Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte

Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte

  1. Slutt på støttepolicy (Philips Hue Bridge)
  2. Slutt på støttepolicy (Philips Hue-belysning, enheter og tilbehør – annet enn Philips Hue Bridge)
  3. Slutt på støttepolicy (Philips Hue-mobilapplikasjoner)
  4. Philips Hue-retningslinjer for slutt på støtte
  5. Gjeldende støttestatus Philips Hue-produkter

Se del 5 for gjeldende status for Philips Hue-produktene dine. I den grad vilkårene og betingelsene i disse retningslinjene for slutt på støtte er i konflikt med den begrensede garantien som gjelder for et Philips Hue-produkt, skal vilkårene i disse retningslinjene for slutt på støtte gjelde. Fra tid til annen kan vi oppdatere denne disse retningslinjene for slutt på støtte. Hvis vi gjør det, vil vi publisere de oppdaterte retningslinjene på vår Philips Hue-nettside. 

1. Slutt på støttepolicy (Philips Hue Bridge)

Viktig melding om programvareoppdateringer, nettjenester og kompatibilitet

Takk for kjøpet.

Philips Hue Bridge er designet for å være koblet til internett. Philips Hue Bridge mottar programvareoppdateringer direkte fra Signify (tidligere kjent som Philips Lighting) når den er koblet til en ruter med internettilgang og brukes med den offisielle Philips Hue-mobilappen.

Signify har til hensikt å gi din Philips Hue Bridge viktige plattformprogramvareoppdateringer, hvis noen, i minst ett (1) år fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler (unntatt i tilfeller der maskinvaren ikke er egnet).

I tillegg har Signify til hensikt å fortsette å støtte Philips Hue Bridge med nødvendige sikkerhets-, kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer, samt opprettholde kompatibilitet med våre nettjenester og den nyeste versjonen av vår Philips Hue-mobilapplikasjon i minst tre (3) år. fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler. *

Etter disse datoene kan Signify velge å fortsette å tilby programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med nettjenester og/eller Philips Hue-mobilapplikasjoner etter eget skjønn. Skulle programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med nettjenester og/eller Philips Hue-mobilapplikasjoner imidlertid bli avsluttet, anbefaler vi at du oppgraderer til en ny versjon av Philips Hue Bridge.

Fra og med 30. april 2020 er ingen programvareoppdateringer gjort tilgjengelig for Philips Hue Bridge v1, og kompatibiliteten med våre elektroniske tjenester er avsluttet på det tidspunktet. Hue Bridge v1 kan kun kontrolleres lokalt via den dedikerte Philips Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen.

*) Kompatibilitet med våre elektroniske tjenester krever at Philips Hue Bridge holdes oppdatert, og denne kompatibiliteten vil opprettholdes for de siste 3 utgitte programvareversjonene, bortsett fra i tilfelle viktige sikkerhetsoppdateringer der støtten kanskje må begrenses. Kompatibilitet med de offisielle Philips Hue-mobilapplikasjonene krever at Hue Bridge til enhver tid er på den nyeste programvareversjonen.

2. Slutt på støttepolicy (Philips Hue-belysning, enheter og tilbehør – annet enn Philips Hue Bridge)

Viktig merknad om programvareoppdateringer, funksjoner, elektroniske tjenester og kompatibilitet

Takk for kjøpet.

Philips Hue-lysene, enhetene og tilbehøret (annet enn Philips Hue Bridge) (i dette avsnittet 2 referert til som «Produkt») kan motta programvareoppdateringer direkte fra Signify (tidligere kjent som Philips Lighting) når de er tilkoblet til den offisielle Philips Hue-mobilapplikasjonen med internettforbindelse.**

Signify har til hensikt å gi produktet ditt større plattformprogramvareoppdateringer, hvis noen, i minst ett (1) år fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler, bortsett fra i tilfeller der maskinvaren og/eller systemet ikke er i stand. Og derfor kan det hende at visse funksjoner ikke er tilgjengelige for alle produkter, ettersom vi vil kommunisere fra tid til annen på vår Philips Hue-nettside (som en del av denne slutten på støttepolicy eller på annen måte) eller (hvis aktuelt) i vår offisielle Philips Hue-mobilapp.

I tillegg har Signify til hensikt å fortsette å støtte produktene dine med nødvendige sikkerhets-, kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer, samt opprettholde kompatibilitet med våre elektroniske tjenester, den nyeste versjonen av vår Philips Hue-bro (når aktuelt) og den nyeste versjonen av Philips Hue-mobilen. søknad i minst fem (5) år fra kjøpsdatoen fra en autorisert forhandler. *

Etter denne datoen kan Signify velge å fortsette å tilby programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med elektroniske tjenester og/eller mobilapplikasjoner for produktet etter eget skjønn. Skulle programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med nettjenester og/eller mobilapplikasjoner imidlertid bli avsluttet, anbefaler vi at du oppgraderer til en ny generasjon av produktet.

** Siden Philips Hue HDMI Sync Box er direkte koblet til selve Wi-Fi, oppdateres den automatisk til den nyeste programvareversjonen. For å sikre kompatibilitet med Philips Hue-mobilapplikasjonene, må Philips Hue HDMI Sync Box holdes oppdatert.

*) Kompatibilitet med våre elektroniske tjenester krever at Philips Hue Bridge holdes oppdatert, og denne kompatibiliteten vil opprettholdes for de siste tre (3) utgitte programvareversjonene, bortsett fra i tilfelle viktige sikkerhetsoppdateringer der støtten kanskje må begrenses. Kompatibilitet med de offisielle Hue-mobilapplikasjonene krever at Hue Bridge til enhver tid er på den nyeste programvareversjonen.

3. Slutt på støttepolicy (Philips Hue-mobilapplikasjoner)

For å bidra til å sikre at våre kunder fortsetter å motta best mulig tilkoblet lysytelsesopplevelse, introduseres nye og forbedrede versjoner av Philips Hue-mobilapplikasjonene med jevne mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, flytte, endre eller kombinere funksjoner fra våre mobilapplikasjoner uten varsel. Vi kan også av og til velge å avvikle en mobilapplikasjon hvis vi mener at dens frittstående funksjonalitet ikke lenger er relevant. I disse tilfellene vil vi kunngjøre pensjonering [3 måneder] i forveien på denne slutten av støttesiden. Oppdateringer for pensjonerte mobilapplikasjoner vil bli avviklet og mobilapplikasjonene vil ikke lenger være tilgjengelige for nedlasting.

Vi tar sikte på å støtte våre Philips Hue-mobilapplikasjoner på minst de to siste store revisjonene av iOS- og Android-operativsystemene.

Siden 30. april 2020 er ingen programvareoppdateringer gjort tilgjengelig for Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen, og kompatibiliteten med våre nettjenester har blitt avsluttet på det tidspunktet. Deretter vil den dedikerte Philips Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen gå ut av støtte og pensjoneres 30. april 2022. Inntil den pensjoneres, vil Philips Hue Bridge v1-mobilapplikasjonen være tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/ app.

4. Philips Hue-retningslinjer for slutt på støtte

 

Produkter Kompatibilitet med Philips Hue-skyen Kompatibilitet med Philips Hue mobilapplikasjon Sikkerhets- , kvalitets- og interoperabilitetoppdateringer
Philips Hue Bridge Minst 3 år (kun siste 3 programvareversjoner) * Minst 3 år (kun siste programvareversjon) Minst 3 år (alle programvareversjoner)
Philips Hue-belysning, enheter og tilbehør (annet enn Philips Hue Bridge) Ikke tilgjengelig Minst 5 år Minst 5 år
V1 Hue Bridge Fram til 30. april 2020 Etter 29. april 2019 med «Philips Hue Bridge v1-appen»  Til og med 1. kvartal 2020
Philips Hue mobilapplikasjoner      

 

Varighet fra det tidspunktet Signify slutter å selge denne versjonen av produktet.

*unntatt ved viktige sikkerhetsoppdateringer.

5. Gjeldende støttestatus Philips Hue-produkter

Følgende produkter er på slutten av sin støtteperiode:

Produkt Dato for slutt på support
Hue Bridge v1 30. april 2020
Hue Bridge v1 mobilapplikasjon 30. april 2022

 

Følgende produkter har aktiv støtte:

Produkt
Hue Bridge v2
Alle Hue-merkede lys
Alt Hue-merket tilbehør
Alle Hue-merkede enheter (HDMI Sync Box)