Zasady Zakończenia udzielania wsparcia

Zasady dotyczące zakończenia obsługi

  1. Zasady dotyczące zakończenia obsługi (Hue Bridge)
  2. Zasady dotyczące zakończenia obsługi (oświetlenie i akcesoria)
  3. Ważna informacja dla użytkowników Hue Bridge v1
  4. Zasady dotyczące zakończenia obsługi Hue
  5. Aktualny stan wsparcia produktów Hue

Szczegółowe informacje o aktualnym stanie produktów Hue znajdują się w sekcji 5. W zakresie, w jakim warunki niniejszego Zakończenia udzielania wsparcia są sprzeczne z postanowieniami ograniczonej gwarancji na produkt Philips Hue, obowiązują warunki Zakończenia udzielania wsparcia.

1. Zasady dotyczące zakończenia obsługi (Hue Bridge)

Ważne informacje na temat aktualizacji oprogramowania, usług online i zgodności

Dziękujemy za zakup.

Hue Bridge jest przeznaczony do podłączenia do Internetu. Hue Bridge otrzymuje aktualizacje oprogramowania bezpośrednio od Signify (dawniej Philips Lighting) po podłączeniu do routera z dostępem do Internetu i użyciu z oficjalną aplikacją mobilną Hue.

Signify będzie dostarczać Hue Bridge główne aktualizacje oprogramowania funkcji platformy, jeśli będą dostępne, przez minimum jeden (1) rok od daty zakupu od autoryzowanego sprzedawcy (z wyjątkiem przypadków, gdy sprzęt nie daje takiej możliwości).

Ponadto Signify zamierza w dalszym ciągu wspierać Hue Bridge w zakresie wymaganych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa, jakości i interoperacyjności, jak również utrzymywać zgodność z naszymi usługami online i najnowszą wersją naszej aplikacji mobilnej Hue przez co najmniej trzy (3) lata od daty zakupu od autoryzowanego dystrybutora*.

Po upływie tych terminów Signify może zdecydować o kontynuowaniu dostarczania aktualizacji oprogramowania i/lub zgodności z usługami online i/lub aplikacjami mobilnymi według własnego uznania. W przypadku zakończenia aktualizacji oprogramowania i/lub zgodności z usługami online i/lub aplikacjami mobilnymi, zalecamy skorzystanie z nowej wersji produktu.

*) Zgodność z naszymi usługami online wymaga aktualizacji Hue Bridge i będzie zachowana w zakresie 3 ostatnich wersji oprogramowania, z wyjątkiem przypadków ważnych aktualizacji zabezpieczeń, w przypadku których może wystąpić konieczność ograniczenia wsparcia. Zgodność z oficjalnymi aplikacjami mobilnymi Hue wymaga, aby oprogramowanie Hue Bridge było zaktualizowane do najnowszej wersji.

2. Zasady dotyczące zakończenia obsługi (oświetlenie i akcesoria)

Ważne informacje na temat aktualizacji oprogramowania, usług online i zgodności

Dziękujemy za zakup.

Oświetlenie i akcesoria Hue otrzymują aktualizację oprogramowania bezpośrednio od Signify (dawniej Philips Lighting) po podłączeniu do Hue Bridge z dostępem do Internetu i użyciu z oficjalną aplikacją mobilną Hue.

Signify będzie dostarczać główne aktualizacje oprogramowania funkcji platformy, jeśli będą dostępne, przez minimum jeden (1) rok od daty zakupu od autoryzowanego sprzedawcy (z wyjątkiem przypadków, gdy sprzęt nie daje takiej możliwości).

Ponadto Signify zamierza w dalszym ciągu wspierać urządzenie w zakresie wymaganych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa, jakości i interoperacyjności, jak również utrzymywać zgodność z naszymi usługami online i najnowszą wersją hue bridge i naszej aplikacji mobilnej Hue przez co najmniej pięć (5) lat od daty zakupu od autoryzowanego dystrybutora*.

Po upływie tego terminu Signify może zdecydować o kontynuowaniu dostarczania aktualizacji oprogramowania i/lub zgodności z usługami online i/lub aplikacjami mobilnymi powiązanymi z produktem według własnego uznania. W przypadku zakończenia aktualizacji oprogramowania i/lub zgodności z usługami online i/lub aplikacjami mobilnymi, zalecamy skorzystanie z nowej wersji produktu.

*) Zgodność z naszymi usługami online wymaga aktualizacji Hue Bridge i będzie zachowana w zakresie 3 ostatnich wersji oprogramowania, z wyjątkiem przypadków ważnych aktualizacji zabezpieczeń, w przypadku których może wystąpić konieczność ograniczenia wsparcia. Zgodność z oficjalnymi aplikacjami mobilnymi Hue wymaga, aby oprogramowanie Hue Bridge było zaktualizowane do najnowszej wersji.

3. Ważna informacja dla użytkowników Hue Bridge v1

29 kwietnia 2019 r.

Firma Signify (wcześniej Philips Lighting) wprowadziła Hue Bridge v1 ponad pięć lat temu. Od tego czasu wprowadzono jego nowe i ulepszone wersje. Aby zapewnić, że nasi klienci będą nadal otrzymywać jak najlepsze oświetlenie, firma Signify zdecydowała się ostatecznie zaprzestać udostępniania kolejnych aktualizacji oprogramowania i usług online przeznaczonych dla Hue Bridge v1. Zamiast tego zamierzamy skupić się na wspieraniu środowiska Hue Bridge v2.

Począwszy od dziś, Signify nie będzie już wydawać żadnych aktualizacji oprogramowania Hue Bridge v1. Jednak przez kolejny (1) rok po tym ogłoszeniu Signify będzie kontynuować wydawanie aktualizacji w zakresie bezpieczeństwa, jakości i interoperacyjności Hue Bridge v1, jak również utrzymywać zgodność z naszymi usługami online i najnowszą wersją naszej aplikacji mobilnej Hue*.

Po 30 kwietnia 2020 r., żadne aktualizacje oprogramowania nie będą dostępne dla Hue Bridge v1 i zgodność z naszymi usługami online zostanie wówczas zakończona. Hue Bridge v1 może być sterowany tylko lokalnie poprzez dedykowaną aplikację Philips Hue Bridge v1.

Mimo że Hue Bridge v1 może nadal działać ze starszymi wersjami naszych aplikacji i/lub oprogramowania innych firm po tej dacie, zalecamy aktualizację do nowej wersji Hue Bridge. Signify nie będzie już w stanie zapewnić bezpieczeństwa Hue Bridge v1 po zakończeniu usługi.

Wsparcie dla innych wersji Hue Bridge pozostanie niezmienione. Hue Bridge v1 można odróżnić od kolejnych wersji po jego kształcie: wersje v1 są okrągłe, a kolejne wersje kwadratowe.

W przypadku pytań prosimy zapoznać się z danymi kontaktowymi, które można znaleźć pod adresem: https://www.philips-hue.com

 *) Zgodność z naszym środowiskiem wymaga aktualizacji Hue Bridge v1 i będzie zachowana w zakresie 3 ostatnich wersji oprogramowania, z wyjątkiem przypadków ważnych aktualizacji zabezpieczeń, w przypadku których może wystąpić konieczność ograniczenia wsparcia. Zgodność z oficjalnymi aplikacjami mobilnymi Hue wymaga, aby oprogramowanie Hue Bridge v1 było zaktualizowane do najnowszej wersji.

4. Zasady dotyczące zakończenia obsługi Hue

Produkty Zgodność z chmurą Hue Zgodność z aplikacją mobilną Hue Poprawki w zakresie bezpieczeństwa, jakości i interoperacyjności
Hue Bridge Co najmniej 3 lata (tylko 3 ostatnie wersje oprogramowania)* Co najmniej 3 lata (tylko ostatnia wersja oprogramowania) Co najmniej 3 lata (wszystkie wersje oprogramowania)
Urządzenie Hue Nie dotyczy Co najmniej 5 lat Co najmniej 5 lat
V1 Hue Bridge Do 30 kwietnia 2020 r. Po 29 kwietnia 2019 r. przy użyciu aplikacji Philips Hue Bridge v1 Do I kw. 2020 r.

 

Czas trwania od momentu, w którym Signify przestaje sprzedawać tę wersję produktu.

*z wyjątkiem ważnych poprawek bezpieczeństwa.

5. Aktualny stan wsparcia produktów Hue

TKończy się okres wsparcia następujących produktów:

Produkt Data zakończenia wsparcia
Hue Bridge v1 30 kwietnia 2020 r.

 

W dalszym ciągu wspierane są następujące produkty:

Produkt
Hue Bridge v2
Wszystkie światła Hue
Wszystkie akcesoria Hue