ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

Cookies Notice effective as of

January 28, 2019

  More information about cookies


  Signify aims to make your online experience and interaction with our websites as informative, relevant and supportive as possible. One way of achieving this is to use cookies or similar techniques, which store information about your visit to our site on your computer. We feel that it is very important that you know what cookies our website uses and for what purposes. This will help protect your privacy, while ensuring our website's user-friendliness as much as possible. Below you can read more about the cookies used by and via our website and the purposes for which they are used. This is a statement about privacy and our use of cookies, not a contract or agreement.

  What are cookies?


  Cookies are small text files that are stored on your computer's hard disk when you visit certain websites. At Signify we may use similar techniques, such as pixels, web beacons etc. For consistency's sake, all these techniques combined will be named 'cookies'.

  Why are these cookies used?


  Cookies may be used for many different purposes. For example, cookies can be used to show that you have visited our website before and to identify which parts of the site you might be most interested in. Cookies can also improve your online experience by storing your preferences during your visit to our website.

  Cookies from third parties


  Third parties (external to Signify) may also store cookies on your computer during your visit to Signify websites. These indirect cookies are similar to direct cookies but come from a different domain (non-Signify) to the one you are visiting.

  *เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง