โคมไฟและที่ยึดโคมไฟ

คุณสามารถค้นหาการปรับปรุงล่าสุดและการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่รองรับหลอดไฟอัจฉริยะ โคมไฟและที่ยึดโคมไฟของคุณได้ที่นี่ เราอัปเดตบันทึกประจำรุ่นเหล่านี้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ทุกครั้ง เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ว่ามีอะไรใหม่

ต้องการให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอัปเดตทันทีใช่ไหม กรุณาเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับระบบ Philips Hue ของคุณในแอป Hue (การตั้งค่า > อัปเดตซอฟต์แวร์ > อัปเดตอัตโนมัติ)

October 24, 2023   
Philips Hue lights with hardware platform version 100b-10c 
Software version 1.108.7

 • Bug fixes and stability improvements

September 25, 2023  
Philips Hue Bluetooth-capable lights with hardware platform version 100b-11e, 100b-120
Software version 1.104.3

 • Bug fixes and stability improvements

August 31, 2023
Philips Hue Festavia string lights with hardware platform version 100b-123
Software version 1.107.1

 • Bug fixes and stability improvements
 • Added support for Opal, Glisten, and Prism effects

July 26, 2023
Lights with hardware platform versions 100b-104, 100b-105, 100b-108, 100b-10b, 100b-10c, 100b-10e, 100b-10f 
Software version 1.108.5 and 67.108.5

 • Bug fixes and stability improvements
 • Added support for effects on platform versions 100b-10c and 100b-10f

May 8, 2023 
Lights with hardware platform versions 100b-110, 100b-112, 100b-114, 100b-115, 100b-118, 100b-120, 100b-11a, 100b-11d, 100b-11e, 100b-11f
Software version 1.104.2 

 • Bug fixes and stability improvements

February 13, 2023
Bluetooth-capable lights with hardware platform version 100b-114
Software version 1.101.10

 • Bug fixes and stability improvements

November 28, 2022
Philips Hue lamps, fixtures and lightstrips that support dynamic scenes
Software version 1.101.2, 1.101.5, 1.101.7

 • Improved dynamic scenes: when you edit a scene and set a light to a shade of warm-to-cool white, that light will be excluded from the dynamic scene. 
 • You can now use the Mirror style on gradient lights, which makes either end of the light identical with a gradient of color in the middle.  
 • Fixed standby glow issue in US downlights 
 • Bug fixes and stability improvements 

November 11, 2022
Philips Hue Festavia string lights 
Software version 1.101.1

 • Improved effects including Candle, Fireplace, and Sparkle

June 20, 2022
Philips Hue Bluetooth-capable lights and first-generation Iris, Bloom, lightstrip, and bulbs 
Software version 1.93.11, 67.93.11

 • Fixed the Last on Power-on behavior option 

April 25, 2022 
Philips Hue gradient lamps and fixtures 
Software version 1.97.3

 • Bug fixes and stability improvements
 • Added functionality for deep dimming
 • Added support for the Sunrise wake-up style

January 10, 2022 
All Philips Hue gradient lamps and light fixtures 
Software version: 1.94.2 

 • Bug fixes and stability improvements
 • Added support for effects

November 30, 2021 
Philips Hue Bluetooth-capable lights and Hue Go 
Software version 1.93.3, 1.93.7, 67.93.3, 67.93.7

 • Security improvements
 • Bug fixes and stability improvements
 • Fixed the Hue Go Cozy candle light effect
 • Added support for effects

October 4, 2021 
All 1st-generation Philips Hue bulbs, Iris, Bloom and lightstrip 
Software version: 67.91.1 

 • Security improvements

September 13, 2021 
All Philips Hue gradient lamps and light fixtures 
Software version: 1.86.7

 • Bug fixes and stability improvements

August 9, 2021  
Software version 1.86.6, 1.88.1, 1.88.2, 1.90.1 

Available for all Philips Hue lights, this update includes: 

 • Security improvements
 • Bug fixes and stability improvements
 • Dynamic scenes functionality

January 4, 2021 
Software version: 1.76.3, 1.76.6, 1.76.8, 1.76.10 and 1.76.11

Available for all Philips Hue Bluetooth-capable lights and the Philips Hue smart plug, this update provides improvements to stability and security.

May 11, 2020
Software version: 1.65.11_hB798F2BF

This update improves performance for various Bluetooth-capable Philips Hue lights, including GU10 and E14/E12 candelabra bulbs.

February 20, 2020
Software version: 1.50.2_r30933 and 5.130.1.30000

This update for Philips Hue lights without Bluetooth capability provides:

 • Security improvements
 • Deep dimming functionality on the following White ambiance and White and color ambiance fixtures: Amaze, Adore, Apogee, Aurelle, Being, Calla, Cher, Ensis, Fair, Flourish, Liane, Lily, Muscari, Play, Sana, Semeru, Signe, Still, Struana, and Within

February 4, 2020
Software version: 1.65.9_hB3217DF4

This update, available for all Philips Hue with Bluetooth lights and the Philips Hue smart plug, provides improvements to stability and security, as well as the ability to:

 • Set routines in the Hue Bluetooth app
 • Perform a manual factory reset of lights by power cycling a light 5 times

October 21, 2019
Software version: 1.56.8_r30456

 • The Hue Go V2 with Bluetooth no longer turns off unwanted while connected to Bluetooth.

November 28, 2018
Software version: 1.46.13_r26312

 • Affected products (Hue Bulbs (E26/E27/E12/E14/BR30/GU10), Hue Lightstrips, Hue Lamps);
 • Reliability, behavioural and security improvements;
 • Smoothening of light transitions in entertainment mode;
 • Enabling power-on behavior feature.

April 9, 2018
Software version: r1.30.4_r23032

 • Reachability improvements of the Hue lamps & fixtures/lights. 
 • Security improvement: proximity based linking with a Hue dimmer switch is now only possible for 30 minutes after the light is powered on. 
 • Bug fixes and stability improvements.

Affected Hue lamps & fixtures are:

 • Hue Amaze, Hue Being, Hue Cher, Hue Fair, Hue Retrofit Recessed Downlights, Hue Still, Hue Struana and Hue white 1-10V.
 • Hue Aphelion, Hue Apogee, Hue Drumlin, Hue Memuru, Hue Muscari and Hue Within.

November 14, 2017
Software version: 5.105.0.21169, 5.105.0.21536, 1.29.0_r21169, 5.105.1.21778.

 • Affected Hue Lights: E26/E27/E12/E14/BR30/GU10/Par16 Lamps in Hue white and color, Hue white ambiance, and Hue white.
  Hue Go, Hue Lightstrip, Hue Lightstrip plus, Hue Beyond, Hue Bloom and Hue Iris.
 • Update to all Philips Hue color capable lights, including E26/E27/E12/E14/BR30/GU10/Par16 Lamps in Hue white and color, Hue Go, Hue Lightstrip, Hue Lightstrip Plus, Hue Beyond, Hue Bloom and Hue Iris, to enable the entertainment capability feature
 • Reachability improvements of the lights.
 • Security improvement: proximity based linking with a Hue dimmer switch is now only possible for 30 minutes after the light is powered on.
 • Bug fixes and stability improvements

October 3, 2016
Software version(s): 5.50.1.19085, 5.38.2.19136, 5.38.3.19141, 5.50.2.19072, 1.15.2_r19181 and 1.16.1_r19181.

 • Related products are Hue A19, Hue GU10, Hue Go, Hue Beyond, BR30, LightStrip plus and Hue connected lamps & fixtures
 • Bug fixes and stability improvements

December 3, 2014
Software version: 66013452

 • Related products are hue A19 and BR30 downlight bulbs and Friends of hue: LightStrips and Living Colors (Bloom, Iris and Aura)
 • hue Tap range is extended if lamp in between Tap and bridge is powered
 • Faster start-up when using the wall switch
 • Bug fixes and stability improvements

Bridge

บันทึกประจำรุ่น Bridge

All release notes

บันทึกย่อประจำรุ่น

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง