Şartlar ve Koşullar Hue Sync

 1. Lisansın Verilmesi
 2. Mülkiyet
 3. Lisans Kısıtlamaları
 4. Açık Kaynaklı Yazılım
 5. Fesih
 6. Yükseltmeler
 7. Destek Hizmetleri
 8. Geri Bildirim
 9. GARANTİ OLMAMASI
 10.  SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
 11.  SİZE AİT GARANTİ VE TAZMİNAT
 12. Ticari Markalar
 13. İhracat Yönetimi
 14. Yürürlükteki yasa
 15. Genel 

YAZILIM SON KULLANICISI LİSANS ANLAŞMASI

BU YAZILIM SON KULLANICISI LİSANS ANLAŞMASI (”BU ANLAŞMA”) SİZ (BİR BİREY VEYA BİR VARLIK) VE MERKEZ BÜROSU HIGH TECH CAMPUS 48, 5656, AE EINDHOVEN, HOLLANDA ADRESİNDE BULUNAN HOLLANDALI BİR LİMİTED ŞİRKETİ OLAN SIGNIFY NETHERLANDS B.V.  ("SIGNIFY /Biz") ARASINDAKİ HUKUKİ VE BAĞLAYICI BİR ANLAŞMADIR. BU ANLAŞMA SİZE AYRI OLARAK VEYA BİR SIGNIFY  AYDINLATMA ÜRÜNÜ (”ÜRÜN”) İLE BİRLİKTE VERİLEN YA DA WWW.PHILIPS-HUE.COM ADRESİNDE SUNULAN ELEKTRONİK KULLANICI BELGELERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HUE SYNC YAZILIMINI (”YAZILIM”) KULLANMA HAKKI VERİR. YAZILIMI İNDİREREK, YÜKLEYEREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK BU ANLAŞMANIN TÜM ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI VE BU ŞARTLAR VE KOŞULLARIN BAĞLAYICILIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.  BU ŞARTLAR VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI İNDİRMEYİN, YÜKLEMEYİN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANMAYIN.

BU ANLAŞMANIN ŞARTLARINI KABUL EDEREK BU ANLAŞMAYI YAPMAK VE ŞARTLARINA BAĞLI OLMAK İÇİN YASAL YETKİYE SAHİP OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ.

SON KULLANICI DEĞİLSENİZ VE YAZILIMI SON KULLANICI ADINA YÜKLÜYORSANIZ SON KULLANICI ADINA HAREKET ETME VE BU ANLAŞMAYA BAĞLILIK VE UYUM DA DAHİL OLMAK ÜZERE SON KULLANICIYI BU ANLAŞMANIN ŞARTLARIYLA BAĞLAMA YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN VE GARANTİ EDERSİNİZ.

1. Lisansın Verilmesi. Bu anlaşma size, kullanıcı belgesinde belirtildiği şekilde nesne kodu biçimindeki Yazılımın belirli bir sürümünün bir (1) kopyasını uygun olduğu gibi bir cihaza veya bir bilgisayara yüklemek ve kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemez bir lisans verir. Yazılım bilgisayarın veya cihazın geçici veya kalıcı belleğine (ör. RAM, sabit disk vb.) yüklendiğinde "kullanımdadır". Yazılımı yalnızca Signify  Aydınlatma tarafından amaçlanan şekilde kullanmayı ve meethue.com web sitesinde daha ayrıntılı olarak açıklanan ve Signify  Aydınlatma tarafından talep edilen veya dayatılan diğer tüm makul gereksinimlere veya sınırlamalara uymayı kabul edersiniz. Yazılımın kullanımı sırasında ışık senkronizasyonları ve kombinasyonları nedeniyle herhangi bir anda herhangi bir rahatsızlık hissetmeniz durumunda lütfen Yazılımı kullanmayı bırakın.

2. Mülkiyet. Yazılım size satılmaz, lisanslanır. Bu Anlaşma size yalnızca Yazılımı kullanma hakkı verir, Yazılım üzerinde bu Anlaşmada belirtilenlerden başka açık ya da zımni herhangi bir hakkınız yoktur. Signify  Aydınlatma ve lisans verenleri; tüm patentler, telif hakları, ticari sırlar ve bunlara dahil diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Yazılım üzerindeki ve Yazılıma ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaati saklı tutar. Yazılım, telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Bu nedenle bu belgede açıkça belirtilenler dışında, yedekleme amacıyla Yazılımın bir (1) kopyasını oluşturmak haricinde Yazılımı Signify  Aydınlatma’dan önceden alınmış yazılı bir izin olmaksızın kopyalayamazsınız. Yazılımla birlikte verilen basılı malzemelerin bir (1) kopyasını yalnızca yedekleme amacıyla oluşturmak haricinde söz konusu malzemeleri kopyalayamaz ve elektronik biçimde sunulmuş kullanıcı belgesinin birden (1) fazla kopyasını yazdıramazsınız.

3. Lisans Kısıtlamaları. Burada aksi belirtilmedikçe: (a) Yazılımı veya bunun bir kısmını kiralayamaz, kiraya vermez, alt lisans veremez, satamaz, atayamaz, ödünç veremez (b) yürürlükteki yasanın yukarıdaki kısıtlamayı açıkça yasakladığı ölçü dahilinde yapılanlar hariç Yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutamaz, kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramaz, (c) hiçbir ürün kimliğini, telif hakkı bildirimini veya diğer telif işaretlerini veya kısıtlamalarını Yazılımdan kaldıramaz veya silemez, (d) Yazılımda değişiklik yapamaz, Yazılımı uyarlayamaz veya başka bir programla birleştiremez ya da Yazılıma dayalı türev işler oluşturamaz, (e) Yazılımı herhangi bir yasaya, yönetmeliğe, mahkeme emrine aykırı ya da herhangi yasa dışı veya suistimale açık bir amaç için kullanamaz, (f) Yazılımı Signify  Aydınlatma’ya, servis sağlayıcılarına ya da başka bir kişiye zarar verebilecek şekilde kullanamaz, (g) Yazılımın herhangi bir bölümünü yayınlayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, paylaşamaz ve iletemez (h) Ürünlere veya Yazılıma virüs, solucan, sorun, Truva atı, zararlı yazılım veya tahrip edici bir yapıya sahip veya Ürünleri, Yazılımı veya diğer son kullanıcıların cihazlarını devre dışı bırakabilecek öğeler yükleme amaçlı eylemlerde bulunamaz ve (i) Ürünleri veya Yazılımı veya diğer son kullanıcıların cihazlarını, güvenliklerini atlatamaz veya kurcalamaya girişemez ya da devre dışı bırakamazsınız ve herhangi bir üçüncü tarafın yukarıda belirtilenleri yapmasına izin veremezsiniz.  Tüm mülkiyetler, ticari markalar ve telif hakları ile kısıtlanmış hak bildirimleri Yazılımının yedek kopyasında çoğaltılır.

4. Açık Kaynaklı Yazılım. (a) Bu yazılımın yanında, bir cihazla verilen belgede belirtildiği üzere, Açık Kaynak Şartlarına tabi olan bileşenler verilebilir; bu tür bileşenler yalnızca kendi lisans şartlarına tabidir ve bu Anlaşma söz konusu bileşenler için geçerli değildir. (b) Bu Anlaşma kapsamındaki lisans haklarınız Yazılımı Açık Kaynak Şartlarına tabi tutacak şekilde kullanma, dağıtma veya Yazılımın türev işlerini oluşturma hakkı veya lisansı içermez. "Açık Kaynak Şartları" bir işin kullanımı, değiştirilmesi ve/veya dağıtılması, kaynak kodunun veya değişiklik yapmak için tercih edilen diğer malzemelerin kullanıma sunulması ve/veya türev işler oluşturma izninin verilmesi ve/veya türev işlerdeki ya da beraberinde verilen belgelerdeki belirli bildirimlerin veya lisans şartlarının çoğaltılması ve/veya herhangi bir tarafa telifsiz bir Fikri Mülkiyet lisansının verilmesinin koşulu olarak gereken herhangi bir lisansın şartları anlamına gelir.

5. Fesih. Bu Anlaşma, Yazılımın yüklenmesinden veya ilk kullanımından itibaren geçerli olur ve (i) Signify  Aydınlatma’nın takdirine bağlı olarak, bu Anlaşmadaki şartlara uymamanız sebebiyle veya (ii) Signify  Aydınlatma tarafından sürekli kullanım için talep edilen herhangi bir ücretin zamanında ödenmemesi halinde veya (iii) Signify  Aydınlatma tarafından size sağlanan Yazılımın ve ilgili malzemelerin tüm kopyalarının imhası üzerine feshedilir.  Signify  Aydınlatma’nın hakları ve sizin yükümlülükleriniz bu Anlaşmanın feshinden sonra da geçerli olur. Bu Anlaşmanın feshedilmesi üzerine derhal Yazılımı cihazlarınızdan kaldırmalı veya geri alınamaz bir şekilde silmeli ve Yazılımı, herhangi bir kopyasını ve Yazılımla ilgili belgeleri masrafları size ait olmak üzere Signify ’e iade etmelisiniz.

6. Yükseltmeler. Signify  Aydınlatma, kendi tercihine bağlı olarak, bir web sitesinde veya başka yollarla ya da yöntemlerle genel olarak yayınlayarak mevcut Yazılımda yükseltmeler yapabilir. Söz konusu yükseltmeler bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak kullanıma sunulabilir veya söz konusu yükseltmelerin size sunulması başka bir sözleşmeyi kabul etmenize tabi olabilir. Herhangi bir güncelleme veya yükseltme olup olmadığını kontrol etmek için web sitesini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz ve zorunlu güncellemelerin olması durumunda Yazılımınızı hemen güncellemeniz/yükseltmeniz tavsiye edilir.

7. Destek Hizmetleri. Signify  Aydınlatma’nın Yazılım için teknik veya başka bir destek (”Destek Hizmetleri”) sağlama yükümlülüğü yoktur. Signify  Aydınlatma size Destek Hizmetleri sağlarsa bunlar sizinle Signify  Aydınlatma arasında kabul edilecek ayrı şartlara tabidir.

8. Geri Bildirim. Ürüne veya Yazılıma ilişkin bir yorum, öneri veya herhangi diğer malzeme (“Geri Bildirim”) Signify  Aydınlatma’ya göndermeniz halinde (herhangi bir yasa dışı içerik hariç) bu belge ile bu tür Geri Bildirimlerin tüm mülkiyetini Signify  Aydınlatma’ya atar ve bu tür Geri Bildirimleri kısıtlama olmaksızın ve size karşı herhangi bir gizlilik, atıf veya tazminat yükümlülüğü taşımaksızın herhangi bir şekilde kullanma ve uygulama hakkına sahip olacağımızı kabul eder veya yukarıdakilerin etkisiz kabul edildiği ölçüde herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu tür Geri Bildirimleri kullanmak üzere Signify  Aydınlatma’ya izin vermeyi kabul edersiniz. Söz konusu Geri Bildirimdeki manevi haklarınızdan feragat etmeyi de kabul edersiniz.

9. GARANTİ OLMAMASI. SIGNIFY  AYDINLATMA, BAĞLI KURULUŞLARI VE LİSANS VERENLERİ YAZILIMI VE KULLANICI BELGESİNİ OLDUĞU GİBİ SAĞLAR VE YAZILIMIN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ ÇALIŞMAYACAĞINI VEYA SİZİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI GARANTİLEMEZ. İSTEDİĞİNİZ SONUÇLARI ELDE ETMEK İÇİN YAZILIM SEÇMENİN VE YAZILIMI YÜKLEMENİN, KULLANMANIN VE YAZILIMDAN ALINAN SONUÇLARIN TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİRSİNİZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SIGNIFY  AYDINLATMA, BAĞLI KURULUŞLARI VE LİSANS VERENLERİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA YAZILIMA VE BERABERİNDE VERİLEN MALZEMELERE İLİŞKİN SONUÇLARIN DOĞRULUĞU VE EKSİKSİZLİĞİ İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI REDDEDER. İHLALE KARŞI BİR GARANTİ YOKTUR.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE YAZILIMI VEYA KULLANICI BELGELERİNİ KULLANIMINIZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN DOĞAN HİÇBİR SORUMLULUĞU KABUL ETMİYORUZ. YAZILIM İLE BAĞLANTILI OLARAK TARAFINIZCA ÖDENEN ÜCRETLERİ AŞAN TUTARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLİZ. HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN, TAZMİNATIN VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜN YASALARLA SINIRLANMASI VEYA YASAKLANMASI DURUMUNDA SIGNIFY  AYDINLATMA, HUKUKEN MÜMKÜN OLAN AZAMİ FERAGAT VE SINIRLAMA HAKKINA SAHİP OLARAK KALIR.

11. SİZE AİT GARANTİ VE TAZMİNAT. SİZİN VE SON KULLANICININ (GEÇERLİYSE BU ANLAŞMAYI ADINA KABUL ETTİĞİNİZ KİŞİ) YAZILIMI BU ANLAŞMAYA VE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA UYGUN OLARAK KULLANACAĞINI BEYAN VE GARANTİ EDERSİNİZ. YAZILIMIN HUE IŞIKLARINI EKRANDA GÖRÜNTÜLEDİĞİNİZ İÇERİĞE UYGUN OLARAK SENKRONİZE EDECEĞİNİ KABUL EDER VE SİZİN VE SON KULLANICININ (GEÇERLİYSE BU ANLAŞMAYI ADINA KABUL ETTİĞİNİZ KİŞİ) SÖZ KONUSU İÇERİĞE ERİŞME VE SÖZ KONUSU İÇERİĞİ GÖRÜNTÜLEME VE YAZILIMI HUE IŞIKLARINI İÇERİĞE UYGUN OLARAK SENKRONİZE EDECEK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMA HAKKI OLDUĞUNU GARANTİ EDERSİNİZ. SİZİN  VE SON KULLANICININ (GEÇERLİYSE BU ANLAŞMAYI ADINA KABUL ETTİĞİNİZ KİŞİ) SIGNIFY  AYDINLATMA’YI VE YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, BAĞLI KURULUŞLARINI VE DİSTRİBÜTÖRLERİNİ VE SİZE YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK SİZE HİZMETLER SUNAN DİĞER HİZMET SAĞLAYICILARINI BU ANLAŞMANIN HERHANGİ BİR HÜKMÜNE ,VEYA YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA, KURALLARA VE YÖNETMELİKLERE UYMAMANIZDAN VEYA YAZILIMI KULLANMANIZDAN YA DA SUİSTİMAL ETMENİZDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TÜM TALEPLER, KAYIPLAR ZARARLAR VEYA MASRAFLAR (AVUKAT ÜCRETLERİ DAHİL) KARŞISINDA TAMAMEN KORUMAKLA, SAVUNMAKLA VE TAZMİN ETMEKLE YASAL OLARAK YÜKÜMLÜ OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. SIGNIFY  AYDINLATMA, HERHANGİ BİR İSTEMİN, EYLEMİN YA DA İŞLEMİN VEYA SIGNIFY  AYDINLATMA’YI YA DA HERHANGİ BİR YETKİLİSİNİ, YÖNETİCİSİNİ, ÇALIŞANINI, BAĞLI KURULUŞUNU VE DİSTRİBÜTÖRÜNÜ TAZMİN EDECEĞİNİZ HERHANGİ BİR KONUNUN MÜNHASIR SAVUNMASINI VE KONTROLÜNÜ ÜSTLENME HAKKINI, MASRAFLARI SİZE AİT OLMAK ÜZERE, SAKLI TUTAR VE TALEBİ ÜZERİNE SIGNIFY  AYDINLATMA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI KABUL EDERSİNİZ.

12. Ticari Markalar. Bu Anlaşmada, Yazılımda ve kullanıcı belgesinde kullanılan belirli ürün ve Signify  Aydınlatma isimleri, Signify  Aydınlatma’nın, lisans verenlerinin ve diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir.  Bu lisans size herhangi bir söz konusu ticari markaları kullanma yetkisi vermez.

13. İhracat Yönetimi. Yazılımı ABD İhracat Yönetimi Yasası ya da benzeri ABD veya AB veya herhangi bir AB Üyesi Ülke yasalarının ya da düzenlemelerinin ihracat onayı ya da başka bir hükümet onayı gerektirdiği herhangi bir ülkeye, ilk olarak uygun ihracat iznini ya da onayını almadan, doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ya da yeniden ihraç etmemeyi kabul edersiniz. Yazılımı indirerek veya yükleyerek bu ihracat hükmünü kabul edersiniz.

14. Yürürlükteki yasa. Bu Anlaşma, yasaların çatışması ilkelerine bakılmaksızın, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarına tabidir.  Siz ve Signify  Aydınlatma arasındaki bu Anlaşma ile ilgili herhangi bir ihtilaf, ikamet ettiğiniz ülkenin mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabidir.

ABD’de ikamet eden bir kullanıcıysanız aşağıdaki bölüm sizin için geçerlidir. Yasaların izin verdiği azami ölçüde bu Anlaşma, yasaların çatışması ilkeleri dikkate alınmaksızın New York Eyaletinin maddi hukukuna uygun olarak açıklanır, yorumlanır ve yönetilir ve tarafların ilişkileri belirlenir. Uluslararası Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının ve diğer yargı alanlarının yasalarının uygulanmasına yön veren diğer yasaların uygulanabilirliği açıkça reddedilmiştir ve bu nedenle hariç tutulmuştur.

15. Genel. Bu anlaşma siz ve Signify  Aydınlatma arasındaki tüm anlaşmayı içerir ve Yazılım ve kullanıcı belgeleri ile ilgili önceki herhangi bir beyanın, taahhüdün veya diğer haberleşmenin ya da reklamın yerine geçer. Herhangi bir Ürünü satın almanız, söz konusu Ürünün satış şartlarına tabidir. Buna ek olarak, burada aksini belirten herhangi bir hususa bakılmaksızın, Signify  Aydınlatma’nın, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak bu Anlaşmanın şartlarının herhangi birini veya tümünü düzenleyebileceğini, değiştirebileceğini, ekleyebileceğini veya kaldırabileceğini ve Signify  Aydınlatma’nın takdirine bağlı olarak bu değişiklikleri web sitesinde sunabileceğini veya aynı amaçla size bir bildirim sağlayacağını bilir ve kabul edersiniz. Yazılımı kullanmaya devam ederek söz konusu kullanıma kadar olan değişikliklerin herhangi birini ve tümünü kabul edersiniz. Bir değişikliği kabul etmiyorsanız yazılıma erişmeye ve yazılımı kullanmaya derhal son vermelisiniz ve bu Anlaşma hemen feshedilir. Bu Anlaşmanın herhangi bir kısmının geçersiz addedilmesi durumunda Anlaşmanın geri kalanı tamamen yürürlükte kalmaya devam eder. Bu Anlaşma, yaşadığınız ülkede tüketici olarak sahip olduğunuz yasal garanti haklarını veya diğer yasal hakları ihlal etmez.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin