Condiții de utilizare

Philips Hue

Ultima actualizare: septembrie 2023

1. Domeniul de aplicare al acestui document și relația dintre noi.

a. Înțelegem tentația de a nu citi aceste Condiții de utilizare Philips Hue („Condiții”), însă înțelegerea acestor Condiții este importantă pentru a vă clarifica așteptările față de noi și cerințele noastre față de dumneavoastră.

b. Relația dumneavoastră cu noi: aceste Condiții stabilesc relația dintre dumneavoastră și noi. Atunci când ne referim la „noi”, „nouă” sau „al nostru/a noastră”, ne referim la Signify Netherlands B.V., compania din spatele produselor Philips Hue, cu numărul de înregistrare 17061150 la Camera de Comerț din Țările de Jos, numărul de TVA NL009076992B01 și sediul central la High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Țările de Jos.

c. Serviciile acoperite: serviciile se referă la produsele Philips Hue („Produse”) și acoperă accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a software-ului instalat în Produse, accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a aplicației noastre care poate fi descărcată pe smartphone sau tabletă, precum și serviciile și caracteristicile accesibile pentru Produse prin pagina noastră web și aplicația noastră. Ne referim la toate acestea ca „Servicii”.

d. Cerințe de vârstă: dacă nu aveți vârsta legală pentru a încheia un contract, trebuie să aveți permisiunea părintelui sau a tutorelui legal pentru a accepta aceste Condiții, pentru a utiliza Serviciile și pentru a crea un cont de utilizator.

e. Aspecte nereglementate de prezentul document: achiziția unui Produs este acoperită de condițiile comerciale valabile la momentul achiziției Produsului și include toate drepturile legale cu privire la garanție, care vă revin în calitate de consumator în țara de reședință. Anumite caracteristici ale Serviciilor se pot supune unor condiții suplimentare, care vor fi comunicate împreună cu respectivele caracteristici.

2. Utilizarea Serviciilor.

a. Permisiunea de utilizare a Serviciilor: vă acordăm permisiunea de a utiliza Serviciile pentru a controla și monitoriza Produsele pe care le dețineți sau pentru care sunteți autorizat(ă) să le controlați și monitorizați.

b. Înregistrarea unui cont de utilizator: pentru a putea utiliza Serviciile poate fi necesară crearea unui cont de utilizator. Sunteți responsabil(ă) pentru acuratețea informațiilor dumneavoastră (în vederea configurării contului de utilizator) și pentru luarea măsurilor necesare pentru a vă menține contul de utilizator în siguranță. Pentru mai multe detalii referitoare la confidențialitate, consultați secțiunea 5. 

c. Puteți autoriza persoane fizice: dacă aveți un cont de administrator (ne referim la astfel de utilizatori ca „Administrator” sau „Proprietar”), puteți autoriza, după cum este permis de Servicii, alte persoane cu cont de utilizator să acceseze, să utilizeze, să monitorizeze și să controleze Produsele și Serviciile. Ne referim la astfel de persoane ca „Utilizatori autorizați”. Trebuie să autorizați numai acele persoane în care aveți încredere să acceseze Produsele și Serviciile dumneavoastră.

d. Îmbunătățirea Serviciilor

 • Încercăm în permanență să ne îmbunătățim Serviciile și Produsele, prin urmare acestea pot suferi modificări în timp. Este posibil să actualizăm Serviciile oferind soluții de remediere (a erorilor) sau de modificare, introducând caracteristici sau funcții noi, schimbând sau eliminând (temporar sau permanent) orice caracteristică sau funcție, componentă sau conținut, impunând limitări pentru anumite caracteristici sau restricționând accesul la Servicii sau părți ale acestora. Ne referim la toate aceste actualizări și schimbări ca fiind „Actualizări”. 
 • În unele cazuri, Actualizările pot cauza incompatibilități între dispozitivele hardware, servicii de la terți, configurații software sau alte setări și va fi nevoie să actualizați sau să înlocuiți aceste dispozitive, servicii, configurații sau setări astfel încât să puteți utiliza în continuare Serviciile.
 • Se aplică Politica noastră privind încetarea asistenței, furnizată separat pe pagina noastră web la www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Dacă există diferențe între Politica noastră privind încetarea asistenței și o garanție oferită de noi împreună cu Produsul sau dacă Politica noastră privind încetarea asistenței poate duce la încetarea asistenței pentru Produsele aflate în perioada de garanție declarată, atunci Politica noastră privind încetarea asistenței va prevala asupra condițiilor unei astfel de garanții.
 • Actualizările pot avea loc automat fără nicio notificare prealabilă și fără a necesita un consimțământ suplimentar din partea dumneavoastră. Ați consimțit efectuarea acestor Actualizări suplimentare. În cazul în care nu vă doriți ca astfel de Actualizări să fie instalate automat, puteți indica acest lucru în setările aplicației. Puteți cere de asemenea să instalați dumneavoastră Actualizările, și sunteți responsabil pentru realizarea promptă a acestora. Refuzul de instalare a Actualizărilor vă poate expune la riscuri (precum riscuri de securitate) și va afecta sau limita responsabilitatea noastră și posibilitatea noastră de a vă furniza Serviciile.

e. Dependența Serviciilor: funcționarea corespunzătoare a Serviciilor se bazează pe transmiterea datelor prin dispozitive și furnizori de servicii terți, inclusiv rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, dispozitivul wireless activat (precum un smartphone sau o tabletă) și (pentru anumite Produse) o conexiune la internet de bandă largă. Signify nu are niciun control și nicio responsabilitate în ceea ce privește aceste dispozitive și servicii terțe, compatibilitatea și configurarea corespunzătoare a acestora în raport cu Produsele și Serviciile sau costurile aferente. În cazul întreruperii, întârzierii, refuzului sau limitării din orice motiv a acestor dispozitive și servicii, este posibil ca Serviciile să fie nefiabile sau indisponibile pe durata limitărilor. Sunteți responsabil(ă) pentru orice taxe pentru aceste dispozitive și servicii terțe. În special, transmiterea în flux și vizionarea videoclipurilor înregistrate poate atrage costuri suplimentare și semnificative.

f. Conduita dumneavoastră: la furnizarea Serviciilor, intenția noastră este de a menține Serviciile pentru toată lumea, ceea ce înseamnă că trebuie să urmați aceste reguli de conduită:

 • respectați legile aplicabile, inclusiv controlul exporturilor și sancțiunile aferente, confidențialitatea și drepturile cu privire la proprietatea intelectuală
 • Să nu aduceți prejudicii, interferați, abuzați sau întrerupeți Serviciile.
 • Dumneavoastră declarați și garantați că nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo guvernamental american sau care a fost desemnată de guvernul SUA drept o țară „care sprijină terorismul” și că nu sunteți listat pe nicio listă a guvernului SUA de părți interzise sau restricționate.

g. Utilizarea cu conținut video și/sau audio: vă rugăm să rețineți că utilizarea Produselor în combinație cu anumite conținuturi video și/sau audio pot genera anumite combinații luminoase care pot cauza disconfort. În astfel de cazuri, vă rugăm să întrerupeți sincronizarea Produsului cu astfel de conținuturi. 

h. Pot fi necesare Produse suplimentare: utilizarea anumitor Produse poate necesita unele Produse suplimentare, așa cum sunt indicate de noi în instrucțiunile de utilizare.

i. Comunicări asociate cu serviciile: uneori vă transmitem anunțuri și alte informații prin site-ul nostru web sau prin aplicația noastră. În cazul în care aveți întrebări cu privire la Produse, Servicii sau prezentele Condiții, vă rugăm să ne contactați prin canalele noastre de asistență pentru clienți.

j. Feedback: apreciem feedback-ul oferit pentru Servicii și Produse. În cazul în care ne oferiți feedback, este posibil să acționăm în consecință fără nicio obligație față de dumneavoastră.

k. Vulnerabilități: este posibil ca orice produs care se bazează pe conexiuni wireless sau la internet, sau care este conectat la o rețea de orice fel (cum ar fi stocarea în cloud) să nu fie sigur și să fie exploatat sau piratat de malware și variante de spyware („Vulnerabilități”). Vulnerabilitățile pot oferi unei persoane rău intenționate o poartă de acces și capacitatea de a vă activa sau dezactiva sistemul sau Produsele aferente, de a vizualiza, extrage, modifica, distruge, fura, dezvălui sau modifica datele dumneavoastră sau datele altora, de a monitoriza și/sau de a spiona activitățile dumneavoastră și activitățile altora, de a cauza întreruperi ale internetului și ale rețelei, de a oferi altora acces neintenționat sau neautorizat la contul dumneavoastră și de a pune în pericol oamenii, proprietățile sau datele. Nu oferim nicio garanție sau declarație că Serviciile sunt sigure și/sau că Serviciile nu au sau nu sunt susceptibile la Vulnerabilități.

l. În afara controlului rezonabil: nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru absența sau întârzierea performanței în măsura în care aceasta este cauzată de circumstanțe aflate în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv situații de forță majoră, dezastre naturale, terorism, revolte sau război.

3. Informațiile dumneavoastră.

a. Remiteri ale utilizatorilor și Datele de pe dispozitive: unele Servicii permit dumneavoastră și Utilizatorilor autorizați de dumneavoastră să stocați sau să transmiteți în alt mod informații către sau prin Servicii în diverse moduri – ne referim la acest informații ca „Remiteri ale utilizatorilor.” Dacă decideți să furnizați Remiteri ale utilizatorilor, asigurați-vă că aveți drepturile necesare în acest sens și că acest lucru este legal. În plus, Serviciile ne vor oferi informații despre modul în care utilizați Produsele și diferitele dispozitive, servicii ale terților sau aplicații pe care le conectați cu Serviciile, adesea în mod automat – ne referim la aceste informații ca „Date de pe dispozitive”. Remiterile utilizatorilor și Datele de pe dispozitive vă aparțin, ceea ce înseamnă că păstrați orice drept care vă revine din Remiterile utilizatorilor și Datele de pe dispozitive.

b. Permisiunea de a utiliza informațiile dumneavoastră: în conformitate cu drepturile de confidențialitate indicate în secțiunea 5 de mai jos, prin utilizarea Serviciilor ne acordați o licență valabilă la nivel mondial (adică oriunde în lume) și gratuită (fără a plăti nicio taxă) care ne permite (precum și titularilor de licențe și contractanților noștri): 

 • să găzduim, să reproducem, să distribuim, să modificăm, să comunicăm și să utilizăm Remiterile utilizatorilor și Datele de pe dispozitive – de exemplu, permițându-ne să le salvăm în sistemele noastre și să le facem accesibile și
 • să acordăm acces la Remiterile utilizatorilor și Datele de pe dispozitive de la dumneavoastră Utilizatorilor autorizați și Produselor și Serviciilor terțe (așa cum sunt definite mai jos), în scopul:
 • operării și îmbunătățirii Serviciilor (inclusiv crearea de Actualizări); 
 • dezvoltării noilor tehnologii și servicii pentru noi și
 • în alte scopuri, așa cum sunt descrise în Notificarea aplicabilă privind confidențialitatea, disponibilă la https://www.philips-hue.com/privacy („Notificare privind confidențialitatea”).

c. Securitatea informațiilor dumneavoastră: deoarece ne preocupă integritatea și securitate informațiilor dumneavoastră, ne străduim să implementăm măsuri de securitate adecvate. Cu toate acestea, nu putem garanta faptul că terți neautorizați nu vor putea niciodată să treacă de măsurile noastre de securitate și să utilizeze informațiile dumneavoastră în scopuri inadecvate. Pentru mai multe informații despre dezvăluirea responsabilă a Signify, consultați pagina noastră coordonată de dezvăluire a vulnerabilității la https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produse și servicii externe.

a. Accesarea produselor și serviciilor externe: Serviciile pot permite Produselor să interacționeze cu produsele, aplicațiile și serviciile altora („Produse și Servicii terțe”). Pentru a permite o astfel de interacțiune, este posibil să fie necesar să schimbați Prezentările utilizatorului și Datele de pe dispozitive cu terții relevanți. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru interacțiunea cu și utilizarea Produselor și Serviciilor terțe iar noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru Produsele și Serviciile terțe sau pentru orice interfață a Produselor și Serviciilor terțe cu Produsele și Serviciile.

b. Standarde sau mijloace de comunicare: Produsele pot utiliza diverse standarde deschise sau valabile în mod obișnuit pentru a comunica și lucra cu dispozitivele inteligente sau conectate care sunt utilizate de asemenea în mod similar pentru alte produse, servicii și sisteme care nu sunt fabricate de noi. Astfel de produse și servicii similare care nu sunt desemnate de noi sau certificate ca fiind compatibile cu Produsele și Serviciile, pot să nu funcționeze cu Produsele și Serviciile, chiar dacă se precizează că operează pe baza unor standarde sau mijloace de comunicare identice sau similare.

c. Legătura cu site-uri terțe: Pagina noastră web, aplicația sau comunicarea pot conține link-uri către alte site-uri independente ale terților. Aceste link-uri sunt oferite doar în scop de facilitare și nu se supun controlului nostru, noi nu validăm și nici nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri.

5. Confidențialitatea dumneavoastră.

a. Date cu caracter personal: confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru Signify. Notificarea noastră privind confidențialitatea se aplică utilizării Serviciilor. Citiți aceste documente deoarece ele descriu, printre altele, tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, precum și de la Produsele și Serviciile dumneavoastră, modul în care este posibil să utilizăm aceste date cu caracter personal, temeiul juridic în baza căruia vă prelucrăm datele cu caracter personal, precum și drepturile dumneavoastră cu privire la confidențialitate. Vi se pot furniza separat notificări suplimentare privind confidențialitatea pentru anumite produse și servicii.

b. Module cookie: în anumite ocazii, Signify ar putea utiliza module cookie și alte tehnologii de urmărire. Vă rugăm să citiți Notificarea noastră privind modulele cookie, care este disponibilă la https://www.philips-hue.com/cookie-notice, sau alte informații despre această tehnologie și despre modurile în care am putea să o utilizăm.

6. Suspendarea și rezilierea Serviciilor.

a. Suspendarea serviciilor: Putem suspenda temporar Serviciile, fără notificare prealabilă, din rațiuni de securitate, defectarea sistemului, întreținere, reparații sau alte circumstanțe.

b. Rezilierea sau suspendarea accesului la Servicii: Aveți libertatea de a înceta în orice moment utilizarea Serviciilor. Ne rezervăm dreptul de a rezilia sau suspenda accesul dumneavoastră la Servicii sau de a șterge contul dumneavoastră de utilizator, în cazul următoarelor situații:

 • dacă, de bună credință, considerăm că ați utilizat Serviciile sau Produsele cu încălcarea prezentelor Condiții
 • ni se cere acest lucru pentru a respecta o solicitare legală sau un ordin judecătoresc
 • considerăm în mod rezonabil că prin conduita dumneavoastră ați adus prejudicii unui utilizator, unui terț sau nouă
 • nu ați accesat contul pentru o perioadă de doi ani.

7. Conținutul și software-ul nostru.

a. Drepturi de proprietate intelectuală: Deși v-am acordat permisiunea de a utiliza serviciile noastre, noi (precum și furnizorii și licențiatorii noștri) reținem drepturile de proprietate intelectuală de care noi (precum și furnizorii și licențiatorii noștri) beneficiem din aceste Servicii. 

b. Conținutul nostru: Serviciile includ conținut care ne aparține. Puteți utiliza conținutul așa cum este stipulat în condițiile noastre, însă reținem orice drept de proprietate intelectuală pe care îl avem asupra conținutului nostru. Nu îndepărtați, acoperiți sau alterați numele firmei, logotipurile sau notificările legale.

c. Conținutul terților: Este posibil ca Serviciile să vă ofere acces la conținut care aparține altor persoane sau organizații. Nu aveți dreptul de a utiliza acest conținut fără permisiunea respectivei persoane sau organizații, sau în orice alte limite stipulate de lege.

d. Software: Unele dintre Servicii includ accesul și dreptul de utilizare a aplicației sau a software-ului instalat în Produs. Licența este valabilă la nivel mondial (așadar oriunde în lume), non-exclusivă (astfel încât putem licenția software-ul și mai departe), personală (astfel încât nu o puteți extinde către alte persoane) și netransmisibilă (adică nu puteți atribui acest drept altor persoane). Unele servicii includ software oferit liber, pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră. Uneori există dispoziții în licența pentru sursa deschisă care prevalează peste unele părți ale acestor Condiții, prin urmare vă rugăm să citiți cu atenție aceste licențe.

e. Interdicții: Este interzis că copiați, modificați, distribuiți, vindeți sau închiriați orice parte a serviciilor sau software-ului inclus în servicii. De asemenea este interzis să reconstituiți sau să încercați extragerea codului sursă, cu excepția cazului în care legea aplicabilă vă permite acest lucru.

8. Declinarea responsabilității și răspunderea civilă.

a. Declinarea responsabilității: deși dorim ca experiența dumneavoastră cu Serviciile să fie cât se poate de agreabilă și în ciuda încrederii totale pe care o avem în Serviciile noastre, rețineți că nu putem să vă furnizăm Serviciile decât „ca atare” și „conform disponibilităților” și că nu oferim garanții, asigurări sau angajamente referitoare la Servicii (inclusiv în ceea ce privește conținutul Serviciilor, funcțiile specifice ale acestora sau disponibilitatea, fiabilitatea sau capacitatea acestora de a vă satisface nevoile) deoarece există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum trebuie. În situația regretabilă în care Serviciile nu funcționează, vă rugăm să acceptați cele mai sincere scuze din partea noastră, deoarece înțelegem că o astfel de situație este una neplăcută și nedorită. 

b. Răspunderea noastră: nu ne asumăm răspunderea pentru daune indirecte, consecutive, punitive, speciale sau accidentale. Cuantumul maxim al răspunderii noastre în legătură cu utilizarea Serviciilor se limitează la valoarea minimă (i) a taxelor pe care le-ați plătit pentru utilizarea Serviciilor relevante pe o perioadă de 3 luni înainte de incident (dacă a existat unul) sau (ii) de 50 €. Aceste Condiții limitează doar răspunderea noastră în conformitate cu legislația aplicabilă.

9. Soluționarea disputelor, legislația aplicabilă și instanțele competente.

a. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă și cu excepția cazului în care este stipulat în mod expres altfel în următoarele paragrafe ale acestei secțiuni 9 sau ale secțiunii 11, aceste Condiții, relația dumneavoastră cu noi și utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor sunt guvernate de legislația țării dumneavoastră de reședință, iar noi și dumneavoastră convenim să ne supunem jurisdicției exclusive a instanțelor competente la nivel local. Aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri și orice alte legi care reglementează către aplicarea legilor oricărei alte jurisdicții sunt în mod expres respinse și excluse.

b. Dacă sunteți rezident în Statele Unite ale Americii, prezentele Condiții, relația dumneavoastră cu noi și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația statului New Jersey, excluzând dispozițiile referitoare la conflictul legislativ și alegerea legislației. 

c. Dacă sunteți rezident în Canada, prezentele Condiții, relația dumneavoastră cu noi și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația provinciei Ontario, fără a avea efect asupra dispozițiilor referitoare la conflictul legislativ și alegerea legislației.

d. Dacă sunteți rezident în Franța, tribunalul din Nanterre are jurisdicție exclusivă. 

e. Dacă sunteți rezident în India, în cazul oricărui diferend sau al oricărei dispute, dumneavoastră și noi convenim să soluționăm acest litigiu prin arbitraj asigurat de un arbitru unic numit în comun de noi și de dumneavoastră, în conformitate cu Arbitration & Conciliation Act (Actul de arbitraj și conciliere) 2015 (cu modificările ulterioare). Locul arbitrajului va fi Gurgaon, Haryana.

f. Dacă sunteți rezident în Sri Lanka, în cazul oricărui diferend sau al oricărei dispute, dumneavoastră și noi convenim să soluționăm acest litigiu prin arbitraj asigurat de un arbitru unic numit în comun de noi și de dumneavoastră, în conformitate cu Arbitration Act (Actul de arbitraj) 2005 (cu modificările ulterioare). Locul arbitrajului va fi New Delhi, India.

g. Dacă sunteți rezident în Malaysia, tribunalul din Malaysia de Vest are jurisdicție exclusivă.

h. Dacă sunteți rezident în Chinei, tribunalul local din Shanghai, China, are jurisdicție exclusivă.

i. Dacă sunteți rezident în Taiwan, tribunalul local din Taipei, Taiwan, are jurisdicție exclusivă.

j. Dacă aveți reședința în Republica Cehă, puteți contacta și Inspectoratul de Comerț Ceh http://www.coi.cz.

k. Dacă sunteți consumator din Spațiul Economic European (SEE) și considerați că reclamația dumneavoastră nu este soluționată în mod corespunzător, puteți – dar acest lucru nu este obligatoriu – să utilizați Platforma europeană de soluționare online a litigiilor (SOL).

10. Referitor la aceste Condiții.

a. Potrivit legii, este posibil să beneficiați de anumite drepturi care nu pot fi limitate de un contract precum aceste Condiții. Prezentele Condiții nu au în niciun caz intenția de a restrânge aceste drepturi.

b. În cazul în care o anumită dispoziție nu este valabilă sau nu poate fi aplicată, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții din prezentele Condiții.

c. Chiar dacă nu luăm măsuri imediat după ce am constatat nerespectarea de către dumneavoastră a acestor Condiții, aceasta nu înseamnă că nu avem dreptul de a lua măsuri în viitor. 

d. Suntem liberi să actualizăm aceste Condiții pentru a reflecta modificările aduse Serviciilor sau modului în care ne desfășurăm activitatea comercială sau din motive legale, de reglementare sau de securitate. Dacă facem modificări importante care vă afectează în mod semnificativ, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica prin intermediul aplicației Philips Hue, plasând o notificare pe site-ul nostru web, trimițându-vă un e-mail sau prin alte mijloace. Dacă nu întreprindeți nicio acțiune sau continuați să utilizați Serviciile după orice astfel de alerte sau notificări, se consideră că recunoașteți și acceptați modificările respective. 

e. Este posibil ca nu toate Serviciile să fie disponibile în țara dumneavoastră.

f. Pentru informații referitoare la căile prin care ne puteți contacta, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru Produse la https://www.philips-hue.com/support#contact.

g. Orice prevedere care este destinată să supraviețuiască (exprimată sau altfel) oricărei durate sau încetări a Serviciilor, va supraviețui.

11. Condiții aplicabile pentru anumite Produse, anumite Servicii sau anumite țări.

Această secțiune 11 stipulează condiții suplimentare aplicabile pentru anumite Produse, anumite Servicii sau anumite țări. În cazul în care există diferențe între această secțiune 11 și alte dispoziții din prezentele Condiții în afară de această secțiune 11, va prevala această secțiune 11.

 • Turcia: numărul de telefon local este 0850 390 19 22, iar Notificarea privind confidențialitatea este disponibilă aici https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Acces timpuriu: activând opțiunea „Acces timpuriu” pentru anumite caracteristici din aplicația dumneavoastră, vă declarați de acord să obțineți acces timpuriu la astfel de caracteristici înainte ca acestea să fie puse la dispoziția tuturor utilizatorilor noștri („Caracteristici cu acces timpuriu”), caracteristici care sunt mai susceptibile de a conține erori sau alte probleme care nu sunt asociate, de regulă, cu versiunea standard adresată tuturor utilizatorilor aplicației („Versiunea standard”). Caracteristicile cu acces timpuriu sunt furnizate „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”, iar noi și filialele, licențiatorii și/sau furnizorii noștri nu oferim garanții, asigurări sau angajamente referitoare la Caracteristicile cu acces timpuriu (inclusiv în ceea ce privește conținutul acestora, funcțiile specifice sau disponibilitatea, fiabilitatea sau capacitatea acestora de a vă satisface nevoile), deoarece există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum ar trebui. Nu avem nicio obligație să continuăm să preluăm Caracteristicile cu acces timpuriu în Versiunea standard și putem aduce modificări Caracteristicilor cu acces timpuriu sau putem întrerupe punerea pe piață a acestora. Conținutul lansat în Versiunea standard poate diferi de Caracteristicile cu acces timpuriu. Înțelegeți și sunteți de acord că încetarea folosirii de către dumneavoastră a Caracteristicilor cu acces timpuriu reprezintă unicul drept și unica soluție pe care le aveți la dispoziție în legătură cu orice nemulțumire pe care ați putea să o aveți în legătură cu utilizarea Caracteristicilor cu acces timpuriu, în conformitate cu Notificarea privind confidențialitatea. În situația regretabilă în care Caracteristicile cu acces timpuriu nu funcționează, vă rugăm să acceptați cele mai sincere scuze din partea noastră, deoarece înțelegem că o astfel de situație este una neplăcută și nedorită. Dacă, în orice moment, doriți să întrerupeți accesul la Caracteristicile cu acces timpuriu, le puteți dezactiva în aplicația dumneavoastră (acolo unde este posibil) sau ștergând și reinstalând aplicația. Această secțiune privind Accesul timpuriu se aplică în măsura în care se referă la Caracteristicile cu acces timpuriu până la lansarea Versiunii standard sau până la întreruperea acestora (oricare variantă intervine prima).
 • Condiții suplimentare pentru Philips Hue Secure: Serviciile Philips Hue sunt disponibile în SUA, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Germania, Austria, Elveția, Franța, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Serbia, Slovenia și Slovacia și, în plus, Condițiile suplimentare pentru Philips Hue Secure, astfel cum sunt prevăzute în Anexa 1 se vor aplica utilizării de către dumneavoastră a produselor Philips Hue Secure și a serviciilor Philips Hue Secure aplicabile.
 • Statele Unite: notificare pentru rezidenții din California: în conformitate cu Secțiunea 1789.3 din Codul civil din California, rezidenții din California au dreptul la următoarea notificare privind drepturile consumatorilor: dacă aveți o întrebare cu privire la site-ul nostru web sau la aceste Condiții, vă rugăm să trimiteți o întrebare folosind linkul nostru „Contactați-ne” de la adresa https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Ne puteți contacta, de asemenea, scriind la Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 sau sunând la Signify la 1 (800) 555-0050. Rezidenții din California pot contacta Unitatea de asistență pentru reclamații a Diviziei de servicii pentru consumatori a Departamentului pentru afaceri ale consumatorilor din California prin poștă la 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 sau prin telefon la (916) 445-1254 sau (800) 952-5210.

12. Condiții pentru utilizatorul final solicitate de Apple.

Dacă ați descărcat aplicația Philips Hue din Apple, Inc. („Apple”) App Store sau dacă utilizați aplicația Philips Hue pe un dispozitiv iOS, confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu următoarea notificare referitoare la Apple. Aceste Condiții sunt doar între dumneavoastră și noi, nu Apple, iar Apple nu este responsabilă pentru Servicii sau conținutul acestora. Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicația Philips Hue. În cazul în care aplicația Philips Hue nu se conformează cu orice garanție aplicabilă, puteți notifica Apple și Apple vă va rambursa orice preț de achiziție aplicabil pentru aplicația Philips Hue și, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu are nicio altă obligație de garanție cu privire la aplicația Philips Hue. Apple nu este responsabilă pentru soluționarea oricăror revendicări din partea dumneavoastră sau a oricărei terțe părți referitoare la aplicația Philips Hue sau deținerea și/sau utilizarea aplicației Philips Hue, inclusiv: (a) pretenții de răspundere pentru produse; (b) orice pretenție conform căreia aplicația Philips Hue nu se conformează niciunei cerințe legale sau de reglementare aplicabile și (c) pretenții care decurg din protecția consumatorilor sau legislație similară. Apple nu este responsabilă pentru investigarea, apărarea, soluționarea și decontarea oricărei părți terțe care susține că aplicația Philips Hue și/sau deținerea și utilizarea de către dumneavoastră a aplicației Philips Hue încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terței părți. Sunteți de acord să respectați orice termeni aplicabili ai terților atunci când utilizați aplicația Philips Hue. Apple și filialele Apple sunt terți beneficiari ai acestor Condiții, iar după acceptarea de către dumneavoastră a acestor Condiții, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica aceste Condiții împotriva dumneavoastră ca terț beneficiar al acestor Condiții. Permisiunea de utilizare din secțiunea 2a este limitată la un drept netransferabil de a utiliza aplicația Philips Hue pentru a controla și monitoriza Produsele dumneavoastră pe orice produs marca Apple.

ANEXA 1 – Condiții suplimentare pentru Philips Hue Secure

DACĂ ȚARA DUMNEAVOASTRĂ DE REȘEDINȚĂ ESTE STATELE UNITE ALE AMERICII SAU CANADA (CU EXCEPȚIA PROVINCIEI QUEBEC) SAU INTRODUCEȚI ORICE ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ ÎMPOTRIVA NOASTRĂ ÎN STATELE UNITE SAU CANADA (CU EXCEPȚIA PROVINCIEI QUEBEC), VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ SECȚIUNILE 9.G ȘI 9.H CONȚIN O PREVEDERE OBLIGATORIE PRIVIND ARBITRAJUL ȘI O ACȚIUNE DE GRUP ȘI O RENUNȚARE LA UN PROCES CU JURIU CARE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIFICATE ÎN SECȚIUNILE 9.G ȘI 9.H, RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA DE GRUP ÎNSEAMNĂ CĂ SUNTEȚI DE ACORD SĂ CONTINUAȚI ORICE DISPUTĂ ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU CA PARTE A VREUNEI ACȚIUNI DE GRUP, COLECTIVE ȘI/SAU REPREZENTATIVE. SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACESTE DISPOZIȚII DE SOLUȚIONARE RECIPROCĂ A LITIGIILOR. ÎN ARBITRAJ, NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ȘI EXISTĂ MAI PUȚINE REVIZUIRI PRIN DESCOPERIRE ȘI APEL DECÂT ÎN INSTANȚĂ.

1. Aplicabilitate

a. Aceste Condiții suplimentare pentru Philips Hue Secure („Condiții Philips Hue Secure”) se aplică utilizării Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure, așa cum se descrie în continuare.

b. Pentru a utiliza Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure, trebuie să acceptați Condițiile de utilizare Philips Hue care încorporează aceste Condiții Philips Hue Secure („Acord Philips Hue Secure”), contractul legal încheiat între noi și dumneavoastră care reglementează utilizarea produselor Philips Hue Secure și a serviciilor Philips Hue Secure. Dacă există vreo neconcordanță între Condițiile Philips Hue Secure și Condițiile de utilizare Philips Hue, vor prevala aceste Condiții Philips Hue Secure. Acordul Philips Hue Secure conține condiții și cerințe aplicabile pentru dumneavoastră și pentru Utilizatorii autorizați de dumneavoastră și vă revine întreaga responsabilitate pentru respectarea acestora de către aceștia.

2. Produse Philips Hue Secure și Servicii Philips Hue Secure:

a. Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure sunt compuse din:

 • dispozitivele hardware marca Philips Hue Secure și produsele Philips Hue identificate de noi fie pe ambalaj, fie în materiale de marketing pentru a fi utilizate cu Serviciile Philips Hue Secure („Produse Philips Hue Secure”) și
 • astfel de caracteristici incluse în Accesul gratuit (așa cum se face referire în secțiunea 5 care urmează), în abonamentul Hue Secure Basic sau în abonamentul Hue Secure Premium și care conțin (în funcție de planul ales de dumneavoastră) funcționalități care includ, dar fără a se limita la, o cronologie a evenimentelor relevante pentru securitate în interiorul sau la exteriorul locuinței dumneavoastră, capacitatea de a activa/dezactiva sistemul de securitate al locuinței dumneavoastră, notificări push pe mobil privind evenimentele relevante pentru securitate și, dacă sunt configurate, vizionare video în direct a camerelor Philips Hue Secure și capacitatea de a reda clipuri înregistrate ale evenimentelor detectate. În plus, ceea ce constituie un eveniment relevant pentru securitate este personalizat de dumneavoastră în calitate de Proprietar (sau de Utilizator autorizat) pentru, de exemplu, a exclude anumite zone din câmpul vizual al camerelor Philips Hue Secure. Unele caracteristici (inclusiv stocarea extinsă a clipurilor video) sunt disponibile numai cu un plan suplimentar de servicii Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium plătit. Toate aceste caracteristici sunt disponibile prin aplicația Philips Hue. Caracteristicile aplicabile pentru dumneavoastră în funcție de planul ales, Acces gratuit, Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, sunt denumite în mod colectiv „Servicii Philips Hue Secure”. Serviciile Philips Hue Secure sunt disponibile numai în SUA, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Germania, Austria, Elveția, Franța, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Serbia, Slovenia și Slovacia.

b. Vi se permite să utilizați Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure în conformitate cu condițiile și cerințele stabilite în Acordul Philips Hue Secure.

3. Condiții de utilizare:

a. Produse necesare: Serviciile Philips Hue Secure necesită Produse Philips Hue Secure compatibile, care trebuie să fie achiziționate separat de dumneavoastră și asociate cu aplicația Philips Hue Secure și contul dumneavoastră de utilizator Philips Hue Secure. Înțelegeți și sunteți de acord că Serviciile Philips Hue Secure vor funcționa numai cu Produsele Philips Hue Secure și nu sunt destinate să fie utilizate cu alte produse. Dacă nu mai aveți dreptul să utilizați Produsele Philips Hue Secure (de exemplu, din cauza vânzării), aveți obligația de a anula imediat asocierea acestor Produse de Philips Hue Secure.

b. Instalare și operare:

 • Este responsabilitatea dumneavoastră:
  • să obțineți, să configurați și să mențineți cerințele tehnice și de alt tip strict în conformitate cu instrucțiunile și specificațiile pe care le-am pus la dispoziția dumneavoastră;
  • să instalați, să testați și să operați Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure numai în conformitate cu toate avertismentele, precauțiile și instrucțiunile aplicabile puse la dispoziție de noi, precum și cu legile, reglementările și standardele federale, de stat și locale aplicabile; și
  • să înlocuiți sau să reîncărcați bateriile pentru Produsele dumneavoastră Philips Hue Secure atunci când este necesar.
 • Cerințe de sistem și dispozitiv: Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure necesită un cont de utilizator Philips Hue, o rețea Wi-Fi funcțională în locuința dumneavoastră, care să fie conectată la un acces fiabil la internet cu o lățime de bandă suficientă, și un dispozitiv mobil cu aplicația Philips Hue. Este posibil să fie necesare și alte dispozitive (conform indicațiilor noastre) pentru a utiliza unele sau toate Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure, cum ar fi consola Philips Hue Bridge. Vă revine responsabilitatea de a vă asigura că aveți toate elementele de sistem și de dispozitiv necesare și că acestea sunt compatibile și configurate corespunzător. Este posibil să activăm Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră mobil, fără notificare prealabilă, dar în funcție de setările dispozitivului dumneavoastră, pentru a facilita funcționarea corectă a Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure și pentru a activa anumite caracteristici.
 • Nu vă monitorizăm Produsele Philips Hue Secure și nu răspundem la nicio informație și evenimente primite în timp ce utilizați Serviciile Philips Hue Secure. Depinde exclusiv de dumneavoastră (sau de Utilizatorul dumneavoastră autorizat) să întreprindeți astfel de acțiuni, inclusiv transmiterea mesajelor despre evenimente către contactele dumneavoastră desemnate. În plus, este responsabilitatea dumneavoastră să determinați răspunsul adecvat la toate informațiile și evenimentele pe care le primiți în timp ce utilizați Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure și acceptați că vă revine întreaga responsabilitate pentru răspunsul dumneavoastră și al persoanelor de contact desemnate. Dacă răspunsul dumneavoastră la informații și evenimente în timpul utilizării Serviciului Philips Hue Secure atrage costuri, acceptați întreaga răspundere pentru aceste costuri. Dacă primiți o notificare cu privire la orice risc pentru viață/siguranță, risc pentru proprietate, incendii, inundații, spargeri, jafuri, probleme medicale sau alte evenimente de urgență în timp ce utilizați Serviciile Philips Hue Secure, trebuie să contactați imediat poliția, departamentul de pompieri sau serviciul de intervenție în caz de urgență corespunzător, deoarece nu oferim niciun serviciu de monitorizare sau răspuns în caz de urgență.
 • Dacă Produsele dumneavoastră Philips Hue Secure nu sunt instalate corect sau oricare dintre senzorii săi se află în afara razei de detectare sau este împiedicat sau obstrucționat de pereți, mobilier, bunuri personale sau alte obiecte, este posibil să aveți alarme false sau erori de detectare.
 • Garantați și declarați că instalarea și funcționarea Produselor Philips Hue Secure a fost efectuată într-o manieră profesionistă și nu încalcă niciun drept al terților, inclusiv drepturile de confidențialitate ale altora. În cazul în care instalarea și funcționarea Produselor Philips Hue Secure încalcă drepturile terților, este responsabilitatea dumneavoastră să informați și să obțineți, acolo unde este cazul, orice acord al terților care ar putea fi necesar pentru instalarea și operarea Produselor Philips Hue Secure și utilizarea Serviciilor Philips Hue Secure.
 • În măsura permisă de lege, ne declinăm în mod expres orice și orice responsabilitate legată de instalarea și operarea și/sau utilizarea Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure, inclusiv orice utilizare a Produselor Philips Hue Secure contrar prevederilor federale aplicabile, legile, reglementările, codurile sau standardele de stat și locale.
 • Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure pot suferi întreruperi temporare din motive de securitate, defecțiuni ale sistemelor (inclusiv defecțiunea conexiunii Wi-Fi și lățime de bandă insuficientă), dificultăți tehnice, întreținere, testare, reparare, actualizări sau alte circumstanțe. Deși ne vom strădui să ne asigurăm că utilizarea Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure este cât mai neîntreruptă posibil în limitele abilităților sale tehnice și operaționale, nu va exista niciun drept și nu garantăm utilizarea neîntreruptă.

c. Numai pentru uz rezidențial: Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure sunt destinate exclusiv utilizării rezidențiale, individuale și private. Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure nu sunt pentru și nu ne asumăm nicio responsabilitate în legătură cu nicio utilizare economică sau comercială, nici pentru orice altă utilizare nerezidențială a Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure.

d. Fără monitorizare de la terți: Serviciile Philips Hue Secure nu oferă nicio monitorizare sau răspuns de urgență de la terți și, prin urmare:

 • nu avem acces la alerte sau filmări în timp real;
 • nu monitorizăm nicio notificare și nu vom notifica sau trimite autorități terțe sau de urgență la domiciliul dumneavoastră în cazul unei notificări sau unei urgențe; și
 • nu suntem responsabili pentru nicio întârziere în aplicarea legii sau timpul de răspuns al terților.

Toate notificările de răspuns în caz de urgență, inclusiv evenimentele care pun viața în pericol, cele care vă afectează siguranța și cele de urgență trebuie să fie direcționate de dumneavoastră către serviciile de răspuns adecvate. ÎN NICIUN CAZ NU VOM TRIMITE SERVICII DE URGENȚĂ LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CAZ DE URGENȚĂ SAU ÎN ALTE SITUAȚII.

e. Fără eliminarea evenimentelor:

 • Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure nu sunt destinate, și nu oferim nicio declarație sau garanție în privința, reducerii sau eliminării producerii unor evenimente nedorite, cum ar fi efracțiile, spargerile și/sau jafurile, iar dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că:
  • nu vă puteți baza pe Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure ca să prevină sau să minimizeze producerea evenimentelor, cum ar fi spargerile și jafurile, sau consecințele acestora și
  • este posibil ca Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure să nu prevină sau să nu minimizeze apariția unor evenimente, cum ar fi spargerile și jafurile, sau consecințele acestora.

Nu oferim nicio garanție sau declarație expresă sau implicită că utilizarea Produselor Philips Hue Secure sau a Serviciilor Philips Hue Secure va preveni sau minimiza astfel de evenimente sau consecințele acestora și/sau vor afecta sau crește orice nivel de siguranță.

 • Recunoașteți că Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure nu sunt un substitut pentru un sistem de notificare de urgență monitorizat de terți. Sistemele noastre sunt dezvoltate pentru a furniza notificări într-un mod fiabil și în timp util, cu toate acestea nu putem și nu garantăm că veți primi toate notificările în timp util.
 • Ar trebui să vă protejați împotriva oricărui risc de pierdere cu o acoperire de asigurare adecvată și sunteți responsabil pentru obținerea tuturor asigurărilor pe care le considerați necesare sau cerute conform cerințelor aplicabile.

f. Responsabilitatea dumneavoastră de respecta legea:

 • Legile privind confidențialitatea și alte legi, reglementări, coduri sau standarde federale, statale sau locale aplicabile în jurisdicția dumneavoastră vă pot impune anumite responsabilități persoane și în ceea ce privește utilizarea Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure și înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singura persoană responsabilă pentru respectarea oricăror astfel de legi, reglementări, coduri sau standarde federale, statale sau locale aplicabile atunci când utilizați Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure. Printre acestea se numără:
  • conformitatea referitoare la înregistrarea sau partajarea de conținut video sau audio, inclusiv conținut care include terțe părți, spații publice sau care conține în alt mod informații referitoare la identitatea unei persoane sau a unor persoane; 
  • conformitatea care impune notificarea sau obținerea consimțământului de la terți cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Produselor Philips Hue Secure sau a Serviciilor Philips Hue Secure (de exemplu, legile sau reglementările care vă cer să afișați semne adecvate, care îi avertizează pe alții că are loc înregistrarea audio/video). Vă rugăm să rețineți că orice autocolante sau materiale similare care ar putea fi interpretate ca semne, furnizate cu orice Produse Philips Hue Secure, nu sunt furnizate de noi în scopuri de conformitate și rămâneți singura persoană responsabilă pentru asigurarea conformității cu legislația aplicabilă;
  • asigurarea faptului că Produsele Philips Hue Secure cu capabilități de înregistrare audio și video nu sunt îndreptate către zone publice; și/sau situat în apropierea unei zone în care persoanele pot avea o așteptare rezonabilă de confidențialitate (cum ar fi o baie sau un dormitor);  
  • respectarea oricăror cerințe conform cărora instalarea oricărui Produs Philips Hue Secure care efectuează înregistrări video și/sau audio să fie realizată la un asemenea unghi încât să nu efectueze nicio înregistrare dincolo de limita proprietății dumneavoastră (inclusiv trotuare sau drumuri publice);
  • respectarea oricăror legi aplicabile privind confidențialitatea biometrică și garantați prin prezenta că orice date încărcate în cadrul Serviciilor Philips Hue Secure în scopul oricărei caracteristici de recunoaștere facială au fost obținute în conformitate cu astfel de legi;  
  • respectarea oricăror cerințe aplicabile de transparență sau de notificare a autorității; 
  • respectarea perioadelor aplicabile de păstrare a datelor cu caracter personal, inclusiv selectarea planului de abonament corespunzător în conformitate cu acestea; și 
  • mai general, respectarea legislației aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor.
 • Nu suntem responsabili pentru utilizarea Serviciilor Philips Hue Secure sau a Produselor Philips Hue Secure într-un mod care încalcă legea sau încalcă drepturile unei persoane.
 • Produsele de monitorizare a locuinței și Serviciile Philips Hue Secure sunt exclusiv pentru uzul dumneavoastră rezidențial, individual și privat. Legile privind protecția datelor și confidențialitatea în cazul în care locuiți vă pot impune anumite responsabilități și asupra utilizării Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure. Pentru anumite date video, audio și de recunoaștere facială pe care le colectați folosind Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure (de exemplu, semnale și date video și audio) în calitate de Proprietar sau Utilizator autorizat, sunteți operatorul anumitor date pe care aceste Produse Philips Hue Secure și Servicii Philips Hue Secure le colectează, iar noi suntem Persoana împuternicită de operator pentru astfel de date, în conformitate cu legile aplicabile.
 • În ceea ce privește acele activități pe care le desfășurați în calitate de Proprietar sau Utilizator autorizat, care se pot califica ca activitate casnică în conformitate cu legislația aplicabilă, în ceea ce privește înregistrarea video sau streaming și înregistrarea audio sau streaming prin utilizarea Produselor Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure, suntem operatorul dumneavoastră de date, așa cum este definit în Regulamentul general al UE privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679).
 • În cazul în care acționăm ca Persoană împuternicită de operatorul de date pentru datele cu caracter personal pe care le-ați colectat din utilizarea Produselor Philips Hue Secure și a Serviciilor Philips Hue Secure, se aplică Acordul de prelucrare a datelor Philips Hue Secure („DPA"). Prin acceptarea Condițiilor de utilizare Philips Hue Secure, acceptați și DPA. Puteți accesa DPA aici: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement

g. În cazul în care apar probleme:

 • Vom depune eforturi pentru a ne asigura că utilizarea Serviciilor Philips Hue Secure nu suferă întreruperi, în limitele abilităților tehnice și operaționale, dar nu putem promite o utilizare neîntreruptă. Cu excepția măsurilor cerute de legea aplicabilă, Serviciile Philips Hue Secure sunt furnizate „ÎN FORMA EXISTENTĂ” și „ASTFEL CUM SUNT DISPONIBILE” și în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, RENUNȚĂM LA ORICE GARANȚIE DE VANDABILITATE, NATURĂ ADECVATĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE ȘI ORICE GARANȚII REZULTATE DIN COMERCIALIZARE SAU UTILIZARE. Nu oferim nicio garanție că Produsele Philips Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau vor fi disponibile neîntrerupt, sigur sau fără erori. Nu oferim nicio garanție cu privire la calitatea oricăror informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciilor Philips Hue Secure. Nu garantăm și declinăm prin prezenta nicio garanție implicită că funcționarea Serviciilor Philips Hue Secure se va face fără erori sau neîntrerupt. Nu se garantează că accesul la sau utilizarea Serviciilor Philips Hue Secure nu vor fi întrerupte sau afectate de lucrări de întreținere, dezvoltări ulterioare sau în alt mod de întreruperi.
 • Dacă sunteți un consumator din Spațiul Economic European (SEE), atunci legile privind consumatorii din SEE vă oferă o garanție legală care acoperă cerințele de conformitate ale Serviciilor Philips Hue Secure. În baza acestei garanții, suntem răspunzători pentru orice neconformitate pe care o descoperiți în timpul utilizării Serviciilor Philips Hue Secure. 
 • În cazul în care aveți probleme legate de funcționalitatea Serviciilor Philips Hue Secure, vă rugăm să ne contactați prin intermediul canalelor noastre de asistență clienți (accesați acest link pentru a vizualiza informațiile noastre de contact pentru locația dumneavoastră: https://www.philips-hue.com/support#contact) și cooperați cu noi în limita rezonabilă. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia defectul reclamat de dumneavoastră, în conformitate cu procesul standard de urmat: (i) colectarea raportărilor incidentului de la surse diferite; (ii) efectuarea unei evaluări de impact cu ajutorul instrumentelor de evaluare, pentru a acorda prioritate incidentului și (iii) definirea și implementarea unei soluții adecvate pentru prioritatea specifică alocată, care poate fi o soluție intermediară (de exemplu, o remediere rapidă sau o soluție de evitare) sau o Actualizare viitoare („Procesul de asistență”).
 • Dacă nu putem remedia defectul în conformitate cu Procesul nostru de asistență, veți avea dreptul la următoarele măsuri reparatorii pentru planul dumneavoastră Hue Secure Basic și Hue Secure Premium plătit (dacă și după caz): (i) o reducere proporțională a taxei de abonament aplicabile sau (ii) rezilierea planului dumneavoastră de abonament și rambursarea proporțională a sumei deja plătite, pentru perioada în care vă confruntați cu o lipsă de funcționalitate, și orice sume (dacă există) deja plătite, pentru orice perioadă viitoare. Incapacitatea noastră de a remedia defectul va include (i) situația în care înlăturarea defectului este imposibilă, (ii) situația în care defectul nu este remediat, deoarece este asociat cu costuri disproporționate, (iii) situația în care apare o lipsă de conformitate în ciuda încercării noastre de a remedia defectul, (iv) situația în care defectul este atât de grav încât reducerea imediată a prețului sau rezilierea este justificată, (v) situația în care refuzăm orice prestație suplimentară sau (vi) situația în care este evident (inclusiv printr-o declarație din partea noastră) că (într-un termen rezonabil sau fără inconvenient semnificativ pentru dumneavoastră) nu putem remedia defectul.

4. Conținut de utilizator:

a. Serviciile Philips Hue Secure includ posibilitatea de a captura și/sau de a înregistra evenimente audio, video, de deschidere/închidere și de mișcare cu marcaj de timp și imagini (text ca subset) de către anumite produse Philips Hue Secure („Conținut de utilizator”). Nu putem accesa conținutul audio, video și imaginile (text ca subset). Cunoaștem metadatele care indică faptul că a existat un eveniment la o anumită oră, precum și clasificarea evenimentului.

b. Vă asumați întreaga responsabilitate pentru tot Conținutul dumneavoastră de utilizator și nu vom avea nicio răspundere față de dumneavoastră sau față de oricine altcineva care vă folosește contul de utilizator cu privire la orice Conținut de utilizator. Trebuie să vă asigurați că Produsele Philips Hue Secure înregistrează Conținut de utilizator numai acolo unde sunteți autorizat(ă). Nu aveți dreptul să transferați niciun Conținut de utilizator care, prin conținutul, forma, designul sau orice alt mod, încalcă legea aplicabilă sau bunele moravuri, sau încalcă drepturile terților. O încălcare a oricăreia dintre cele menționate anterior este un motiv pentru rezilierea dreptului dumneavoastră de a utiliza sau de a accesa Serviciile Philips Hue Secure.

c. Nu putem vizualiza Conținutul de utilizator, în afară (i) de metadatele care indică faptul că a existat un eveniment la o anumită oră, precum și clasificarea evenimentului și (ii) de situația în care descărcați Conținutul de utilizator (exclusiv în calitate de administrator) și îl partajați cu noi la latitudinea dumneavoastră (de exemplu, din considerente de calitate și de asistență pentru clienți). Cu toate acestea, este posibil să dezvăluim Conținutul dumneavoastră de utilizator autorităților de aplicare a legii sau unei autorități guvernamentale, dacă sunt obligați prin lege să facem acest lucru. În acest caz, trebuie să cooperați pe deplin cu noi pentru a respecta aceste cerințe legale. Vă rugăm să consultați Philips Hue Secure – Solicitări de divulgare https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests

d. Consumatori din Canada: dacă țara dumneavoastră de reședință este Canada, pentru a vă furniza Serviciile Philips Hue Secure, sunteți de acord prin prezenta cu prelucrarea Conținutului de utilizator care este necesar pentru furnizarea Serviciilor Philips Hue Secure. În plus, sunteți de acord să vă anonimizăm datele cu caracter personal (un proces în care nu mai este posibilă asocierea datelor cu o persoană vizată individuală [fie pe cont propriu, fie atunci când sunt combinate cu alte date)] pentru utilizarea acestora în scopurile noastre comerciale interne.

5. Acces la caracteristici, taxe, plată:

a. Atunci când activați produsele Philips Hue Secure prin aplicația Philips Hue, veți avea dreptul la o perioadă de probă de treizeci (30) de zile („Perioadă de probă”). La încheierea Perioadei de probă, aveți opțiunea (prin aplicația Philips Hue):

i. să utilizați anumite caracteristici disponibile fără nicio taxă suplimentară („Acces gratuit”) sau 
ii. să vă abonați la un plan de abonament plătind o taxă suplimentară. Abonamentele sunt disponibile cu două planuri diferite, anume Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium. Puteți alege un abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium ca plan lunar sau anual, care va continua până la anularea abonamentului. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE NE ANUNȚAȚI ÎNAINTE DE SFÂRȘITUL PERIOADEI ABONAMENTULUI ÎN CURS CĂ NU DORIȚI SĂ VĂ CONTINUAȚI ABONAMENTUL, ÎNȚELEGEȚI CĂ PLANUL DUMNEAVOASTRĂ DE ABONAMENT SE VA REÎNNOI AUTOMAT ȘI NE AUTORIZAȚI SĂ PERCEPEM TAXELE DE ABONAMENT APLICABILE LA MOMENTUL RESPECTIV PENTRU FIECARE TERMEN SUCCESIV, UTILIZÂND METODA DE PLATĂ PE CARE AȚI FURNIZAT-O PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI DE APLICAȚII RELEVANT.

b. O descriere completă a caracteristicilor Accesului gratuit, ale Hue Secure Basic și ale Hue Secure Premium, împreună cu taxele aplicabile, condițiile de plată, perioadele de notificare vă sunt furnizate pe site-ul nostru la adresa https://www.philips-hue.com/securityplans. Taxele de abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium sunt percepute în avans, în prima zi a perioadei de abonament, lunar sau anual, și sunt plătite de dumneavoastră prin intermediul magazinului de aplicații relevant (Apple sau Google) pe care îl utilizați („Magazinul dumneavoastră de aplicații”) (și, prin urmare, respectă metodele de plată pe care alegeți să le utilizați în Magazinul dumneavoastră de aplicații și orice condiții aferente acestora).

c. Atunci când plasați o comandă pentru abonamentul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, se creează un abonament valid, obligatoriu și executoriu între dumneavoastră și noi, precum și obligația aferentă de a plăti taxele relevante conform planului de abonament aplicabil. Dacă sunteți un consumator din SEE, atunci sunteți de acord în mod expres ca noi să vă oferim serviciile conform abonamentului relevant imediat după achiziție și că pierdeți dreptul de retragere.

d. În cazul în care nu primim plata dumneavoastră prin Magazinul de aplicații, ne rezervăm dreptul de a vă anula abonamentul și veți avea dreptul să utilizați doar versiunea cu Acces gratuit.

e. Taxele la momentul abonării la un abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium se vor aplica pentru perioada relevantă pentru care ați efectuat plata (de exemplu, dacă aceasta este anuală, atunci se aplică pentru acea perioadă anuală și, dacă aceasta este lunară, atunci se aplică lunii respective). Toate taxele includ taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul în jurisdicția dumneavoastră.

f. Putem actualiza Accesul gratuit, Hue Secure Basic și/sau Hue Secure Premium prin introducerea de caracteristici noi, putem modifica sau întrerupe (temporar sau permanent) orice caracteristică sau componentă a acestora sau putem impune limite asupra anumitor caracteristici și/sau modifica taxele aplicabile, condițiile de plată, perioadele de notificare sau alte condiții. Ne referim la oricare dintre aceste actualizări și modificări ca „Actualizarea planului”. Vă vom notifica cu privire la o Actualizare a planului (prin e-mail sau în aplicația Philips Hue) și, în timpul perioadei de abonament în care am primit deja plata pentru un astfel de plan de abonament, orice Actualizare a planului vă va fi disponibilă pentru restul perioadei pentru care ați plătit. De exemplu, dacă aveți un abonament anual și punem la dispoziție caracteristici suplimentare în acea perioadă anuală relevantă pentru care ați plătit deja, aceste caracteristici vor fi disponibile pentru utilizare la prețul deja plătit pentru perioada respectivă (așadar nu vă vom percepe taxe suplimentare pentru astfel de caracteristici adăugate). Dacă nu doriți să continuați planul dumneavoastră Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium din cauza unei Actualizări a planului, puteți rezilia un astfel de abonament în conformitate cu perioada de notificare aplicabilă. Aveți dreptul să reziliați planul dumneavoastră Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium dacă Actualizarea planului are un impact negativ asupra accesului sau utilizării planului respectiv, cu excepția cazului în care un astfel de impact negativ este doar minor. În acest caz, veți avea dreptul să vă reziliați planul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium gratuit în termen de 30 (treizeci) de zile de la (i) primirea informațiilor privind Actualizarea planului sau (ii) momentul la care Actualizarea planului a intrat în vigoare, oricare dintre acestea survine mai târziu.

6. Despăgubiri: ACORDUL PHILIPS HUE SECURE ESTE ÎNCHEIAT DOAR CU DUMNEAVOASTRĂ. ASTFEL, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SUNTEȚI DE ACORD SĂ NE DESPĂGUBIȚI, APĂRAȚI, EXONERAȚI ȘI PROTEJAȚI DE ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU (I) TOATE REVENDICĂRILE, ACȚIUNILE, LITIGIILE ȘI ORICE ALTE ACȚIUNI LEGALE INIȚIATE DE ORICE TERȚĂ PARTE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ, CAUZATE SAU LEGATE DE ACORDUL PHILIPS HUE SECURE, PRODUSELE PHILIPS HUE SECURE ȘI/SAU SERVICIILE PHILIPS HUE SECURE (O „ACȚIUNE A UNEI TERȚE PĂRȚI”) ȘI (II) ORICARE ȘI TOATE PIERDERILE, DAUNELE, ÎNȚELEGERILE DE COMUN ACORD ȘI VERDICTELE (INCLUSIV PLATA ONORARIILOR AVOCAȚILOR ȘI COSTURILE SUPORTATE, EVALUATE, IMPUSE SAU ACHITATE DE NOI ÎN LEGĂTURĂ CU SAU CAUZATE DE ACȚIUNILE RESPECTIVE ALE TERȚELOR PĂRȚI („PIERDERI ASOCIATE CU TERȚELE PĂRȚI”), CHIAR DACĂ ACESTE ACȚIUNI ALE TERȚELOR PĂRȚI ȘI PIERDERILE ASOCIATE CU TERȚELE PĂRȚI SUNT CAUZATE DE NEGLIJENȚA DE ORICE FEL SAU DE ORICE AMPLOARE DIN PARTEA NOASTRĂ, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, A TERMENILOR DE GARANȚIE SAU A CONDIȚIILOR, OBLIGAȚIILE STRICTE, NECONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ, INVADAREA INTIMITĂȚII SAU DE ORICE ALT TIP DE ÎNCĂLCARE. NICIO PREVEDERE A ACESTUI DOCUMENT NU VA FI INTERPRETATĂ CA OBLIGAȚIE DE DESPĂGUBIRE CARE AR PUTEA ANULA ȘI/SAU AR PUTEA FACE IMPOSIBIL DE APLICAT ACEASTĂ SECȚIUNE, INTEGRAL SAU PARȚIAL, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ. ACEASTĂ OBLIGAȚIE DE DESPĂGUBIRE NU SE VA APLICA ÎN CAZUL CONDUITEI NOASTRE INTENȚIONATE, DELIBERATE, PREMEDITATE SAU NECUGETATE SAU AL NEGLIJENȚEI NOASTRE GRAVE ÎN STATELE/PROVINCIILE/ȚĂRILE CARE NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU NEGLIJENȚĂ GRAVĂ. DEFINIȚIA „TERȚEI PĂRȚI” DIN PREZENTUL DOCUMENT INCLUDE ORICE PERSOANĂ SAU ENTITATE CARE NU ESTE PARTE A ACORDULUI PHILIPS HUE SECURE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, SOȚUL/SOȚIA, MEMBRII FAMILIEI, OASPEȚII, VECINII, CHIRIAȘII SAU COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

7. Răspundere:
a. ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, PUNITIVE, MULTIPLE SAU CONSECUTIVE (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR) SAU PIERDERI DE PROFIT CARE DERIVĂ DIN SERVICIILE PHILIPS HUE SECURE, CHIAR DACĂ AM FOST ANUNȚAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. LEGEA APLICABILĂ POATE SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII SAU A DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA DE MAI SUS ESTE POSIBIL SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI CAUZELE DE ACȚIUNE (INDIFERENT DACĂ SUNT CONTRACTUALE, DELICTUALE SAU DE ALTĂ NATURĂ) NU DEPĂȘEȘTE SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU SERVICIILE PHILIPS HUE SECURE ÎN CAUZĂ ÎN CELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI ANTERIOARE. ACEASTĂ LIMITARE ESTE CUMULATIVĂ ȘI NU VA FI CRESCUTĂ DE EXISTENȚA A MAI MULT DE UN INCIDENT SAU RECLAMAȚIE. SIGNIFY DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE A LICENȚIATORILOR ȘI FURNIZORILOR NOȘTRI DE ORICE FEL. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN FEL PENTRU NICIUN CONȚINUT (INCLUSIV ORICE CONȚINUT DE UTILIZATOR), INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT, SAU ORICE PIERDERE SAU DETERIORARE A ORICĂRUI CONȚINUT SUPORTATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU EXPUNEREA LA ORICE CONȚINUT TRANSMIS SAU PUS LA DISPOZIȚIE ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR PHILIPS HUE SECURE.

b. UTILIZAȚI SERVICIILE PHILIPS HUE SECURE PE PROPRIU RISC. AVEȚI UNICA RESPONSABILITATE PENTRU PROTECȚIA ADECVATĂ ȘI COPIEREA DE REZERVĂ A CONȚINUTULUI DUMNEAVOASTRĂ DE UTILIZATOR ÎN RELAȚIE CU UTILIZAREA SERVICIILOR PHILIPS HUE SECURE ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU NE FACEȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE SITUAȚIE DERIVATĂ DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR PHILIPS HUE SECURE, INCLUSIV ORICE RECLAMAȚII PENTRU PIERDEREA DATELOR SAU A CONȚINUTULUI DE UTILIZATOR.

8. Termen, reziliere:

a. Termen: Acordul Philips Hue Secure începe la prima utilizare a oricăror Produse Philips Hue Secure sau Servicii Philips Hue Secure și se termină la rezilierea de către noi sau dumneavoastră.

b. Reziliere:

 • Puteți rezilia planul plătit Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium în orice moment, în conformitate cu perioadele de notificare relevante ale planului dumneavoastră Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium.
 • Dreptul de a rezilia rămâne neafectat atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră.
 • Cu excepția cazului în care sunt reziliate conform celor menționate mai sus, prevederile Acordului Philips Hue Secure vor rămâne aplicabile atâta timp cât utilizați Produsele Philips Hue Secure.

c. Consecințele rezilierii: la rezilierea planului dumneavoastră Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, tot Conținutul de utilizator stocat în numele dumneavoastră în afara noii perioade de stocare va fi șters. La ștergerea contului dumneavoastră Philips Hue, toate metadatele evenimentelor și datele de configurare vor fi anonimizate, iar Conținutul de utilizator va fi șters.

9. Condiții aplicabile pentru anumite țări. Această secțiune 9 stipulează condițiile aplicabile pentru rezidenții din anumite țări. În cazul în care există diferențe între această secțiune 9 și alte dispoziții din Acordul Philips Hue Secure în afară de această secțiune 9, va prevala această secțiune 9.

a. Secțiunea 3g (punctul 4):

i. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Republica Cehă: În ceea ce privește orice defecte, veți avea drepturile prevăzute în Codul civil.

ii. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Ungaria: Veți avea drepturile prevăzute în Decretul guvernamental 373/2021 (VI.30.) și în Codul civil, care se aplică în comun.

b. Secțiunea 5d:

i. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă reședința dumneavoastră este în Polonia: În cazul în care nu primim plata dumneavoastră prin Magazinul de aplicații, ne rezervăm dreptul de a vă anula abonamentul în termen de șaizeci (60) de zile de la comandă și veți avea dreptul să utilizați doar versiunea cu Acces gratuit.

c. Secțiunea 6:

i. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă aveți reședința în Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Germania, Grecia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția: Sunteți răspunzător/răspunzătoare pentru încălcarea din culpă a Acordului Philips Hue Secure în conformitate cu legile aplicabile.

d. Secțiunea 7:

i. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă aveți reședința în Austria sau Germania: Toate revendicările pentru daune sunt excluse. Această exonerare de răspundere nu se va aplica în situațiile în care noi avem o răspundere obligatorie, de exemplu, în baza Legii privind răspunderea pentru produse („Produkthaftungsgesetz”), în cazurile de daune intenționate, de neglijență gravă, de vătămări care pun în pericol viața, membrele sau sănătatea, sau de încălcare a obligațiilor contractuale obligatorii („wesentliche Vertragsverletzungen”). Cu toate acestea, exceptând cazurile asociate cu Legea privind răspunderea pentru produse, neglijența gravă, premeditarea sau vătămările care pun în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea, răspunderea pentru încălcarea obligațiilor contractuale obligatorii se va limita la daunele previzibile tipice pentru relațiile contractuale.

ii. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă aveți reședința în Belgia, Croația, Republica Cehă, Grecia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia, Elveția, Regatul Unit: Orice pretenții de despăgubire sunt excluse în măsura maximă permisă de lege. Această excludere a răspunderii nu se aplică pentru nicio altă răspundere care nu poate fi exclusă prin lege, de exemplu, cauzarea de daune în mod intenționat sau răspunderea pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijența noastră.

iii. va fi ștearsă în întregime, dacă reședința dumneavoastră este în Polonia, România, Spania.

e. Secțiunea 8c:

i. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Republica Cehă: Această secțiune se aplică în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

f. Dacă aveți reședința în România, se va aplica următoarea secțiune suplimentară: Sunteți de acord că Acordul Philips Hue Secure nu include nicio clauză (standard) neobișnuită, așa cum este definită în mod explicit de legea din România. Sunteți irevocabil de acord și acceptați, de la acceptarea Acordului Philips Hue Secure, toate clauzele stabilite în acesta, în special (dar fără a se limita la) următoarele secțiuni: 3.b-e, 3.f punctul 1 articolul 2, 3.f punctul 2, 4.b și 6.

g. Dacă aveți reședința în Canada (cu excepția provinciei Quebec):

 • secțiunea 9 din Condițiile de utilizare Philips Hue cu privire la Acordul Philips Hue Secure este înlocuită în întregime cu:

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU; RENUNȚARE LA ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE. 

Această secțiune se aplică dacă (i) țara dumneavoastră de reședință sau sediul este în Canada (cu excepția provinciei Quebec); sau (ii) țara dumneavoastră de reședință nu este în Canada (cu excepția provinciei Quebec), dar introduceți orice pretenții împotriva noastră în Canada (cu excepția provinciei Quebec).

a. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI CU EXCLUDEREA REZIDENȚILOR INDIVIDUALI AI PROVINCIEI QUEBEC, (I) ACORDUL PHILIPS HUE SECURE ESTE GUVERNAT DE LEGILE PROVINCIEI ONTARIO. FĂRĂ A PUNE ÎN APLICARE DISPOZIȚIILE PRIVIND ALEGEREA SAU CONFLICTUL DE LEGI ȘI (II) DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD SĂ RENUNȚĂM LA ORICE DREPT DE A CONTESTA PRETENȚII ÎN INSTANȚĂ SAU ÎN FAȚA UNUI JURIU, SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU LA O ACȚIUNE REPREZENTATIVĂ CU PRIVIRE LA O REVENDICARE. ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI AVEA DACĂ AȚI MERGE ÎN INSTANȚĂ POT FI, DE ASEMENEA, INDISPONIBILE SAU POT FI LIMITATE ÎN ARBITRAJ.

ORICE RECLAMAȚIE, DISPUTĂ SAU CONTROVERSĂ (FIE CĂ ESTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ SAU DE ALT TIP, PREEXISTENTĂ, PREZENTĂ SAU VIITOARE, INCLUZÂND DREPTURILE STATUTARE, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, DREPTUL COMUN, DELICTUL INTENȚIONAT, PRETENȚII INJONCTIVE ȘI ECHITABILE) ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI, CARE DECURGE DIN SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACORDUL PHILIPS HUE SECURE ȘI/SAU CU SERVICIILE PHILIPS HUE SECURE SE VA SOLUȚIONA EXCLUSIV ȘI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ.

NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN ARBITRAJ ȘI EXAMINAREA UNEI DECIZII DE ARBITRAJ ÎN TRIBUNAL ESTE LIMITATĂ. ARBITRUL TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ DISPOZIȚIILE ACESTUI ACORD PHILIPS HUE SECURE ȘI POATE DECIDE ASUPRA DAUNELOR ȘI DESPĂGUBIRILOR LA FEL CA UN TRIBUNAL (INCLUSIV ONORARIUL AVOCAȚILOR).

b. Pentru toate disputele, indiferent dacă sunt gestionate în instanță sau în arbitraj, trebuie să ne oferiți mai întâi posibilitatea de a vă soluționa reclamația trimițând o descriere scrisă a reclamației la adresa din secțiunea (h). Dumneavoastră și noi suntem de acord să negociem reclamația cu bună-credință. Dacă dumneavoastră și noi nu reușim să soluționăm reclamația în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea acestei descrieri a reclamației și dacă ați făcut un efort cu bună-credință pentru a rezolva reclamația direct cu noi în acest timp, puteți depune reclamația pentru arbitraj.

c. REGULI DE ARBITRAJ ȘI FORUM. Arbitrajul este guvernat de legea privind arbitrajul intern din provincia în care locuiți și de Regulile de arbitraj ale ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) („Regulile ADRIC”), după cum se aplică, în toate privințele, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres aici. Cererile de arbitraj vor fi depuse la ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC”) și vor fi transmise în conformitate cu Regulile ADRIC și trebuie să includă: (1) numele, numărul de telefon, adresa poștală și adresa de e-mail ale părții care solicită arbitrajul; (2) o declarație a pretențiilor legale care sunt invocate și temeiurile de fapt ale respectivelor pretenții; (3) o descriere a măsurii reparatorii solicitate și un calcul precis, cu bună-credință, al sumei în litigiu (orice cerere de măsuri prin injoncțiune sau onorariile avocaților nu vor fi luate în considerare la calcularea sumei în litigiu, cu excepția cazului în care astfel de măsuri solicită plata de bani) și (4) semnătura părții care solicită arbitrajul. Cererea dumneavoastră de arbitraj trebuie transmisă, de asemenea, Departamentului Juridic Signify la adresa Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din Regulile ADRIC, arbitrajul va fi audiat de un singur arbitru (selectat în conformitate cu Regulile ADRIC), care va fi un avocat sau un fost judecător. Sediul arbitrajului va fi capitala provinciei de reședință principală de la data intrării în vigoare a prezentului Acord Philips Hue Secure. Cu toate acestea, la cererea dumneavoastră, audierea de arbitraj poate avea loc într-o locație care se află pe o rază de 45 de kilometri de reședința dumneavoastră principală de la data intrării în vigoare a prezentului Acord Philips Hue Secure. Părțile sunt de acord că arbitrajul poate avea loc virtual, iar arbitrul are libertatea de a dispune un arbitraj virtual la cererea oricăreia dintre părți. Dacă Regulile ADRIC nu sunt disponibile pentru arbitraj, părțile vor alege reciproc un for arbitral alternativ.

d. COMPETENȚELE ARBITRULUI – Arbitrul va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice dispută legată de natura arbitrabilă și/sau aplicabilitatea acestei prevederi de arbitraj, inclusiv orice contestație fără scrupule sau orice altă contestație conform căreia prevederea de arbitraj sau prezentul Acord Philips Hue Secure este nul, anulabil sau invalid în alt mod. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice măsură reparatorie care ar fi disponibilă în instanță conform legii sau în echitate. Orice hotărâre a arbitrului va fi definitivă și obligatorie pentru fiecare dintre părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță de jurisdicție competentă.

e. Onorariile și cheltuielile de avocat. Dumneavoastră și noi suntem de acord că vom fi responsabili pentru plata soldului oricărui onorariu inițial conform Regulilor ADRIC care depășește 200 USD pentru revendicările de 75.000 USD sau mai puțin. Este posibil să aveți dreptul să solicitați o acordare a onorariilor și cheltuielilor de avocați dacă obțineți câștig de cauză în arbitraj, în măsura prevăzută de legea aplicabilă și de Regulile ADRIC. Cu excepția cazului în care arbitrul stabilește că cererea dumneavoastră a fost frivolă sau a urmărit hărțuirea, suntem de acord că nu vom căuta și, prin prezenta, renunțăm la toate drepturile pe care le putem avea în temeiul legii aplicabile sau al Regulilor ADRIC, să recuperăm onorariile și cheltuielile de avocați dacă vom câștiga în arbitraj.

f. RENUNȚARE LA ACȚIUNE COLECTIVĂ. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI EXCLUZÂND REZIDENȚII INDIVIDUALI DIN PROVINCIA QUEBEC, părțile sunt de acord că ambele renunță la dreptul la un proces cu juriu și că fiecare poate aduce pretenții împotriva celeilalte doar individual și nu ca reclamant sau ca membru colectiv în niciun proces pretins de acțiune colectivă. ARBITRAJELE COLECTIVE ȘI ACȚIUNILE COLECTIVE NU SUNT PERMISE. DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD CĂ ORICE PROCEDURĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, VA FI EFECTUATĂ DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU ÎNTR-O ACȚIUNE DE GRUP, COLECTIVĂ SAU REPREZENTATIVĂ SAU CA MEMBRU ÎNTR-O ACȚIUNE COLECTIVĂ, CONSOLIDATĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Tribunalul arbitral poate să nu dea curs pretențiilor mai multor persoane și poate să nu prezideze altfel, sub nicio formă, o acțiune colectivă. Tribunalul arbitral nu are puterea de a lua în considerare executarea acestei renunțări la arbitraj și orice solicitare pentru renunțarea la arbitraj poate fi ridicată doar într-o instanță de jurisdicție competentă.

Dacă vreo prevedere a acestui acord de arbitraj este considerată neaplicabilă, prevederea inaplicabilă va fi desființată, iar termenii de arbitraj rămași vor fi aplicați.

g. EXCEPȚII DE LA ARBITRAJ. Fără a aduce atingere celor menționate anterior, fiecare parte își rezervă dreptul de a solicita ca un litigiu să fie judecat în instanța pentru cereri cu valoare redusă, cu condiția ca litigiul să se încadreze în limitele jurisdicționale ale acelei instanțe și să se califice pentru acea instanță și să solicite o măsură reparatorie individuală, atâta timp cât acțiunea rămâne în acea instanță și nu este înlăturată sau atacată la o instanță de jurisdicție generală.

Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din această secțiune, nimic din această secțiune nu vă împiedică să faceți un raport sau să depuneți o reclamație, cerere sau acuzare la orice agenție sau tribunal administrativ sau guvernamental aplicabil sau să solicitați ajutor în temeiul legislației aplicabile privind protecția consumatorilor dacă și pentru măsura în care termenii legislației aplicabile vă dau dreptul să faceți acest lucru și exclud recurgerea exclusivă înainte de dispută la arbitraj. De asemenea, această secțiune nu împiedică agențiile administrative federale, provinciale sau locale să judece pretenții și să acorde căi de atac bazate pe acele pretenții dacă și în măsura în care termenii legislației aplicabile exclud recurgerea exclusivă la arbitraj înainte de dispută. Nimic din această secțiune nu împiedică sau scuză o parte să îndeplinească orice condiții precedente și/sau să epuizeze căile de atac administrative în temeiul legislației în vigoare înainte de a trimite o notificare de solicitare de arbitraj. Litigiile dintre părți care ar putea să nu facă obiectul arbitrajului pre-dispută, inclusiv conform prevederilor legislației în vigoare, sunt excluse de la acoperirea acestei secțiuni.

h. RENUNȚARE: fără a aduce atingere celor menționate anterior, puteți alege să vă depuneți cererea în instanță dacă renunțați la această secțiune 9 în termen de treizeci de zile de la data la care acceptați pentru prima dată Acordul Philips Hue Secure prin aplicația noastră. Puteți renunța trimițându-ne o notificare scrisă cu prenumele, numele și adresa de e-mail pe care este posibil să le fi folosit pentru a trimite informații pe site-ul și/sau în aplicația noastră la:

Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department - Philips Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3

I. Dacă renunțați la această secțiune sau dacă această secțiune 9 este considerată inaplicabilă sau dacă nu vi se aplică, atunci întreaga secțiune 9 va fi nulă și, în acest caz, vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției proprii și exclusive a instanțelor din provincia Ontario pentru soluționarea oricăror procese sau proceduri judiciare permise în temeiul acestei secțiuni. Dacă oricare parte a acestei secțiuni este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă de către orice arbitru sau instanță cu jurisdicție competentă, această secțiune în ansamblu nu va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, ci doar acea parte a acestei secțiuni care este ilegală, nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din această secțiune.

h. Dacă aveți reședința în Statele Unite ale Americii:

 • secțiunea 9 din Condițiile de utilizare Philips Hue cu privire la Acordul Philips Hue Secure este înlocuită în întregime cu:

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU; RENUNȚARE LA ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE.

Această secțiune 9 se va aplica dacă (i) țara dumneavoastră de reședință sau sediul este în Statele Unite; sau (ii) țara dumneavoastră de reședință sau sediul nu se află în Statele Unite, dar introduceți orice reclamație împotriva noastră în Statele Unite.

a. ACORDUL PHILIPS HUE SECURE ESTE REGLEMENTAT DE LEGILE STATULUI NEW JERSEY, FĂRĂ A DA EFECT ALEGERII SAU DISPOZIȚIILOR SALE PRIVIND CONFLICTUL DE DREPT ȘI (II) DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD SĂ RENUNȚĂM LA ORICE DREPTURI DE A DESCHIDE ACȚIUNI ÎNTR-O INSTANȚĂ SAU ÎN FAȚA UNUI JURIU, SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU LA O ACȚIUNE REPREZENTATIVĂ CU PRIVIRE LA O REVENDICARE. ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI AVEA DACĂ AȚI MERGE ÎN INSTANȚĂ POT FI, DE ASEMENEA, INDISPONIBILE SAU POT FI LIMITATE ÎN ARBITRAJ.

ORICE RECLAMAȚIE, DISPUTĂ SAU CONTROVERSĂ (FIE CĂ ESTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ SAU DE ALT TIP, PREEXISTENTĂ, PREZENTĂ SAU VIITOARE, INCLUZÂND DREPTURILE STATUTARE, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, DREPTUL COMUN, DELICTUL INTENȚIONAT, PRETENȚII INJONCTIVE ȘI ECHITABILE) ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI, CARE DECURGE DIN SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACORDUL PHILIPS HUE SECURE ȘI/SAU CU SERVICIILE PHILIPS HUE SECURE SE VA SOLUȚIONA EXCLUSIV ȘI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ.

NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN ARBITRAJ ȘI EXAMINAREA UNEI DECIZII DE ARBITRAJ ÎN TRIBUNAL ESTE LIMITATĂ. ARBITRUL TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ DISPOZIȚIILE ACESTUI ACORD PHILIPS HUE SECURE ȘI POATE DECIDE ASUPRA DAUNELOR ȘI DESPĂGUBIRILOR LA FEL CA UN TRIBUNAL (INCLUSIV ONORARIUL AVOCAȚILOR).

b. Pentru toate litigiile, indiferent dacă sunt urmărite în instanță sau în arbitraj, trebuie mai întâi să ne oferiți oportunitatea de a vă soluționa reclamația trimițând o descriere scrisă a reclamației către Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, cu o copie la Departamentul Juridic Signify la aceeași adresă. Dumneavoastră și noi suntem de acord să negociem reclamația cu bună-credință. Dacă dumneavoastră și noi nu reușim să soluționăm reclamația în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea acestei descrieri a reclamației și dacă ați făcut un efort cu bună-credință pentru a rezolva reclamația direct cu noi în acest timp, puteți înainta reclamația în arbitraj.

c. Arbitrajul va fi administrat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”), în conformitate cu Regulile de arbitraj pentru consumatori și cu Procedurile suplimentare pentru litigiile legate de consumator („Regulile AAA”) în vigoare atunci, cu excepția modului în care este modificat prin prezenta secțiune 9. (Regulile AAA sunt disponibile la adr.org). În mod concret, Regulile de arbitraj pentru consumatori prevăd că:

    i) reclamațiile pot fi transmise online către AAA (www.adr.org);
    ii) arbitrii trebuie să fie neutri și nicio parte nu poate alege unilateral un arbitru;
    iii) arbitrii trebuie să dezvăluie orice părtinire, interes în rezultatul arbitrajului sau relație cu orice parte;
    iv) părțile își păstrează dreptul de a solicita măsuri reparatorii în instanța pentru cereri cu valoare redusă pentru anumite cereri, la alegerea lor;
    v) onorariul inițial de depunere pentru consumator este plafonat la 200 USD;
    vi) consumatorul poate alege locul audierii și poate alege să participe în persoană, prin telefon, prin videoconferință sau, pentru reclamații sub 25.000 USD, prin depunerea documentelor;
    vii) arbitrul poate acorda orice măsură reparatorie pe care părțile ar fi putut să o primească în instanță pentru a soluționa cererea individuală a părții.
    viii) arbitrajul se va desfășura în fața unui arbitru unic neutru care se va afla în sau în apropierea locației în care va avea loc arbitrajul. Arbitrajul se va desfășura într-o locație care este rezonabil de convenabilă pentru dumneavoastră. Arbitrul va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice dispută legată de natura arbitrabilă și/sau aplicabilitatea acestei prevederi de arbitraj, inclusiv orice contestație fără scrupule sau orice altă contestație conform căreia prevederea de arbitraj sau prezentul Acord Philips Hue Secure este nul, anulabil sau invalid în alt mod. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice măsură reparatorie care ar fi disponibilă în instanță conform legii sau în echitate. Orice hotărâre a arbitrului va fi definitivă și obligatorie pentru fiecare dintre părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță de jurisdicție competentă.

d. Modificarea regulilor AAA – Onorariile și cheltuielile de avocat. Dumneavoastră și noi suntem de acord că vom fi responsabili pentru plata soldului oricărui onorariu inițial de depunere conform Regulilor AAA care depășește 200 USD pentru revendicările de 75.000 USD sau mai puțin. Este posibil să aveți dreptul să solicitați o acordare a onorariilor și cheltuielilor de avocați dacă obțineți câștig de cauză în arbitraj, în măsura prevăzută de legea aplicabilă și de Regulile AAA. Cu excepția cazului în care arbitrul stabilește că cererea dumneavoastră a fost frivolă sau a urmărit hărțuirea, suntem de acord că nu vom căuta și, prin prezenta, renunțăm la toate drepturile pe care le putem avea în temeiul legii aplicabile sau al Regulilor AAA, să recuperăm onorariile și cheltuielile de avocați dacă vom câștiga în arbitraj.

e. RENUNȚARE LA ACȚIUNE COLECTIVĂ. Părțile sunt de acord că ambele renunță la dreptul la un proces cu juriu și că fiecare poate aduce pretenții împotriva celeilalte doar individual și nu ca reclamant sau ca membru colectiv în niciun proces pretins de acțiune colectivă. ARBITRAJELE COLECTIVE ȘI ACȚIUNILE COLECTIVE NU SUNT PERMISE. DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD CĂ ORICE PROCEDURĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, VA FI EFECTUATĂ DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU ÎNTR-O ACȚIUNE DE GRUP, COLECTIVĂ SAU REPREZENTATIVĂ SAU CA MEMBRU ÎNTR-O ACȚIUNE COLECTIVĂ, CONSOLIDATĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Tribunalul arbitral poate să nu dea curs pretențiilor mai multor persoane și poate să nu prezideze altfel, sub nicio formă, o acțiune colectivă. Tribunalul arbitral nu are puterea de a lua în considerare executarea acestei renunțări la arbitraj și orice solicitare pentru renunțarea la arbitraj poate fi ridicată doar într-o instanță de jurisdicție competentă.

Dacă vreo prevedere a acestui acord de arbitraj este considerată neaplicabilă, prevederea inaplicabilă va fi desființată, iar termenii de arbitraj rămași vor fi aplicați.

f. Dreptul la arbitraj în temeiul acestui Acord Philips Hue Secure este protejat de și orice arbitraj va fi reglementat și de Legea federală privind arbitrajul (9 U.S.C. §§ 1 și urm.). Ambele părți sunt de acord că relația părților implică comerț interstatal. Hotărârea la atribuire astfel redată poate fi introdusă într-o instanță care are jurisdicție sau o cerere poate fi depusă unei astfel de instanțe pentru acceptarea judiciară a oricărei atribuții și a unui ordin de executare, după caz.

EXCEPȚII DE LA ARBITRAJ. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte își rezervă dreptul de a solicita ca un litigiu să fie judecat în instanță pentru cereri cu valoare redusă, cu condiția ca litigiul să se încadreze în limitele jurisdicționale ale acelei instanțe și să se califice pentru acea instanță, să solicite o reparație individuală și atâta timp cât acțiunea rămâne în acea instanță și nu este înlăturată sau atacată la o instanță de jurisdicție generală.

versiunea din septembrie 2023 - aplicabilă de la aplicația 5

Istoricul versiunilor Condițiilor de utilizare

Aplicația 4 – August 2021

Vizualizare >

Aplicația – 3

Vizualizare >

Termeni de utilizare a produsului Phillips Hue Bluetooth Vizualizare >
Condiții de utilizare Philips Hue HDMI Sync Box Vizualizare >

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate