แอป Hue Sync

สำรวจการอัปเดตที่เราทำกับเดสก์ท็อป Hue Sync และแอป Hue Sync TV เพื่อให้ประสบการณ์ความบันเทิงของคุณดียิ่งขึ้น เราอัปเดตแอปของเราเป็นประจำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงาน ทุกครั้งที่เราปล่อยอัปเดตแอป Hue Sync เราจะแชร์ที่นี่เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ว่ามีอะไรใหม่

June 11, 2024 
Philips Hue Sync TV app 1.4.37

 • Various bug fixes and stability improvements.

May 8, 2024
Philips Hue Sync PC desktop app 1.12

 • You can now control the Sync PC app with your Corsair Stream Deck. 
 • You can now use the Sync PC app to sync your lights with Corsair RGB devices.
 • Various bug fixes and stability improvements

April 9, 2024
Philips Hue Sync TV app 1.4.23

 • Monthly subscriptions are now available.
 • You can now use the SmartThings app to control the app or create automations.
 • The Philips Hue Sync TV app is now available in Czech Republic, Hong Kong, Slovakia, and Poland. 
 • Various bug fixes and stability improvements

November 15, 2023 
Philips Hue PC desktop app 1.11.2

 • Various bug fixes and stability improvements

October 17, 2023
Philips Hue Sync TV app 1.3.6

 • Auto-start is now enabled by default. You can change this in Settings.
 • The Philips Hue Sync TV app is now available in Mexico and Chile!
 • Various bug fixes and stability improvements

October 10, 2023
Philips Hue Sync desktop app 1.11.1

 • Various bug fixes and stability improvements

August 16, 2023 
Philips Hue Sync desktop app 1.11

 • The Philips Hue Sync desktop app now supports macOS version 11 (Big Sur) and higher and Windows 10 and higher
 • You can now choose what you want to happen when you close the app: close it completely or simply minimize it.
 • You can now assign an Entertainment area to specific games. The app will switch to it automatically when you begin playing that game.
 • General stability improvements and bug fixes.

August 3, 2023  
Philips Hue Sync TV app 1.2.11

 • The Philips Hue Sync TV app is now available in the United Arab Emirates!
 • Various bug fixes and general improvements  

May 9, 2023 
Philips Hue Sync TV app 1.2.3

 • Fixed an issue on 2023 TVs that showed two apps after downloading
 • Improved the design of the Automatic syncing setting

April 27, 2023
Philips Hue Sync desktop app 1.10.2.43

 • Fixed an issue in which the Hue Sync desktop app would crash when Razer is deactivated and computer enters sleep mode. 

April 14, 2023
Philips Hue Sync desktop app 1.10.1

 • Fixed syncing issues with MacOS 12.3+
 • Fixed issues when syncing with multiple screens
 • General stability improvements and bug fixes

February 28, 2023 
Philips Hue Sync TV app 1.1

 • Fixed an issue where Music areas were changed into TV areas
 • Added a back button when restoring the app
 • Added an explanation of the Automatic sync feature in Settings
 • Various other bug fixes and general improvements

February 15, 2023
Philips Hue Sync desktop app 1.10

 • You can now rename game titles in Settings > Game preferences
 • Improved the app’s installation process by removing the custom installation path 
 • Fixed an issue where the app could crash while opening on macOS 10.14
 • Fixed some audio-related issues, including AirPlay speaker incompatibility
 • Various other bug fixes and stability improvements

November 28, 2022
Philips Hue Sync desktop app 1.9

 • Gradient lights can now show multiple colors when you set a scene from Scenes
 • Fixed an issue where lights stayed on when the computer shut down
 • Fixed an issue where the app would crash when adding a new light
 • Improved some visual and UI elements
 • Made other general stability improvements and bug fixes

September 1, 2022 
Philips Hue Sync desktop app 1.8.2

 • Improved security of the MacOS application by removing an unused entitlement
 • Fixed an issue with the Razer integration
 • Improved the detection of DRM content, which now warns you that syncing might not work with protected content
 • Other stability improvements and bug fixes

July 13, 2022 
Philips Hue Sync desktop app 1.8.1

 • General stability improvements and bug fixes
March 18, 2022 
Philips Hue Sync desktop app 1.8
 • Added support for native Apple Silicon
 • Updated the app’s graphics
 • General stability improvements and bug fixes
 
September 1, 2021
Philips Hue Sync desktop app 1.7
 • You can now sync your lights with multiple displays
 • Set and control any dynamic scene created in the Philips Hue app: export the Entertainment area as a Zone in the Hue Sync desktop app in Settings > Entertainment area.
 • General stability improvements and bug fixes

March 31, 2021
Philips Hue Sync desktop app 1.6

 • You can now export your Entertainment area from the Hue Sync desktop app as a Zone in the Hue app! Control your Entertainment area as you would any other Zone: turn lights on and off, set light scenes, and more.
 • Added support for Danish, Norwegian, Swedish, and Finnish languages.
 • General stability improvements and bug fixes.

October 19, 2020
Philips Hue Sync desktop app 1.5

 • Added support for the Hue Play gradient lightstrip
 • Reworked communication with the Hue Bridge, making the app more responsive in reflecting changes made by other apps
 • Added the option to automatically turn the lights on or off when the Hue Sync app opens or closes
 • Your current app will now remember display location between sessions

May 29, 2020
Philips Hue Sync desktop app 1.4

 • Added support to capture audio via microphone
 • Added option to select other audio devices other than the default one
 • Added support for audio capture from target application on Mac
 • Option to tweak number of light channels in the music algorithm
 • Russian language support
 • Improvement on the keyboard shortcuts
 • Added an option to disable fullscreen optimization for a specific game if sync issues are encountered
 • General stability improvements and bug fixes

February 6, 2020
Philips Hue Sync desktop app1.3.4.3

 • We regularly update your Hue Sync Desktop app to improve the performance and reliability of the system.

August 9, 2019
Philips Hue Sync desktop app 1.3

 • Improved overall experience based on height of the lights (setup done in Philips Hue main app)
 • Added support for light state after streaming (configured in the Philips Hue main app) ß available from October onwards.
 • Added function to adjust the brightness of the lights past 100% limit in Hue Sync app
 • Added possibility to manual customize the scaling
 • HDR support added
 • Razer Chromalink support added
 • Updated the MAC installer

December 14, 2018
Philips Hue Sync desktop app 1.2

 • Added feature to automatically start light sync when certain games launch
 • From 1.2 onwards, feedback can be given in section under “Settings” or via the automatic pop-up after a sync session.
 • Under “Settings” previously received notifications can be found. Also, there is an opt-in and opt-out function for two types of notification.
 • Video and audio algorithm improvements.
 • Fixed several UI and stability related issues.

October 05, 2018
Philips Hue Sync desktop app 1.1

 • Added new entertainment scenes under the “Scenes” Tab
 • Added configurable delay under settings
 • Implemented option to automatic start light sync when Hue Sync is opened
 • Improved the light effects when watching darker content
 • Improved the music algorithm and updated the color pallets under “Audio”
 • Small design and performance improvements
 • Fixed audio output device issues for Mac
 • Fixed several bugs related to crashes

Bridge

บันทึกประจำรุ่น Bridge

All release notes

บันทึกย่อประจำรุ่น

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง