Zasady Zakończenia udzielania wsparcia

Zasady Zakończenia udzielania wsparcia

  1. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (mostek Philips Hue Bridge)
  2. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (światła, urządzenia i akcesoria Philips Hue — inne niż mostek Philips Hue Bridge)
  3. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (aplikacje mobilne Philips Hue)
  4. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia
  5. Aktualny stan wsparcia produktów Philips Hue

Aktualny status produktów Philips Hue został opisany w sekcji 5. W zakresie, w jakim warunki niniejszych Zasad dotyczących Zakończenia udzielania wsparcia są sprzeczne z ograniczoną gwarancją mającą zastosowanie do produktu Philips Hue, warunki niniejszych Zasad dotyczących Zakończenia udzielania wsparcia mają charakter rozstrzygający. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia. W takim przypadku opublikujemy zaktualizowane zasady na naszej stronie internetowej Philips Hue. 

1. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (mostek Philips Hue Bridge)

Ważna informacja dotycząca aktualizacji oprogramowania, usług internetowych i zgodności

Dziękujemy za zakup.

Mostek Philips Hue Bridge został zaprojektowany w taki sposób, aby można było podłączyć go do Internetu. Aktualizacje oprogramowania mostka Philips Hue Bridge są wysyłane bezpośrednio przez firmę Signify (dawniej Philips Lighting), o ile urządzenie jest podłączone do routera z dostępem do Internetu i obsługiwane za pomocą oficjalnej aplikacji mobilną Philips Hue.

Signify będzie dostarczać użytkownikowi mostka Philips Hue Bridge główne aktualizacje oprogramowania platformy, o ile będą one dostępne, przez co najmniej jeden (1) rok od daty zakupu urządzenia od autoryzowanego sprzedawcy (z wyjątkiem przypadków, gdy urządzenie nie może odebrać aktualizacji).

Ponadto Signify będzie nadal dostarczać wymagane aktualizacje bezpieczeństwa jakości i interoperacyjności mostka Philips Hue Bridge, jak również utrzymywać zgodność z naszymi usługami online oraz najnowszą wersją naszej aplikacji mobilnej Philips Hue przez okres co najmniej trzech (3) lat od daty zakupu urządzenia u autoryzowanego sprzedawcy.*

Po tym czasie Signify może według własnego uznania zdecydować o dalszym dostarczaniu aktualizacji oprogramowania lub zgodności z usługami online lub aplikacjami mobilnymi Philips Hue. Jeśli jednak aktualizacje oprogramowania lub zgodność z usługami online lub aplikacjami mobilnymi Philips Hue zostaną zakończone, zalecamy aktualizację do nowej wersji mostka Philips Hue Bridge.

Na dzień 30 kwietnia 2020 roku nie są dostępne żadne aktualizacje oprogramowania mostka Philips Hue Bridge v1, a zgodność z naszymi usługami online została obecnie zakończona. Mostkiem Hue Bridge v1 można sterować wyłącznie lokalnie za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej Philips Hue Bridge v1.

*) Zgodność z naszymi usługami online wymaga aktualizowania mostka Philips Hue Bridge i zostanie ona utrzymana w odniesieniu do 3 ostatnich opublikowanych wersji oprogramowania, oprócz ważnych aktualizacji zabezpieczeń, w przypadku których ograniczenie wsparcia może być konieczne. Zgodność z oficjalnymi aplikacjami mobilnymi Philips Hue wymaga, aby mostek Hue Bridge miał zawsze zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.

2. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (światła, urządzenia i akcesoria Philips Hue — inne niż mostek Philips Hue Bridge)

Ważna informacja dotycząca aktualizacji oprogramowania, cech, usług internetowych i zgodności

Dziękujemy za zakup.

Lampy, urządzenia (w tym kamery) i akcesoria Philips Hue inne niż mostek Philips Hue (w tej sekcji 2 zwane „Produktami”) mogą otrzymywać aktualizacje oprogramowania bezpośrednio od Signify (dawniej Philips Lighting) po połączeniu z oficjalną aplikacją mobilną Philips Hue z dostępem do internetu.**

Signify będzie zapewniać główne aktualizacje oprogramowania platformy Produktu, o ile będą one dostępne, przez okres co najmniej jednego (1) roku od daty zakupu urządzenia u autoryzowanego sprzedawcy. Wyjątkiem są sytuacje, w których urządzenie lub system nie mogą odbierać aktualizacji. W związku z tym niektóre funkcje mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów. Będziemy o tym informować na naszej stronie internetowej Philips Hue (w ramach niniejszych Zasad dotyczących Zakończenia udzielania wsparcia lub w inny sposób) lub (jeśli dotyczy) w naszej oficjalnej aplikacji mobilnej Philips Hue.

Ponadto Signify będzie nadal dostarczać wymagane aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa, jakości i interoperacyjności Produktów, jak również utrzymywać zgodność z naszymi usługami online, najnowszą wersją mostka Philips Hue (o ile dotyczy) oraz najnowszą wersją aplikacji mobilnej Philips Hue przez okres co najmniej pięciu (5) lat od daty zakupu urządzenia u autoryzowanego sprzedawcy.*

Po tym czasie Signify może według własnego uznania zdecydować o dalszym dostarczaniu aktualizacji oprogramowania lub zgodności z usługami online lub aplikacjami mobilnymi. Jeśli jednak aktualizacje oprogramowania lub zgodność z usługami online lub aplikacjami mobilnymi zostaną zakończone, zalecamy aktualizację do nowej generacji produktu.

** Ponieważ urządzenie Philips Hue HDMI Sync Box i kamera Philips Hue są bezpośrednio podłączone do samej sieci Wi-Fi, oprogramowanie automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji. Aby zapewnić zgodność z aplikacjami mobilnymi Philips Hue, urządzenie Philips Hue HDMI Sync Box i kamera Philips Hue muszą być na bieżąco aktualizowane.

* Zgodność z naszymi usługami online wymaga aktualizowania mostka Philips Hue i zostanie ona utrzymana w odniesieniu do trzech (3) ostatnich opublikowanych wersji oprogramowania, oprócz ważnych aktualizacji zabezpieczeń, w przypadku których ograniczenie wsparcia może być konieczne. Zgodność z oficjalnymi aplikacjami mobilnymi Hue wymaga, aby mostek Hue miał zawsze zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.

3. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (aplikacje mobilne Philips Hue)

Aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia związane z korzystaniem ze zintegrowanego oświetlenia, regularnie wprowadzamy nowe i ulepszone wersje aplikacji mobilnych Philips Hue. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, przenoszenia, zmiany lub łączenia funkcji w naszych aplikacjach mobilnych bez uprzedzenia. Możemy również od czasu do czasu zdecydować się na wycofanie aplikacji mobilnej, jeśli uznamy, że jej funkcjonalność nie jest już przydatna. W takich przypadkach poinformujemy o jej wycofaniu z 3-miesięcznym wyprzedzeniem na niniejszej stronie zakończenia udzielania wsparcia. Wycofane aplikacje mobilne nie będą już otrzymywały aktualizacji i te aplikacje mobilne nie będą już dostępne do pobrania.

Naszym celem jest zapewnianie wsparcia naszych aplikacji mobilnych Philips Hue na co najmniej 2 ostatnich głównych wersjach systemów operacyjnych iOS i Android.

Od 30 kwietnia 2020 roku nie są udostępniane żadne aktualizacje oprogramowania aplikacji mobilnej Hue Bridge v1 i nie jest ona zgodna z naszymi usługami online. W związku z tym specjalna aplikacja mobilna Philips Hue Bridge v1 nie będzie otrzymywać wsparcia i zostanie wycofana 30 kwietnia 2022 roku. Do tego czasu aplikacja mobilna Philips Hue Bridge v1 będzie dostępna na stronie https://www.philips-hue.com/app.

Według stanu na 18 kwietnia 2023 r. aplikacja mobilna Philips Hue zawiera pełny zestaw funkcji do konfigurowania i sterowania urządzeniem Philips Hue Play HDMI Sync Box. W rezultacie aplikacja mobilna Philips Hue Sync przestanie być obsługiwana i zostanie wycofana ze sklepów z aplikacjami dnia 11 lipca 2023 r. Do czasu wycofania aplikacji mobilnej Philips Hue Sync i po jej wycofaniu aplikacja mobilna Philips Hue będzie dostępna do pobrania.

4. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia

 

Produkty Zgodność z chmurą Philips Hue Zgodność z aplikacją mobilną Philips Hue Aktualizacje bezpieczeństwa, jakości i całościowego działania systemu
Philips mostek Hue Bridge Co najmniej 3 lata (tylko 3 ostatnie wersje oprogramowania) * Co najmniej 3 lata (tylko ostatnia wersja oprogramowania) Co najmniej 3 lata (wszystkie wersje oprogramowania)
Oświetlenie, urządzenia i akcesoria Philips Hue (inne niż mostek Philips Hue Bridge) nie dot. Co najmniej 5 lat Co najmniej 5 lat
Mostek Hue Bridge v1 Do 30 kwietnia 2020 r. Po 29 kwietnia 2019 r. przy użyciu aplikacji „Philips Hue Bridge v1”  Do I kwartału 2020 r.
Aplikacje mobilne Philips Hue      

 

Okresy są liczone od momentu wycofania ze sprzedaży danej wersji produktu przez Signify.

*z wyjątkiem ważnych poprawek bezpieczeństwa.

5. Aktualny stan wsparcia produktów Philips Hue

Kończy się okres wsparcia następujących produktów:

Produkt Data zakończenia wsparcia
Mostek Philips Hue v1 30 kwietnia 2020 r.
Aplikacja mobilna Philips Hue v1 30 kwietnia 2022 r.
Aplikacja mobilna Philips Hue sync 11 lipca 2023 r.

 

W dalszym ciągu wspierane są następujące produkty:

Produkt
Mostek Hue v2
Wszystkie światła Hue
Wszystkie akcesoria Hue
Wszystkie urządzenia marki Hue (HDMI Sync Box i kamera)
Aplikacja Philips Hue Sync TV

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności