Oppsettveiledning

Slik setter du opp en Hue-utendørssensor

Koble til med en Hue Bridge

Med en Hue Bridge får du tilgang til hele utvalget smarte belysningsfunksjoner – og oppsettet er enkelt.

Før du starter oppsettet

Er Hue Bridge koblet til og lagt til i Hue-appen?

Hue Bridge skal allerede være tilkoblet, koblet til Wi-Fi og lagt til Hue-appen din. Hvis du ikke har gjort det ennå, må du først installere Hue Bridge.

Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge

Koble et tilbehør til Hue-systemet

  1. Åpne Hue-appen.
  2. Gå til Innstillinger og trykk på Tilbehør.
Innstillinger

3. Trykk på Utvid med tilbehør.

Legg til tilbehør

4. Trykk på Hue-utendørssensor.

5. Fjern veggmonteringen fra baksiden av utendørssensoren for å få tilgang til oppsettknappen.

6. Trykk og hold inne oppsettknappen til utesensoren begynner å blinke.

7. Når Hue-appen har funnet bevegelsessensoren, følger du instruksjonene på skjermen. Du vil kunne velge hvilket rom eller hvilken sone bevegelsessensoren styrer, samt hva som skjer når de utløses.

Legg til bevegelsessensor

Etter at du er ferdig med oppsettet

Installer Hue-utesensoren

Plasser Hue-utendørssensor der du vil at den skal utløse lysene. Hvis du er usikker på installasjonen, kan du se i håndboken som fulgte med Hue-utendørssensor.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger ytterligere hjelp til å sette opp Hue-utendørssensor, kan du bla i FAQ eller ta kontakt med Philips Hue Support.

Hue-utendørssensor FAQ 

Gå til Support >