Garanti

Kjære kunde

Takk for at du kjøpte dette Philips-produktet. Vi setter pris på at du velger Philips og håper du får mye glede av produktet.

Dette produktet er spesielt utformet og utviklet for bruk bare for hjemmebrukere under normale bruksforhold og normal drift. Levetiden som oppgis på innpakningen, er et gjennomsnitt (i henhold til standardnormene L70B50 og IEC60969), og er basert på gjennomsnittlig tre driftstimer per dag. Dersom du opplever problemer under bruk av produktet, anbefaler vi at du først ser etter løsningen i bruksanvisningen og informasjonen på nettstedet vårt. I henhold til disse vilkårene bekrefter vi som produsent (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) at dette produktet er uten feil i materialer og utførelse i en periode på to (2) år fra kjøpsdatoen, med mindre en annen periode er oppgitt i eller på innpakningen for produktet, og under forutsetning av vedlikehold av produktet i henhold til instruksjonene for bruk og rengjøring i brukerhåndboken. Med mindre lokal lovgivning krever noe annet begrenses våre forpliktelser under garantien seg til, etter vår diskresjon, å enten reparere, levere et erstatningsprodukt for det defekte produktet eller å tilby en passende kreditt for kjøpsprisen for det defekte produktet. Kostnader til (de)montering og/eller (av)installasjon er ikke underlagt garantien, i tillegg til knust glass, batterier og utskiftbare lyskilder. Vår avhjelp under garantien skal ikke forlenge eller fornye den opprinnelig gjeldende garantiperioden. Vi har rett til, etter vår diskresjon, å erstatte det defekte produktet som er under garanti, med et produkt som har små avvik i utforming og/eller spesifikasjoner som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet. For å ha rett til å fremme krav under denne garantien må du på forespørsel fra oss (eller vår representant) fremvise et tilstrekkelig kjøpsbevis samt det defekte produktet for analyse. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, utgjør disse retningslinjene hele vårt ansvar som produsent når det gjelder defekte produkter eller produkter som ikke er i henhold til spesifikasjonene. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for andre tap eller indirekte skader eller følgeskader (inkludert men ikke begrenset til tap av data eller inntekt), ei heller for å kompensere deg for aktiviteter som normalt vedlikehold, lagring eller gjenoppretting av data. Dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke av denne frivillige produsentgarantien.

Hvis du ber om service på produktet i et annet land enn kjøpslandet, prøver vi å tilby service på produktet i henhold til garantivilkårene for landet der produktet ble kjøpt.

For å få service i garantiperioden kontakter du forhandleren eller Philips' kundestøttesenter. Du finner kontaktdetaljene her: www.philips.com/lighting.

Med forbehold om endringer i utforming og tekniske spesifikasjoner.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.