ต้องใช้ Philips Lightstrip Plus และสะพาน Philips Hue

ต้องใช้ Philips Lightstrip Plus และสะพาน Philips Hue

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เพื่อขยาย Philips Hue Lightstrip Plus เท่านั้นและจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสะพานของ Philips Hue

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง