Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte

Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte

  1. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (Philips Hue Bridge)
  2. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (Philips Hue-belysning, enheter og tilbehør – annet enn Philips Hue Bridge)
  3. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (Philips Hue-mobilapplikasjoner)
  4. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (Philips Hue Sync TV-appen)
  5. Philips Hue-retningslinjer for slutt på støtte
  6. Gjeldende støttestatus Philips Hue-produkter

Se del 6 for gjeldende status for Philips Hue-produktene dine. I den grad vilkårene og betingelsene i disse retningslinjer for avslutning av brukerstøtte er i konflikt med den begrensede garantien som gjelder for et Philips Hue-produkt, skal vilkårene i disse retningslinjene for avslutning av brukerstøtte gjelde. Fra tid til annen kan vi oppdatere disse retningslinjene for avslutning av brukerstøtte. I så fall publiserer vi de oppdaterte retningslinjene på Philips Hue-nettstedet. 

1. Slutt på støttepolicy (Philips Hue Bridge)

Viktig melding om programvareoppdateringer, nettjenester og kompatibilitet

Takk for kjøpet.

Philips Hue Bridge er designet for å være koblet til internett. Philips Hue Bridge mottar programvareoppdateringer direkte fra Signify (tidligere kjent som Philips Lighting) når den er koblet til en ruter med internettilgang og brukes med den offisielle Philips Hue-mobilappen.

Signify har til hensikt å gi din Philips Hue Bridge viktige plattformprogramvareoppdateringer, hvis noen, i minst ett (1) år fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler (unntatt i tilfeller der maskinvaren ikke er egnet).

I tillegg har Signify til hensikt å fortsette å støtte Philips Hue Bridge med nødvendige sikkerhets-, kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer, samt opprettholde kompatibilitet med våre nettjenester og den nyeste versjonen av vår Philips Hue-mobilapplikasjon i minst tre (3) år. fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler. *

Etter disse datoene kan Signify velge å fortsette å tilby programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med nettjenester og/eller Philips Hue-mobilapplikasjoner etter eget skjønn. Skulle programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med nettjenester og/eller Philips Hue-mobilapplikasjoner imidlertid bli avsluttet, anbefaler vi at du oppgraderer til en ny versjon av Philips Hue Bridge.

Fra og med 30. april 2020 er ingen programvareoppdateringer gjort tilgjengelig for Philips Hue Bridge v1, og kompatibiliteten med våre elektroniske tjenester er avsluttet på det tidspunktet. Hue Bridge v1 kan kun kontrolleres lokalt via den dedikerte Philips Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen.

*) Kompatibilitet med våre elektroniske tjenester krever at Philips Hue Bridge holdes oppdatert, og denne kompatibiliteten vil opprettholdes for de siste 3 utgitte programvareversjonene, bortsett fra i tilfelle viktige sikkerhetsoppdateringer der støtten kanskje må begrenses. Kompatibilitet med de offisielle Philips Hue-mobilapplikasjonene krever at Hue Bridge til enhver tid er på den nyeste programvareversjonen.

2. Slutt på støttepolicy (Philips Hue-belysning, enheter og tilbehør – annet enn Philips Hue Bridge)

Viktig informasjon om programvareoppdateringer, funksjoner, elektroniske tjenester og kompatibilitet

Takk for kjøpet.

Philips Hue belysning, enhetene (inkludert Philips Hue kameraene) og tilbehøret (annet enn Philips Hue Bridge) (i dette avsnittet 2 referert til som “Produkt”) kan motta programvareoppdateringer direkte fra Signify (tidligere kjent som Philips Lighting) når de er koblet til den offisielle Philips Hue mobilapplikasjonen med internettforbindelse.**

Signify har til hensikt å gi produktet ditt større plattformprogramvareoppdateringer, hvis noen, i minst ett (1) år fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler, bortsett fra i tilfeller der maskinvaren og/eller systemet ikke er i stand. Og derfor kan det hende at visse funksjoner ikke er tilgjengelige for alle produkter, ettersom vi vil kommunisere fra tid til annen på vår Philips Hue-nettside (som en del av denne slutten på støttepolicy eller på annen måte) eller (hvis aktuelt) i vår offisielle Philips Hue-mobilapp.

I tillegg har Signify til hensikt å fortsette å støtte produktene dine med nødvendige sikkerhets-, kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer, samt opprettholde kompatibilitet med våre elektroniske tjenester, den nyeste versjonen av vår Philips Hue-bro (når aktuelt) og den nyeste versjonen av Philips Hue-mobilen. søknad i minst fem (5) år fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler. *

Etter denne datoen kan Signify velge å fortsette å tilby programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med elektroniske tjenester og/eller mobilapplikasjoner for produktet etter eget skjønn. Skulle programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med nettjenester og/eller mobilapplikasjoner imidlertid bli avsluttet, anbefaler vi at du oppgraderer til en ny generasjon av produktet.

** Siden Philips Hue HDMI Sync Box og Philips Hue kamera er koblet direkte til Wi-Fi, oppdateres de automatisk til den nyeste programvareversjonen. For å sikre kompatibilitet med mobilapplikasjonene til Philips Hue, må Philips Hue HDMI Sync Box og Philips Hue kamera holdes oppdatert.

*) Kompatibilitet med våre elektroniske tjenester krever at Philips Hue Bridge holdes oppdatert, og denne kompatibiliteten vil opprettholdes for de siste tre (3) utgitte programvareversjonene, bortsett fra i tilfelle viktige sikkerhetsoppdateringer der støtten kanskje må begrenses. Kompatibilitet med de offisielle Hue-mobilapplikasjonene krever at Hue Bridge til enhver tid er på den nyeste programvareversjonen.

3. Slutt på støttepolicy (Philips Hue-mobilapplikasjoner)

For å bidra til å sikre at våre kunder fortsetter å motta en best mulig opplevelse med intelligent belysning, lanserer vi nye og forbedrede versjoner av Philips Hue-mobilapplikasjonene med jevne mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, flytte, endre eller kombinere funksjoner fra mobilapplikasjonene våre uten varsel. Vi kan også av og til velge å avvikle en mobilapplikasjon hvis vi mener at dens frittstående funksjonalitet ikke lenger er relevant. I disse tilfellene kunngjør vi avviklingen tre måneder i forveien på denne siden for avslutning av støtteperioder. Vi kommer ikke lenger til å tilby oppdateringer for avviklede mobilapplikasjoner, og de kommer ikke lenger til å være tilgjengelige for nedlasting.

Vi tar sikte på å støtte våre Philips Hue-mobilapplikasjoner på minst de to siste store revisjonene av iOS- og Android-operativsystemene.

Siden 30. april 2020 er ingen programvareoppdateringer gjort tilgjengelig for Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen, og kompatibiliteten med våre nettjenester har blitt avsluttet på det tidspunktet. Deretter går den dedikerte Philips Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen ut av støtteperioden og avvikles 30. april 2022. Inntil den avvikles, er Philips Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/app.

Fra og med 18. april 2023 omfatter Philips Hue-mobilapplikasjonen hele utvalget av funksjoner for konfigurering og styring av Philips Hue Play HDMI sync box. Som et resultat av dette går Philips Hue Sync-mobilapplikasjonen ut av støtteperioden, og den blir trukket tilbake fra appbutikkene 11. juli 2023. Frem til og etter avviklingen av Philips Hue Sync-mobilapplikasjonen er Philips Hue-mobilapplikasjonen tilgjengelig for nedlasting.

4. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (Philips Hue Sync TV-appen)

Viktig merknad om oppdateringer, funksjoner og kompatibilitet

Takk for kjøpet.

For å sikre at kundene våre fortsatt får en best mulig opplevelse med surroundbelysningen sin, kan det hende at vi publiserer nye og forbedrede versjoner av Philips Hue Sync TV-appen* fra tid til annen.

I tillegg kommer Signify til å fortsette å gi støtte for Philips Hue Sync TV-appen med påkrevde oppdateringer for sikkerhet, kvalitet og interoperabilitet samt opprettholde kompatibiliteten med den nyeste versjonen av Philips Hue Sync TV-appen og den nyeste versjonen av Philips Hue-mobilappen** i minst fem (5) år fra kjøpsdatoen. Etter denne datoen kan Signify velge å fortsette å sørge for programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med Philips Hue Bridge og/eller Philips Hue-mobilapplikasjoner for Philips Hue Sync TV-appen etter eget skjønn.

Signify har ikke ansvar for TV-en og/eller handlinger (eller utelatelser) fra TV-produsentens side, produsentens serviceleverandører eller andre tredjeparter via TV-en (inkludert eventuelle fremtidige TV-oppdateringer) som fører til at Philips Hue Sync TV-appen ikke lenger fungerer i henhold til den publiserte funksjonaliteten.

Philips Hue Sync TV-appen kan oppdateres automatisk til den nyeste appversjonen hvis du har automatiske oppdateringer aktivert i TV-innstillingene. Vær oppmerksom på at automatiske oppdateringer bare er aktivert når TV-en er koblet til Internett. Du må også sørge for at du bruker den nyeste tilgjengelige TV-programvaren. Den enkleste måten å oppdatere TV-en din på er direkte via innstillingsmenyen på smart-TV-en din.

*) Tilgjengelig på Samsung QLED TV-er fra 2022 eller senere i Q60-serien eller høyere (støtte for Q700 kommer snart). Hvis TV-en din har støtte for Philips Hue Sync TV-appen, blir den vist når du søker etter den under Apper. Du kan alternativt sjekke produktspesifikasjonene for TV-modellen din på Samsung.com.

**) Kompatibilitet med de offisielle Hue-mobilappene krever at Hue Bridge til enhver tid er oppdatert til nyeste programvareversjon.

5. Philips Hue-retningslinjer for slutt på støtte

 

Produkter Kompatibilitet med Philips Hue-skyen Kompatibilitet med Philips Hue mobilapplikasjon Oppdateringer for sikkerhet, kvalitet og interoperabilitet
Philips Hue Bridge Minst 3 år (kun siste 3 programvareversjoner) * Minst 3 år (kun siste programvareversjon) Minst 3 år (alle programvareversjoner)
Philips Hue-belysning, enheter og tilbehør (annet enn Philips Hue Bridge) Ikke aktuelt Minst 5 år Minst 5 år
V1 Hue Bridge Fram til 30. april 2020 Etter 29. april 2019 med «Philips Hue Bridge v1-appen»  Til og med 1. kvartal 2020
Philips Hue mobilapplikasjoner      
Philips Hue Sync TV-appen
Minst 5 år Minst 5 år Minst 5 år

 

Varighet fra det tidspunktet Signify slutter å selge denne versjonen av produktet.

*unntatt ved viktige sikkerhetsoppdateringer.

6. Gjeldende støttestatus Hue-produkter

Følgende produkter er på slutten av sin supportperiode:

Produkt Dato for slutt på support
Philips Hue bridge V1 30. april 2020
Philips Hue bridge v1 mobil applikasjon 30. april 2022
Philips Hue sync-mobilapplikasjonen 11. juli 2023

 

Følgende produkter har aktiv støtte:

Produkt
Hue Bridge v2
Alle Hue-merkede lys
Alt Hue-merket tilbehør
Alle Hue merkede enheter (HDMI Sync Box og kamera)
Philips Hue Sync TV-appen

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke