Politik vedrørende ophør af support

Politik vedrørende ophør af support

  1. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue Bridge)
  2. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue lyskilder, enheder og tilbehør – undtagen Philips Hue Bridge)
  3. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue mobilapplikationer)
  4. Politik vedrørende ophør af support for Philips Hue
  5. Aktuel status for support af Philips Hue produkter

Se venligst afsnit 5 for den aktuelle status for dine Philips Hue produkter. I det omfang vilkårene og betingelserne i denne politik for ophør af support er i modstrid med den begrænsede garanti, der gælder for et Philips Hue produkt, er vilkårene i denne politik for ophør af support gældende. Fra tid til anden kan vi opdatere denne politik vedrørende ophør af support. Hvis vi gør dette, offentliggør vi den opdaterede politik på vores Philips Hue hjemmeside. 

1. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue Bridge)

Vigtig bemærkning vedrørende softwareopdateringer, onlinetjenester og kompatibilitet

Tak for dit køb.

Philips Hue Bridge er designet til at blive tilsluttet internettet. Philips Hue Bridge modtager softwareopdateringer direkte fra Signify (tidligere kendt som Philips Lighting), når den er tilsluttet en router med internetadgang og bruges sammen med den officielle Philips Hue mobilapplikation.

Signify har til hensigt at tilbyde din Philips Hue Bridge omfattende softwareopdateringer til platformens funktioner, hvis disse findes, i mindst ét (1) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler (undtagen i tilfælde, hvor hardwaren ikke er kompatibel).

Signify har desuden til hensigt at fortsætte supporten af Philips Hue Bridge med de påkrævede sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer samt at opretholde kompatibilitet med vores onlinetjenester og den nyeste version af vores Philips Hue mobilapplikation i mindst tre (3) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler.

Efter denne periode kan Signify selv vælge, om softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller Philips Hue mobilapplikationer fortsat skal stilles til rådighed. Hvis softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller Philips Hue mobilapps ophører, anbefaler vi, at du opgraderer til en ny version af Philips Hue Bridge.

Fra den 30. april 2020 stilles der ikke nogen softwareopdateringer af version 1 af Philips Hue Bridge til rådighed, og kompatibiliteten med vores onlinetjenester er ophørt på dette tidspunkt. Version 1 af Philips Hue Bridge kan kun kontrolleres lokalt via den dedikerede mobilapplikation til version 1 af Philips Hue Bridge.

*) Kompatibilitet med vores onlinetjenester forudsætter, at Philips Hue Bridge holdes opdateret, og denne kompatibilitet vil blive opretholdt for de seneste tre (3) udgivne softwareversioner, undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvor det kan være nødvendigt at begrænse supporten. Kompatibilitet med de officielle Philips Hue mobilapplikationer forudsætter, at Philips Hue Bridge altid er opdateret til den nyeste softwareversion.

2. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue lyskilder, enheder og tilbehør – undtagen Philips Hue Bridge)

Vigtig bemærkning vedrørende softwareopdateringer, funktioner, onlinetjenester og kompatibilitet

Tak for dit køb.

Philips Hue lamper, enheder og tilbehør (undtagen Philips Hue Bridge) (henvises til som "Produkt" i dette afsnit 2) kan modtage softwareopdateringer direkte fra Signify (tidligere kendt som Philips Lighting), når de er tilsluttet til den officielle Philips Hue mobilapplikation med internetforbindelse.**

Signify har til hensigt at forsyne dit Produkt med med større softwareopdateringer til platformens funktioner, hvis nogen, i mindst ét (1) år fra datoen for dit køb fra en autoriseret forhandler, undtagen i tilfælde, hvor hardwaren og/eller systemet ikke er egnet. Og derfor er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige for alle Produkter, hvilket vi fra tid til anden vil kommunikere på vores Philips Hue hjemmeside (som en del af denne politik vedrørende ophør af support eller på anden vis) eller (hvis relevant) i vores officielle Philips Hue mobilapplikation.

Desuden har Signify til hensigt at fortsætte support af dine produkter med de påkrævede sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer samt at opretholde kompatibiliteten med vores onlinetjenester, den nyeste version af vores Philips Hue Bridge (hvis relevant) og den nyeste version af Philips Hue mobilapplikationen i mindst fem (5) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler. *

Efter denne periode kan Signify selv vælge, om softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller mobilapps fortsat skal stilles til rådighed for dit Produkt. Hvis softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller mobilapps ophører, anbefaler vi, at du opgraderer til en ny generation af Produktet.

** Da Philips Hue HDMI sync box er direkte forbundet til Wi-Fi, opdateres den automatisk til den nyeste softwareversion. For at sikre kompatibilitet med Philips Hue mobilapplikationerne, er det nødvendigt at Philips Hue HDMI sync box holdes opdateret.

*) Kompatibilitet med vores onlinetjenester forudsætter, at Philips Hue Bridge holdes opdateret, og kompatibiliteten sikres i mindst tre (3) udgivne softwareversioner, undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvor det kan være nødvendigt at begrænse supporten. Kompatibilitet med de officielle Philips Hue mobilapplikationer forudsætter, at Philips Hue Bridge altid er opdateret til den nyeste softwareversion.

3. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue mobilapplikationer)

For at hjælpe med at sikre, at vores kunder fortsat får den bedst mulige oplevelse med intelligent belysning, introduceres der regelmæssigt nye og forbedrede versioner af Philips Hue mobilapplikationerne. Vi forbeholder os retten til at fjerne, flytte, ændre eller kombinere funktioner fra vores mobilapplikationer uden varsel. Vi kan også lejlighedsvis vælge at trække en mobilapplikation tilbage, hvis vi vurderer, at dens selvstændige funktionalitet ikke længere er relevant. I disse tilfælde annoncerer vi denne tilbagetrækning [3 måneder] i forvejen på denne side for ophør af support. Opdateringer til tilbagetrukne mobilapplikationer stoppes, og mobilapplikationerne vil ikke længere være tilgængelige til download.

Vi tilstræber at understøtte vores Philips Hue mobilapplikationer på mindst de to (2) seneste større revisioner af iOS- og Android-operativsystemerne.

Siden den 30. april 2020 er der ikke stillet nogen softwareopdateringer til rådighed for version 1 af Philips Hue Bridge mobilapplikationen, og kompatibiliteten med vores onlinetjenester blev på dette tidspunkt afsluttet. Herefter vil den dedikerede version 1 af Philips Hue Bridge mobilapplikationen ikke længere blive supporteret, og den trækkes tilbage den 30. april 2022. Indtil den bliver tilbagetrukket, er version 1 af Philips Hue Bridge mobilapplikationen tilgængelig på https://www.philips-hue.com/app.

4. Politik vedrørende ophør af support for Philips Hue

 

Produkter Kompatibilitet med Philips Hue cloud Kompatibilitet med Philips Hue mobilapplikationen Sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer
Philips Hue Bridge Mindst 3 år (kun de sidste 3 softwareversioner) * Mindst 3 år (kun den sidste softwareversion) Mindst 3 år (alle softwareversioner)
Philips Hue lyskilder, enheder og tilbehør (undtagen Philips Hue Bridge) Ikke relevant Mindst 5 år Mindst 5 år
Version 1 af Philips Hue Bridge Indtil 30. april 2020 Efter 29. april 2019 via appen til version1 af Philips Hue Bridge'  Indtil 1. kvartal 2020
Philips Hue mobilapplikationer      

 

Perioden gælder fra det øjeblik, hvor Signify stopper med at sælge denne version af produktet.

*undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer.

5. Aktuel status for support af Philips Hue produkter

Følgende produkter er ved at udløbe deres supportperiode:

Produkt Ophørsdato for support
Version 1 af Philips Hue Bridge 30. april 2020
Version 1 af Philips Hue Bridge mobilapplikation 30. april 2022

 

Følgende produkter understøttes:

Produkt
Version 2 af Philips Hue Bridge
Alle Philips Hue lamper
Alt Philips Hue tilbehør
Alle Philips Hue enheder (Play HDMI sync box)