คู่มือการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Philips Hue

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่คุณมีด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับระบบไฟอัจฉริยะ

ชุดเริ่มต้น

ตั้งค่าชุดสตาร์ทเตอร์

หลอดไฟและโคมไฟ

ตั้งค่าหลอดไฟหรือโคมไฟ

โคมไฟที่มี Hue Dimmer switch หรือ Hue Smart button

ตั้งค่าโคมไฟพร้อมอุปกรณ์เสริม

ไฟกลางแจ้ง

ตั้งค่าไฟกลางแจ้ง

อุปกรณ์เสริม

ตั้งค่า Hue sync box และอุปกรณ์เสริม

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง