Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte

Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte

Se avsnitt 5 for gjeldende status for dine Hue-produkter. I den grad vilkårene for denne policyen for opphør av kundestøtte er i konflikt med den begrensede garantien for et Philips Hue-produkt, skal opphørspolicyens vilkår ha forrang.

1. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (Hue Bridge)

Viktig informasjon vedrørende programvareoppdateringer, online-tjenester og kompatibilitet

Takk for kjøpet.

Hue Bridge er designet for oppkobling via internett. Når Signify (tidligere Philips Lighting) er koblet til en ruter og blir brukt sammen med den offisielle Hue-mobilappen, kan Hue Bridge motta programvareoppdateringer direkte fra .

Signify har til hensikt å levere eventuelle større plattformsfunksjonsoppdateringer i minst ett (1) år fra den dato du gjennomførte kjøpet hos en autorisert forhandler (gjelder ikke tilfeller hvor maskinvaren er i ustand).

I tillegg vil Signify fortsette å støtte Hue Bridge med nødvendige sikkerhets- , kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer, samt også opprettholde kompatibiliteten med online-tjenestene våre og den siste versjonen av vår Hue-mobilapp, i minst tre (3) år fra datoen da du gjennomførte kjøpet hos en autorisert forhandler. *

Etter disse datoene kan Signify velge om de vil fortsette å levere programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med online-tjenester og/eller mobilapper. Dersom muligheten til å utføre programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med online-tjenester og/eller mobilapper blir avsluttet, anbefales det at du oppgraderer til den seneste versjonen av produktet.

*) Hue Bridge må til enhver tid være oppdatert for å være kompatibel med våre online-tjenester. Denne kompatibiliteten vil bli opprettholdt for de tre siste utgitte programvareversjonene, bortsett fra i tilfeller hvor brukerstøtte kanskje må begrenses på grunn av viktige sikkerhetsoppdateringer. Det kreves at Hue Bridge til enhver tid er oppdatert til siste programvareversjon for å kunne være kompatibel med den offisielle Hue-mobilappen.

2. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (Belysning og tilbehør)

Viktig informasjon vedrørende programvareoppdateringer, online-tjenester og kompatibilitet

Takk for kjøpet.

Når Hue-belysning og tilbehør er koblet til en offisiell Hue Bridge med internettilgang, og brukes sammen med den offisielle Hue-mobilappen, kan utstyret motta programvareoppdateringer direkte fra Signify (tidligere kjent som Philips Lighting).

Signify har til hensikt å levere eventuelle større plattformsfunksjonsoppdateringer til enheten din i minst ett (1) år fra datoen da du gjennomførte kjøpet hos en autorisert forhandler (Gjelder ikke tilfeller hvor maskinvaren er i ustand).

I tillegg vil Signify fortsette å støtte enheten med nødvendige sikkerhets- , kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer, samt opprettholde kompatibiliteten med online-tjenestene våre, den siste versjonen av vår Hue Bridge og den siste versjonen av vår Hue-mobilapp i minst fem (5) år fra datoen da du gjennomførte kjøpet hos en autorisert forhandler. *

Etter denne datoen kan Signify etter eget skjønn velge om de vil fortsette å levere programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med online-tjenester og/eller mobilapper. Dersom muligheten til å utføre programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med online-tjenester og/eller mobilapper blir avsluttet, anbefales det at du oppgraderer til den nyeste versjonen av produktet.

*) Hue Bridge må til enhver tid være oppdatert for å være kompatibel med våre online-tjenester. Denne kompatibiliteten vil bli opprettholdt for de tre siste utgitte programvareversjonene, bortsett fra i tilfeller hvor brukerstøtte kanskje må begrenses på grunn av viktige sikkerhetsoppdateringer. Det kreves at Hue Bridge til enhver tid er oppdatert til siste programvareversjon for å kunne være kompatibel med den offisielle Hue-mobilappen.

3. Viktig melding til brukere av Hue Bridge v1

29. april 2019

Signify (tidligere kjent som Philips Lighting) introduserte Hue Bridge v1 for mer enn fem år siden. Siden den gang har nye og forbedrede versjoner av broen blitt introdusert. For å sikre at våre kunder fortsetter å motta en best mulig intelligent belysningsopplevelse, har Signify bestemt seg for å avvikle framtidige programvareoppdateringer og online-tjenester for Hue Bridge v1 og i stedet fokusere på støtte til vårt Hue Bridge v2-system.

Fra og med i dag vil ikke Signify lenger levere nye plattformfunksjonsoppdateringer for Hue Bridge v1. Signify vil likevel, i løpet av det påfølgende året etter denne kunngjøringen, fortsette å gi sikkerhets-, kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer for Hue Bridge v1, samt opprettholde kompatibiliteten med online-tjenestene våre og den siste versjonen av vår Hue-mobilapp. *

Etter 30. april 2020, vil det ikke lenger komme nye programvareoppdateringer for Hue Bridge v1, og kompatibilitet med våre online-tjenester vil bli avsluttet på dette tidspunktet. Hue Bridge v1 kan kun kontrolleres lokalt via en dedikert Philips Hue Bridge v1-app.

Vi anbefaler at du oppgraderer til en ny versjon av Hue Bridge, selv om Hue Bridge v1 fortsatt vil fungere sammen med eldre versjoner av appene og/eller tredjeparts programvarer etter denne datoen. Signify vil ikke lenger kunne sørge for sikkerheten i Bridge v1 etter avslutning av tjenesten.

Støtte for andre versjoner av Hue Bridge vil ikke bli påvirket. Du kan se forskjell på en Hue Bridge v1 og senere versjoner på formen: v1-versjoner er runde mens nyere versjoner er firkantede.

Hvis du har spørsmål kan du finne kontaktinformasjon her https://www.philips-hue.com

 *) Hue Bridge v1 må holdes oppdatert for å være kompatibel med systemet vårt. Denne kompatibiliteten vil bli opprettholdt for de tre seneste utgitte programvareversjonene, bortsett fra i tilfeller hvor brukerstøtte kanskje må begrenses på grunn av viktige sikkerhetsoppdateringer. Hue Bridge v1 må til enhver tid ha den siste programvareoppdateringen for å kunne være kompatibel med den offisielle Hue-mobilappen.

4. Hue Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte

Produkter Kompatibel med Hue cloud Kompatibel med Hue-mobilapp Sikkerhets- , kvalitets- og interoperabilitetoppdateringer
Hue Bridge Minst 3 år (kun siste 3 programvareversjoner) * Minst 3 år (kun siste programvareversjon) * Minst 3 år (alle programvareversjoner) *
Hue-enhet Ikke tilgjengelig Minst 5 år Minst 5 år
Hue Bridge v1 Fram til 30. april 2020 Etter 29. april 2019 må du bruke appen "Philips Hue Bridge v1'' Til og med 1. kvartal 2020

Varighet fra det tidspunktet Signify slutter å selge denne versjonen av produktet.

*unntatt ved viktige sikkerhetsoppdateringer.

The following products are in their end of support period:

5. Current support status Hue products

Følgende produkter er på slutten av sin støtteperiode:

Produkt
Dato for slutt på support
Hue Bridge v1 30. april 2020

 

Følgende produkter har aktiv støtte:

Produkt
Hue Bridge v2
Alle Hue-merkede lys
Alt Hue-merket tilbehør