date pentru a ascunde originea oricărui Conținut și/sau Conținut creat de utilizator transmis prin intermediul Site-ului nostru web sau pentru a vă manipula prezența pe Site-ul web. Nu veți împiedica sau întrerupe funcționarea site-urilor, serverelor sau rețelelor noastre și nu veți întreprinde nicio acțiune care ar impune o încărcare nerezonabilă sau disproporționat de mare a infrastructurii noastre.

 

Afirmați, declarați și garantați că respectivul Conținut creat de utilizator trimis către Site-ul web nu încalcă niciun drept de proprietate al niciunei părți sau persoane, de exemplu, drept de autor, marcă comercială sau brevet, precum și nicio obligație confidențială.

 

Confirmați și sunteți de acord că orice idee, observație sau discuție sau orice alt Conținut creat de utilizator furnizat de dvs. în cadrul Site-ului web și care nu face obiectul protecției drepturilor de proprietate intelectuală poate fi utilizat de orice alt contribuitor fără compensare sau atribuire.

 

Prin prezenta, acordați companiei Signify, sucursalelor sale, afiliaților și altor parteneri o licență internațională, perpetuă, irevocabilă, cu titlu gratuit, neexclusivă, sublicențiabilă și transferabilă de a utiliza, găzdui, stoca, reproduce, modifica, copia, pregăti lucrări derivate după, distribui, executa în public, afișa public, transmite și publica orice Conținut creat de utilizator furnizat de dvs., pe acest Site web sau pe orice alt Site web Signify sau în cadrul altor materiale Signify de marketing sau relații cu publicul, pe orice suport, la discreția exclusivă a Signify.

 

Dețineți responsabilitatea exclusivă pentru propriul Conținut creat de utilizator și pentru consecințele trimiterii și/sau publicării acestuia. Fără a avea această obligație, Signify poate efectua revizuirea și monitorizarea înainte și/sau după trimiterea Conținutului creat de utilizator. Cu toate acestea, recunoașteți că este imposibil pentru noi să monitorizăm sau să revizuim întregul Conținut creat de utilizator. Fără limitare, Signify, sucursalele, afiliații, partenerii, licențiatorii, distribuitorii și furnizorii săi nu sunt și nu pot fi considerați responsabili pentru acuratețea, integritatea, calitatea sau validitatea Conținutului creat de utilizator publicat de terțe părți pe Site-ul web.

 

Signify nu aprobă niciun Conținut creat de utilizator și nici opiniile, recomandările sau sfaturile exprimate în cadrul acestuia și Signify declină în mod expres orice răspundere în legătură cu Conținutul creat de utilizator.

 

Signify are dreptul și posibilitatea exclusive de a modifica și/sau elimina mesaje sau orice alt Conținut creat de utilizator care este inacceptabil, necorespunzător sau care încalcă în alt mod prezenții Termeni de utilizare, din orice motiv, în orice moment, fără preaviz sau consimțământ și la propria sa discreție. Orice utilizator care consideră că un anumit Conținut creat de utilizator trimis este inacceptabil sau necorespunzător este încurajat să contacteze imediat Signify prin e-mail la digital.marketing.support@signify.com. La primirea unei astfel de înștiințări, vom depune eforturi rezonabile pentru a lua măsurile pe care le considerăm necesare într-o perioadă rezonabilă de timp. Deoarece acesta este un proces manual, precizăm că este posibil să nu reușim să eliminăm sau să edităm imediat un anumit Conținut creat de utilizator.

7. Limitarea răspunderii

 

SIGNIFY SAU ORICARE DINTRE SUCURSALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, DISTRIBUITORII ȘI FURNIZORII SĂI NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE INDIRECTE, SECUNDARE, DAUNE-INTERESE, SPECIALE SAU INCIDENTALE SAU PENTRU ALTE DAUNE REZULTÂND DIN, DERIVATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU A UTILIZA ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL CREAT DE UTILIZATOR, CHIAR DACĂ SIGNIFYA FOST AVIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ACESTE DAUNE APAR ÎN URMA FRAUDEI SAU ÎNȘELĂCIUNII ÎN CONVENȚII DIN PARTEA SIGNIFY.

 

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A SIGNIFY SAU A ORICĂREIA DINTRE SUCURSALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, DISTRIBUITORII SAU FURNIZORII SĂI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE REZULTATĂ DIN SAU RELATIVĂ LA ACEST SITE WEB, LA CONȚINUT SAU LA CONȚINUTUL CREAT DE UTILIZATOR SE LIMITEAZĂ LA SUMA PE CARE AȚI PLĂTIT-O PENTRU A UTILIZA SITE-UL WEB SAU 50 (CINCIZECI) DE EURO, ORICARE DINTRE ACESTEA ESTE MAI MARE.

 

DACĂ LOCUIȚI ÎNTR-O ȚARĂ SAU UN STAT CARE NU PERMITE NICIUNA DINTRE EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE ANTERIOARE SAU NICIUNA DINTRE CLAUZELE DE NEGARE A GARANȚIILOR DIN SECȚIUNEA 4 DE MAI SUS, ACESTE EXCLUDERI SAU LIMITĂRI NU SE APLICĂ PENTRU DVS., DAR NUMAI ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE EXCLUDERI SAU LIMITĂRI NU SUNT PERMISE. ÎN ACEST CAZ, EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE SE VOR LIMITA LA MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ.

8. Conținut/Software de la terți

 

Signify nu este în niciun fel responsabilă pentru conținutul oricărui site deținut de o terță parte care poate fi legat la Site-ul web prin intermediul unui hyperlink, indiferent dacă respectivul hyperlink este sau nu furnizat de către Site-ul web sau de către o terță parte în conformitate cu Termenii de utilizare. Orice link către un alt site furnizat pe Site-ul nostru web nu constituie o aprobare a site-ului respectiv. Nu se oferă nicio opinie sau garanție cu privire la acuratețea, caracterul oportun sau adecvarea conținutului oricărui site către care Site-ul web ar putea furniza un link, iar noi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru cele de mai sus.

 

Orice software pus la dispoziție pentru descărcare de pe sau prin intermediul acestui Site web se află sub rezerva termenilor acordului de licență aplicabil. Cu excepția celor prevăzute în acordul de licență aplicabil, software-ul este pus la dispoziție numai pentru utilizatorii finali și orice copiere, reproducere sau redistribuire ulterioară a software-ului este interzisă în mod expres.

 

DACĂ EXISTĂ, GARANȚIILE CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE SE VOR APLICA DOAR ÎN MODUL ÎN CARE SE SPECIFICĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACORDUL DE LICENȚĂ APLICABIL. SIGNIFY SAU ORICARE DINTRE SUCURSALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, DISTRIBUITORII SAU FURNIZORII SĂI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES PRIN PREZENTUL ORICE ALTE DECLARAȚII ȘI GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR CU PRIVIRE LA SOFTWARE.

9. Drept de autor și Mărci comerciale

 

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate asupra Conținutului și a Site-ului web furnizate de Signify, de afiliații, sucursalele și/sau partenerii săi, asupra software-ului pentru utilizarea și publicarea Site-ului web, a compilării datelor de pe Site-ului web și a ordinii, structurii și aranjamentului acestui Site web, sunt deținute în exclusivitate de Signify Holding B.V. și/sau de partenerii sau licențiatorii săi. Toate drepturile asupra Conținutului și a Site-ului web care nu sunt acordate în mod explicit în prezentul sunt rezervate.

 

PHILIPS este marcă comercială înregistrată a Koninklijke Philips N.V. PHILIPS și toate celelalte mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și ale afiliaților săi constituie active importante ale Koninklijke Philips N.V. Utilizarea corectă a acestor mărci comerciale înregistrate este importantă și trebuie să urmați instrucțiunile Philips atunci când faceți referire la produsele și serviciile companiei noastre. Pentru mai multe informaţii, accesați www.ip.philips.com.

 

Utilizarea și înregistrarea denumirii PHILIPS este rezervată exclusiv pentru Koninklijke Philips N.V. Nu aveți dreptul să înregistrați sau să utilizați un nume de companie, o denumire legală, o denumire comercială, un nume de domeniu sau altă denumire, indicație sau descriere din care face parte denumirea PHILIPS sau orice denumire similară acesteia precum și orice nume compus dintr-o parte din denumirea PHILIPS, acestea neincluzând nicio altă marcă înregistrată deținută de Koninklijke Philips N.V.

 

Toate mărcile comerciale înregistrate ale Signify Holding B.V. și ale afiliaților săi constituie active importante ale Signify. Utilizarea corectă a acestor mărci comerciale înregistrate este importantă și trebuie să urmați instrucțiunile Signify atunci când faceți referire la produsele și serviciile companiei noastre. Pentru mai multe informații, contactați-ne la trademarks.lighting@signify.com.

10. Drepturile de proprietate asupra Site-ului web

 

Acest site Web este public prin natura sa și orice informație transmisă prin intermediul acestuia este considerată neconfidențială. Recunoașteți că orice trimitere a unor invenții încorporate în orice Conținut creat de utilizator furnizat de dvs. va constitui o "publicare" a invențiilor respective în conformitate cu legile aplicabile privind brevetele.

 

Recunoașteți faptul că orice Conținut creat de utilizator trimis și/sau discutat pe Site-ul web poate face obiectul brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală ale Signify, ale sucursalelor sale, ale afiliaților, partenerilor sau terților. Dacă luați în considerare exploatarea oricăror idei, propuneri, sugestii sau soluții sau a altor Conținuturi create de utilizator trimise pe Site-ul web, aveți răspunderea de a obține o autorizație adecvată privind proprietatea intelectuală înainte de a vă angaja într-un comportament de exploatare.

11. Acțiuni privind încălcarea drepturilor de autor în SUA

 

În cazul în care luați la cunoștință sau suspectați că oricare dintre materialele de pe acest Site web (inclusiv, fără limitare, materialele postate pe Forum) a fost folosit sau copiat într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să trimiteți o notificare către agentul desemnat de Signify identificat mai jos. În conformitate cu Legea privind drepturile de autor în era digitală (Digital Millennium Copyright Act) din SUA, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), înștiințarea dvs. trebuie să respecte următoarele cerințe:

 

  • O semnătură fizică sau electronică a proprietarului drepturilor de autor sau a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
  • Identificarea operei protejate prin drepturi de autor considerate a fi încălcate sau, dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor de pe un singur site online sunt acoperite de singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări de pe acel site;
  • Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor sau că face obiectul unei activități care încalcă drepturile și care urmează să fie eliminat sau blocat de la accesare și informații suficient de rezonabile pentru a ne permite să găsim materialul;
  • Informații suficiente în mod rezonabil pentru a ne permite să vă contactăm, cum ar fi adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de poștă electronică la care puteți fi contactat(ă);
  • O declarație conform căreia considerați cu bună credință că utilizarea materialului în modul descris în reclamație nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege;
  • O declarație care să precizeze că informațiile din înștiințare sunt corecte și, cu riscul unei sancțiuni pentru sperjur, că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.

 

Agentul desemnat pentru trimiterea reclamațiilor privind încălcarea drepturilor de autor poate fi contactat după cum urmează:

 

Prin poștă: Signify Netherlands B.V.
Legal Services
High Tech Campus 48
5656AE Eindhoven
Olanda

 

Informațiile anterioare sunt furnizate exclusiv pentru înștiințarea Signify cu privire la faptul că materialele dvs. protejate prin drepturi de autor ar fi putut fi încălcate. Orice alte întrebări, cum ar fi întrebări referitoare la produse și solicitări sau preocupări legate de publicări și conținut necorespunzătoare, nu vor primi un răspuns prin acest proces.

12. Despăgubiri și Exonerare

 

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Signify, sucursalele, afiliații, partenerii,  distribuitorii și furnizorii acestei companii și pe oricare dintre funcționarii, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și adjuncții acestora, împotriva oricăror daune, datorii, costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și experților și costurile de judecată) care rezultă din publicarea, conținutul sau transmiterea oricăror mesaje, date, materiale sau ale oricărui Conținut creat de utilizator pe care îl transmiteți Site-ului sau împotriva oricărei încălcări de către dvs. a prezenților Termeni de utilizare. În cazul unei reclamații sau al unei acțiuni în justiție care rezultă din orice mesaj sau din orice alt Conținut creat de utilizator publicat de dvs., Signify își rezervă dreptul de a vă dezvălui identitatea și orice alte informații despre dvs. pe care le-ar putea deține.

 

Dacă aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, sunteți de acord să despăgubiți, să protejați și să exonerați Signify, sucursalele, afiliații, partenerii, distribuitorii și furnizorii săi, precum și oricare dintre funcționarii, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și adjuncții acestora de revendicările, cererile și daunele (reale și secundare) de orice fel și de natură, cunoscute și necunoscute, care decurg din sau sunt în vreun fel legate de astfel de dispute.

13. Închiderea Site-ului

 

Avem dreptul exclusiv de a închide Site-ul web sau orice părți din acesta din orice motiv, în orice moment, fără preaviz sau consimțământ. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru neefectuarea stocării sau ștergerii oricărui Conținut și/sau Conținut creat de utilizator trimis pe Site-ul web.

14. Produse Signify

 

Site-ul web poate conține referiri la anumite produse și servicii Signify care nu pot fi (imediat) disponibile într-o anumită țară. Orice referire de acest fel nu implică sau garantează că astfel de produse sau servicii vor fi disponibile la un anumit moment într-o anumită țară. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul comercial Signify local.

15. Comunicarea privind sfera de siguranță conform Legii privind reforma litigiilor valorilor private din 1995 (SUA)

 

Informațiile de pe acest Site web pot conține anumite declarații anticipative cu privire la starea financiară, rezultatele operațiunilor și activității companiei Signify și anumite planuri și obiective ale Signify cu privire la aceste elemente. Avertizăm cititorii că nicio declarație anticipativă nu constituie o garanție a performanțelor viitoare și că rezultatele reale ar putea să difere semnificativ de cele incluse în declarațiile anticipative. Exemple de declarații anticipative includ declarațiile despre strategia noastră, estimări ale creșterii vânzărilor, viitoarele EBITA și economii în materie de costuri, evoluții viitoare ale activității noastre organice, precum și beneficiile viitoarelor achiziții și poziția noastră de capital. Prin natura lor, declarațiile anticipative implică risc și incertitudine, deoarece acestea se referă la evenimente și circumstanțe viitoare și există mulți factori care ar putea face ca rezultatele și evoluțiile reale să difere semnificativ de cele exprimate sau sugerate de aceste declarații anticipative. Declarațiile anticipative depind, printre altele, de condițiile economice și de afaceri interne și globale, de implementarea cu succes a strategiei noastre, de abilitatea noastră de a identifica și finaliza achiziții reușite și de a integra aceste achiziții în compania noastră, de preferințele consumatorilor cu privire la produsele existente și noi, de capacitatea noastră de a dezvolta și comercializa noi produse, de capacitatea noastră de a realiza beneficiile acestei strategii, de politicile și acțiunile autorităților guvernamentale și de reglementare, de modificările legislative și de impactul concurenței - numeroși factori pe care nu îi putem controla. Drept urmare, rezultatele noastre viitoare efective pot diferi semnificativ de planurile, obiectivele și așteptările stabilite în astfel de declarații anticipative. Riscuri și factori suplimentari sunt identificați în documentele noastre înregistrate la sau furnizate Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din SUA („SEC”), inclusiv în cel mai recent Raport anual din Formularul 20-F, care este disponibil pe site-ul web al SEC la www.sec.gov. Orice declarații anticipative făcute de către sau în numele nostru sunt valabile doar începând de la data la care sunt făcute. Nu ne angajăm să actualizăm declarațiile anticipative pentru a reflecta orice schimbări ale așteptărilor cu privire la acestea sau orice schimbări cu privire la evenimentele, condițiile sau circumstanțele pe care se bazează o astfel de declarație. Cu toate acestea, cititorul trebuie să consulte orice dezvăluiri suplimentare pe care le-am făcut sau le-am putea face în documentele pe care le-am înregistrat sau le-am putea înregistra la SEC.

16. Soluționarea litigiilor

 

Acești Termeni de utilizare vor fi supuși și interpretați în conformitate cu legislația statului olandez. Acceptați jurisdicția necondiționată a instanțelor din Amsterdam, Olanda pentru orice litigiu, reclamație sau acțiune în justiție care decurge din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau cu utilizarea de către dvs. a acestui Site web, inclusiv pentru orice litigii legate de existența sau valabilitatea acestor Termeni de utilizare, cu condiția să acceptați să prezentați astfel de litigii, reclamații sau acțiuni în justiție exclusiv înaintea instanțelor din Amsterdam, Olanda.

17. Disociabilitate

 

Dacă o prevedere din prezenții Termeni de utilizare este considerată nulă sau imposibil de aplicat, atunci dispoziția nulă sau imposibil de aplicat va fi înlocuită de o dispoziție valabilă, aplicabilă, care se potrivește cel mai bine cu intenția dispoziției inițiale, iar restul prevederilor se va aplica.

18. Nerenunțare la drepturi

 

Neaplicarea de către Signify a unei părți din prezenții Termeni de utilizare, pentru acțiuni trecute sau viitoare din partea oricărei persoane, nu va constitui o renunțare la niciunul dintre drepturile Signify în cadrul prezenților Termeni de utilizare. Primirea oricăror fonduri de către Signify sau încrederea oricărei persoane în acțiunile Signify nu vor fi considerate ca reprezentând o renunțare la orice parte a prezenților Termeni de utilizare. Numai o renunțare specifică în scris, semnată de un reprezentant Signify autorizat, va avea efect juridic.

19. Titluri

 

Titlurile secțiunilor Termenilor de utilizare sunt introduse doar pentru facilitare și nu constituie o parte din acestea, nici nu vor afecta în niciun fel sensul sau interpretarea Termenilor de utilizare.

 

Vă mulțumim că v-ați alăturat Site-ului nostru web.

 

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2019

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate