Gwarancja

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup tego Philips. Bardzo się cieszymy, że wybór padł na produkt marki Philips. Życzymy wiele satysfakcji z korzystania z naszego produktu.

Ten produkt został zaprojektowany i stworzony wyłącznie do zastosowań domowych, w normalnych warunkach i trybie działania. Wskazany na opakowaniu okres eksploatacji jest jedynie przybliżony. Przy jego wyliczaniu założono, że produkt jest wykorzystywany średnio przez 3 godziny pracy dziennie przez 7 dni w tygodniu. W razie jakichkolwiek trudności związanych z eksploatacją produktu zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej. Z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszym dokumencie, jako producent (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. numer 10461 5600 VB Eindhoven, Holandia), gwarantujemy, z zastrzeżeniem konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi, że komponenty urządzenia są wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu, chyba że na opakowaniu produktu podano inny okres. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie komponentów sprzętowych znajdujących się w oryginalnym opakowaniu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do żadnego oprogramowania, nawet jeśli jest ono sprzedane wraz z komponentami sprzętowymi. Nie gwarantujemy, że użytkowanie tego urządzenia będzie nieprzerwane i wolne od błędów. O ile przepisy ustawowe prawa właściwego nie stanowią inaczej, nasze zobowiązania na mocy gwarancji są ograniczone — według naszego uznania — do naprawy wadliwego produktu, zastąpienia go innym produktem lub zaoferowania zwrotu ceny zakupu wadliwego produktu. Montaż (demontaż) lub instalacja (deinstalacja) oraz koszty robocizny są wyłączone z zakresu gwarancji, podobnie jak stłuczone szkło, baterie i wymienne żarówki. Możemy — według naszego uznania — zastąpić wadliwy produkt objęty gwarancją produktem charakteryzującym się minimalnymi odstępstwami w zakresie budowy lub specyfikacji, które nie wpływają na funkcjonalność produktu. Aby w sposób prawidłowy zgłosić roszczenie reklamacyjne na podstawie niniejszej gwarancji, należy przekazać nam (lub naszemu przedstawicielowi) na żądanie dowód potwierdzający dokonanie zakupu, a także wadliwy produkt, w celu dokonania analizy. W niniejszym dokumencie określono — w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe — cały zakres naszej odpowiedzialności jako producenta w związku z wadliwymi lub niezgodnymi produktami. Nie ponosimy wobec klienta odpowiedzialności za inne straty lub szkody, pośrednie lub następcze (co obejmuje między innymi utratę danych lub utratę dochodów), ani nie rekompensujemy mu kosztów wykonywanych przez niego czynności, takich jak regularna konserwacja, zapisywanie lub odzyskiwanie danych. Niniejsza udzielana dobrowolnie przez producenta gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia przysługujące klientowi ustawowo na mocy przepisów prawa właściwego.

Niniejsza gwarancja podlega naszej polityce Zakończenia udzielania wsparcia (End of Support policy) i może zostać nimi zastąpiona w zakresie, w jakim Signify zdecyduje o zakończeniu wsparcia tego urządzenia zgodnie z jego warunkami Zakończenia udzielania wsparcia, dostępnymi tutaj: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Jeśli klient oferuje swój produkt lub swoją usługę w kraju innym niż kraj, w którym zakupił produkt, dołożymy starań, aby jego produkt został naprawiony zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym zakupił produkt.

Aby uzyskać serwis w okresie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum obsługi klienta Philips. Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie: www.philips.com/lighting.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projekcie i specyfikacjach technicznych.

Philips, logo/emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności