Hướng dẫn thiết lập sản phẩm Philips Hue

Chọn loại sản phẩm bạn có dưới đây để tìm hiểu cách kết nối sản phẩm đó với hệ thống chiếu sáng thông minh của bạn.

Bộ khởi động

Thiết lập bộ khởi động

Bóng đèn và đèn

Thiết lập bóng đèn hoặc đèn

Đèn có công tắc điều chỉnh độ sáng hoặc nút thông minh

Thiết lập đèn cùng với phụ kiện

Đèn ngoài trời

Thiết lập đèn ngoài trời

Phụ kiện

Thiết lập sync box và phụ kiện