Philips Hue

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: april 2021

Signify hecht veel belang aan jouw privacy.

Signify is het bedrijf dat de Philips Hue-producten en -diensten onder de merknaam Philips Hue ontwikkelt. Het gebruik van de merknaam Philips voor Philips Hue-producten en -diensten is door Royal Philips exclusief in licentie gegeven aan Signify.

De bescherming van persoonsgegevens vormt een integraal onderdeel van de ontwikkeling van alle producten en de functionaliteit ervan. Omdat een succesvolle relatie niet mogelijk is zonder wederzijds vertrouwen en begrip, streven we naar volledige transparantie in de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens. Met persoonsgegevens (in deze Verklaring noemen we ze soms gewoon 'gegevens' of 'jouw gegevens') bedoelen we gegevens of een verzameling van gegevens aan de hand waarvan we direct of indirect jouw identiteit kunnen bepalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens als je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

We hebben deze Privacyverklaring (die we ook wel gewoon 'Verklaring' noemen) opgesteld om je te helpen begrijpen wie we zijn, welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen, wat we ermee doen, welke rechten en opties jij hebt op het gebied van privacy en hoe je contact met ons kunt opnemen als je vragen hebt.

We raden je uitdrukkelijk aan de tijd te nemen om deze verklaring helemaal door te lezen. Als je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, moet je geen persoonsgegevens aan ons verstrekken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op ons Philips Hue systeem, ons ecosysteem, en geeft informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer je contact met ons hebt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons verstrekt, tijdens de registratie van een account of tijdens de aankoop van een product via onze eigen webshop. Je vindt hier informatie over welke gegevensbronnen we gebruiken, voor elke doeleinden we de gegevens gebruiken en welke typen persoonsgegevens worden verwerkt.

We maken gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Meer informatie over wanneer en hoe we deze gebruiken en hoe je je voorkeuren kunt beheren, kun je lezen in onze Kennisgeving over cookies of in de informatie hieronder. 

Onze dienst, websites en mobiele apps zijn ontworpen en bedoeld voor volwassenen. Lees welke rechtsgrond we kunnen gebruiken voor het verwerken van je gegevens en hoe we kinderen beschermen.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? We moedigen je aan je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren en te weten te komen welke opties je hebt. Als je vragen hebt over deze verklaring of andere vragen hebt over je persoonsgegevens of je privacyrechten, kun je altijd contact met ons opnemen.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je de best mogelijke ervaring te bieden tijdens het verkennen van de mogelijkheden van een Philips Hue-product, door onze producten te verbeteren op grond van jouw feedback, door klantenondersteuning te bieden en door onze marketing op jou persoonlijk af te stemmen. Lees hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? Lees hoe lang we je gegevens bewaren en welke criteria we hanteren bij het bepalen van de bewaarperiode.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens? Lees welke maatregelen we nemen om erop toe te zien dat je gegevens worden beschermd.

We verkopen of verhuren je persoonsgegevens niet. We delen je persoonsgegevens alleen in bepaalde omstandigheden. Hier vind je meer informatie. 

Wanneer we je persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland, beschermen we je gegevens met diverse technische, organisatorische en juridische maatregelen. Klik hier voor meer informatie. 

Lees wie wij zijn en wie we bedoelen met 'wij'. 

We werken deze Privacyverklaring bij wanneer dat nodig is in verband met wijzigingen in onze producten of de functionaliteit ervan. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn of gevolgen hebben voor jouw rechten op grond van deze Privacyverklaring, geven we je meer informatie en bewaren we eerdere versies zodat je deze kunt naslaan. Eerdere versies van onze Privacyverklaring zijn te vinden in het archief. 

Pictogram voor cookies

Deze privacyverklaring heeft betrekking op ons Philips Hue systeem, ons ecosysteem, en geeft informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer je contact met ons hebt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons verstrekt, tijdens de registratie van een account of tijdens de aankoop van een product via onze eigen webshop. Je vindt hier informatie over welke gegevensbronnen we gebruiken, voor elke doeleinden we de gegevens gebruiken en welke typen persoonsgegevens worden verwerkt.

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Philips Hue is niet zomaar een slimme lamp. Het is een ecosysteem voor slimme verlichting. Het Philips Hue-systeem bestaat uit verschillende onderdelen en functies die verschillende soorten verwerking van persoonsgegevens vereisen.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op ons Philips Hue-systeem en is bijvoorbeeld van toepassing op de volgende situaties:

 • wanneer je een bezoek brengt aan of gebruikmaakt van een van onze websites, apps of socialemediakanalen;
 • wanneer je een account aanmaakt bij ons;
 • wanneer je onze producten koopt in onze eigen Philips Hue-webshop;
 • wanneer je gebruikmaakt van onze Philips Hue-producten of -apps en de functionaliteit ervan;
 • wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven, promoties of andere marketinginitiatieven;
 • wanneer je contact opneemt of communiceert met ons klantenserviceteam; of
 • wanneer je op andere wijze communiceert met ons of ons systeem.

Waar deze Privacyverklaring voor Philips Hue niet op jou van toepassing is, is een andere privacyverklaring van toepassing op jouw persoonsgegevens. Waar aanvullende privacybepalingen of verklaringen van toepassing zijn, raden we je aan die te lezen. Je kunt onze privacyverklaringen vinden in ons Signify Privacy Centre

WELKE SOORTEN GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER JE?

Afhankelijk van de wijze waarop je met ons communiceert (bijvoorbeeld online, offline, telefonisch, enzovoort) en welke producten je van ons koopt of hoe je die gebruikt, verwerken we verschillende gegevens over je.

Soms is gegevensverwerking noodzakelijk om onze producten naar behoren te laten werken en om je bepaalde functionaliteit van het product te kunnen bieden. Als je ervoor kies deze gegevens niet met ons te delen, zijn we niet in staat de volledige functionaliteit van onze producten, systemen of apps te bieden. Als je bijvoorbeeld ervoor kiest onze mobiele applicatie geen toegang te geven tot de locatieservices van je telefoon, kan onze applicatie niet bepalen wanneer je thuiskomt en kunnen uit-en-thuis functies - waarvoor de mobiele applicatie moet weten waar je je bevindt - hun werk niet doen.

Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens als je deze vrijwillig met ons deelt. Met dit type gegevens kunnen we je een meer persoonlijke ervaring bieden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de namen die je geeft aan onze Philips Hue-producten.

Hieronder vind je een overzicht van de algemene categorieën van gegevens die we verzamelen afhankelijk van je gebruik van onze producten, ons systeem of onze apps:

Gegevensbron

Doel van de verwerking

Voorbeelden van verwerkte gegevens

Philips Hue-accountgegevens

als je een account aanmaakt bij ons, verwerken we je gegevens om je account aan te maken en te beheren.

Als je je rechtstreeks bij ons aanmeldt, worden mogelijk onder andere je volledige naam, e-mailadres, wachtwoord, land en taal verwerkt.

Als je besluit gebruik te maken van externe aanmeldingsopties voor het aanmaken van je account, ontvangen we mogelijk aanvullende profielgegevens, zoals je e-mailadres en je accountnaam.

Als je een verbinding maakt met een product, wordt dit onderdeel van je Philips Hue-account.

Aankoopgegevens

Als je een product koopt in onze eigen webshop, gebruiken we je persoonsgegevens om je aankoop af te handelen.

Voor onze webshops wordt de functionaliteit voor het verwerken van betalingen verzorgd door een derde partij. Wij slaan geen creditcardgegevens op en we houden ons niet bezig met enig ander aspect van de betalingsverwerking, zoals fraudecontrole. Dat laten we over een een derde partij. We ontvangen beperkte gegevens van deze derde partij, zoals de laatste vier cijfers van je creditcard en de status van je betaling: geslaagd of niet. Op de verwerking van deze gegevens is de privacyverklaring van Luzern Technology Solutions Limited van toepassing. Die kun je hier bekijken: https://luzern.co/privacy-policy/.

Wanneer je rechtstreeks bij ons een product koopt, kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

·       bestelinformatie, zoals contactgegevens, bezorg- en factuuradres, factuurgeschiedenis.

·       details van het aangekochte product.

·       status van de betaling (geslaagd of niet).

·       bezorginformatie en informatie over retouren of ruilen, indien van toepassing.

Klantenservicegegevens

We gebruiken persoonsgegevens om je klantenondersteuning te kunnen bieden, je vragen te beantwoorden, je verzoeken uit te voeren en je verwante klantenservice te bieden. We kunnen deze persoonsgegevens ook gebruiken voor het verbeteren en aanpassen van onze producten en de functionaliteit ervan en voor het trainen van onze klantenservicemedewerkers.

 

Wanneer je contact opneemt met onze klantenondersteuning, of wanneer je communiceert met een van onze klantenservicemedewerkers via e-mail, telefoon, socialemediakanalen en dergelijke, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

·       een opname van het gesprek als je daarvoor toestemming hebt gegeven, als dat nodig is.

·       de vraag die je hebt gesteld of het verzoek dat je hebt gedaan.

·       de status van het verzoek.

·       eventuele gegevensbronnen waarover we beschikken als deze noodzakelijk zijn om de klantenondersteuning te kunnen bieden.

Gegevens verkregen door middel van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën.

We gebruiken deze gegevens om de gevraagde functionaliteit te bieden, voor beveiligingsdoeleinden, (indien van toepassing) om ons ecosysteem te verbeteren, voor afstemming op persoonlijke voorkeuren en voor marketingdoeleinden.  

Welke gegevens worden verwerkt is afhankelijk van de keuzes die je hebt gemaakt.

In het algemeen verwerken we mogelijk de volgende gegevens:

·       unieke gebruikers-ID (opgeslagen in een cookie voor tracering, wordt mogelijk bewaard op onze servers),

·       IP-adres, verwijzende URL, browser, besturingssysteem, cookiegegevens,

·       CSS-animaties en dynamische content,

·       klikken en aanrakingen van bezoekers op elementen, wijzigingen in invoervelden (bijvoorbeeld tekstvelden, CSS-selectie of tijdsindicatie),

·       elementen en sessiemetagegevens, invoer in velden, systeemfouten, venstergrootte en wijzigingen in de grootte, muispositie, paginasnapshot, of de gebruiker heeft geklikt op een e-mailkoppeling en andere gebeurtenissen. Dergelijke informatie kan je identiteit onthullen.

We registreren geen toetsaanslagen.

Gebruiksgegevens met betrekking tot onze producten en de functionaliteit ervan

We gebruiken deze gegevens om de gevraagde functionaliteit te bieden en (indien van toepassing) voor het verbeteren of ontwikkelen van onze producten en nieuwe technologieën door middel van analyse, voor het afstemmen van de functionaliteit van onze producten op persoonlijke voorkeuren en voor marketingdoeleinden.  

·       apparaatgegevens,

·       logboekgegevens,

·       locatiegegevens - voor zover dit voor ons strikt noodzakelijk is om het gevraagde gebruik van de diensten te kunnen leveren. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld nodig in de Philips Hue-app om het mogelijk te maken je lampen te bedienen op basis van bepaalde routines die je zelf instelt, zoals schakelmomenten op basis van het tijdstip van zonsopkomst en zonsondergang op jouw locatie, of op basis van het moment waarop je thuiskomt of het huis verlaat. Locatiegegevens die worden verstrekt door je apparaat dat van deze diensten gebruikmaakt, blijven binnen je apparaat en de Philips Hue Bridge. In het geval van onze Philips Hue Bluetooth-app worden deze locatiegegevens verstrekt door je besturingssysteem omdat dit een vereiste is tijdens het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding met je lampen. Je locatiegegevens worden niet met ons gedeeld.

·       andere informatie over je gebruik van onze producten, andere informatie over je configuratie.

Online feedbackgegevens

We gebruiken deze persoonsgegevens om andere gebruikers inzicht te geven in de waarde van onze producten.

 

Wanneer je gebruikmaakt van deze functionalteit, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

·       je opmerking en recensie;

·       je identiteit (indien opgegeven).

Gegevens van online verlotingen en prijsvragen

We gebruiken deze persoonsgegevens om het voor jou mogelijk te maken je in te schrijven voor de prijsvraag, fraude te voorkomen, de prijs toe te kennen en marketingcommunicatie toe te sturen, als je voor deze dingen toestemming hebt gegeven.  

Als je ervoor kiest om deel te nemen aan onze prijsvragen, verzamelen we de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van de door jou gemaakte keuzes:

·       naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, geboortedatum andere gegevens voor zover vereist op grond van de voorwaarden voor de prijsvraag.

Gegevens uit 'social listening'

We gebruiken deze persoonsgegevens om een totaalbeeld te verkrijgen van hoe mensen ons en onze merknaam zien, en om problemen met onze producten en de functionaliteit ervan op te lossen.

 

 

Wanneer je openbaar communiceert op sociale media, worden je persoonsgegevens verwerkt door een derde partij die 'social listening' services aan ons verleent.

Afhankelijk van welke gegevens je openbaar maakt, kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, geboortedatum of leeftijd, interesses en opmerkingen en content die je hebt ingestuurd/gedeeld.

Door de gebruiker gegenereerde content

als je daarmee akkoord bent gegaan, kunnen we content die je online hebt gepubliceerd (zoals foto's of video's die je mogelijk hebt genomen waarop Philips Hue-producten te zien zijn), aan het publiek te laten zien via een van onze kanelen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de informatie die je openbaar hebt gemaakt. De verzamelde persoonsgegevens kunnen informatie omvatten als je gebruikersnaam en opmerkingen of content die je hebt ingestuurd.

Vergeet niet dat de content die je met toestemming aan ons hebt verleend kan worden bekeken door het publiek. Bekijk deze daarom goed voordat je toestemming geeft om er zeker van te zijn dat je geen bezwaar hebt tegen het delen van eventuele persoonsgegevens die misschien zichtbaar zijn.

Gebruikersinteractie

Als je je accountinstellingen, gebruikersnamen of toestemming voor marketing wijzigt, wordt dit geregistreerd op onze ondersteunende systemen.

Op onze ondersteunende systemen worden gegevens verzameld die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd, waaronder:

·       het wijzigingsverzoek;

·       de tijdsindicatie van dit verzoek.

Contactformulieren

Als je een contactformulier instuurt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief en of marketingaanbiedingen, verwerken we bepaalde persoonsgegevens van je.

De persoonsgegevens die je instuurt, worden verwerkt om het doel te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld. In het algemeen verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

·       volledige naam

·       e-mailadres

·       status en tijdsindicatie van toestemming

Gegevens van derden

Naast onze websites, apps en andere digitale kanalen kunnen we ook andere bronnen gebruiken om informatie over je te verkrijgen, zoals socialemediaplatforms, gemeenschappelijke marketingpartners of andere leveranciers van producten en functionaliteit die een aanvulling vormen op het Philips Hue-ecosysteem, zoals leveranciers van spraakassistentfunctionaliteit.

Als je bijvoorbeeld Philips Hue-producten bedient met een product met spraakfunctionaliteit (zoals Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant), wordt je gevraagd dergelijke apparaten toe te staan een verbinding te maken met het Philips Hue-systeem. Nadat deze functionaliteit is ingeschakeld, kunnen we functionale gegevens verzamelen (zoals registratie-, gebruiks- en diagnostische gegevens) en jouw gebruik van deze functionaliteit. De audio ontvangen of verwerken we niet.

Welke gegevens worden verwerkt, as afhankelijk van jouw keuzes en de betrokken derde partijen. Als je specifieke informatie hierover wilt ontvangen, kun je contact met ons opnemen. 

Philips Hue-accountgegevens
Aankoopgegevens
Klantenservicegegevens
Gegevens verkregen door middel van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën.
Gebruiksgegevens met betrekking tot onze producten en de functionaliteit ervan
Online feedbackgegevens
Gegevens van online verlotingen en prijsvragen
Gegevens uit 'social listening'
Door de gebruiker gegenereerde content
Gebruikersinteractie
Contactformulieren
Gegevens van derden
Pictogram voor cookies

We maken gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Meer informatie over wanneer en hoe we deze gebruiken en hoe je je voorkeuren kunt beheren, kun je lezen in onze Kennisgeving over cookies of in de informatie hieronder.

Cookie is een algemene term voor een klein tekstbestand waarmee een indentificatie wordt gekoppeld aan een gebruiker. Een cookie kan worden gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over cookies en andere trackingtechnologieën kun je onze Kennisgeving over cookies lezen (die te vinden is op de website van het Signify Privacy Center, zie het gedeelte 'Juridische informatie'). Je kunt je cookie-instellingen beheren door middel van de voorkeursinstellingen voor cookies.

Pictogram voor rechten en verantwoordelijkheden

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? We moedigen je aan je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren en te weten te komen welke opties je hebt. Als je vragen hebt over deze verklaring of andere vragen hebt over je persoonsgegevens of je privacyrechten, kun je altijd contact met ons opnemen.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

We willen je eraan herinneren dat het jouw verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat de gegevens die je aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, volledig en actueel zijn. Als je gegevens van andere mensen met ons deelt, is het bovendien jouw verantwoordelijkheid om bij het verstrekken van die gegevens te voldoen aan de plaatselijke wettelijke vereisten. Zo moet je bijvoorbeeld andere mensen waarvan je gegevens aan ons verstrekt op de hoogte stellen van de inhoud van deze Verklaring en vooraf hun toestemming verkrijgen.

Als je besluit onze producten te verkopen of te delen met anderen, moet je er rekening mee houden dat soms mogelijk persoonsgegevens van jou of gegevens over jouw gebruik van het product in het product zijn opgeslagen. In dergelijke gevallen, als je van plan bent het product te delen, te retourneren of te verkopen, moet je goed nadenken over het volgende:

 • Als je derden toegang verleent tot je Hue Bridge of je Hue Sync Box, denk dan na of je het geen probleem vindt dat deze derde partij toegang heeft tot de persoonsgegevens die in onze producten zijn opgeslagen;
 • Als je het product wilt retourneren of verkopen, vergeet dat niet een reset naar fabrieksinstellingen uit te voeren op dat product. Instructies voor het uitvoeren van een reset naar fabrieksinstellingen vind je in de handleiding van het product en op onze website (Hue Support); en

In elk geval waarin je ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt in het kader van jouw gebruik van het product, moet je er zeker van zijn dat je toestemming van de betreffende persoon hebt verkregen voordat je de gegevens aan ons verstrekt.

WELKE OPTIES HEB JE?

We streven ernaar je toegang te geven tot je eigen gegevens. Over het algemeen kun je je gegevens zelf beheren (bijvoorbeeld door in te loggen op je account) en bijwerken of wijzigen, of soms zelfs verwijderen. In dit geval raden we je aan je gegevens zorgvuldig te beheren. Je kunt gebruikmaken van bepaalde rechten met betrekking tot je gegevens die door ons worden verwerkt. Je hebt met name het recht om:

je toestemming op elk moment in te trekken. Je hebt het recht je toestemming in te trekken als je eerder toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je gegevens.

bezwaar te maken tegen verwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens als deze verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan jouw toestemming.

toegang te verkrijgen tot je gegevens. Je hebt het recht om te weten of je gegevens door ons worden verwerkt, openheid te vragen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van je gegevens die worden verwerkt.

je gegevens te controleren en te laten corrigeren. Je hebt het recht de nauwkeurigheid van je gegevens te controleren en te vragen je gegevens bij te werken of te corrigeren.

beperkingen op te leggen aan de verwerking. In bepaalde omstandigheden heb je het recht beperkingen te stellen voor de verwerking van je gegevens. In dat geval verwerken we je gegevens niet voor enig ander doeleinde dan voor het opslaan ervan.

te vragen je gegevens te verwijderen. In bepaalde omstandigheden heb je het recht om van ons te verlangen dat we je gegevens wissen.

een kopie van je gegevens te ontvangen en over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je hebt het recht een kopie van je gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, machinaal leesbare indeling te ontvangen en, indien technisch haalbaar, ongehinderd door te laten geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing als je gegevens worden verwerkt op geautomatiseerde wijze en de verwerking plaatsvindt op grond van jouw toestemming, in het kader van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of verplichtingen voorafgaande aan het sluiten van die overeenkomst.

een klacht in te dienen. Je hebt het recht een vordering in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Als je vragen hebt of een redelijk verzoek hebt met betrekking tot de bescherming van jouw gegevens door ons of met betrekking tot deze Verklaring in het algemeen, kun je contact opnemen met de privacyfunctionaris van Signify:

 • per post: Signify - t.a.v. Privacyfunctionaris – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands; of
 • Online: Signify Privacy Center, gedeelte 'Privacyverzoek'.

Denk eraan dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Vermeld daarom geen gevoelige informatie in je e-mail aan ons.

We doen ons best om je verzoek tijdig en kosteloos te behandelen, behalve wanneer onevenredige inspanningen vereist zijn. In bepaalde gevallen kunnen we je vragen je identiteit te bevestigen voordat we je verzoek kunnen behandelen. Als je niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, dan kan je een klacht voorleggen aan de desbetreffende toezichthouder in je rechtsgebied.

Pictogram voor gegevensgebruik

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je de best mogelijke ervaring te bieden tijdens het verkennen van de mogelijkheden van een Philips Hue-product, door onze producten te verbeteren op grond van jouw feedback, door klantenondersteuning te bieden en door onze marketing op jou persoonlijk af te stemmen. Lees hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken.

HOE GEBRUIKEN WE JE GEGEVENS?

Zoals hierboven vermeld, kunnen we gegevens van je verzamelen uit diverse bronnen. Hieronder vind je een overzicht van de algemene doeleinden waarvoor we je gegevens kunnen gebruiken:

Doeleinden

Voorbeelden

Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten 

·       verkoop, facturering, verzending van producten of garantie;

·       registratie bij mobiele apps of websites;

·       het bieden van producten en functionaliteit;

·       communicatie over service of transacties;

Ondersteuning bieden (op jouw verzoek)

Het bieden van ondersteuning via communicatiekanalen, zoals klantenservice. Misschien wordt de mogelijkheid geboden om ons te bellen, te chatten of berichten te sturen via sociale netwerken. We adviseren echter om persoonsgegevens uitsluitend via een privébericht met ons te delen. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te reageren via hetzelfde of een ander geschikt communicatiemedium.

Gepersonaliseerde communicatie

Gepersonaliseerde e-mail, berichten en communicatie via andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en sociale media. Hiertoe behoort ook marktonderzoek.

Personalisatie van producten en productfunctionaliteit

Personalisatie van onze producten en de functionaliteit ervan door deze af te stemmen op je voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld op onze websites of in onze apps).

Naleving van wettelijke verplichtingen

Bekendmaking van gegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende instanties voor zover van toepassing in alle landen waarin we actief zijn, bijvoorbeeld inhoudingen van belastingen en premies, administratieve en rapportageverplichtingen, uitvoering van nalevingsaudits, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van regerings- of andere overheidsinstanties, reactie op gerechtelijke processen zoals dagvaardingen, uitoefening van wettelijke rechten en verhaalsmogelijkheden, en beheer van interne klachten of vorderingen.

Verweer tegen rechtsvorderingen

Instellen of uitoefenen van juridische vorderingen of verweer tegen juridische vorderingen die tegen ons worden ingediend

Productontwikkeling

Voor de verbetering van de producten, productfunctionaliteit of mobiele apps en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en functionaliteit. Hiertoe behoort ook bepaald marktonderzoek.

HOE GEBRUIKEN WE JE GEGEVENS VOOR GEPERSONALISEERDE COMMUNICATIE, MARKETING EN PRODUCTEN?

We kunnen je gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde communicatie, marketing en producten. In wezen streven we ernaar onze producten en de functionaliteit ervan zodanig in te richten dat ze reageren op je voorkeuren en behoeften. In wezen maken we gebruik van de gegevens waarover we beschikken om een slimmere en rijkere ervaring te bieden.

We kunnen onze communicatie en productfunctionaliteit personaliseren op basis van de gegevens waarover we beschikken. Dit stelt ons in staat onze communicatie met jou persoonlijk te maken en relevante informatie en aanbiedingen van Philips Hue te tonen op onze websites, in onze mobiele apps en op websites van derden.

Als we bijvoorbeeld weten dat je onlangs een Philips Hue-lamp met Bluetooth hebt gekocht, kunnen we je gepersonaliseerde marketingcommunicatie sturen met informatie over de voordelen van het toevoegen van een Hue Bridge aan je ecosysteem. We kunnen bijvoorbeeld personalisatie-elementen toevoegen aan onze mobiele apps om voor jouw relevante 'veel gestelde vragen' te presenteren als we weten dat je problemen hebt ondervonden bij het koppelen van een lamp met de Hue Bridge, zodat je het probleem sneller kunt oplossen.

Als je dat niet prettig vindt, kun je je op elk moment afmelden voor gepersonaliseerde marketingcommunicatie of voor personalisatie van de applicatie via de instellingen van je Philips Hue-applicatie of via de voorkeursinstellingen voor cookies.

Onze marketingcommunicatie:

Als je vooraf toestemming hebt gegeven of als dat wordt toegestaan door het toepasselijk recht, kunnen we je reguliere gepersonaliseerde directmarketingcommunicatie sturen over onze producten, diensten, evenementen en promoties.

Hoewel we vooral via e-mail communiceren, kunnen we ook contact met je opnemen via diverse kanalen, zoals: website, mobiele apps of externe kanalen, zoals sociale media of andere uitgevers.

Verder kunnen we, als je daar toestemming voor geeft of als het is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, contact met je opnemen om informatie te verstrekken over Friends of Hue-producten en andere producten en functionaliteit die een aanvulling vormen op het Philips Hue-ecosysteem.

Als je op enig moment besluit dat je deze communicatie niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven. Je kunt je altijd uitschrijven door te klikken op de uitschrijven knop aan het einde van elk marketingbericht dat we toesturen of je voorkeuren bijwerken binnen het kanaal dat je gebruikt. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen. Dan doen wij het voor je.

Houd er rekening meer dat je, ook als je je afmeldt voor marketingcommunicatie, nog altijd administratieve, dienst- of transactieberichten van ons kunt krijgen, zoals technische en/of beveiligingsupdates van onze producten, orderbevestigingen, meldingen over je accountactiviteiten en andere belangrijke meldingen. Je kunt je niet uitschrijven voor deze typen communicatie.

Pictogram voor persoonsgegevens

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? Lees hoe lang we je gegevens bewaren en welke criteria we hanteren bij het bepalen van de bewaarperiode.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

We bewaren je gegevens zolang als nodig is om het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld te verwezenlijken (zie het gedeelte 'Hoe gebruiken we je gegevens?' voor meer informatie over deze doeleinden.) Denk eraan dat is sommige gevallen mogelijk een langere bewaarperiode wordt vereist of wettelijk is toegestaan. De criteria die gebruikt worden ter bepaling van onze bewaarperiode zijn onder meer:

 • Hoe lang zijn de gegevens nodig om onze producten of functionaliteit aan je te leveren of om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren?
 • Heb je een account bij ons? In dat geval bewaren we je gegevens zolang je account actief is of zolang het nodig is om de productfunctionaliteit aan je te leveren.
 • Geldt voor ons een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichtingen om je gegevens te bewaren? Voorbeelden hiervan zijn wetten die gegevensbewaring verplicht stellen in het toepasselijke rechtsgebied, overheidsbevelen om gegevens te bewaren die van belang zijn voor een onderzoek, of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een juridische procedure, bescherming tegen een mogelijke vordering of fiscale doeleinden.

Gegevens die worden verwerkt voor de voortdurende verbetering van je ervaring bij ons, worden zo kort mogelijk bewaard. Hierna maken we de gegevens anoniem of verwijderen we ze als er geen commerciële, wettelijke of zakelijke noodzaak meer is om je gegevens te bewaren.  

Pictogram voor gegevensbeveiliging

Tijdens het ontwerpen van onze systemen houden we rekening met gegevensbeveiliging en maken we gebruik van passende technische en organisatorische voorzieningen. 'Privacy by design' en 'Privacy by default' zijn onze leidende ontwerpprincipes.

HOE BEVEILIGEN WE JE GEGEVENS?

Ter bescherming van je gegevens, nemen we passende maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. We verlangen ook van onze serviceproviders dat ze passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je gegevens te beschermen. Meer informatie over onze benadering van 'Security by design' vind je hier. Als je reden hebt om te denken dat je interacties met ons of je gegevens niet meer op een veilige manier wordt verwerkt, kun je direct contact opnemen met de privacyfunctionaris van Signify zoals beschreven in 'Welke opties heb je?'.

Pictogram voor gedeelde gegevens

We verkopen of verhuren je persoonsgegevens niet. We delen je persoonsgegevens alleen als dat wettelijk verplicht is, als je ons toestemming geeft of met andere partijen die namens ons handelen. 

WANNEER DELEN WE JE GEGEVENS?

We verkopen of verhuren je persoonsgegevens nooit. We delen je persoonsgegevens ook niet, behalve in de beperkte gevallen die hieronder worden beschreven en alleen wanneer de ontvanger de gegevens echt nodig heeft. Als het nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden die worden beschreven in deze Verklaring, kunnen we je gegevens bekendmaken aan de volgende entiteiten:

 • Gelieerde ondernemingen van Signify: in verband met de internationale aard van ons bedrijf, kunnen je gegevens worden gedeeld met bepaalde gelieerde ondernemingen van Signify. Toegang tot je gegevens binnen Signify wordt alleen verleend wanneer dat echt nodig is;
 • Dienstverleners en zakelijke partners: net als veel andere bedrijven, besteden we bepaalde activiteiten soms uit aan betrouwbare externe dienstverleners, die activiteiten uitvoeren voor ons en diensten leveren aan ons, zoals: ICT-dienstverleners, consultants, adviesbureaus, bezorgingsbedrijven, betalingenverwerkers en platform dienstverleners voor elektronische communicatiediensten;
 • Openbare en overheidsinstanties: wanneer dat wettelijk verplicht is, of wanneer dat nodig is om onze rechten te beschermen, kunnen we je gegevens delen met instanties die toezicht uitoefenen op of rechtsbevoegdheid hebben over Signify of haar dochterondernemingen.
 • Professionele adviseurs en anderen: we kunnen je gegevens delen met andere partijen, met inbegrip van professionele adviseurs, zoals banken, verzekeringsbedrijven, controleurs, juristen, accountants en andere professionele adviseurs.
 • Andere partijen in verband met bedrijfstransacties: we kunnen je gegevens op een zeker moment ook delen in het kader van bedrijfstransacties, zoals tijdens de verkoop van (een deel van) een bedrijfsonderdeel aan een ander bedrijf, of een reorganisatie, fusie, joint venture of andere afstoting van een bedrijfsonderdeel, bedrijfsmiddelen of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbaar proces).
 • Aan derde partijen binnen het Philips Hue-ecosysteem: als je ervoor kiest je Philips Hue-verlichtingssysteem te koppelen aan producten en diensten van andere leveranciers die het Philips Hue-ecosysteem en Friends of Hue aanvullen, delen we beperkte account- en profielgegevens met hen. Deze diensten van derden worden aangeboden door onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken en het gebruik van je persoonsgegevens is in dat geval onderworpen aan het respectieve privacybeleid van deze derde partijen. Lees hun privacybeleid zorgvuldig door om te weten te komen hoe zij omgaan met je gegevens.
 • Bij een privacyverzoek van jou als je je persoonsgegevens wilt overdragen aan een andere organisatie.
Pictogram voor gegevensoverdracht

Wanneer we je persoonsgegevens overbrengen naar het buitenland, beschermen we je gegevens met diverse technische, organisatorische en juridische maatregelen.

WANNEER BRENGEN WE JE GEGEVENS OVER NAAR HET BUITENLAND?

Signify hanteert een internationale benadering voor de bescherming van je privacy en om de interne overdracht van gegevens tussen onderdelen van Signify wereldwijd mogelijk te maken heeft Signify bindende bedrijfsregels ('Privacyregels') vastgesteld. Meer informatie over onze Privacyregels vind je op de privacywebsite van Signify (www.signify.com/global/privacy). In verband met de internationale aard van ons bedrijf, kunnen gegevens die je aan ons verstrekt worden overgedragen aan of geraadpleegd door gelieerde ondernemingen van Signify en vertrouwde derde partijen uit vele landen verspreid over de hele wereld voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. Het is dus mogelijk dat je gegevens worden verwerkt buiten het land waar je woont.

Als je je bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kunnen we je gegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige van deze landen zijn door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van bescherming bieden. In het geval van overdracht van gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar andere landen, die niet door de Europese Commissie worden erkend als landen die een adequaat niveau van bescherming bieden, hanteren we adequate maatregelen om je gegevens te beschermen, zoals organisatorische en juridische maatregelen (bijvoorbeeld bindende bedrijfsregels en door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, of vergelijkbare raamwerken). Je kunt een exemplaar van deze maatregelen aanvragen door contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Signify (de contactgegevens vind je in het gedeelte 'Welke opties heb je?').

Bedrijfspictogram

Lees wie wij zijn en wie we bedoelen met 'wij'.

WIE ZIJN WIJ?

Signify is het bedrijf dat de Philips Hue-producten en -diensten onder de merknaam Philips Hue ontwikkelt. Het gebruik van de merknaam Philips voor Philips Hue-producten en -diensten is door Royal Philips exclusief in licentie gegeven aan Signify.

Signify is een internationaal verlichtingsbedrijf dat bekend staat om haar expertise op het gebied van de ontwikkeling, productie en toepassing van innovatieve verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. 

Wanneer we in deze Verklaring praten over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', bedoelen we de verwerkingsverantwoordelijke in de context van deze Verklaring, namelijk de gelieerde onderneming van Signify waarvan je een relatie bent, wordt, of bent geweest, of die om andere redenen bepaalt welke gegevens van jou worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, alsmede Signify Netherlands B.V. (Registration number 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Tot de gelieerde ondernemingen van Signify behoren ook de dochterondernemingen die onder bestuur van Signify N.V. staan, hetzij door direct of indirect eigendom. Je kunt een lijst van gelieerde ondernemingen van Signify aanvragen door contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Signify.

Pictogram voor wijzigingen

We werken deze Privacyverklaring bij wanneer dat nodig is in verband met wijzigingen in onze producten en de functionaliteit ervan. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn of gevolgen hebben voor jouw rechten op grond van deze Privacyverklaring, geven we je meer informatie en bewaren we eerdere versies zodat je deze kunt inzien.  

UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

De meest recente versie van deze Verklaring is van toepassing op de verwerking van je gegevens en is te vinden op de Philips Hue-website. Voorgaande versies van deze Privacyverklaring worden bewaard in ons privacyverklaringenarchief voor naslagdoeleinden.

 

- Signify - 

Versiegeschiedenis

Datum

 

2021

Bekijken >

2019 Bekijken >

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid