Philips Hue

Informacja o ochronie danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021

W Signify bardzo poważnie traktujemy Państwa prywatność.

Signify dostarcza produkty i usługi Philips Hue oferowane pod marką Philips Hue. Firma Royal Philips udzieliła Signify wyłącznej licencji na używanie marki Philips w odniesieniu do produktów i usług Philips Hue.

Ochrona danych osobowych jest integralną częścią rozwijania wszystkich produktów i ich funkcjonalności. Z uwagi na fakt, że udane relacje wymagają wzajemnego zaufania i zrozumienia, dążymy do pełnej przejrzystości sposobu obchodzenia się przez nas z Państwa danymi osobowymi. Dane osobowe (w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych możemy je nazywać „danymi” lub „Państwa danymi”) to wszelkie informacje lub zestawy informacji, za pomocą których możemy Państwa bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Umożliwiają to na przykład identyfikatory takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Gorąco Państwa zachęcamy do uważnego zapoznania się z całą treścią niniejszej Informacji. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia niniejszej Informacji, prosimy nie udostępniać nam swoich danych osobowych.

Zdecydowanie Państwa zachęcamy do uważnego zapoznania się z całą treścią niniejszych Zasad. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Zasady ochrony danych, prosimy nie udostępniać nam swoich danych osobowych.

Niniejsza Informacja obejmuje system Philips Hue — nasz ekosystem informuje Państwa, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy wchodzą Państwo z nami w interakcje. Dochodzi do tego na przykład, gdy przekazują nam Państwo dane, rejestrują konto lub kupują jakiś produkt bezpośrednio w naszym sklepie internetowym. Dowiedzcie się Państwo, z jakich źródeł danych korzystamy oraz w jakim celu przetwarzamy dane osobowe i jakie ich rodzaje są przetwarzane.

Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzenia. Więcej informacji na temat tego, kiedy i w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jaki sposób mogą Państwo kontrolować swoje preferencje, można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie lub poniżej. 

Nasza usługa oraz nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne są przeznaczone dla osób dorosłych. Dowiedzcie się Państwo, z jakiej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych możemy korzystać i w jaki sposób chronimy dzieci.

Jakie są Państwa obowiązki? Zachęcamy Państwa do sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz do zapoznania się z możliwościami wyboru, jakie Państwu przysługują. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji, a także innych pytań związanych z Państwa danymi osobowymi lub prawem do ochrony prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do zapewniania Państwu najlepszej możliwej obsługi, od momentu gdy zaczną Państwo korzystać z produktu Philips Hue, poprzez udoskonalanie naszych produktów w oparciu o Państwa opinie oraz zapewnianie obsługi klienta i spersonalizowanego marketingu. Dowiedzcie się Państwo, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? Dowiedzcie się Państwo, jak długo przechowujemy Państwa dane i jakie kryteria stosujemy do określania okresów przechowywania.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe? Dowiedzcie się Państwo, jakie działania podejmujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych.

Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych. Udostępniamy Państwa dane osobowe tylko w określonych okolicznościach. Dowiedzcie się Państwo więcej na ten temat. 

W sytuacji, gdy przesyłamy Państwa dane osobowe za granicę, chronimy je za pomocą różnych środków technicznych, organizacyjnych i prawnych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

Dowiedzcie się, kim jesteśmy i kogo mamy na myśli, używając określenia „my”. 

W razie potrzeby będziemy aktualizować niniejszą Informację, aby odzwierciedlić zmiany w naszych produktach lub ich funkcjonalności. Jeżeli zmiany są znaczące lub mają wpływ na Państwa prawa wynikające z niniejszej Informacji, przekażemy Państwu więcej informacji i zachowamy wcześniejsze wersje do wglądu. Poprzednie wersje naszej Informacji można znaleźć w archiwum.

Ikona plików cookie

Niniejsza Informacja obejmuje system Philips Hue — nasz ekosystem informuje Państwa, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy wchodzą Państwo z nami w interakcje. Dochodzi do tego na przykład, gdy przekazują nam Państwo dane, rejestrują konto lub kupują jakiś produkt bezpośrednio w naszym sklepie internetowym. Dowiedzcie się Państwo, z jakich źródeł danych korzystamy oraz w jakim celu przetwarzamy dane osobowe i jakie ich rodzaje są przetwarzane.

KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?

Philips Hue to nie tylko inteligentna żarówka — to inteligentny ekosystem oświetleniowy. System ten składa się z różnych elementów i funkcji, które wymagają przetwarzania różnych rodzajów danych.

Niniejsza Informacja dotyczy systemu Philips Hue. Obejmuje na przykład następujące sytuacje:

 • odwiedzanie przez Państwa naszych witryn internetowych, aplikacji lub kanałów społecznościowych bądź korzystanie z nich;
 • tworzenie przez Państwa konta w naszych zasobach;
 • kupowanie przez Państwa naszych produktów bezpośrednio w sklepie internetowym Philips Hue;
 • korzystanie przez Państwa z naszych produktów, ich funkcji lub aplikacji;
 • subskrybowanie przez Państwa naszych biuletynów, ewentualnie udział w naszych promocjach lub innych inicjatywach marketingowych;
 • kontaktowanie się przez Państwa z naszym działem obsługi klienta lub
 • wchodzenie przez Państwa w innego rodzaju interakcje z nami lub z naszym systemem.

Jeśli nie podlegają Państwo niniejszej informacji dotyczącej produktów Philips Hue, Państwa dane osobowe będą objęte innymi zasadami ochrony danych. W sytuacjach, w których mają zastosowanie dodatkowe warunki lub zasady ochrony danych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. Mogą Państwo sprawdzić nasze informacje o ochronie danych osobowych w Centrum prywatności Signify

JAKIE RODZAJE DANYCH NA PAŃSTWA TEMAT GROMADZIMY?

W zależności od sposobu, w jaki Państwo się z nami kontaktują (np. online, offline, przez telefon itd.) oraz od rodzaju zakupionych przez Państwa produktów i sposobu korzystania z nich, przetwarzamy różne dane na Państwa temat.

Przetwarzanie pewnych danych jest konieczne, aby nasze produkty mogły działać zgodnie z oczekiwaniami lub w celu udostępnienia Państwu pewnych funkcji produktów. Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać nam tych danych, nie będziemy mogli zapewnić Państwu dostępu do wszystkich funkcji naszych produktów lub aplikacji i naszego systemu. Na przykład jeśli zdecydują się Państwo nie udzielać naszej aplikacji zainstalowanej w Państwa telefonie prawa dostępu do swojej lokalizacji, aplikacja ta nie będzie w stanie określić, kiedy wracają Państwo do domu. A to oznacza, że nie będą mogły prawidłowo działać skonfigurowane przez Państwa procedury funkcji „Dom i poza domem”, które są uzależnione od tego, czy nasza aplikacja wie, gdzie się Państwo w danej chwili znajdują.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, jeśli przekażą nam je Państwo dobrowolnie. Ten rodzaj danych zapewni Państwu bardziej spersonalizowaną obsługę. Mogą to być na przykład nazwy, jakie nadali Państwo nabytym przez siebie produktom Philips Hue.

Poniżej znajdą Państwo przegląd ogólnych kategorii danych, które gromadzimy w zależności od sposobu korzystania przez Państwa z naszych produktów i aplikacji lub naszego systemu:

Źródło danych

Cel przetwarzania

Przykłady przetwarzanych danych

Dane konta Philips Hue

Jeśli tworzą Państwo konto w naszych zasobach, będziemy przetwarzać Państwa dane, aby to konto utworzyć i prowadzić.

Jeśli zarejestrują się Państwo bezpośrednio w naszych zasobach, wśród przetwarzanych danych może się znaleźć Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj i język.

Jeśli zdecydują się Państwo wykorzystać w opcjach związanych z tworzeniem konta znak podmiotu zewnętrznego, możemy uzyskać pewne dodatkowe informacje profilowe, takie jak Państwa adres e-mail i nazwa konta.

Jeśli podłączą Państwo produkt, dane z tym związane wejdą w skład Państwa konta Philips Hue.

Dane dotyczące zakupu

Jeśli zakupią Państwo produkt bezpośrednio w naszym sklepie internetowym, wykorzystamy Państwa dane osobowe do realizacji tego zamówienia.

Należy pamiętać, że w przypadku naszych sklepów internetowych funkcje przetwarzania płatności realizuje podmiot zewnętrzny, co oznacza, że nie przechowujemy żadnych szczegółów kart kredytowych ani nie zarządzamy żadnym innym elementem procesu przetwarzania płatności, takim jak sprawdzanie, czy nie dochodzi do oszustwa — zajmuje się tym podmiot zewnętrzny. Otrzymujemy od tego podmiotu zewnętrznego pewne ograniczone informacje, takie jak cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej oraz potwierdzenie, czy doszło do uregulowania płatności, czy też nie. Przetwarzanie takich danych jest objęte zasadami ochrony danych spółki Luzern Technology Solutions Limited, które można obejrzeć na stronie https://luzern.co/privacy-policy/.

Jeśli zakupią Państwo produkt bezpośrednio u nas, możemy zgromadzić następujące dane osobowe:

·       Informacje dotyczące zamówienia, takie jak dane kontaktowe, adres wysyłki i faktury oraz historia faktury.

·       Szczegółowe informacje dotyczące zakupionego produktu.

·       Status płatności (czy doszło do uregulowania płatności, czy też nie).

·       Informacje dotyczące dostawy oraz ewentualnie informacje dotyczące zwrotu lub wymiany.

Dane dotyczące obsługi klienta

Wykorzystujemy dane osobowe, aby zapewnić Państwu wsparcie, odpowiadać na Państwa zapytania, spełniać Państwa żądania i zapewniać odpowiednią obsługę. Możemy również wykorzystywać te dane w celu ulepszania naszych produktów i ich funkcji oraz dostosowywania ich do Państwa potrzeb, a także do szkolenia naszych pracowników zajmujących się obsługą klienta.

 

Jeśli kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta lub z jednym z naszych przedstawicieli ds. opieki nad klientem przy użyciu e-maila, telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów społecznościowych itp., przetwarzamy następujące dane osobowe:

·       Nagranie rozmowy z Państwem, o ile wyrazili Państwo na nie zgodę (w razie potrzeby).

·       Państwa pytania lub żądania.

·       Status żądania.

·       Wszelkie dostępne dla nas źródła danych, jeśli są one niezbędne do zapewnienia obsługi klienta.

Dane z plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia

Wykorzystujemy te dane, aby udostępnić Państwu żądane funkcje, dla celów bezpieczeństwa, gdy jest to potrzebne do ulepszenia naszego ekosystemu, dla celów personalizacji oraz na potrzeby naszych działań marketingowych.  

Dane, jakie przetwarzamy, są zależne od dokonanych przez Państwa wyborów.

Na ogół możemy przetwarzać następujące informacje:

·       Unikatowy identyfikator użytkownika (zapisany w pliku cookie na potrzeby śledzenia i ewentualnie zapisany na naszych serwerach),

·       Adres IP, adres URL, z którego użytkownik został przekierowany, parametry przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym z pliku cookie,

·       Animacje CSS i treści dynamiczne,

·       Kliknięcia/dotknięcia elementów przez gości, zmiany w polach wprowadzania danych (na przykład w polach tekstowych, selektorze CSS i znaczniku czasu),

·       Metadane elementów i sesji, dane wprowadzane w polach, informacje o błędach systemowych, informacje o rozmiarach okien i zmianach tych rozmiarów, informacje o położeniu wskaźnika myszy, migawki stron, informacje o kliknięciu przez użytkownika łącza w wiadomości e-mail oraz informacje o innych zdarzeniach. Informacje takie mogą Państwa identyfikować.

Nie rejestrujemy żadnych naciśnięć klawiszy.

Dane dotyczące korzystania z naszych produktów i ich funkcji

Wykorzystujemy te dane, aby udostępniać Państwu żądane funkcje oraz gdy jest to potrzebne do ulepszania lub opracowywania naszych produktów i nowych technologii na podstawie analizy danych, dla celów personalizacji funkcji naszych produktów oraz na potrzeby naszych działań marketingowych.  

·       Informacje na temat urządzenia,

·       Informacje dotyczące logowania,

·       Informacje o lokalizacji - w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia Państwu żądanego korzystania z naszych usług. Jest to niezbędne w naszej aplikacji Philips Hue na przykład w celu umożliwienia prawidłowego uruchomienia Państwa oświetlenia za pomocą określonych zdefiniowanych przez Państwa procedur, takich jak synchronizacja z porami wschodu i zachodu słońca w Państwa lokalizacji czy porami wychodzenia i wracania do domu. Dane dotyczące lokalizacji dostarczone przez Państwa urządzenie korzystające z tych usług pozostaną w Państwa urządzeniu oraz w mostku Philips Hue Bridge. Jeśli chodzi o naszą aplikację Philips Hue Bluetooth, dane o lokalizacji są dostarczane przez Państwa system operacyjny, ponieważ jest to wymagane do aktywacji połączenia Bluetooth z Państwa lampami. Państwa dane lokalizacyjne nie będą nam udostępniane.

·       Inne informacje na temat korzystania przez Państwa z naszych produktów oraz inne informacje dotyczące Państwa konfiguracji.

Dane z opinii przekazanych online

Wykorzystujemy te dane osobowe, aby zapewnić innym użytkownikom wgląd w korzyści wynikające z naszych propozycji.

 

Jeśli skorzystają Państwo z tej funkcji, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

·       Państwa uwagi i recenzje;

·       Dane dotyczące Państwa tożsamości (o ile je Państwo przekazali).

Dane dotyczące udziału w loteriach i konkursach online

Wykorzystujemy te dane osobowe, aby umożliwić Państwu zgłoszenie się do konkursu, w celu uniknięcia oszustwa lub przekazania nagrody, a także na potrzeby komunikacji marketingowej, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.  

Jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w naszych konkursach, zależnie od dokonanych przez Państwa wyborów gromadzimy następujące dane osobowe:

·       Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, data urodzenia, inne niezbędne informacje lub informacje wymagane przez przepisy dotyczące konkurencyjności.

Dane uzyskane w wyniku obserwacji opinii publicznej (social listening)

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu uzyskania ogólnego wglądu w sposób, w jaki ludzie postrzegają naszą firmę i markę, a także w celu rozwiązywania problemów dotyczących naszych produktów i funkcji produktów.

 

 

Jeśli utrzymują Państwo kontakty lub komunikują się w mediach społecznościowych w sposób publiczny, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, który świadczy na naszą rzecz usługi w zakresie obserwacji opinii publicznej.

W zależności od tego, jakie informacje zdecydują się Państwo upublicznić, gromadzimy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, data urodzenia lub wiek, zainteresowania oraz uwagi i treści, które Państwo opublikowali/udostępnili.

Treści generowane przez użytkownika

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, możemy ewentualnie wykorzystywać treści opublikowane przez Państwa online (takie jak zdjęcia czy filmy Państwa autorstwa zawierające produkty Philips Hue), aby zaprezentować je publicznie w dowolnym z naszych kanałów.

Rodzaje przetwarzanych danych zależą od tego, jakie informacje zdecydowali się Państwo upublicznić. Wśród zgromadzonych danych osobowych mogą się znaleźć takie informacje, jak nazwa użytkownika oraz uwagi lub treści, które Państwo opublikowali.

Należy pamiętać, że treści, które zgodzili się Państwo nam udostępnić, mogą być oglądane przez inne osoby, co oznacza, że przed wyrażeniem tej zgody powinni je Państwo przejrzeć i podjąć decyzję, czy faktycznie chcą Państwo udostępnić dane osobowe, które mogą być tam widoczne.

Interakcje użytkownika

Jeśli zmodyfikują Państwo swoje ustawienia konta, nazwy użytkownika lub status zgody na działania marketingowe, zdarzenia te zostaną zarejestrowane przez nasze systemy zaplecza.

Systemy zaplecza będą gromadzić informacje, które można uznać za dane osobowe, a w tym:

·       Wniosek o wprowadzenie zmiany;

·       Znacznik czasowy tego wniosku.

Formularze kontaktowe

Jeśli prześlą Państwo formularz kontaktowy bądź zgłoszą chęć otrzymywania naszych biuletynów lub ofert marketingowych, będziemy przetwarzali pewne Państwa dane osobowe.

Przesłane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby osiągnąć cel, z myślą o którym je zgromadzono. Na ogół możemy gromadzić następujące dane osobowe:

·       Imię i nazwisko

·       Adres e-mail

·       Status i znacznik czasowy zgody

Dane dotyczące podmiotów zewnętrznych

Informacje na Państwa temat możemy otrzymywać nie tylko z naszych witryn internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych, ale także z innych źródeł, takich jak platformy mediów społecznościowych, partnerzy, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe, lub mówiąc bardziej ogólnie dostawcy produktów oraz ich funkcji uzupełniających ekosystem Philips Hue, tacy jak dostawcy asystentów głosowych.

Jeśli na przykład sterują Państwo produktami Philips Hue za pomocą asystentów głosowych (takich jak Amazon Alexa, Apple Siri, Google), otrzymają Państwo monit z prośbą o wyrażenie zgody na połączenie tych urządzeń z systemem Philips Hue. Po włączeniu tej funkcji możemy gromadzić i przetwarzać dane funkcjonalne (takie jak dane dotyczące rejestracji i użytkowania oraz informacje diagnostyczne), a także dane dotyczące korzystania z tej funkcji. Nie otrzymujemy ani nie przetwarzamy nagrań audio.

Rodzaje przetwarzanych przez nas danych są ściśle uzależnione od dokonanych przez Państwa wyborów oraz od zaangażowanych w proces podmiotów zewnętrznych. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać konkretne informacje na ten temat, prosimy o skontaktowanie się z nami

Dane konta Philips Hue
Dane dotyczące zakupu
Dane dotyczące obsługi klienta
Dane z plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia
Dane dotyczące korzystania z naszych produktów i ich funkcji
Dane z opinii przekazanych online
Dane dotyczące udziału w loteriach i konkursach online
Dane uzyskane w wyniku obserwacji opinii publicznej (social listening)
Treści generowane przez użytkownika
Interakcje użytkownika
Formularze kontaktowe
Dane dotyczące podmiotów zewnętrznych
Ikona plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzenia. Więcej informacji na temat tego, kiedy i w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jaki sposób mogą Państwo kontrolować swoje preferencje, można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie lub poniżej.

Plik cookie to ogólna nazwa niewielkiego pliku tekstowego, który przypisuje użytkownikowi pewien identyfikator. Plik cookie może umożliwiać gromadzenie danych osobowych.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie (zamieszczonym w witrynie internetowej Centrum prywatności Signify, w sekcji „Informacje prawne”). Ustawienia dotyczące plików cookie mogą Państwo kontrolować, dokonując odpowiedniego wyboru swoich preferencji w tym zakresie.

Ikona praw i obowiązków

Jakie są Państwa obowiązki? Zachęcamy Państwa do sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz do zapoznania się z możliwościami wyboru, jakie Państwu przysługują. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji, a także innych pytań związanych z Państwa danymi osobowymi lub prawem do ochrony prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZKI?

Chcemy przypomnieć, że mają Państwo obowiązek zapewnić, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, aby przekazywane nam dane były dokładne, kompletne i aktualne. Ponadto w przypadku przekazywania nam danych innych osób, mają Państwo obowiązek dopilnowania, aby dane te zostały zebrane zgodnie z miejscowymi przepisami prawnymi. Na przykład powinni Państwo poinformować osoby, których dane nam Państwo udostępniają, o treści niniejszej Informacji i uzyskać na to ich uprzednią zgodę.

Jeśli zdecydują się Państwo sprzedać lub udostępnić nasze produkty innym osobom, należy pamiętać, że pewne produkty mogą zawierać dane osobowe dotyczące Państwa lub sposobu, w jaki korzystają Państwo z danego produktu. W takich przypadkach, jeśli zamierzają Państwo udostępnić, zwrócić lub sprzedać takie urządzenie, muszą Państwo zadbać o następujące sprawy:

 • Jeśli zapewnią Państwo osobom trzecim dostęp do swojego mostka Hue Bridge lub urządzenia Hue sync box, muszą Państwo mieć pewność, że nie przeszkadza Państwu, iż te osoby trzecie będą mieć dostęp do danych osobowych zapisanych w naszych produktach.
 • Jeśli zamierzają Państwo zwrócić lub sprzedać swoje urządzenie, muszą Państwo pamiętać o przywróceniu ustawień fabrycznych tego produktu. Wskazówki w tym zakresie są zamieszczone w instrukcji obsługi lub w naszej witrynie internetowej (pomoc techniczna Hue).

Jeśli w ramach korzystania z produktu przekażą nam Państwo dane innej osoby, przed przekazaniem nam tych informacji muszą Państwo zadbać o zgodę tej osoby.

JAKIE MOŻLIWOŚCI WYBORU PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Naszym celem jest zapewnienie Państwu dostępu do Państwa danych. Zazwyczaj mogą Państwo samodzielnie kontrolować swoje dane (np. logując się na swoje konto) oraz aktualizować je, modyfikować lub w niektórych przypadkach usuwać. W takim przypadku zdecydowanie zachęcamy Państwa do sprawowania kontroli nad swoimi danymi. W odniesieniu do przetwarzanych przez nas Państwa danych przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli udzielili Państwo wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo tę zgodę w dowolnym momencie cofnąć.

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych. Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych, jeśli to przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawę prawną inną niż Państwa zgoda.

Prawo dostępu do danych. Mają Państwo prawo dowiedzieć się, czy przetwarzamy Państwa dane, poznać pewne aspekty tego przetwarzania oraz uzyskać kopię swoich danych, które przetwarzamy.

Prawo do weryfikacji danych oraz zwrócenia się o ich poprawienie. Mają Państwo prawo sprawdzić, czy Państwa dane są dokładne, oraz poprosić o ich zaktualizowanie lub poprawienie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach innych niż ich przechowywanie.

Prawo do zażądania usunięcia danych. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych z naszych zasobów.

Prawo do otrzymania danych oraz przekazania ich do innego administratora. Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie możliwym do odczytania przez komputer, a także — jeśli jest to technicznie możliwe — do ich przesłania do innego administratora bez jakichkolwiek przeszkód. To postanowienie ma zastosowanie przy założeniu, że Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie jest oparte na Państwa zgodzie, na zawartej z Państwem umowie lub na zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do złożenia skargi. Mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź w przypadku uzasadnionych zapytań związanych z ochroną Państwa danych przez naszą firmę lub w sprawach ogólnych związanych z niniejszą Informacją mogą się Państwo skontaktować z Biurem ds. prywatności Signify:

 • Adres pocztowy: Signify – Do wiadomości: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Holandia; lub
 • Online: Centrum prywatności Signify, sekcja „Wniosek ws. ochrony prywatności”.

Należy pamiętać, że komunikacja pocztą elektroniczną nie zawsze jest bezpieczna. Z tego względu w kierowanych do nas wiadomościach e-mail nie należy umieszczać informacji wrażliwych.

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę w terminie i bezpłatnie, o ile nie będzie to wymagać niewspółmiernego wysiłku. W niektórych przypadkach, zanim zaczniemy rozpatrywać Państwa wniosek, możemy Państwa poprosić o potwierdzenie swojej tożsamości. Jeśli otrzymana odpowiedź Państwa nie zadowoli, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu w swojej jurysdykcji.

Ikona wykorzystania danych

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do zapewniania Państwu najlepszej możliwej obsługi, od momentu gdy zaczną Państwo korzystać z produktu Philips Hue, poprzez udoskonalanie naszych produktów w oparciu o Państwa opinie oraz zapewnianie obsługi klienta i spersonalizowanego marketingu. Dowiedzcie się Państwo, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?

Jak pokazano powyżej, możemy gromadzić Państwa dane z różnych źródeł. Poniżej znajdą Państwo przegląd ogólnych celów, do których możemy wykorzystywać Państwa dane:

Cele

Przykłady

Zawieranie i wykonywanie umów 

·       Sprzedaż, fakturowanie, wysyłka produktów lub obsługa gwarancyjna;

·       Rejestracja w aplikacjach mobilnych lub witrynach internetowych;

·       Oferowanie produktu i jego funkcji;

·       Komunikacja w sprawach obsługi lub transakcyjnych.

Udzielanie wsparcia (na Państwa żądanie)

Zapewnianie wsparcia za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, np. przez dział obsługi klienta. Mogą Państwo do nas dzwonić, korzystać z czatu lub wysyłać nam wiadomości za pośrednictwem sieci społecznościowych. Doradzamy, aby przekazywali nam Państwo swoje dane osobowe wyłącznie z zachowaniem zasad ochrony prywatności. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zareagować na Państwa zgłoszenie za pośrednictwem tego samego lub innego odpowiedniego medium komunikacyjnego.

Spersonalizowana komunikacja

Spersonalizowana poczta elektroniczna, wiadomości oraz inne kanały cyfrowe, takie jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Obejmuje to również pewne ankiety rynkowe.

Personalizacja produktu i jego funkcji

Personalizacja naszych produktów i ich funkcji poprzez ich dostosowanie do Państwa preferencji i zainteresowań (na przykład w naszych witrynach i aplikacjach).

Spełnianie wymogów prawnych

Ujawnianie odpowiednim instytucjom administracji publicznej lub organom nadzoru we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, danych związanych m.in. z odpisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi, obowiązkami księgowymi i sprawozdawczymi, audytami zgodności z przepisami, spełnianiem wymogów związanych z urzędowymi kontrolami i innymi żądaniami organów administracji publicznej, reagowaniem na wezwania sądowe, dochodzeniem praw wynikających z przepisów oraz egzekwowaniem przysługujących środków prawnych, a także rozpatrywaniem wszelkich skarg i roszczeń wewnętrznych.

Obrona roszczeń prawnych

Zgłaszanie, egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych, których jesteśmy lub możemy być podmiotem.

Rozwój produktów

W celu udoskonalania produktów, ich funkcji i aplikacji mobilnych oraz opracowywania nowych technologii lub funkcji. Obejmuje to również pewne ankiety rynkowe.

JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE NA POTRZEBY PERSONALIZACJI KOMUNIKACJI, MARKETINGU I PRODUKTÓW?

Możemy wykorzystywać Państwa dane na potrzeby personalizacji komunikacji, marketingu i produktów. Z zasady dążymy do tego, aby nasze produkty i funkcje działały z uwzględnieniem kontekstu, czyli były w stanie reagować na Państwa preferencje i potrzeby. Staramy się zawsze wykorzystywać zgromadzone dane do zapewnienia bardziej inteligentnej i satysfakcjonującej obsługi.

Możemy personalizować nasze komunikaty i inne funkcje produktów w oparciu o dostępne dane. Pozwala nam to personalizować komunikację z Państwem oraz wyświetlać odpowiednie informacje i oferty Philips Hue w naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych, a także za pośrednictwem witryn internetowych podmiotów zewnętrznych.

Na przykład, jeśli wiemy, że kupili Państwo ostatnio żarówkę Bluetooth Philips Hue, możemy wysyłać Państwu spersonalizowane wiadomości marketingowe z informacjami na temat korzyści wynikających ze wzbogacenia Państwa ekosystemu o mostek. W naszych aplikacjach mobilnych możemy umieścić spersonalizowane elementy, dzięki czemu, jeśli dowiemy się, że próbowali Państwo sparować żarówkę z mostkiem, ale wystąpił jakiś problem, możemy dostarczyć Państwu pasujące do tego kontekstu często zadawane pytania z odpowiedziami na nie, co pomoże Państwu szybko rozwiązać ten problem.

Jeśli nie czują się Państwo z tym komfortowo, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszych spersonalizowanych wiadomości marketingowych lub zrezygnować z personalizacji, dostosowując odpowiednio ustawienia aplikacji Philips Hue lub ustawienia preferencyjne dotyczące plików cookie.

Nasza komunikacja marketingowa

Po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody lub gdy pozwalają na to obowiązujące przepisy, możemy Państwu regularnie wysyłać spersonalizowane wiadomości marketingowe na temat naszych produktów, usług, wydarzeń i promocji.

Choć w większości przypadków decydujemy się na komunikację pocztą elektroniczną, możemy się kontaktować z Państwem za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak: poczta elektroniczna, witryna internetowa, aplikacje mobilne lub kanały podmiotów zewnętrznych, takie jak media społecznościowe lub media innych wydawców.

Ponadto, jeśli udzielili Państwo na to zgody lub jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy, możemy się kontaktować z Państwem w celu przekazania informacji dotyczących produktów Friends of Hue oraz innych takich produktów i funkcji produktów stanowiących dopełnienie ekosystemu Philips Hue.

Jeśli w jakimkolwiek momencie zdecydują Państwo, że nie chcą już otrzymywać tych wiadomości, mogą Państwo zawsze zrezygnować z subskrypcji. W tym celu można kliknąć przycisk rezygnacji z subskrypcji zamieszczony na końcu każdej przesłanej przez nas wiadomości marketingowej lub dostosować swoje preferencje w ramach używanego kanału. Ponadto mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami i zrobimy to dla Państwa.

Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych, mogą Państwo nadal otrzymywać od nas wiadomości dotyczące kwestii administracyjnych i transakcyjnych oraz obsługi, takie jak aktualizacje techniczne i/lub aktualizacje zabezpieczeń do naszych produktów, potwierdzenia przyjęcia zamówień, powiadomienia dotyczące działań na Państwa koncie lub inne ważne wiadomości. Nie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji tego rodzaju wiadomości.

Ikona danych osobowych

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? Dowiedzcie się Państwo, jak długo przechowujemy Państwa dane i jakie kryteria stosujemy do określania okresów przechowywania.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których te dane zgromadzono (szczegółowe informacje na temat tych celów można znaleźć w punkcie powyżej „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?”). Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach może być wymagany lub dozwolony przez prawo dłuższy okres przechowywania. Kryteria określające okresy przechowywania są m.in. następujące:

 • Jak długo dane są potrzebne do dostarczania Państwu naszych produktów lub funkcji produktów bądź do prowadzenia działalności biznesowej?
 • Czy mają Państwo u nas konto? W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa dane dopóki to konto będzie aktywne lub dopóki będzie to niezbędne w celu udostępniania Państwu funkcji produktów.
 • Czy mamy obowiązek przechowywać Państwa dane na mocy przepisów prawnych, umowy lub innych podobnych zobowiązań? Za przykład mogą tu posłużyć przepisy dotyczące obowiązku przechowywania danych w danej jurysdykcji, nakazy urzędowe zobowiązujące do przechowywania danych istotnych dla prowadzonego dochodzenia lub dane, które muszą być przechowywane dla potrzeb postępowania sądowego, w celu zabezpieczenia przed możliwym roszczeniem lub dla potrzeb podatkowych.

Państwa dane przetwarzane w celu zapewnienia jeszcze lepszej Państwa obsługi przez naszą firmę są przechowywane najkrócej jak to możliwe, po czym te dane anonimizujemy lub je usuwamy, gdy nie ma już żadnej potrzeby związanej z obsługą klienta, prawnej ani biznesowej, aby je przechowywać.  

Ikona bezpieczeństwa danych

Projektujemy nasze systemy, mając na względzie bezpieczeństwo danych, i stosujemy w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Kluczowe zasady, które stosujemy w trakcie projektowania to: stosowanie zabezpieczeń chroniących prywatność już na etapie projektowania oraz domyślne stosowanie tego rodzaju zabezpieczeń.

JAK ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE?

W celu ochrony Państwa danych będziemy stosować odpowiednie środki zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony i zabezpieczania danych. Między innymi będziemy wymagać od naszych usługodawców stosowania odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych. Więcej informacji na temat naszego podejścia zakładającego stosowanie zabezpieczeń chroniących prywatność już na etapie projektowania można znaleźć tutaj. Jeśli mają Państwo jakiś powód, aby uważać, że Państwa interakcje z nami lub Państwa dane nie są już przetwarzane w sposób bezpieczny, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z Biurem ds. prywatności Signify zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej w punkcie „Jakie możliwości wyboru Państwu przysługują?“.

Ikona udostępniania danych

Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych. Udostępniamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo, gdy udzielili nam Państwo na to zgody lub gdy trzeba je udostępnić innym stronom działającym w Państwa imieniu. 

KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE?

Nigdy nie sprzedajemy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych. Nie udostępniamy ich również poza ograniczoną liczbą przypadków opisanych poniżej i to jedynie tym osobom, które muszą je poznać. Jeśli jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji, możemy udostępnić Państwa dane następującym podmiotom:

 • Podmioty stowarzyszone firmy Signify: z uwagi na globalny zasięg działalności naszej firmy możemy udostępniać Państwa dane niektórym podmiotom stowarzyszonym Signify. Dostęp do Państwa danych w ramach Signify będzie zapewniany w miarę uzasadnionej potrzeby.
 • Usługodawcy i partnerzy biznesowi: jak wiele innych przedsiębiorstw, możemy zlecić zaufanym podwykonawcom zewnętrznym wykonywanie na naszą rzecz nas pewnych czynności i usług, takich jak: usługi teleinformatyczne (ICT), konsultacje, realizacja wysyłek i płatności oraz platformy obsługi komunikacji elektronicznej.
 • Władze i instytucje administracji publicznej: gdy wymaga tego prawo lub gdy jest to konieczne w celu ochrony naszych uprawnień, możemy udostępniać Państwa dane organom regulacyjnym lub sprawującym nadzór prawny nad firmą Signify lub jej podmiotami zależnymi.
 • Zawodowi doradcy i inne podmioty: możemy udostępniać Państwa dane innym podmiotom, w tym zawodowym doradcom, takim jak banki, firmy ubezpieczeniowe, audytorzy, prawnicy, księgowi, inni zawodowi doradcy.
 • Inne podmioty w związku z transakcjami korporacyjnymi: możemy niekiedy udostępniać Państwa dane podczas transakcji korporacyjnych, np. w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części innej spółce, podczas reorganizacji, fuzji, tworzenia spółki typu joint venture lub innego rozporządzania naszym przedsiębiorstwem, jego majątkiem lub akcjami (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym).
 • Podmioty zewnętrzne w ekosystemie Philips Hue: jeśli zdecydują się Państwo połączyć swój system oświetleniowy Philips Hue z produktami i usługami dostawców stanowiących dopełnienie ekosystemu Philips Hue oraz należących do grona Friends of Hue, udostępnimy im ograniczony zestaw informacji z Państwa konta i profilu. Te usługi zewnętrzne są oferowane przez niezależnych administratorów danych i wykorzystywanie przez nich Państwa danych osobowych podlega zasadom ochrony prywatności tych podmiotów. Powinni Państwo uważnie zapoznać się z ich zasadami, aby dowiedzieć się, jak będą obchodzić się z Państwa danymi.
 • Na Państwa wniosek związany z ochroną prywatności w przypadku wniosku o przeniesienie danych osobowych.
Ikona przesyłania danych

W sytuacji, gdy przesyłamy Państwa dane osobowe za granicę, chronimy je za pomocą różnych środków technicznych, organizacyjnych i prawnych.

KIEDY PRZESYŁAMY PAŃSTWA DANE ZA GRANICĘ?

Signify stosuje globalne podejście do ochrony prywatności. Aby umożliwić wewnętrzne przesyłanie danych pomiędzy spółkami Signify na całym świecie, Signify wykorzystuje wdrożone w firmie Wiążące reguły korporacyjne („Reguły ochrony danych”). Więcej informacji na temat naszych Reguł ochrony danych można znaleźć w witrynie internetowej firmy Signify poświęconej kwestiom ochrony prywatności (www.signify.com/global/privacy). Z uwagi na międzynarodowy charakter naszej działalności dane, które nam Państwo przekazali, mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Signify lub zaufanym podmiotom zewnętrznym z wielu krajów z całego świata w celach opisanych w niniejszej Informacji. W rezultacie Państwa dane mogą być przetwarzane poza krajem Państwa zamieszkania.

Jeśli mieszkają Państwo w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możemy przekazywać Państwa dane do krajów leżących poza tym Obszarem. Niektóre z tych krajów zapewniają zdaniem Komisji Europejskiej właściwy poziom ochrony. W odniesieniu do transferów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do innych krajów, których Komisja Europejska nie zaliczyła do grupy krajów zapewniających właściwy poziom ochrony, wdrożyliśmy odpowiednie środki, aby zapewnić ochronę Państwa danych, w tym środki organizacyjne i prawne (np. wiążące reguły korporacyjne oraz zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne lub podobne zasady ramowe). Aby uzyskać listę tych środków, mogą się Państwo skontaktować z Biurem ds. prywatności Signify (dane kontaktowe można znaleźć w punkcie „Jakie możliwości wyboru Państwu przysługują?”).

Ikona firmy

Dowiedzcie się, kim jesteśmy i kogo mamy na myśli, używając określenia „my”.

KIM JESTEŚMY?

Signify jest firmą opracowującą produkty i usługi Philips Hue oferowane pod markami Philips Hue. Firma Royal Philips udzieliła Signify wyłącznej licencji na używanie marki Philips w odniesieniu do produktów i usług Philips Hue.

Firma Signify jest globalnym liderem na rynku systemów oświetleniowych, dysponującym niekwestionowaną wiedzą specjalistyczną w zakresie opracowywania, produkcji i stosowania nowatorskich produktów, systemów i usług oświetleniowych. 

Określenia „my”, „nas” itd. stosowane w niniejszej Informacji odnoszą się do administratora danych sprawującego nadzór nad Państwa danymi na mocy niniejszej Informacji, a mianowicie do podmiotu stowarzyszonego Signify, z którym Państwo utrzymują lub utrzymywali kontakty biznesowe lub który skądinąd decyduje, które z Państwa danych są gromadzone i jak są wykorzystywane, jak też do Signify Netherlands B.V. (nr rejestracyjny 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandia). Należy pamiętać, że do podmiotów stowarzyszonych Signify zaliczają się spółki zależne, nad którymi Signify N.V. sprawuje bezpośrednią lub pośrednia kontrolę właścicielską. Spis podmiotów stowarzyszonych Signify można uzyskać, kontaktując się z Biurem ds. prywatności Signify.

Ikona poprawek

W razie potrzeby aktualizujemy niniejszą Informację, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzane w naszych produktach i ich funkcjach. Jeśli zmiany te są poważne lub wywierają wpływ na prawa przysługujące Państwu na mocy niniejszej Informacji, przekażemy Państwu więcej informacji na ten temat i zachowamy poprzednie wersje Informacji w celach informacyjnych.

ZMIANY W INFORMACJI O OCHORONIE DANYCH OSOBOWYCH

Treść Informacji może niekiedy ulegać zmianom.

Najnowszą wersję niniejszej Informacji, która reguluje kwestie przetwarzania przez nas Państwa danych, można znaleźć w witrynie internetowej Philips Hue. Poprzednie wersje niniejszej Informacji są dla celów informacyjnych przechowywane w naszym archiwum.

 

- Signify - 

Historia wersji

Date

 

2021

Przeglądaj >

2019 Przeglądaj >

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności