Garanti

Produsentens garantibetingelser – for Europa for Philips Hue-produkter, bortsett fra Philips Hue-lyspærer, Philips Hue-lysstriper og Philips Hue-tilbehør (som klassifisert på www.philips-hue.com)

Denne frivillige produsentgarantien gjelder hvis du er forbruker og kjøpte produktet i Europa og gjelder for Philips Hue-produktene, bortsett fra Philips Hue-lyspærer, Philips Hue-lysstriper og Philips Hue-tilbehør (som klassifisert på www.philips-hue.com).

Dette produktet er spesielt designet og utviklet for bruk i hjemmet kun under normale forhold og bruk. Hvis du støter på problemer med bruken av produktet, anbefaler vi at du først konsulterer brukerhåndboken og informasjonen på nettstedet vårt. I henhold til vilkårene og betingelsene her, er vi som produsent (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nederland) garanterer at enhetens maskinvarekomponenter er fri for defekter i materialer og utførelse i en periode på to (2) år etter leveringsdato, med mindre en annen periode er angitt i eller på emballasjen til produktet og underlagt installasjon, vedlikehold og bruk av produktet i samsvar med instruksjonene som er fastsatt i brukerhåndboken. Denne begrensede garantien gjelder kun for maskinvarekomponentene i originalemballasjen. Denne begrensede garantien gjelder ikke for programvare, selv om den er pakket eller solgt sammen med maskinvarekomponentene. Vi garanterer ikke at bruken av denne enheten vil være uavbrutt eller feilfri. Med mindre lovbestemte bestemmelser i gjeldende lov regulerer noe annet, vil våre forpliktelser under denne garantien være begrenset, etter vårt valg, til enten å reparere, levere et erstatningsprodukt for det defekte produktet eller tilby en passende kreditt for kjøpesummen for det defekte produktet. (Av)montering og/eller (av)installasjon og arbeidskostnader er ekskludert fra denne garantien, så vel som knust glass, batterier og utskiftbare pærer. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, vil våre rettsmidler under garantien ikke forlenge eller fornye den opprinnelige gjeldende garantiperioden. Vi har rett til, etter eget skjønn, å erstatte det defekte produktet som omfattes av garantien, med et produkt som har mindre avvik i design og/eller spesifikasjoner som ikke påvirker produktets funksjonalitet. For å være berettiget til å fremsette et gyldig krav under denne garantien, må du presentere for oss (eller vår representant) på forespørsel, en tilstrekkelig kvittering for kjøpet og det defekte produktet for analyse. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, fastsetter denne policyen hele vårt ansvar som produsent, i forbindelse med defekte eller ikke-konforme produkter. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for andre tap eller indirekte skader eller følgeskader (inkludert men ikke begrenset til tap av data eller tap av inntekt), og vi vil heller ikke kompensere deg for aktiviteter som regelmessig vedlikehold, lagring eller gjenoppretting av data.

Denne produsentens garanti gir rettigheter adskilt fra rettigheter gitt til deg av lovfestet lov. Dette betyr at disse garantifordelene her kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter og at dine lovfestede rettigheter ikke er begrenset eller påvirket av denne garantien. Ved manglende samsvar med produktet har du lovfestede rettigheter som er gratis som du kan kreve mot selskapet som solgte deg dette produktet.

Denne garantien er underlagt, og kan bli erstattet av, vår End of Support-policy i den grad Signify bestemmer seg for å avslutte støtten for denne enheten i samsvar med End of Support-policyen, tilgjengelig her: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Hvis du ber om service på produktet i et annet land enn kjøpslandet, prøver vi å tilby service på produktet i henhold til garantivilkårene for landet der produktet ble kjøpt.
For å få service innenfor garantiperioden for denne produsentens garanti, vennligst kontakt Philips Consumer Care-senter. Kontaktinformasjonen finner du på: www.philips.com/lighting

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke