คู่มือการตั้งค่า

วิธีการตั้งค่าเซนเซอร์กลางแจ้งของ Hue

เชื่อมต่อกับ Hue Bridge

Hue Bridge ช่วยให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติของระบบไฟอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ และทำการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

ก่อนที่จะเริ่มการตั้งค่า

ได้เชื่อมต่อ Hue Bridge และเพิ่มลงในแอพ Hue หรือไม่

ควรเสียบปลั๊ก Hue Bridge ให้เรียบร้อย เชื่อมต่อ Wi-Fi และเพิ่มลงในแอพ Hue หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ขั้นแรกให้ติดตั้ง Hue Bridge ของคุณก่อน

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Hue Bridge

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับระบบ Hue

  1. เปิดแอพ Hue
  2. ไปที่แท็บ การตั้งค่า แล้วแตะ อุปกรณ์เสริม
การตั้งค่า

3. แตะ เพิ่มอุปกรณ์เสริม

เพิ่มอุปกรณ์เสริม

4. แตะ เซนเซอร์กลางแจ้งของ Hue

5. ถอดตัวยึดติดผนังออกจากด้านหลังของเซนเซอร์กลางแจ้งเพื่อให้เห็นปุ่มตั้งค่า

6. กดปุ่มตั้งค่าค้างไว้จนกระทั่งเซนเซอร์กลางแจ้งเริ่มกะพริบ

7. เมื่อแอพ Hue พบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ คุณจะสามารถเลือกว่าจะให้ห้องหรือโซนใดที่เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทำการควบคุม รวมถึงให้อุปกรณ์ทำอะไรบ้างเมื่อมีปัจจัยกระตุ้น

เพิ่มเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ตั้งค่าเซนเซอร์กลางแจ้งของ Hue

วางเซนเซอร์กลางแจ้งของ Hue ในตำแหน่งที่ต้องการให้เปิดไฟ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับเซนเซอร์กลางแจ้งของ Hue

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่าเซนเซอร์กลางแจ้งของ Hue โปรดเรียกดูคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ Philips Hue

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเซนเซอร์กลางแจ้งของ Hue > 

ไปที่บริการสนับสนุน >

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง