Philips Hue

Brugsvilkår

Senest opdateret: august 2021

 1. Dækningen af dette dokument og vores forhold.

a. Vi ved, at det er fristende ikke at læse disse Philips Hue Brugsvilkår ("Vilkår"), men det er vigtigt at forstå disse vilkår, så du ved, hvad du kan forvente af os, og også, hvad vi kræver af dig.

b. Dit forhold til os: Disse Vilkår beskriver forholdet mellem dig og os. Når vi henviser til "vi", "os" eller "vores", mener vi Signify Netherlands B.V., virksomheden bag Philips Hue-produkterne.   

c. Dækkede tjenester: Tjenesterne er til Philips Hue-produkter ("Produkter") og dækker din adgang til og brug af den software, der er indlejret i produkterne, din adgang til og brug af vores app, der skal downloades til din smartphone eller tablet, og tjenester og funktioner, der er tilgængelige til Produkterne via vores hjemmeside og vores app. Vi henviser til alle disse som "Tjenester".

d. Alderskrav: Hvis du ikke er over den myndige lavalder for indgåelse af kontrakter, skal du have din forælder eller værges tilladelse for at have din egen brugerkonto, og de bør læse disse vilkår sammen med dig. Hvis du er forælder eller værge, og dit barn har tilladelse til at bruge Produkterne og Tjenesterne, gælder disse vilkår for dig, og du er ansvarlig for dit barns aktiviteter.

e. Dét, der ikke er reguleret heri: Dit køb af et Produkt er dækket af de handelsbetingelser, der var gældende, da du købte Produktet, og omfatter eventuelle lovbestemte garantirettigheder, som du har som forbruger i dit bopælsland. Visse funktioner på Tjenesterne kan være underlagt yderligere vilkår, som vi oplyser sammen med sådanne funktioner.

2. Brug af tjenesterne.

a. Tilladelse til brug af Tjenesterne: Vi giver dig tilladelse til at bruge Tjenesterne, så du kan styre og overvåge de Produkter, du ejer eller er autoriseret til at styre og overvåge.

b. Du kan autorisere enkeltpersoner: Som den person, der opretter en brugerkonto, kan du give enkeltpersoner tilladelse til at tilgå, bruge, overvåge og styre Produkterne og Tjenesterne. Vi henviser til sådanne personer som "Autoriserede brugere". Du bør kun give de personer, du stoler på, tilladelse til at tilgå din brugerkonto, Produkterne og Tjenesterne.

c. Tilmeld en brugerkonto: Tjenesterne kan kræve, at du har en brugerkonto for at bruge Tjenesterne. Du er ansvarlig for nøjagtigheden af dine oplysninger (for at opsætte din brugerkonto) og for at sørge for, at din brugerkonto er sikker. For flere oplysninger om din databeskyttelse, bedes du læse afsnittet 5. 

d. Forbedring af Tjenesterne

 • • Vi forsøger altid at forbedre Tjenesterne og Produkterne, hvorfor de kan ændre sig med tiden. Vi kan opdatere Tjenesterne ved at levere (fejl)rettelser eller modifikationer, implementere nye funktioner eller ny funktionalitet, ændre eller stoppe med at tilbyde (midlertidigt eller permanent) enhver funktion eller funktionalitet, komponent eller indhold, pålægge begrænsninger på visse funktioner eller begrænse adgangen til dele af eller alle Tjenesterne. Alle disse opdateringer og ændringer, henviser vi til som "Opdateringer". 
 • I nogle tilfælde kan Opdateringerne medføre, at ældre hardwareenheder, tredjepartstjenester, softwarekonfigurationer eller opsætninger ikke længere fungerer med Tjenesterne, og du kan blive bedt om at opgradere eller udskifte disse enheder, tjenester, konfigurationer eller opsætninger for at fortsætte med at bruge Tjenesterne.
 • • Læs venligst regelmæssigt vores supportafslutningspolitik, som leveres separat til dig på vores hjemmeside på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Hvis der er forskelle mellem vores supportafslutningspolitik og en garanti, som vi har givet for produktet, eller hvis vores supportafslutningspolitik kan resultere i ophør af support for produkter inden for den angivne garantiperiode, vil vores supportafslutningspolitik erstatte vilkårene ved en sådan garanti.
 • Opdateringer kan ske automatisk uden yderligere varsel eller uden dit samtykke. Du accepterer disse automatiske opdateringer. Hvis du ikke ønsker, at sådanne opdateringer skal installeres automatisk, kan du angive dette under indstillingerne i appen. Vi kan også bede dig om selv at installere opdateringer, og du er ansvarlig for at gøre det med det samme. Din manglende installation af Opdateringer kan udsætte dig for risici (såsom sikkerhedsrisici) og vil påvirke og begrænse vores ansvar og evne til at levere Tjenesterne til dig.

e. Tjenesterne afhænger af følgende: Korrekt funktion af Tjenesterne afhænger af overførsel af data via tredjepartsenheder og tjenesteudbydere, herunder dit WiFI-netværk, den trådløse enhed, der er i brug (såsom en smartphone eller tablet) og (for visse Produkter) bredbåndsinternetadgang. Signify har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for nogen af disse tredjepartsenheder og -tjenester, kompatibilitet og korrekt konfiguration heraf med Produkterne og Tjenesterne og relaterede omkostninger. Hvis disse enheder eller tjenester afbrydes, udsættes for forsinkelse, afvises eller på anden måde begrænses af en eller anden grund, kan det resultere i, at Tjenesterne er upålidelige eller utilgængelige i begrænsningernes varighed. 

f. Din adfærd: Ved levering af Tjenesterne ønsker vi at vedligeholde Tjenesterne for alle, hvilket betyder, at du skal følge disse adfærdsregler:

 • overholde gældende lovgivning, herunder rettigheder for eksportkontrol og sanktioner, databeskyttelse og immaterialrettigheder
 • undlade at gøre ikke skade på, forstyr ikke, misbrug ikke og afbryd ikke Tjenesterne.

g. Brug med video- og/eller lydindhold: Vær opmærksom på, at brug af Produkterne i kombination med bestemt video- og/eller lydindhold kan generere visse lyskombinationer, som kan forårsage ubehag. Hvis det er tilfældet, skal du stoppe synkroniseringen med Produktet med et sådant indhold. 

h. Yderligere produkt(er) kan være påkrævet: Brugen af visse Produkter kan kræve yderligere produkt(er), hvilket vi har angivet i brugsanvisningen.

i. Tjenesterelateret kommunikation: Vi sender dig til tider meddelelser og andre oplysninger via vores hjemmeside eller vores app. Hvis du har spørgsmål vedrørende Produkterne, Tjenesterne eller disse Vilkår, bedes du kontakte os via vores kundeplejekanaler.

j. Feedback: Vi tager gerne imod feedback for Tjenesterne og Produkterne. Hvis du vælger at give os feedback, kan vi reagere på din feedback uden forpligtelse over for dig.

3. Dine oplysninger. 

a. Brugerindsendelser og Enhedsdata: Nogle af Tjenesterne giver dig og dine autoriserede brugere mulighed for at gemme eller på anden måde give oplysninger til eller gennem Tjenesterne på forskellige måder – vi henviser til disse oplysninger som "Brugerindsendelser". Hvis du vælger at indsende Brugerindsendelser, skal du sørge for, at du har de nødvendige rettigheder til at gøre det, og at det er lovligt. Derudover vil Tjenesterne give os oplysninger om din brug af Produkterne og forskellige enheder, tredjepartstjenester eller applikationer, du forbinder med Tjenesterne, ofte på en automatiseret måde – vi henviser til disse oplysninger som "Enhedsdata". Dine Brugerindsendelser og Enhedsdata forbliver dine, hvilket betyder, at du beholder alle rettigheder, som du har til dine Brugerindsendelser og Enhedsdata.

b. Tilladelse til at bruge dine oplysninger: Med forbehold af dine databeskyttelsesrettigheder, som er angivet under afsnittet 5 nedenfor, giver du os ved at bruge Tjenesterne en global (over hele verden) og licensafgiftsfri (uden at skulle betale et gebyr) licens, som giver os (og vores licenstagere og kontrahenter) tilladelse til at: 

 • hoste, gengive, distribuere, ændre, kommunikere og bruge dine Brugerindsendelser og Enhedsdata – f.eks. ved at give os tilladelse til at gemme oplysningerne på vores systemer og gøre dem tilgængelige og
 • give autoriserede brugere og (som defineret nedenfor) Tredjepartsprodukter og -tjenester adgang til dine Brugerindsendelser og Enhedsdata

med det formål:

 • at drive og forbedre Tjenesterne (herunder oprettelse af opdateringer) 
 • udvikle nye teknologier og tjenester for os og
 • andre formål som beskrevet i vores gældende Erklæring for beskyttelse af persondata, som er tilgængelige på https://www.philips-hue.com/privacy ("Erklæring for beskyttelse af persondata".

c. Sikkerheden af dine oplysninger: Da vi bekymrer os om integriteten og sikkerheden af dine oplysninger, bestræber vi os på at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi kan dog ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil kunne bryde gennem vores sikkerhedsforanstaltninger eller bruge dine oplysninger til utiltænkte formål. Hvis du vil have flere oplysninger om Signifys ansvarlige videregivelse af data, kan du besøge vores dedikerede side om for oplysninger om sårbarheder på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Andres produkter og tjenester.

a. Adgang til andres produkter og tjenester: Tjenesterne kan tillade, at Produkterne interagerer med andres produkter, apps og tjenester ("Tredjepartsprodukter og -tjenester"). For at aktivere denne interaktion skal vi muligvis udveksle dine Brugerindsendelser og Enhedsdata med de relevante tredjeparter. Du er ansvarlig for din interaktion med og brug af Tredjepartsprodukterne og -tjenesterne, og vi tager ikke ansvar for Tredjepartsprodukterne og -tjenesterne og for nogen grænseflade mellem Tredjepartsprodukter og -tjenester og Produkterne og Tjenesterne.

b. Standarder eller kommunikationsmidler: Produkterne kan bruge forskellige åbne eller almindeligt tilgængelige standarder eller midler til at kommunikere og arbejde sammen med smarte eller tilsluttede enheder, der også anvendes af andre produkter, systemer eller tjenester, der ikke er fremstillet af os. Sådanne produkter og relaterede tjenester, der ikke er designeret af os eller certificeret som kompatible med produkterne og tjenesterne, fungerer muligvis ikke sammen med Produkterne og Tjenesterne, selv de er specificeret til at fungere ved hjælp af de samme eller lignende standarder eller kommunikationsmidler.

c. Link til tredjepartshjemmesider: Vores hjemmeside, app eller kommunikation kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartshjemmesider. Disse links leveres udelukkende implementeret som en bekvemmelighed, og da de ikke er under vores kontrol, godkender vi ikke og tager ikke ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider.

5. Din databeskyttelse.

a. Persondata: Din databeskyttelse er vigtig for Signify. Vores Erklæring for beskyttelse af persondata gælder for brugen af Tjenesterne. Læs venligst disse dokumenter, da de blandt andet beskriver de typer personoplysninger, vi indsamler om dig, dine Produkter og Tjenesterne, hvordan vi kan bruge dine personoplysninger, de retsgrundlag, vi har til at behandle dine personoplysninger, samt dine databeskyttelsesrettigheder. Yderligere erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger kan gives særskilt for specifikke produkter og tjenester.

b. Cookies: Nogle gange bruges cookies og andre sporingsteknologier af Signify. Læs venligst vores Cookieerklæring, som er tilgængelig på https://www.philips-hue.com/cookie-notice, for flere oplysninger om denne teknologi, og til hvilke formål vi kan bruge den.

6. Suspension og opsigelse af Tjenesterne.

a. Suspension af Tjenesterne: Vi kan suspendere Tjenesterne midlertidigt, uden at underrette dig, som følge af sikkerhedsmæssige årsager, systemfejl, vedligeholdelse og reparation eller andre omstændigheder.

b. Opsigelse eller suspendering af din adgang til Tjenesterne: Du har altid lov til at stoppe med at bruge Tjenesterne når som helst. Vi forbeholder os retten til at opsige eller suspendere din adgang til Tjenesterne eller slette din brugerkonto, hvis enhver af følgende opstår:

 • hvis vi i god tro mener, at du har brugt Tjenesterne eller Produkterne i strid med disse Vilkår
 • hvis vi er forpligtet til at gøre det for at overholde et lovkrav eller en retskendelse
 • hvis vi har rimelig grund til at tro, at din adfærd forårsager skade eller belastning for en bruger, tredjepart eller os
 • hvis du ikke har logget ind på din konto i en periode på to år.

7. Vores indhold og software.

a. Immaterialrettigheder: Selvom vi giver dig tilladelse til at bruge vores tjenester, bevarer vi (og vores leverandører og licensgivere) alle immaterialrettigheder, som vi (og vores leverandører og licensgivere) har til tjenesterne. 

b. Vores indhold: Tjenesterne indeholder indhold, der tilhører os. Du kan bruge vores indhold, som tilladt i henhold til disse Vilkår, men vi forbeholder os alle immaterialrettigheder, som vi har i vores indhold. Fjern, skjul eller ændr ikke vores branding, logoer eller juridiske erklæringer.

c. Andres indhold: Tjenesterne kan give dig adgang til indhold, der tilhører andre personer eller organisationer. Du må ikke bruge sådant indhold uden den pågældende persons eller organisations tilladelse eller som på anden måde tilladt ved lov.

d. Software: Nogle af Tjenesterne indeholder adgang til og brug af software, f.eks. vores app eller softwaren, der er indlejret i Produkterne. Vi giver dig tilladelse til at bruge denne software som en del af Tjenesterne. Denne licens er global (i hele verden), ikke-eksklusiv (vi kan også licensere softwaren til andre), personlig (du må ikke videregive den til andre) og ikke-overdragelig (du må ikke tildele retten til andre). Nogle af Tjenesterne indeholder software, der tilbydes under open source-licensvilkår, som vi stiller til rådighed for dig. Nogle gange er der bestemmelser i open source-licensen, der udtrykkeligt tilsidesætter dele af disse vilkår, så sørg for at læse disse licenser.

e. Ikke tilladt at gøre: Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje nogen del af Tjenesterne eller softwaren, der er inkluderet i Tjenesterne. Du må heller ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udtrække nogen af vores kildekoder, medmindre den gældende lovgivning tillader det.

8. Ansvarsfraskrivelser og hæftelse.

a. Ansvarsfraskrivelser: Selvom vi gerne vil gøre din oplevelse af Tjenesterne så behagelig som muligt, og selvom vi har meget tillid til Tjenesterne, skal du vide, at vi kun er i stand til at levere Tjenesterne "som beset" og "som tilgængelig", og at vi ikke giver nogen garantier, løfter eller forpligtelser vedrørende Tjenesterne (herunder indholdet af Tjenesterne, Tjenesternes specifikke funktioner eller deres tilgængelighed, pålidelighed eller evne til at opfylde dine behov), da der altid er mulighed for, at tingene ikke fungerer, som de skal. I det uheldige tilfælde af, at Tjenesterne ikke fungerer, underskylder vi oprigtigt, da vi forstår, at det er uheldigt og ubelejligt. 

b. Vores hæftelse: Vi er ikke ansvarlige for indirekte skader, følgeskader, straffeskader, særlige skader eller tilfældige skader. Vores samlede ansvar som følge af eller relateret til din brug af Tjenesterne er begrænset til det laveste af (i) de gebyrer, du har betalt for at bruge de relevante Tjenester i de 3 måneder før overtrædelsen (om nogen); eller (ii) €50. Disse vilkår begrænser kun vores ansvar, som det er tilladt i henhold til gældende lov.

9. Tvistbilæggelse, lovvalg og domstole.

a. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, og undtagen i det omfang det udtrykkeligt er angivet i de følgende paragraffer under dette afsnit 9 eller afsnittet 11, er disse vilkår, dit forhold til os og din brug af tjenesterne underlagt lovgivningen i dit bopælsland, og du og vi accepterer at være underlagt dine lokale domstoles eksklusive jurisdiktion. Anvendelsen af FNs konvention om kontrakter om internationale køb af varer og enhver anden lovgivning, der direkte styrer anvendelsen af lovgivningen i enhver anden jurisdiktion, frasiges udtrykkeligt og udelukkes.

b. Hvis du er bosiddende i USA, er disse Vilkår, dit forhold til os og din brug af Tjenesterne underlagt lovgivningen i staten New Jersey, med undtagelse af bestemmelserne for international privatret og lovvalg. 

c. Hvis du er bosiddende i Canada, er disse Vilkår, dit forhold til os og din brug af Tjenesterne underlagt lovgivningen i provinsen Ontario uden at påvirke bestemmelserne for international privatret og lovvalg.  

d. Hvis du er bosiddende i Frankrig, har domstolene i Nanterre enekompetence. 

e. Hvis du er bosiddende i Indien, i tilfælde af at der opstår uenighed og tvister, er du og vi enige om at løse det samme gennem voldgift med den voldgiftsmand, der er udpeget gensidigt af os begge til at blive gennemført i henhold til Voldgifts- og forligsloven fra 2015 (seneste udgave). Voldgiftsstedet er Gurgaon, Haryana.

f. Hvis du er bosiddende i Sri Lanka, i tilfælde af at der opstår uenighed og tvister, er du og vi enige om at løse sagen gennem voldgift med den voldgiftsmand, der er udpeget gensidigt af os begge til at blive udført i henhold til Voldgiftsloven fra 2005 (seneste udgave). Voldgiftsstedet er New Delhi, Indien.

g. Hvis du er bosiddende i Malaysia, har domstolene i Vestmalaysia enekompetence.

h. Hvis du er bosiddende i Kina, har den lokale domstol i Shanghai, Kina enekompetence.

i. Hvis du er bosiddende i Taiwan, har den lokale domstol i Taipei, Taiwan enekompetence.

10. Vedrørende disse vilkår.

a. Ved lov har du muligvis visse rettigheder, der ikke kan begrænses af en kontrakt, såsom disse vilkår. Disse Vilkår har på ingen måde til formål at begrænse disse rettigheder.

b. Hvis det viser sig, at en bestemt bestemmelse ikke er gyldig eller ikke kan håndhæves, vil dette ikke påvirke de andre bestemmelser i disse vilkår.

c. Hvis vi ikke træffer nogen foranstaltninger umiddelbart efter, at du ikke har fulgt disse vilkår, betyder det ikke, at vi ikke har ret til at træffe foranstaltninger i fremtiden. 

d. Vi kan opdatere disse Vilkår for at afspejle ændringer i Tjenesterne, eller hvordan vi driver forretning eller af juridiske, lovgivningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Hvis vi foretager ændringer, der påvirker dig væsentligt, vil vi give dig mulighed for at gennemgå ændringerne og, hvis der anmodes herom, acceptere ændringerne for at fortsætte med at bruge Tjenesterne. Din passivitet eller fortsatte brug af Tjenesterne, efter sådanne underretninger eller meddelelser, eller din accept af eventuelle ændringer, som vi kræver din forudgående godkendelse, vil betyde, at du accepterer disse ændringer. 

e. Det er ikke sikkert, at alle Tjenesterne er tilgængelige i dit land.

f. For oplysninger om, hvordan du kontakter os, kan du besøge vores hjemmeside for Produkterne (https://www.philips-hue.com/support#contact).

11. Betingelser, der gælder for visse produkter, visse tjenester eller visse lande. Dette afsnit 11 fastsætter yderligere betingelser, der gælder for visse produkter, visse tjenester eller visse lande. Hvis der er forskelle mellem dette afsnit 11 og eventuelle bestemmelser i disse betingelser ud over dette afsnit 11, skal dette afsnit 11 have forrang.

 • Tyrkiet: Det lokale telefonnummer er 0850 390 19 22, og Privatlivspolitikken findes her: https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Tidlig adgang: Ved at aktivere "Tidlig adgang" for visse funktioner i din app, accepterer du at få tidlig adgang til sådanne funktioner, før sådanne funktioner gøres tilgængelige for alle vores brugere ("Tidlig adgangsfunktioner"), som er mere tilbøjelige til at indeholde fejl, bugs eller andre problemer, der normalt ikke er forbundet med standardudgivelse til alle appbrugere ("Standardudgivelse"). Tidlig adgangsfunktioner leveres "som de er" og "som tilgængelige", og vi og vores datterselskaber, licensgivere og/eller leverandører giver ingen garantier eller forpligtelser vedrørende funktioner til tidlig adgang (herunder dets indhold, specifikke funktioner eller tilgængelighed, pålidelighed eller evne til at opfylde dine behov), da der altid er mulighed for, at tingene ikke fungerer, som de skal. Vi har ingen pligt til at fortsætte med at bruge de tidlige adgangsfunktioner til standardudgivelse og kan ændre tidlig adgangsfunktioner eller afslutte udrulningen heraf. Hvad der udgives i standardudgivelse kan afvige fra tidlig adgangsfunktioner. Du forstår og accepterer, at frasigelse af din brug af tidlig adgangsfunktioner er din eneste ret og afhjælpning i tilfælde af utilfredshed med brugen af de tidlige adgangsfunktioner, underlagt fortrolighedserklæringen. I den uheldige situation, at tidlig adgangsfunktionerne ikke fungerer, bedes du acceptere vores oprigtige undskyldninger, da vi forstår, at det er uheldigt og ubelejligt. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afbryde adgangen til tidlig adgangsfunktionerne, kan du deaktivere dem i din app (hvor dette er muligt) eller slette og geninstallere appen. Dette afsnit om tidlig adgang gælder, for så vidt det angår tidlig adgangsfunktionerne, indtil standardudgivelse heraf eller afbrydelse (den der kommer først).

Version for august 2021 - gældende fra App 4

Versionshistorik for Brugsvilkår

App 3

Vis >

Betingelser for brug af Philips Hue Bluetooth produkt Vis >

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke