เงื่อนไขการใช้ของผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางรายการจะใช้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Philips Hue เพื่อจัดการ ควบคุม และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ Philips Hue สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้:

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง