Garantie

Beste klant,

Bedankt voor je aanschaf van dit Philips product. We stellen je keuze voor het merk Philips op prijs en wensen je veel plezier met het gebruik van je product.

Dit product is specifiek ontworpen en ontwikkeld voor uitsluitend huishoudelijk gebruik onder normale gebruiksomstandigheden. De levensduur die op de verpakking wordt vermeld, gaat uit van een gemiddelde gebruiksduur dat het product aan staat c.q. in gebruik is van maximaal 3 uren per dag, 7 dagen per week.

Als je moeilijkheden ondervindt met het gebruik van het product, raden we je aan eerst de gebruiksaanwijzing en de informatie op onze website te raadplegen.

Met inachtneming van de voorwaarden beschreven in dit document, garanderen wij als fabrikant (Signify Nederland B.V., antwoordnummer 10461, 5600 VB Eindhoven, Nederland) dat de hardwarecomponenten van je product vrij zijn van materiaal- en constructiefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na aankoopdatum, tenzij een andere periode is vermeld in of op de verpakking van het product en onder de voorwaarde dat het product is onderhouden in overeenstemming met de verzorgings- en schoonmaakinstructies die worden vermeld in de gebruikershandleiding. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de hardwarecomponenten in de oorspronkelijke verpakking. Deze beperkte garantie geldt niet voor software, zelfs niet wanneer deze samen met de hardwarecomponenten werd verpakt of verkocht. We garanderen niet dat het product ononderbroken of storingsvrij zal werken. Tenzij wettelijke bepalingen in toepasselijke wetgeving anderszins bepalen, blijven onze garantieverplichtingen beperkt tot, naar onze keuze, reparatie van het defecte product, het leveren van een vervangend product voor het defecte product of het bieden van een passende restitutie voor de aankoopprijs van het defecte product. Kosten voor het (de)monteren en/of (de-)installeren en arbeidskosten zijn uitgesloten van garantie, evenals gebroken glas, batterijen en vervangbare lampen. Het uitvoeren van de garantie verplicht leidt niet tot verlenging of vernieuwing van de oorspronkelijk geldende garantieperiode. Wij behouden ons het recht voor, om naar eigen keuze, het defecte product dat onder de garantie valt te vervangen door een product dat zodanig minimale afwijkingen heeft in vormgeving en/of productspecificaties dat de functionaliteit van het product er niet door beïnvloed wordt. Om in aanmerking te komen voor een geldige aanspraak op deze garantie dien je ons (of onze vertegenwoordiger) op verzoek te voorzien van een geldig aankoopbewijs en het defecte product voor analyse. Voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, omvat dit beleid onze volledige aansprakelijkheid als fabrikant, met betrekking tot producten die defect zijn of niet aan de specificaties voldoen. We zijn jegens jou niet aansprakelijk voor andere verliezen of indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of inkomsten), noch hoeven we je te compenseren voor activiteiten zoals regelmatig onderhoud, of het bewaren of herstellen van gegevens.

Je wettelijke rechten die voortvloeien uit toepasselijke wetgeving, worden niet beïnvloed door deze vrijwillig door de fabrikant aangeboden aanvullende garantie.

Deze garantie is onderhevig aan en kan worden vervangen door ons beleid omtrent de beëindiging van ondersteuning voor specifieke producten, dit voor zover Signify de ondersteuning voor dit product besluit te beëindigen. Wij verwijzen je naar: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Indien je je product aan ons voor onderhoud aanbiedt in een land anders dan het land waarin je het product hebt aangeschaft, proberen we je product te onderhouden conform de garantievoorwaarden van het land waarin je je product hebt aangeschaft.

Heb je reparatie of service voor je product nodig binnen de garantieperiode, neem dan contact op met je dealer of met het Philips Consumer Care Center. Contactgegevens vind je op: www.philips.com/lighting.

Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden.

Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid