Podręcznik instalacji

Jak skonfigurować Hue sync box

Dzięki synchronizatorowi Hue sync box możesz cieszyć się oświetleniem przestrzennym – inteligentne światła migają, tańczą i zmieniają kolory, dopasowując się do akcji na ekranie telewizora.

Przed rozpoczęciem konfiguracji

Czy Twój mostek Hue jest połączony i dodany do aplikacji Hue?

Twój mostek Hue powinien być już podłączony, połączony z Wi-Fi i dodany do aplikacji Hue. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, najpierw zainstaluj Hue Bridge.

Dowiedz się, jak skonfigurować Hue Bridge

Czy masz aplikację Philips Hue?

Pobierz aplikację Philips Hue ze sklepu App Store lub Google Play. Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi, co mostek Hue.

Czy Hue sync box zostało już zainstalowane?

Podłącz urządzenie Hue sync box do zasilania i do telewizora. Jeśli nie masz pewności co do instalacji, zapoznaj się z dołączoną do niego instrukcją.

Podłącz akcesorium do systemu Hue

  1. Upewnij się, że na urządzeniu mobilnym jest włączony Bluetooth.
  2. Otwórz aplikację Philips Hue. Przejdź do karty Synchronizacja , naciśnij Rozpocznij i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wyszukiwanie Hue sync box

3. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i dotknij opcji Połącz. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na Hue sync box. 

5. Po potwierdzeniu połączenia dotknij opcji Szukaj

6. Naciśnij przycisk na mostku Hue Bridge.

Podłącz mostek Hue Bridge

7. W aplikacji Philips Hue wybierz istniejący obszar rozrywki, który ma być używany z urządzeniem Hue sync box. Jeśli nie został on jeszcze utworzony, można to zrobić w aplikacji Hue. 

8. Nazwij wejścia HDMI. Na przykład HDMI 1 może być nazwą konsoli do gier.

Podłącz Hue sync box

9. Opcjonalnie: sparuj pilota telewizora z Hue sync box.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji Hue sync box, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue.

Hue sync box – często zadawane pytania

Przejdź do sekcji Pomoc >

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności