Garanti

Kære kunde

Tak, fordi du har købt et Philips-produkt. Vi er glade for, at du valgte Philips-brandet, og vi er sikre på, at du får stor glæde af produktet.
Produktet er specifikt udformet og udviklet udelukkende til privat brug under normale forhold og normal drift. Levetiden, der er angivet på emballagen, er et gennemsnit (i henhold til standarderne L70B50 og IEC60969) og er baseret på et gennemsnit på tre timers brændetid pr. dag. Hvis du oplever problemer med brug af produktet, bedes du først se i brugsanvisningen eller læse oplysningerne på vores hjemmeside. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale garanterer vi (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Holland) som producent, at  produktet er fejlfrit for materiale og produktionsfejl i en periode på to (2) år efter købsdatoen, medmindre en anden periode er angivet på produktets emballage, og hvis produktet vedligeholdes i henhold til vejledningen i vedligeholdelse og rengøring i brugsanvisningen. Medmindre gældende lovgivning siger andet, begrænser vores forpligtelser i henhold til denne garanti sig til, efter vores eget skøn, enten at reparere, tilbyde et erstatningsprodukt for det fejlbehæftede produkt eller at tilbyde en passende kredit for købsprisen for det fejlbehæftede produkt. (Af)montering og/eller (af)installation og arbejdsløn er ikke omfattet af garantien, og glas, der går i stykker, batterier og udskiftelige pærer er heller ikke omfattet af garantien. Vores afhjælp i henhold til garantien hverken forlænger eller fornyer den gældende garantiperiode. Vi har ret til, efter eget skøn, at erstatte det fejlbehæftede produkt, der er omfattet af garantien, med et produkt, der afviger en smule i design og/eller specifikationer, forudsat at dette ikke påvirker produktets funktioner. For at være berettiget til at gøre et krav gældende i henhold til denne garanti skal du på anmodning fremvise et gyldigt købsbevis og det fejlbehæftede produkt, så det kan analyseres. I det omfang, loven tillader det, indeholder denne garanti hele det ansvar, vi som producent har i forbindelse med fejlbehæftede produkter eller produkter, der ikke lever op til standarderne. Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab eller indirekte skader eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, tab af data eller indkomst), og vi kompenserer heller ikke  for aktiviteter såsom almindelig vedligeholdelse, lagring eller gendannelse af data. Dine lovfæstede rettigheder påvirkes ikke af denne frivilligt udarbejdede producentgaranti.
Hvis du tilbyder dit produkt til service i et andet land end det land, hvor du købte det, forsøger vi at få dit produkt serviceret i henhold til garantikravene i det land, hvor du købte produktet.
Kontakt forhandleren eller Philips-kundeservice, hvis der skal udføres service garantiperioden. Kontaktoplysninger kan ses på: www.philips.com/lighting.
Der tages forbehold for ændringer i design og tekniske specifikationer.

Philips og Philips-skjoldet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.