Philips Hue

เงื่อนไขการใช้

ปรับปรุงล่าสุด: สิงหาคม 2021

 1. เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้และความสัมพันธ์ของเรา

a. เราทราบว่าการอ่าน Philips Hue เงื่อนไขการใช้ (“เงื่อนไข”) เหล่านี้อาจไม่น่าสนใจ แต่การทำความเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณสามารถคาดหวังอะไรจากเราและทราบว่าเราต้องการสิ่งใดจากคุณด้วย

b. ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา: เงื่อนไขเหล่านี้จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา เมื่อเรากล่าวถึง “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” เราหมายถึง Signify Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ Philips Hue   

c. บริการที่ครอบคลุม: บริการคือบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue (“ผลิตภัณฑ์”) และครอบคลุมถึงสิทธิ์เข้าใช้และการใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ สิทธิ์เข้าใช้และการใช้แอพของเราสำหรับการดาวน์โหลดมายังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ และบริการและคุณสมบัติที่เข้าใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์โดยผ่านเว็บไซต์และแอพของเรา เราเรียกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่า “บริการ

d. ข้อกำหนดด้านอายุ: หากคุณไม่ได้มีอายุที่บรรลุนิติภาวะขึ้นไป คุณต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายจึงจะมีบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ และบิดามารมาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายควรอ่านเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกันกับคุณ หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายและคุณอนุญาตให้บุตรหลานของคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้ เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณด้วย โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการใช้งานของบุตรหลานของคุณ

e. สิ่งที่ไม่ควบคุมในที่นี้: การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการคุ้มครองโดยเงื่อนไขการขายที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ และรวมถึงสิทธิ์ในการรับประกันตามกฎหมายที่คุณมีในฐานะผู้บริโภคในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณสมบัติบางอย่างของบริการอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเราจะระบุให้พร้อมกับคุณสมบัติดังกล่าว

2. การใช้บริการ

a. สิทธิ์ในการใช้บริการ: เราให้สิทธิ์ในการใช้บริการแก่คุณเพื่อควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ให้ควบคุมและตรวจสอบดูแล

b. คุณสามารถให้สิทธิ์แก่บุคคล: ในฐานะที่เป็นผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าถึง ใช้ ตรวจสอบดูแล และควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการได้ เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต” คุณควรให้สิทธิ์การเข้าใช้บัญชี ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณเฉพาะแก่บุคคลที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

c. ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้: บริการอาจกำหนดให้คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลของคุณ (เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ) และต่อการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูข้อ 5 

d. การปรับปรุงบริการ

 • เราพยายามปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์เสมอ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เราอาจอัพเดตบริการด้วยการจัดหาการแก้ไข (บั๊ก) หรือการปรับเปลี่ยน, แนะนำคุณสมบัติหรือฟังก์ชันใหม่, เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติหรือฟังก์ชัน ส่วนประกอบ หรือเนื้อหา (ชั่วคราวหรือถาวร), บังคับใช้ขีดจำกัดกับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด เราเรียกการอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ว่า “การอัพเดต” 
 • ในบางกรณี การอัพเดตอาจทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นที่เก่ากว่า บริการของบุคคลที่สาม การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ หรือการตั้งค่าใช้งานร่วมกับบริการไม่ได้อีกต่อไป และคุณอาจต้องอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ บริการ การกำหนดค่า หรือการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถใช้บริการต่อไปได้
 • โปรดตรวจสอบนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราเป็นประจำ ตามที่ระบุให้กับคุณโดยแยกต่างหากที่เว็บไซต์ของเราที่ https//www.philips-hue.com/endofsupportpolicy หากมีความแตกต่างระหว่างนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราและการรับประกันที่เราจัดหาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือหากนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราอาจทำให้เกิดการยุติบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในช่วงการรับประกันที่ระบุไว้ นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราจะมีผลใช้แทนเงื่อนไขของการรับประกันดังกล่าว
 • การอัพเดตอาจมีขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้งเพิ่มเติมหรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณ คุณให้ความยินยอมต่อการอัพเดตโดยอัตโนมัติเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการให้ติดตั้งการอัพเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบุได้ในการตั้งค่าของแอพ และเรายังอาจขอให้คุณติดตั้งการอัพเดตด้วยตัวคุณเอง และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวทันที หากคุณไม่ติดตั้งการอัพเดตใดๆ อาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง (เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) และจะมีผลและจำกัดความรับผิดและความสามารถของเราในการให้บริการแก่คุณ

e. บริการขึ้นอยู่กับ: การทำงานที่เหมาะสมของบริการต้องอาศัยการส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ, อุปกรณ์ที่รองรับระบบไร้สาย (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (สำหรับบางผลิตภัณฑ์) Signify ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ ตลอดจนความเข้ากันได้ และการกำหนดค่าที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์และบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากอุปกรณ์หรือบริการเหล่านี้หยุดชะงัก ล่าช้า ถูกปฏิเสธ หรือถูกจำกัดด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจทำให้บริการดังกล่าวไม่เสถียรหรือไม่พร้อมใช้งานในช่วงเวลาที่มีการจำกัด 

f. การปฏิบัติตนของคุณ: ในการให้บริการ เราต้องการรักษาการให้บริการสำหรับทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำตามกฎการปฏิบัติเหล่านี้:

 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตร ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่ทำอันตราย แทรกแซง ใช้ในทางที่ผิด หรือขัดขวางบริการ

g. ใช้กับเนื้อหาวิดีโอและ/หรือเสียง: โปรดทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเนื้อหาวิดีโอและ/หรือเสียงบางอย่างอาจเป็นการสร้างแสงสว่างบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายตา ในกรณีดังกล่าว โปรดหยุดการซิงโครไนซ์ผลิตภัณฑ์กับเนื้อหาดังกล่าว 

h. อาจจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: การใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามที่เราระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งาน

i. การสื่อสารเกี่ยวกับบริการ: ในบางครั้งเราอาจส่งการประกาศและข้อมูลอื่นๆ ให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการดูแลลูกค้าของเรา

j. ความคิดเห็น: เรายินดีรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ หากคุณเลือกที่จะให้ความคิดเห็นแก่เรา เราอาจดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดต่อคุณ

3. ข้อมูลของคุณ 

a. การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์: บางบริการอาจให้คุณและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณสามารถจัดเก็บหรือให้ข้อมูลไปยังหรือผ่านบริการด้วยวิธีต่างๆ ได้ โดยเราเรียกข้อมูลนี้ว่า “การส่งข้อมูลของผู้ใช้” หากคุณเลือกที่จะให้การส่งข้อมูลของผู้ใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวและตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ บริการของบุคคลที่สาม หรือแอพพลิเคชันที่คุณเชื่อมต่อกับบริการของคุณแก่เรา โดยมักเป็นการให้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เราเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลอุปกรณ์” การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจะยังคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีในการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

b. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ: ภายใต้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง เมื่อคุณใช้บริการ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แบบทั่วโลก (ใช้ได้รอบโลก) และปลอดค่าลิขสิทธิ์ (ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม) แก่เรา (และผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับเหมาช่วงของเรา) ในการดำเนินการต่อไปนี้: 

 • โฮสต์ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง สื่อสาร และใช้การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น อนุญาตให้เราบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบของเราและทำให้เข้าถึงได้ และ
 • ให้สิทธิ์เข้าใช้การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและสำหรับ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การดำเนินการและปรับปรุงบริการ (รวมถึงการสร้างการอัพเดต)  
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ สำหรับเรา และ
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเรา ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.philips-hue.com/privacy (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”)

c. ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ: เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราจึงพยายามใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่มีวันเอาชนะมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามความรับผิดชอบของ Signify โปรดไปที่หน้าการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ที่ประสานงานร่วมกันของเราที่ https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure

4. ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น

a. การเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น: บริการอาจอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ แอพ และบริการของผู้อื่น (“ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม”) เพื่อให้สามารถดำเนินการนี้ได้ เราอาจแลกเปลี่ยนการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการกับและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และต่ออินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

b. มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสาร: ผลิตภัณฑ์อาจใช้มาตรฐานหรือวิธีการแบบเปิดหรือมีให้ใช้โดยทั่วไปหลากหลายวิธีในการสื่อสารและทำงานกับอุปกรณ์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ซึ่งถูกใช้โดยผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการอื่นที่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเราไม่ได้กำหนดหรือรับรองว่าสามารถใช้ร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ แม้ว่าจะมีการระบุให้ดำเนินการโดยใช้มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสารแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันก็ตาม

c. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลทีสาม: เว็บไซต์ แอพ หรือการสื่อสารของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อิสระอื่นของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีให้เพื่อความสะดวกเพียงอย่างเดียวและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว

5. ความเป็นส่วนตัวของคุณ

a. ข้อมูลส่วนบุคคล: Signify ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัว ของเราใช้กับการใช้บริการ โปรดอ่านเอกสารเหล่านี้ ซึ่งจะอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมจะมีให้แยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะ

b. คุ้กกี้: ในบางกรณี Signify อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราซึ่งมีอยู่ที่ https://www.philips-hue.com/cookie-notice สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวัตถุประสงค์ที่เราต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

6. การระงับและการสิ้นสุดบริการ

a. การระงับบริการ: เราอาจระงับบริการชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความล้มเหลวของระบบ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือสถานการณ์อื่นๆ

b. การสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณ: คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณหรือลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากเกิดกรณีใดๆ เหล่านี้ขึ้น:

 • หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าคุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ในทางที่ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
 • เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการกระทำของคุณทำให้เกิดอันตรายหรือความรับผิดต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือเรา
 • คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเป็นเวลาสองปี

7. เนื้อหาและซอฟต์แวร์ของเรา

a. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: แม้ว่าเราจะให้สิทธิ์คุณใช้บริการของเรา เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) จะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) มีในบริการ 

b. เนื้อหาของเรา: บริการมีเนื้อหาที่เป็นของเรา คุณสามารถใช้เนื้อหาของเราตามที่เงื่อนไขเหล่านี้อนุญาต แต่เราจะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีในเนื้อหาของเรา ห้ามลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงแบรนด์ โลโก้ หรือประกาศทางกฎหมายใดๆ ของเรา

c. เนื้อหาของผู้อื่น: บริการอาจให้สิทธิ์คุณในการเข้าใช้เนื้อหาที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่น คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรนั้น หรือใช้นอกเหนือจากตามที่กฎหมายอนุญาต

d. ซอฟต์แวร์: บางบริการมีการเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น แอพของเราหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นสิทธิ์แบบทั่วโลก (รอบโลก) ไม่จำกัดเพียงผู้เดียว (เพื่อให้เราสามารถให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แก่ผู้อื่นได้) เป็นส่วนบุคคล (คุณจึงไม่สามารถขยายให้ผู้อื่นได้) และไม่สามารถมอบสิทธิ์ได้ (คุณจึงไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) บางบริการมีซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่เราให้คุณใช้งานได้ ในบางกรณีก็มีข้อกำหนดในสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่แทนที่บางส่วนของเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านสิทธิ์การใช้งานเหล่านั้น

e. ไม่อนุญาตให้ทำ: คุณต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย หรือให้เช่าส่วนใดก็ตามของบริการหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในบริการ นอกจากนี้ คุณต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามดึงซอร์สโค้ดใดๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้ทำได้

8. ข้อสงวนสิทธิ์และความรับผิด

a. ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าเราจะต้องการทำให้ประสบการณ์การใช้บริการของคุณเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุดเท่าที่จะทำได้และ เรามีความเชื่อมั่นในบริการมากเพียงใด โปรดทราบว่าเราสามารถให้บริการแก่คุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และเราไม่ให้การรับประกัน รับรอง หรือให้คำมั่นใดๆ เกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเนื้อหาของบริการ ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ หรือความพร้อมในการใช้งาน ความเสถียร หรือความสามารถในการตอบรับความต้องการของคุณ) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเสมอไป ในกรณีเลวร้ายที่บริการอาจใช้งานไม่ได้ โปรดรับคำขอโทษอย่างจริงใจของเรา และเราเข้าใจถึงความเคราะห์ร้ายและความไม่สะดวกดังกล่าว 

b. ความรับผิดของเรา: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นการลงโทษ พิเศษ หรือที่ไม่ตั้งใจใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า (i) ค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน 3 เดือนก่อนที่จะเกิดการละเมิด (หากมี) หรือ (ii) €50 เงื่อนไขเหล่านี้เพียงจำกัดความรับผิดชอบของเราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

9. การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล

a. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต และยกเว้นตามขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ภายใต้ข้อ 9 นี้หรือข้อ 11 เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยคุณและเราตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในพื้นที่ของคุณ การมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใดนั้นจะถูกปฏิเสธและไม่รวมอยู่ด้วยอย่างชัดแจ้ง

b. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยไม่รวมถึงบทบัญญัติของการขัดกันแห่งกฎหมายและการเลือกใช้กฎหมาย 

c. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในแคนาดา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของรัฐออนแทรีโอ โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติของการเลือกใช้หรือการขัดกันแห่งกฎหมาย  

d. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในฝรั่งเศส ศาลแห่ง Nanterre จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด 

e. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในอินเดีย ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2015 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือเมืองคุรุคราม รัฐหรยาณา

f. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในศรีลังกา ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2005 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

g. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในมาเลเซีย ศาลแห่งมาเลเซียตะวันตกจะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

h. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในจีน ศาลที่มีสำนักงานที่จดทะเบียนของเราตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

i. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในไต้หวัน ศาลท้องถิ่นในกรุงไทเป ไต้หวัน จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

10. เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้

a. ตามกฎหมายแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่ไม่สามารถถูกจำกัดโดยสัญญาอย่างเช่นเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจำกัดสิทธิ์เหล่านั้น

b. หากเกิดกรณีที่ข้อกำหนดบางอย่างไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ จะไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขเหล่านี้

c. หากเราไม่ดำเนินการใดๆ โดยทันทีหลังจากที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการในอนาคต 

d. เราอาจอัพเดตเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริการและวิธีดำเนินธุรกิจของเรา หรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือเพื่อความปลอดภัย หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณอย่างมาก เราจะให้โอกาสคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะใช้บริการต่อได้ หากร้องขอ หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ หรือใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งเตือนหรือประกาศดังกล่าว หรือคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องอนุมัติล่วงหน้า จะเท่ากับว่าคุณตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 

e. บริการบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

f. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเรา โปรดไปที่ เว็บไซต์ ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น https://www.philips-hue.com/support#contact

11. เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบางผลิตภัณฑ์ บางบริการ หรือบางประเทศ ข้อ 11 นี้จะระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับบางผลิตภัณฑ์ บางบริการ หรือบางประเทศ หากมีความแตกต่างใดๆ ระหว่างข้อ 11 นี้และข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้นอกเหนือจากข้อ 11 นี้ ให้ใช้บังคับตามข้อ 11 นี้

 • ตุรกี: หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศคือ 0850 390 19 22 และสามารถดูประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • สิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร: โดยการเปิดใช้งาน "สิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร" สำหรับคุณสมบัติบางอย่างในแอพของคุณ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครสำหรับคุณสมบัติดังกล่าวก่อนที่คุณสมบัตินั้นจะเปิดให้ผู้ใช้ของเราทุกคนใช้งานได้ ("คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร") ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือปัญหาอื่นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับรุ่นมาตรฐานสำหรับผู้ใช้แอพทุกคน ("รุ่นมาตรฐาน") คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครมีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และเรา รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้อนุญาต และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่ให้การรับประกัน รับรอง หรือให้คำมั่นใดๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร (รวมถึงเนื้อหา การทำงานเฉพาะ หรือความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเสมอไป เราไม่มีหน้าที่ในการนำคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครไปใช้ในรุ่นมาตรฐานต่อ และอาจทำการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร หรือยุติการเปิดตัวคุณสมบัติดังกล่าว สิ่งที่จะเผยแพร่ในรุ่นมาตรฐานอาจแตกต่างไปจากคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร คุณเข้าใจและตกลงว่าการยุติการใช้คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณแต่เพียงผู้เดียวและเป็นการจัดการปัญหาความไม่พึงพอใจที่คุณอาจได้รับจากการใช้คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร ซึ่งอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว ในกรณีเลวร้ายที่คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครอาจใช้งานไม่ได้ โปรดรับคำขอโทษอย่างจริงใจของเรา และเราเข้าใจถึงความเคราะห์ร้ายและความไม่สะดวกดังกล่าว หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการยุติสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร คุณสามารถปิดใช้งานได้ในแอพของคุณ (หากทำได้) หรือโดยลบและติดตั้งแอพอีกครั้ง ส่วนนี้ในคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครจะมีผลบังคับใช้ตราบใดที่เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครจนกว่ารุ่นมาตรฐานดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งานหรือจนกว่าจะมีการยกเลิก (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน)

เวอร์ชันสิงหาคม 2021 - ที่เกี่ยวข้องจากแอพ 4

ประวัติเวอร์ชันของเงื่อนไขการใช้

แอพ 3

ดู >