คู่มือการตั้งค่า

วิธีการตั้งค่าไฟอัจฉริยะกลางแจ้ง

เชื่อมต่อกับ Hue Bridge

Hue Bridge ช่วยให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติของระบบไฟอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ และเชื่อมต่อกับไฟอัจฉริยะกลางแจ้งได้อย่างง่ายดาย

ก่อนที่จะเริ่มการตั้งค่า

ได้เชื่อมต่อ Hue Bridge และเพิ่มลงในแอพ Hue หรือไม่

ควรเสียบปลั๊ก Hue Bridge ให้เรียบร้อย เชื่อมต่อ Wi-Fi และเพิ่มลงในแอพ Hue หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ขั้นแรกให้ติดตั้ง Hue Bridge ของคุณก่อน

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Hue Bridge

คุณได้ติดตั้งไฟกลางแจ้งของ Hue หรือไม่

ติดตั้งไฟกลางแจ้งของ Hue ตามที่คุณต้องการ และเปิดไฟ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับไฟกลางแจ้งของ Hue

ตั้งค่าไฟกลางแจ้งด้วย Hue Bridge

  1. เปิดแอพ Hue
  2. ไปที่ แท็บหน้าแรก แล้วแตะที่ ไอคอนสามจุด (…)
แอพ Hue

3. แตะ เพิ่มไฟ

เพิ่มไฟ

4. แตะ ค้นหา หากแอพ Hue ไม่พบไฟของคุณ ให้ป้อนหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ 

ค้นหา

5. เมื่อพบไฟใหม่ให้แตะ เริ่มการกำหนดค่า ตอนนี้คุณสามารถตั้งชื่อไฟใหม่และกำหนดประเภทได้

แตะค้างไว้

6. ย้ายไฟใหม่ไปยังห้องที่มีอยู่หรือสร้างห้องใหม่

คุณสามารถเพิ่มไฟในแอพ Hue ด้วยวิธีที่สอง โดยไปที่แท็บ การตั้งค่า แตะ ไฟ แล้วแตะที่ ไอคอนบวก (+)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่าหลอดไฟหรือโคมไฟ โปรดเรียกดูคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ Philips Hue 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Hue Bridge >

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแอพ Hue >

ไปที่บริการสนับสนุน >

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง