กล้อง Secure

ติดตามการปรับปรุงและการอัพเดทล่าสุดของกล้อง Philips Hue Secure เราเผยแพร่บันทึกประจำรุ่นพร้อมกับทุกๆ การอัพเดทเพื่อที่คุณจะได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนที่เราดำเนินการกับแอปนี้

February 28, 2024 
Secure cameras 1.2.10 (650010)

 • Fixed an issue where motion events were incorrectly categorized as vehicle events
 • Made Night vision transitions smoother
 • Improved Wi-Fi setup during onboarding
 • Made live view startup times shorter and improved clip capturing
 • Streamlined camera firmware updating process
 • Improved battery camera’s sleep mode
 • Changed the default sensitivity for object detection

December 12, 2023 
Secure cameras 1.2.6 (581000)

 • Improved battery life for cameras that use certain Wi-Fi routers/settings
 • Improved live view 
 • Improved performance and reliability of the system
 • Fixed an issue with onboarding for people outside of US
 • Fixed an issue where live view showed a purple screen
 • Fixed delayed notifications

November 28, 2023
Secure cameras 1.23–1.2.5

 • Introduced a setting to adjust video clip length 
 • Improved livestream startup time and video quality
 • Improved battery life by preventing unnecessary motion triggers 
 • Fixed an issue where video clips weren’t attached to the event in the timeline
 • Fixed an issue where video clips weren’t recorded if the microphone was disabled
 • Fixed an issue where motion just outside an Activity zone would trigger an event
 • Fixed a compatibility issue with a small number of Wi-Fi access points

September 12, 2023 
Secure cameras 1.2.3 (559000)

 • Initial launch. Check back here for future release notes! 

Bridge

บันทึกประจำรุ่น Bridge

All release notes

บันทึกย่อประจำรุ่น

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง