Terms and Conditions Hue Sync

1. Acordarea licenței
2. Drept de proprietate
3. Restricții de licență
4. Software cu sursă deschisă
5. Reziliere
6. Upgrade-uri
7. Servicii de asistență
8. Feedback
9. FĂRĂ GARANȚIE
10. LIMITAREA RĂSPUNDERII
11. GARANȚIILE ȘI DESPĂGUBIRILE DVS.
12. Mărci comerciale
13. Administrarea exporturilor
14. Legislația aplicabilă
15. Informații generale 

ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL AL SOFTWARE-ULUI

ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL AL SOFTWARE-ULUI („ACEST ACORD”) REPREZINTĂ UN ACORD LEGAL ȘI OBLIGATORIU ÎNTRE DVS. (PERSOANĂ SAU ENTITATE) ȘI SIGNIFY NETHERLANDS B.V., O SOCIETATE OLANDEZĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, CU SEDIUL PRINCIPAL LA ADRESA HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, THE NETHERLANDS (OLANDA) ("SIGNIFY /Noi"). ACEST ACORD VĂ OFERĂ DREPTUL DE A UTILIZA SOFTWARE-UL HUE SYNC („SOFTWARE-UL”), INCLUSIV DOCUMENTAȚIA DESTINATĂ UTILIZATORULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC CARE ESTE POSIBIL SĂ FIE FURNIZATĂ SEPARAT SAU ÎMPREUNĂ CU UN PRODUS PHILIPS HUE  („PRODUSUL”) SAU DISPONIBILĂ PE SITE-UL WWW.PHILIPS-HUE.COM. PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA SAU UTILIZAREA ÎN ALT MOD A SOFTWARE-ULUI, ACCEPTAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI OBLIGAT DE TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD.  DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, NU DESCĂRCAȚI, NU INSTALAȚI ȘI NU UTILIZAȚI ÎN ALT MOD SOFTWARE-UL.

PRIN ACCEPTAREA TERMENILOR ACESTUI ACORD, RECUNOAȘTEȚI CĂ SUNTEȚI AUTORIZAT LEGAL SĂ ÎNCHEIAȚI ACEST ACORD ȘI SĂ FIȚI OBLIGAT DE TERMENII ACESTUIA.

DACĂ NU SUNTEȚI UTILIZATORUL FINAL ȘI INSTALAȚI ACEST SOFTWARE ÎN NUMELE UTILIZATORULUI FINAL, DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI AUTORIZAT SĂ ACȚIONAȚI ÎN NUMELE UTILIZATORULUI FINAL ȘI SĂ OBLIGAȚI UTILIZATORUL FINAL LA TERMENII ACESTUI ACORD, INCLUSIV SĂ ACCEPTAȚI ADEZIUNEA LA ȘI RESPECTAREA ACESTUI ACORD.

1. Acordarea licenței. Acest Acord vă oferă o licență neexclusivă, netransferabilă și fără drept de sublicențiere pentru a instala și utiliza, pe un dispozitiv sau un PC, după caz, o (1) copie a versiunii specificate a Software-ului în formatul cod obiect, în conformitate cu documentația destinată utilizatorului. Software-ul este "în uz" atunci când este încărcat în memoria temporară sau permanentă (adică RAM, hard disk etc.) a PC-ului sau a dispozitivului. Sunteți de acord să utilizați Software-ul numai în scopurile prevăzute de Signify  și să respectați orice alte cerințe sau restricții rezonabile solicitate sau impuse de Signify , de scrise detaliat pe site-ul web www.philips-hue.com. Dacă întâmpinați orice disconfort, în orice moment, în timpul utilizării Software-ului din cauza sincronizărilor sau combinațiilor luminii, întrerupeți utilizarea Software-ului.

2. Drept de proprietate. Software-ul vă este furnizat sub licență; acesta nu vă este vândut. Acest Acord vă acordă numai dreptul de a utiliza Software-ul, fără a vă acorda alte drepturi, exprese sau implicite, asupra Software-ului, cu excepția celor specificate în acest Acord. Compania Signify  și licențiatorii acesteia păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra Software-ului, inclusiv orice brevete, drepturi de autor, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile acestora. Software-ul este protejat de legislația drepturilor de autor, prevederile tratatelor internaționale și alte legi privitoare la proprietatea intelectuală. Prin urmare, în afara celor stabilite în mod expres în acest document, nu aveți dreptul să copiați Software-ul fără autorizarea scrisă prealabilă din partea Signify , exceptând faptul că puteți face numai o (1) copie de rezervă a Software-ului. Nu aveți dreptul să copiați niciun material tipărit care însoțește Software-ul, nici să imprimați mai mult de o (1) copie a oricărei documentații destinate utilizatorului furnizate în format electronic, exceptând faptul că puteți face numai o (1) copie de rezervă a acestor materiale tipărite.

3. Restricții de licență. Cu excepția prevederilor contrare stabilite în acest document, nu aveți dreptul și nu veți acorda niciunei părți terțe dreptul de a (a) închiria, concesiona, sublicenția, vinde, ceda, împrumuta sau transfera în alt mod Software-ul sau orice parte a acestuia, (b) reface sursa, decompila sau dezasambla Software-ul, cu excepția cazului în care legislația în vigoare interzice în mod expres restricțiile anterioare, (c) elimina sau distruge orice date de identificare a produsului, mențiuni referitoare la drepturile de autor sau alte marcaje sau restricții de proprietate de pe Software, (d) modifica sau adapta Software-ul, fuziona Software-ul în alt program sau crea lucrări derivate bazate pe Software, (e) utiliza Software într-un mod care încalcă legile, reglementările sau hotărârile judecătorești sau în orice scop ilegal sau abuziv, (f) utiliza Software-ul într-un mod care ar putea dăuna companiei Signify , furnizorilor săi de servicii sau oricărei alte persoane, (g) republica, reproduce, distribui, afișa, posta sau transmite orice parte a Software-ului, (h) efectua o acțiune cu scopul de a introduce în Produse sau Software viruși, viermi, defecte, cai troieni, programe malware sau orice elemente distructive sau care ar putea dezactiva Produsele, Software-ul sau dispozitivele altor utilizatori finali și (i) evita sau încerca să modifice securitatea Produselor, Software-ului sau dispozitivelor altor utilizatori finali sau să le dezactiveze.  Toate titlurile, mărcile comerciale și mențiunile referitoare la drepturile de autor și la drepturile limitate vor fi reproduse pe copia de rezervă a Software-ului.

4. Software cu sursă deschisă. (a) Acest software poate fi însoțit de componente care fac obiectul Termenilor pentru sursă deschisă, după cum se menționează în documentația care însoțește un dispozitiv; aceste componente fac exclusiv obiectul propriilor condiții de licență și acest Acord nu se aplică acestor componente. (b) Drepturile dvs. de licență în temeiul acestui Acord nu includ niciun drept sau licență de a utiliza, distribui sau crea articole derivate din Software, în niciun mod care ar supune Software-ul Termenilor pentru sursă deschisă. "Termenii pentru sursă deschisă" reprezintă termenii oricărei licențe care necesită, ca o condiție de utilizare, modificarea și/sau distribuirea unei lucrări, punerea la dispoziție a codului sursă sau a altor materiale preferate pentru modificare și/sau acordarea permisiunii de a crea lucrări derivate și/sau reproducerea anumitor notificări sau termeni de licență în lucrări derivate sau în documentația însoțitoare și/sau acordarea unei licențe de proprietate intelectuală scutite de redevențe oricărei părți.

5. Reziliere. Acest Acord intră în vigoare la instalarea sau la prima utilizare a Software-ului și este reziliat (i) la discreția Signify , din cauză nerespectării de către dvs. a oricărei prevederi a acestui Acord; (ii) dacă oricare dintre taxele percepute de Signify  pentru utilizarea continuă nu este achitată în timp util sau (iii) după distrugerea tuturor copiilor Software-ului și a materialelor conexe furnizate de Signify  în temeiul acestui Acord.  Drepturile Signify  și obligațiile dvs. rămân valabile după rezilierea acestui Acord. Trebuie fie să eliminați, fie să ștergeți iremediabil Software-ul de pe dispozitivele dvs. și să returnați Software-ul și toate copiile acestuia și documentația aferentă acestuia la Signify  pe propria dvs. cheltuială, imediat după rezilierea acestui Acord.

6. Upgrade-uri. Signify  poate, la propria discreție, face upgrade-uri la Software disponibile prin postare generală pe un site web sau prin orice alte mijloace sau metode. Aceste upgrade-uri pot fi puse la dispoziție în conformitate cu termenii acestui Acord sau furnizarea unor astfel de upgrade-uri poate fi supusă acceptării de către dvs. a unui alt acord. Vă încurajăm să continuați să vizitați site-ul web în mod regulat pentru a verifica disponibilitatea oricăror actualizări și upgrade-uri și, în cazul actualizărilor obligatorii, vi se recomandă să actualizați sau să faceți upgrade imediat Software-ului.

7. Servicii de asistență. Signify  nu este obligată să asigure asistență tehnică sau de alt tip („Servicii de asistență”) pentru Software. Dacă Signify  vă asigură Servicii de asistență, acestea vor fi reglementate de termeni separați la care trebuie să conveniți dvs. și Signify .

8. Feedback. Dacă trimiteți companiei Signify  comentarii, sugestii sau alte materiale („Feedback)” privitoare la Produs sau Software (excluzând orice conținut ilegal), acordați în mod implicit drepturile de proprietate asupra acestui Feedback companiei Signify  și confirmați faptul că avem dreptul de a utiliza sau implementa orice astfel de Feedback în orice mod, fără restricții și fără nicio obligație de confidențialitate, atribuire sau compensație în ceea ce vă privește sau sunteți de acord să acordați Signify  o licență de a utiliza acest Feedback fără nicio restricție în cazul în care prevederea anterioară este consideră a fi ineficientă. Sunteți de acord, de asemenea, să renunțați la drepturile dvs. morale cu privire la acest Feedback.

9. FĂRĂ GARANȚIE. SIGNIFY , AFILIAȚII ȘI LICENȚIATORII ACESTEI COMPANII FURNIZEAZĂ SOFTWARE-UL ȘI DOCUMENTAȚIA DESTINATĂ UTILIZATORULUI CA ATARE ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI SAU FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU CĂ VĂ VA ÎNDEPLINI CERINȚELE. VĂ ASUMAȚI TOATE RESPONSABILITĂȚILE PENTRU ALEGEREA SOFTWARE-ULUI PENTRU A OBȚINE REZULTATELE DORITE ȘI PENTRU INSTALAREA ȘI UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ȘI PENTRU REZULTATELE OBȚINUTE DE LA ACESTA. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, SIGNIFY , AFILIAȚII ȘI LICENȚIATORII ACESTEI COMPANII NEAGĂ TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, GARANȚIILE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI CORECTITUDINEA SAU CARACTERUL EXHAUSTIV AL REZULTATELOR CU PRIVIRE LA SOFTWARE ȘI LA MATERIALELE ÎNSOȚITOARE. NU EXISTĂ NICIO GARANȚIE ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, NU PUTEM ACCEPTA NICIO RĂSPUNDERE PENTRU EVENTUALELE DAUNE SURVENITE CA URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A SOFTWARE-ULUI SAU A DOCUMENTAȚIEI DESTINATE UTILIZATORULUI. ÎN ORICE SITUAȚIE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ SE LIMITEAZĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU SOFTWARE. DACĂ LIMITAREA DAUNELOR, DESPĂGUBIRILOR SAU RĂSPUNDERII ESTE INTERZISĂ SAU RESTRICȚIONATĂ DE LEGE, SIGNIFY  VA APLICA DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE ȘI LIMITĂRILE ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE.

11. GARANȚIILE ȘI DESPĂGUBIRILE DVS. DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ DVS. ȘI UTILIZATORUL FINAL (DACĂ ESTE CAZUL, ÎN NUMELE CĂRUIA AȚI ÎNCHEIAT ACEST ACORD) VEȚI UTILIZA SOFTWARE-UL ÎN CONFORMITATE CU ACEST ACORD ȘI CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. ÎNȚELEGEȚI CĂ SOFTWARE-UL VA SINCRONIZA LUMINILE ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL PE CARE ÎL VIZUALIZAȚI PE ECRAN ȘI DVS. ȘI UTILIZATORUL FINAL (DACĂ ESTE CAZUL, ÎN NUMELE CĂRUIA AȚI ÎNCHEIAT ACEST ACORD) GARANTAȚI CĂ AVEȚI DREPTUL LEGITIM DE A ACCESA/VIZUALIZA ACEST CONȚINUT ȘI DE A UTILIZA SOFTWARE-UL PENTRU A SINCRONIZA LUMINILE HUE ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUT. SUNTEȚI DE ACORD CĂ DVS.  ȘI UTILIZATORUL FINAL (DACĂ ESTE CAZUL, ÎN NUMELE CĂRUIA AȚI ÎNCHEIAT ACEST ACORD) SUNTEȚI OBLIGAȚI DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC SĂ DESPĂGUBIȚI INTEGRAL, SĂ APĂRAȚI ȘI SĂ NU ATRAGEȚI RĂSPUNDEREA ASUPRA COMPANIEI SIGNIFY  ȘI A FUNCȚIONARILOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR ȘI AGENȚILOR ACESTEI COMPANII ȘI A ORICĂRUI FURNIZOR DE SERVICII CARE VĂ FURNIZEAZĂ SERVICII ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TOATE REVENDICĂRILE, PIERDERILE, DAUNELE ȘI CHELTUIELILE (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR) CARE DECURG DIN SAU AU LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA CORECTĂ SAU INCORECTĂ A SOFTWARE-ULUI SAU CU ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE DVS. A ORICĂREI DINTRE PREVEDERILE ACESTUI ACORD SAU A LEGISLAȚIEI, NORMELOR ȘI REGULAMENTELOR ÎN VIGOARE. SIGNIFY  ÎȘI REZERVĂ DREPTUL, PE PROPRIA DVS. CHELTUIALĂ, DE A PRELUA ÎN TOTALITATE APĂRAREA ȘI CONTROLUL ORICĂROR REVENDICĂRI, ACȚIUNI, PROCEDURI SAU CHESTIUNI DE ALTĂ NATURĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CARE TREBUIE SĂ DESPĂGUBIȚI COMPANIA SIGNIFY  SAU PE ORICARE DINTRE FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII ȘI AGENȚII ACESTEI COMPANII ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ COOPERAȚI PE DEPLIN CU SIGNIFY  LA SOLICITAREA SA.

12. Mărci comerciale. Anumite produse și denumiri Signify  utilizate în acest Acord, Software-ul și documentația destinată utilizatorului pot să fie mărci comerciale ale companiei Signify , ale licențiatorilor acestei companii sau ale altor părți terțe.  Această licență nu vă oferă nicio autorizație de a utiliza niciuna dintre aceste mărci comerciale.

13. Administrarea exporturilor. Sunteți de acord că nu veți exporta sau reexporta Software-ul, în mod direct sau indirect, în nicio țară pentru care Legea S.U.A. privind Administrarea exporturilor sau orice alte legi și reglementări similare ale S.U.A., ale UE sau ale oricărui stat membru al UE prevăd necesitatea unei licențe de export sau a unei alte aprobări din partea guvernului, cu excepția cazului în care ați obținut deja licența sau autorizația de export corespunzătoare. Prin descărcarea sau instalarea Software-ului, sunteți de acord să respectați această prevedere privind exportul.

14. Legislația aplicabilă. Acest Acord este reglementat de legislația din țara dvs. de reședință, fără a se lua în considerare prevederile acestuia privind conflictul de legi.  Orice litigiu între dvs. și compania Signify  cu privire la acest Acord va fi suspus jurisdicției non-exclusive a tribunalelor din țara dumneavoastră de reședință.

Dacă sunteți un utilizator cu reședința în S.U.A., vi se aplică secțiunea următoare. În măsura maximă permisă de lege, acest Acord va fi suspus, interpretat și reglementat, iar relațiile dintre părți vor fi determinate, în conformitate cu normele de drept material ale Statului New York, fără a se lua în considerare prevederile acestuia privind conflictul de legi. Aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri și a altor legi care reglementează aplicarea legislațiilor oricărei alte jurisdicții este negată în mod expres și este astfel exclusă.

15. Informații generale. Acest Acord conține întregul acord dintre dvs. și compania Signify  și înlocuiește orice declarație, angajament sau comunicare anterioară de alt tip sau reclamă cu privire la Software și la documentația destinată utilizatorului. Achiziționarea oricărui Produs este reglementată de condițiile de vânzare ale Produsului respectiv. În plus, fără a aduce atingere eventualelor prevederi contrarii stabilite în acest document, luați la cunoștință și sunteți de acord că Signify  poate, la propria discreție, rectifica, modifica, adăuga sau elimina, parțial sau integral, termenii acestui Acord, fie prin publicarea acestor modificări pe un site web, fie prin furnizarea unei notificări în acest sens, la propria discreție a companiei Signify . Prin continuarea utilizării Software-ului, sunteți de acord cu toate modificările aduse până în acel moment. Dacă nu sunteți de acord cu o modificare, trebuie să încetați imediat utilizarea și accesarea software-ului, iar acest Acord va fi reziliat imediat. Dacă orice parte a acestui Acord este considerată nulă, celelalte prevederi ale acestui Acord își vor păstra integral valoarea juridică. Acest Acord nu va afecta niciun drept legal privind garanția sau alt drept legal de care beneficiați în calitate de consumator, în țara dvs. de reședință.

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate