Politik vedrørende ophør af support

Politik vedrørende ophør af support

  1. Politik vedrørende ophør af understøttelse (Philips Hue Bridge)
  2. Politik vedrørende ophør af understøttelse (Philips Hue lyskilder, enheder og tilbehør – undtagen Philips Hue Bridge)
  3. Politik vedrørende ophør af understøttelse (Philips Hue mobilapplikationer)
  4. Politik vedrørende ophør af understøttelse (Philips Hue Sync TV-app)
  5. Politik vedrørende ophør af understøttelse for Philips Hue
  6. Aktuel status for understøttelse af Philips Hue produkter

Se venligst afsnit 6 for den aktuelle status for dine Philips Hue produkter. I det omfang vilkårene og betingelserne i denne politik for ophør af understøttelse er i modstrid med den begrænsede garanti, der gælder for et Philips Hue produkt, er vilkårene i denne politik for ophør af understøttelse gældende. Fra tid til anden kan vi opdatere denne politik vedrørende ophør af understøttelse. Hvis vi gør dette, offentliggør vi den opdaterede politik på vores Philips Hue hjemmeside. 

1. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue Bridge)

Vigtig bemærkning vedrørende softwareopdateringer, onlinetjenester og kompatibilitet

Tak for dit køb.

Philips Hue Bridge er designet til at blive tilsluttet internettet. Philips Hue Bridge modtager softwareopdateringer direkte fra Signify (tidligere kendt som Philips Lighting), når den er tilsluttet en router med internetadgang og bruges sammen med den officielle Philips Hue mobilapplikation.

Signify har til hensigt at tilbyde din Philips Hue Bridge omfattende softwareopdateringer til platformens funktioner, hvis disse findes, i mindst ét (1) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler (undtagen i tilfælde, hvor hardwaren ikke er kompatibel).

Signify har desuden til hensigt at fortsætte supporten af Philips Hue Bridge med de påkrævede sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer samt at opretholde kompatibilitet med vores onlinetjenester og den nyeste version af vores Philips Hue mobilapplikation i mindst tre (3) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler.

Efter denne periode kan Signify selv vælge, om softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller Philips Hue mobilapplikationer fortsat skal stilles til rådighed. Hvis softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller Philips Hue mobilapps ophører, anbefaler vi, at du opgraderer til en ny version af Philips Hue Bridge.

Fra den 30. april 2020 stilles der ikke nogen softwareopdateringer af version 1 af Philips Hue Bridge til rådighed, og kompatibiliteten med vores onlinetjenester er ophørt på dette tidspunkt. Version 1 af Philips Hue Bridge kan kun kontrolleres lokalt via den dedikerede mobilapplikation til version 1 af Philips Hue Bridge.

*) Kompatibilitet med vores onlinetjenester forudsætter, at Philips Hue Bridge holdes opdateret, og denne kompatibilitet vil blive opretholdt for de seneste tre (3) udgivne softwareversioner, undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvor det kan være nødvendigt at begrænse supporten. Kompatibilitet med de officielle Philips Hue mobilapplikationer forudsætter, at Philips Hue Bridge altid er opdateret til den nyeste softwareversion.

2. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue lyskilder, enheder og tilbehør – undtagen Philips Hue Bridge)

Vigtig bemærkning vedrørende softwareopdateringer, funktioner, onlinetjenester og kompatibilitet

Tak for dit køb.

Philips Hue lyskilder, enheder (herunder Philips Hue kameraer) og tilbehør (undtagen Philips Hue Bridge) (henvises til som "Produkt" i dette afsnit 2) kan modtage softwareopdateringer direkte fra Signify (tidligere kaldet Philips Lighting), når de er tilsluttet til den officielle Philips Hue app med internetforbindelse.**

Signify har til hensigt at forsyne dit Produkt med med større softwareopdateringer til platformens funktioner, hvis nogen, i mindst ét (1) år fra datoen for dit køb fra en autoriseret forhandler, undtagen i tilfælde, hvor hardwaren og/eller systemet ikke er egnet. Og derfor er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige for alle Produkter, hvilket vi fra tid til anden vil kommunikere på vores Philips Hue hjemmeside (som en del af denne politik vedrørende ophør af support eller på anden vis) eller (hvis relevant) i vores officielle Philips Hue app.

Desuden har Signify til hensigt at fortsætte support af dine produkter med de påkrævede sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer samt at opretholde kompatibiliteten med vores onlinetjenester, den nyeste version af vores Philips Hue Bridge (hvis relevant) og den nyeste version af Philips Hue appen i mindst fem (5) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler. *

Efter denne periode kan Signify selv vælge, om softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller mobilapps fortsat skal stilles til rådighed for dit Produkt. Hvis softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller mobilapps ophører, anbefaler vi, at du opgraderer til en ny generation af Produktet.

** Da Philips Hue HDMI sync box og Philips Hue kameraet er direkte tilsluttet til selve Wi-Fi, opdateres de automatisk til den seneste softwareversion. For at sikre kompatibilitet med Philips Hue appen skal Philips Hue HDMI sync box og Philips Hue kameraet holdes opdateret.

*) Kompatibilitet med vores onlinetjenester forudsætter, at Philips Hue Bridge holdes opdateret, og kompatibiliteten sikres i mindst tre (3) udgivne softwareversioner, undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvor det kan være nødvendigt at begrænse supporten. Kompatibilitet med de officielle Philips Hue apps forudsætter, at Philips Hue Bridge altid er opdateret til den nyeste softwareversion.

3. Politik vedrørende ophør af support (Philips Hue mobilapplikationer)

For at sikre, at vores kunder fortsat får den bedst mulige lysoplevelse, kommer der regelmæssigt nye og forbedrede versioner af Philips Hue mobilapplikationerne. Vi forbeholder os retten til at fjerne, flytte, ændre eller kombinere funktioner fra vores mobilapplikationer uden varsel. Vi kan også lejlighedsvis vælge at trække en mobilapplikation tilbage, hvis vi vurderer, at dens selvstændige funktionalitet ikke længere er relevant. I disse tilfælde vil vi annoncere dens tilbagetrækning tre måneder i forvejen på vores 'Politik vedrørende ophør af support'-websiden. Opdateringer til udgåede mobilapplikationer vil blive afbrudt, og mobilapplikationerne vil ikke længere være tilgængelige til download.

Vi tilstræber at understøtte vores Philips Hue mobilapplikationer på mindst de to (2) seneste større revisioner af iOS- og Android-operativsystemerne.

Siden den 30. april 2020 er der ikke stillet nogen softwareopdateringer til rådighed for version 1 af Philips Hue Bridge mobilapplikationen, og kompatibiliteten med vores onlinetjenester blev på dette tidspunkt afsluttet. Herefter vil den dedikerede version 1 af Philips Hue Bridge mobilapplikationen ikke længere blive supporteret, og den trækkes tilbage den 30. april 2022. Indtil den bliver tilbagetrukket, er version 1 af Philips Hue Bridge mobilapplikationen tilgængelig på https://www.philips-hue.com/app.

Pr. 18. april 2023 indeholder Philips Hue mobilapplikationen det fulde sæt af funktioner til opsætning og styring af Philips Hue Play HDMI sync box. Som følge heraf vil Philips Hue Sync mobilapplikationen ikke længere blive understøttet og vil blive trukket tilbage fra app stores den 11. juli 2023. Indtil og efter tilbagetrækningen af Philips Hue Sync mobilapplikationen vil Philips Hue mobilapplikationen være tilgængelig til download.

4. Politik vedrørende ophør af understøttelse (Philips Hue Sync TV-app)

Vigtig bemærkning vedrørende opdateringer, funktioner og kompatibilitet

Tak for dit køb.

For at hjælpe med at sikre, at vores kunder fortsat får den bedste surround-belysningsoplevelse, kan der fra tid til anden blive udgivet nye og forbedrede versioner af Philips Hue Sync TV-appen*.

Derudover har Signify til hensigt at fortsætte med at understøtte Philips Hue Sync TV-appen med nødvendige sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer samt bibeholde kompatibilitet med den nyeste version af vores Philips Hue Bridge og den nyeste version af Philips Hue mobilapplikationen** i minimum fem (5) år i alt år fra købsdatoen. Efter denne dato kan Signify vælge at fortsætte med at tilbyde softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med Philips Hue Bridge og/eller Philips Hue mobilapplikationer til Philips Hue Sync TV-appen efter eget skøn.

Signify er ikke ansvarlig for TV'et og/eller enhver handling (eller undladelse), der foretages af TV-producenten, dennes tjenesteudbydere eller nogen anden tredjepart via TV'et (inklusive fremtidige TV-opdateringer), der forårsager, at Philips Hue Sync TV-appen ikke fungerer i overensstemmelse med dens offentliggjorte funktionalitet.

Philips Hue Sync TV-appen kan automatisk opdatere til den nyeste appversion, hvis du har aktiveret automatiske opdateringer i TV-indstillingerne. Bemærk, at automatiske opdateringer kun er aktiveret, når TV'et har forbindelse til internettet. Sørg også for, at du benytter den nyeste tilgængelige software til TV'et. Den nemmeste måde at opdatere softwaren til TV'et på er direkte via indstillingsmenuen på dit smart TV.

*) Tilgængelig på 2022 og nyere Samsung QLED-TV'er i Q60 eller højere produktserie (understøttelse af Q700 kommer snart). Hvis dit TV understøtter Philips Hue Sync TV-appen, vises den, når du søger efter den i Apps. Alternativt kan du tjekke produktspecifikationerne for din TV-model på Samsung.com.

**) Kompatibilitet med de officielle Hue mobilapplikationer kræver, at Hue Bridge til enhver tid har den nyeste softwareversion.

5. Politik vedrørende ophør af understøttelse for Philips Hue

 

Produkter Kompatibilitet med Philips Hue cloud Kompatibilitet med Philips Hue mobilapplikationen Sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer
Philips Hue Bridge Mindst 3 år (kun de sidste 3 softwareversioner) * Mindst 3 år (kun den sidste softwareversion) Mindst 3 år (alle softwareversioner)
Philips Hue lyskilder, enheder og tilbehør (undtagen Philips Hue Bridge) Ikke relevant Mindst 5 år Mindst 5 år
Version 1 af Philips Hue Bridge Indtil 30. april 2020 Efter 29. april 2019 via appen til version1 af Philips Hue Bridge'  Indtil 1. kvartal 2020
Philips Hue mobilapplikationer      
Philips Hue Sync TV-app
Mindst 5 år Mindst 5 år Mindst 5 år

 

Perioden gælder fra det øjeblik, hvor Signify stopper med at sælge denne version af produktet.

*undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer.

6. Aktuel status med hensyn til understøttelse af Hue produkter

Følgende produkter er ved at udløbe deres understøttelsesperiode:

Produkt Startdato for ophør af support
Philips Hue Bridge V1 30. april 2020
Philips Hue Bridge v1 mobil appen 30. april 2022
Philips Hue Sync mobil appen 11. juli 2023

 

Følgende produkter understøttes:

Produkt
Hue Bridge V2
Alle Hue brandet pærer og lamper
Alt Hue tilbehør
Alle Hue brandede enheder (HDMI sync box og kamera)
Philips Hue Sync TV appen

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke