ต้องใช้ Philips Lightstrip Plus และสะพาน Philips Hue

ต้องใช้ Philips Lightstrip Plus และสะพาน Philips Hue

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เพื่อขยาย Philips Hue Lightstrip Plus เท่านั้นและจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสะพานของ Philips Hue