PHILIPS HUE İÇERİK KULLANIM ŞARTLARI

1. İşbu Philips Hue İçerik Kullanım Şartları (“işbu Şartlar”) Bize içeriğin erişimini ve kullanımını (bundan sonra “İçerik” olarak anılacak metin tabanlı mesajlar, fotoğraflar, grafikler, hareketli görüntüler, videolar, sesler, çizimler, grafikler veya diğer materyaller de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki şekillerde sağladığınız durumlarda sizin için geçerlidir:

  •  #yesHue etiketiyle (“Etiket”) yanıt vererek veya 
  •  Bizimle herhangi bir sosyal ağ hizmeti (LinkedIn, Instagram, Facebook (Facebook Messenger dahil), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter ve WeChat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (topluca “SNS”) etkileşimde bulunarak. 

İşbu Şartların amaçları doğrultusunda "Biz", Signify Holding B.V. ve şu anda veya bundan sonra Signify N.V'nin doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilen sermayenin veya sermayedeki payın nominal değerinin en az %50'sine sahip olduğu ve/veya genel kurullarında en az %50 oy hakkına sahip olduğu ve/veya müdürlerin çoğunluğunu atama ve/veya faaliyetlerini başka şekilde yönlendirme yetkisine sahip olduğu tüm şirketler, firmalar ve tüzel kişilikler anlamına gelir.

2. Etiket ile yanıt vererek veya herhangi bir SNS aracılığıyla Bizimle etkileşimde bulunarak, Bizimle bu Şartlar tarafından yönetilen bir sözleşme yapmış olursunuz ve:
(a) Bize, ortaklarımıza ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara (“Ortaklar”) söz konusu İçeriği kullanma, kopyalama, düzenleme, bütünüyle silme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, değiştirme, türev çalışmalar oluşturma, satma ve/veya dağıtma ve/veya söz konusu İçeriği bildirimde bulunmaksızın, tazmin etmeksizin veya size karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın başka biçimlere, araçlara, malzemelere veya teknolojiye dahil etmeye ilişkin kalıcı, geri alınamaz, telifsiz, dünya çapında geçerli, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir hak ve lisans sağlarsınız;  
(b) aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:
    b.1. İçeriğin yazarı ve sahibi olduğunuz ve madde 2(a) içerisinde belirtilen lisansı vermeye ilişkin tüm haklara sahip olduğunuz; 
    b.2. İçerikte yer alan tüm kişilerden, Bizim İçeriği kullanımımıza dair izinlerini aldığınız;
    b.3. İçeriğin herhangi bir gizli bilgi içermediği ve 
    b.4. İçeriğin ve İçeriğin Bizim tarafımızdan kullanımının herhangi bir üçüncü tarafın mülkiyet veya gizlilik haklarını ihlal etmediği veya herhangi bir şekilde herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediği ve 
(c) İçeriğin her bir öğesiyle ilgili olarak, yazarlık atfına veya materyallerin bütünlüğüne ilişkin yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında sahip olabileceğiniz "manevi haklardan" veya diğer haklardan feragat edersiniz.

3. Durum güncellemeleri yayınlama, yorumlara ve mesajlara yanıt verme, gönderi paylaşma, gönderileri 'retweetleme' ve 'beğenme' gibi şekillerde herhangi bir SNS aracılığıyla Bizimle etkileşimde bulunarak, söz konusu üçüncü taraf sağlayıcıya sizinle ilgili bilgileri Bizimle paylaşma ve SNS üzerinde sizinle etkileşimde bulunma yetkisi verirsiniz. Kişisel verilerinizin Bizim tarafımızdan işlenmesi, markamızın tanıtımı ve ilgilerini çektiğimiz kişilerle iletişim kurma konularındaki meşru menfaatimiz temelinde Gizlilik Bildirimimize uygun olarak gerçekleştirilir.

4. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, bir üçüncü tarafın Bize karşı yaptığı 2. maddede belirtilen beyan ve garantilerinizin ihlalinden, herhangi bir yasayı veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmenizden veya işbu Şartları ihlal eden bir İçerik sunmanızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı herhangi bir iddiadan dolayı maruz kaldığımız tüm yükümlülüklere, maliyetlere, masraflara, zararlara ve kayıplara (her türlü yasal ve diğer makul mesleki maliyetler ve harcamalar dahil) karşı Bizi tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmememizi sağlamayı kabul edersiniz.

5. İşbu Şartlarda açıklandığı şekilde İçeriğinizin kullanımı için Tarafımızca ödeme yapılmayacağını kabul edersiniz.

6. Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyarız ve başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden hiçbir içeriği bilerek yayımlamayız.

7. İşbu Şartlar, önceden haber verilmeksizin tarafımızca güncellenebilir. En güncel versiyona aşina olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu Şartları düzenli olarak gözden geçirin.

8. İşbu Şartlar, konuyla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Şartlardan herhangi bir feragat, yalnızca yazılı olması ve Tarafımızca imzalanması halinde geçerli olur. Bu Şartların herhangi bir bölümü yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz kılınırsa, kalan hükümlerin veya bunların bölümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmez. Bu Şartlar ve bunların uygulanması, ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına tabidir ve herhangi bir anlaşmazlık, konuyla ilgili kanuni ihtilaf ilkelerine veya başka herhangi bir yargı yetkisinin benzer ilkelerine atıfta bulunulmaksızın, ikamet ettiğiniz ülkenin mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunulur ve nihai çözüme bu şekilde varılır.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin