คู่มือการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Philips Hue

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่คุณมีด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับระบบไฟอัจฉริยะ

ชุดเริ่มต้น

ตั้งค่าชุดสตาร์ทเตอร์

หลอดไฟและโคมไฟ

ตั้งค่าหลอดไฟหรือโคมไฟ

โคมไฟที่มี Hue Dimmer switch หรือ Hue Smart button

ตั้งค่าโคมไฟพร้อมอุปกรณ์เสริม

ไฟกลางแจ้ง

ตั้งค่าไฟกลางแจ้ง

อุปกรณ์เสริม

ตั้งค่า Hue sync box และอุปกรณ์เสริม