Philips Hue

Brugsvilkår

Sidst opdateret: september 2023

1. Dækningen af dette dokument og vores forhold.

a. Vi ved, at det er fristende ikke at læse disse betingelser for brug for Philips Hue ("Betingelser"), men det er vigtigt at forstå disse betingelser, så du ved, hvad du kan forvente af os, og også, hvad vi kræver af dig.

b. Dit forhold til os: Disse vilkår fastlægger forholdet mellem dig og os. Når vi henviser til "vi", "os" eller "vores", mener vi Signify Netherlands B.V., virksomheden bag Philips Hue-produkterne, med registreringsnummer 17061150 fra det hollandske handelskammer, momsnummer NL009076992B01 og registreret kontor på High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holland.

c. Dækkede tjenester: Tjenesterne er til Philips Hue produkter ("Produkter") og dækker din adgang til og brug af den software, der er indlejret i produkterne, din adgang til og brug af vores app, der skal downloades til din smartphone eller tablet, og tjenester og funktioner, der er tilgængelige til Produkterne via vores hjemmeside og vores app. Vi henviser til alle disse som "Tjenester".

d. Alderskrav: Hvis du er under myndighedsalderen, skal du have din forælders eller værges tilladelse til at acceptere disse vilkår, bruge tjenesterne og oprette en brugerkonto.

e. Det, som ikke er reguleret her: Dit køb af et Produkt er dækket af de handelsbetingelser, der var gældende, da du købte Produktet, og omfatter eventuelle lovbestemte garantirettigheder, som du har som forbruger i dit bopælsland. Visse funktioner på Tjenesterne kan være underlagt yderligere betingelser, som vi oplyser sammen med sådanne funktioner.

2. Brug af tjenesterne.

a. Tilladelse til brug af Tjenesterne: Vi giver dig tilladelse til at bruge Tjenesterne, så du kan styre og overvåge de Produkter, du ejer eller er autoriseret til at styre og overvåge.

b. Tilmeld en brugerkonto: Tjenesterne kan kræve, at du har en brugerkonto for at bruge Tjenesterne. Du er ansvarlig for nøjagtigheden af dine oplysninger (for at opsætte din brugerkonto) og for at sørge for, at din brugerkonto er sikker. For flere oplysninger om din databeskyttelse, bedes du læse afsnittet 5. 

c. Du kan give enkeltpersoner tilladelse: Hvis du har en administratorkonto (vi henviser til sådanne brugere som "administrator" eller "ejer"), og hvis tjenesterne tillader det, kan du give andre personer med en brugerkonto tilladelse til at få adgang til, bruge, overvåge og styre produkterne og tjenesterne. Vi henviser til sådanne personer som "autoriserede brugere". Du bør kun give personer, som du har tillid til, tilladelse til at få adgang til dine produkter og tjenester.

d. Forbedring af Tjenesterne

 • Vi forsøger altid at forbedre Tjenesterne og Produkterne, og derfor kan de ændre sig med tiden. Vi kan opdatere Tjenesterne ved at levere (fejl)rettelser eller modifikationer, implementere nye funktioner eller ny funktionalitet, ændre eller stoppe med at tilbyde (midlertidigt eller permanent) enhver funktion eller funktionalitet, komponent eller indhold, pålægge begrænsninger på visse funktioner eller begrænse adgangen til dele af eller alle Tjenesterne. Alle disse opdateringer og ændringer henviser vi til som "Opdateringer". 
 • I nogle tilfælde kan opdateringer forårsage, at ældre hardwareenheder, tredjepartstjenester, softwarekonfigurationer eller installationer ikke længere fungerer med tjenesterne, og du kan blive bedt om at opgradere eller udskifte disse enheder, tjenester, konfigurationer eller installationer for at fortsætte med at bruge tjenesterne.
 • Vores politik om ophør af support på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Hvis der er forskelle mellem vores politik om ophør af support og en garanti, som vi har givet for Produktet, eller hvis vores politik om ophør af support kan føre til, at supporten for Produkter ophører inden for den angivne garantiperiode, erstatter vores politik om ophør af support betingelserne i garantien.
 • Opdateringer kan ske automatisk uden yderligere varsel eller uden dit samtykke. Du accepterer disse automatiske Opdateringer. Hvis du ikke ønsker, at sådanne Opdateringer skal installeres automatisk, kan du angive dette under indstillingerne i appen. Vi kan også bede dig om selv at installere Opdateringer, og du er ansvarlig for at gøre det med det samme. Din manglende installation af Opdateringer kan udsætte dig for risici (såsom sikkerhedsrisici) og vil påvirke og begrænse vores ansvar og evne til at levere Tjenesterne til dig.

e. Tjenesterne afhænger af følgende: For at tjenesterne kan fungere korrekt, kræves overførsel af data via tredjepartsenheder og -tjenesteudbydere, herunder dit Wi-Fi-netværk, en kompatibel trådløs enhed (såsom en smartphone eller tablet) og (for nogle produkter) en bredbåndsforbindelse. Signify har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for nogen af ​​disse tredjepartsenheder og -tjenester, deres kompatibilitet og korrekte konfiguration med produkterne og tjenesterne eller relaterede omkostninger. Hvis der af en eller anden grund opstår afbrydelser, forsinkelser, afvisninger eller andre begrænsninger i disse enheder eller tjenester, kan det resultere i, at tjenesterne bliver upålidelige eller utilgængelige i den periode, begrænsningerne varer. Du er ansvarlig for alle gebyrer for tredjepartsenheder og -tjenester. Især streaming og afspilning af optaget video kan resultere i yderligere og betydelige gebyrer.

f. Din adfærd: Ved levering af Tjenesterne ønsker vi at vedligeholde Tjenesterne for alle, hvilket betyder, at du skal følge disse adfærdsregler:

 • overholde gældende lovgivning, herunder eksportkontrol og sanktioner, databeskyttelse og immaterialrettigheder
 • ikke skade, påvirke, misbruge eller afbryde Tjenesterne.
 • Du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i et land, der er under embargo af USA, eller som er blevet udpeget af USA som et "terroriststøttende" land, og at du ikke er opført på nogen liste over forbudte eller begrænsede operatører, der vedligeholdes af USA.

g. Brug med video- og/eller lydindhold: Vær opmærksom på, at brug af Produkterne i kombination med bestemt video- og/eller lydindhold kan generere visse lyskombinationer, som kan forårsage ubehag. Hvis det er tilfældet, skal du stoppe synkroniseringen med Produktet med et sådant indhold. 

h. Yderligere produkt(er) kan være påkrævet: Brugen af visse Produkter kan kræve yderligere produkt(er), hvilket vi har angivet i brugsanvisningen.

i. Tjenesterelateret kommunikation: Vi sender dig sommetider meddelelser og andre oplysninger via vores hjemmeside eller vores app. Hvis du har spørgsmål vedrørende Produkterne, Tjenesterne eller disse Betingelser, kan du kontakte os via vores kundeservicekanaler.

j. Feedback: Vi tager gerne imod feedback for Tjenesterne og Produkterne. Hvis du vælger at give os feedback, kan vi reagere på din feedback, uden at det medfører nogen forpligtelse over for dig.

k. Sårbarheder: Ethvert produkt, der er afhængigt af trådløse forbindelser eller internetforbindelser eller opretter forbindelse til et netværk af enhver art (såsom cloud-lagring) er muligvis ikke sikkert og kan udnyttes eller hackes af malware- og spywarevarianter ("sårbarheder"). Sårbarheder kan give en angriber mulighed for at få adgang til eller deaktivere systemet eller relaterede produkter, se, hente, ændre, ødelægge, stjæle, afsløre eller ændre dine data eller andres data, overvåge og/eller spionere på dine eller andres aktiviteter, forårsage internet- og netværksafbrydelser, give andre utilsigtet eller uautoriseret adgang til din konto og på anden måde bringe personer, ejendom eller data i fare. Vi garanterer eller erklærer ikke, at tjenesterne er fuldstændig sikre, og/eller at tjenesterne ikke har eller ikke er modtagelige for sårbarheder.

I. Uden for vores rimelige kontrol: Vi vil ikke være ansvarlige over for dig for fejl eller forsinkelser i udførelsen, i det omfang det er forårsaget af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder force majeure, naturkatastrofer, terrorisme, optøjer eller krig.

3. Dine oplysninger.

a. Brugerindsendelser og Enhedsdata: Nogle af Tjenesterne giver dig og dine Autoriserede brugere mulighed for at gemme eller på anden måde give oplysninger til eller gennem Tjenesterne på forskellige måder – vi henviser til disse oplysninger som "Brugerindsendelser". Hvis du vælger at foretage Brugerindsendelser, skal du sørge for, at du har de nødvendige rettigheder til at gøre det, og at det er lovligt. Derudover vil Tjenesterne give os oplysninger om din brug af Produkterne og forskellige enheder, tredjepartstjenester eller applikationer, du forbinder med Tjenesterne, ofte på en automatiseret måde – vi henviser til disse oplysninger som "Enhedsdata". Dine Brugerindsendelser og Enhedsdata forbliver dine, hvilket betyder, at du beholder alle rettigheder, som du har til dine Brugerindsendelser og Enhedsdata.

b. Tilladelse til at bruge dine oplysninger: Med forbehold af dine databeskyttelsesrettigheder, som er angivet under afsnit 5 nedenfor, giver du os ved at bruge Tjenesterne en global (verdensomspændende) og licensafgiftsfri (uden at skulle betale gebyr) licens, som giver os (og vores licenstagere og kontrahenter) tilladelse til at: 

 • være vært for, gengive, distribuere, ændre, kommunikere og bruge dine Brugerindsendelser og Enhedsdata – f.eks. ved at give os tilladelse til at gemme oplysningerne på vores systemer og gøre dem tilgængelige og
 • give Autoriserede brugere og (som defineret nedenfor) Tredjepartsprodukter og -tjenester adgang til dine Brugerindsendelser og Enhedsdata med følgende formål:
 • at drive og forbedre Tjenesterne (herunder oprettelse af opdateringer) 
 • udvikle nye teknologier og tjenester for os og
 • andre formål som beskrevet i vores gældende Privatlivspolitik, som er tilgængelig på https://www.philips-hue.com/privacy ("Privatlivspolitik".

c. Sikkerheden af dine oplysninger: Da vi værner om integriteten og sikkerheden af dine oplysninger, bestræber vi os på at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi kan dog ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil kunne bryde gennem vores sikkerhedsforanstaltninger eller bruge dine oplysninger til utiltænkte formål. Læs mere om Signifys ansvarsprogram på vores dedikerede side om sikkerhedsrisici og spredning på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Andres produkter og tjenester.

a. Adgang til andres produkter og tjenester: Tjenesterne kan tillade, at Produkterne interagerer med andres produkter, apps og tjenester ("Tredjepartsprodukter og -tjenester"). For at aktivere denne interaktion skal vi muligvis udveksle dine Brugerindsendelser og Enhedsdata med de relevante tredjeparter. Du er ansvarlig for din interaktion med og brug af Tredjepartsprodukterne og -tjenesterne, og vi tager ikke ansvar for Tredjepartsprodukterne og -tjenesterne og for nogen grænseflade mellem Tredjepartsprodukter og -tjenester og Produkterne og Tjenesterne.

b. Standarder eller kommunikationsmidler: Produkterne kan bruge forskellige åbne eller almindeligt tilgængelige standarder eller midler til at kommunikere og arbejde sammen med smarte eller tilsluttede enheder, der også anvendes af andre produkter, systemer eller tjenester, der ikke er fremstillet af os. Sådanne produkter og relaterede tjenester, der ikke er designeret af os eller certificeret som kompatible med produkterne og tjenesterne, fungerer muligvis ikke sammen med Produkterne og Tjenesterne, selv de er specificeret til at fungere ved hjælp af de samme eller lignende standarder eller kommunikationsmidler.

c. Link til tredjepartshjemmesider: Vores hjemmeside, app eller kommunikation kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartshjemmesider. Disse links leveres udelukkende implementeret som en bekvemmelighed, og da de ikke er under vores kontrol, godkender vi ikke og tager ikke ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider.

5. Din databeskyttelse.

a. Persondata: Din databeskyttelse er vigtig for Signify. Vores Erklæring for beskyttelse af persondata gælder for brugen af Tjenesterne. Læs venligst disse dokumenter, da de blandt andet beskriver de typer personoplysninger, vi indsamler om dig, dine Produkter og Tjenesterne, hvordan vi kan bruge dine personoplysninger, de retsgrundlag, vi har til at behandle dine personoplysninger, samt dine databeskyttelsesrettigheder. Yderligere erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger kan gives særskilt for specifikke produkter og tjenester.

b. Cookies: Nogle gange bruger Signify cookies og andre sporingsteknologier. Læs vores meddelelse om cookies på https://www.philips-hue.com/cookie-notice for at få flere oplysninger om denne teknologi, og hvilke formål vi kan bruge den til.

6. Suspension og opsigelse af Tjenesterne.

a. Suspension af Tjenesterne: Vi kan suspendere Tjenesterne midlertidigt, uden at underrette dig, som følge af sikkerhedsmæssige årsager, systemfejl, vedligeholdelse og reparation eller andre omstændigheder.

b. Opsigelse eller suspendering af din adgang til Tjenesterne: Du har altid lov til at stoppe med at bruge Tjenesterne når som helst. Vi forbeholder os retten til at opsige eller suspendere din adgang til Tjenesterne eller slette din brugerkonto, hvis enhver af følgende opstår:

 • hvis vi i god tro mener, at du har brugt Tjenesterne eller Produkterne i strid med disse Vilkår
 • hvis vi er forpligtet til at gøre det for at overholde et lovkrav eller en retskendelse
 • hvis vi har rimelig grund til at tro, at din adfærd forårsager skade eller belastning for en bruger, tredjepart eller os
 • hvis du ikke har logget ind på din konto i en periode på to år.

7. Vores indhold og software.

a. Immaterialrettigheder: Selvom vi giver dig tilladelse til at bruge vores tjenester, bevarer vi (og vores leverandører og licensgivere) alle immaterialrettigheder, som vi (og vores leverandører og licensgivere) har til tjenesterne. 

b. Vores indhold: Tjenesterne indeholder indhold, der tilhører os. Du kan bruge vores indhold, som tilladt i henhold til disse Vilkår, men vi forbeholder os alle immaterialrettigheder, som vi har i vores indhold. Fjern, skjul eller ændr ikke vores branding, logoer eller juridiske erklæringer.

c. Andres indhold: Tjenesterne kan give dig adgang til indhold, der tilhører andre personer eller organisationer. Du må ikke bruge sådant indhold uden den pågældende persons eller organisations tilladelse eller som på anden måde tilladt ved lov.

d. Software: Nogle af Tjenesterne indeholder adgang til og brug af software, f.eks. vores app eller softwaren, der er indlejret i Produkterne. Vi giver dig tilladelse til at bruge denne software som en del af Tjenesterne. Denne licens er global (i hele verden), ikke-eksklusiv (vi kan også licensere softwaren til andre), personlig (du må ikke videregive den til andre) og ikke-overdragelig (du må ikke tildele retten til andre). Nogle af Tjenesterne indeholder software, der tilbydes under open source-licensvilkår, som vi stiller til rådighed for dig. Nogle gange er der bestemmelser i open source-licensen, der udtrykkeligt tilsidesætter dele af disse vilkår, så sørg for at læse disse licenser.

e. Ikke tilladt at gøre: Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje nogen del af Tjenesterne eller softwaren, der er inkluderet i Tjenesterne. Du må heller ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udtrække nogen af vores kildekoder, medmindre den gældende lovgivning tillader det.

8. Ansvarsfraskrivelser og hæftelse.

a. Ansvarsfraskrivelser: Selvom vi gerne vil gøre din oplevelse af Tjenesterne så behagelig som muligt, og selvom vi har meget tillid til Tjenesterne, skal du vide, at vi kun er i stand til at levere Tjenesterne "som beset" og "som tilgængelig", og at vi ikke giver nogen garantier, løfter eller forpligtelser vedrørende Tjenesterne (herunder indholdet af Tjenesterne, Tjenesternes specifikke funktioner eller deres tilgængelighed, pålidelighed eller evne til at opfylde dine behov), da der altid er mulighed for, at tingene ikke fungerer, som de skal. I det uheldige tilfælde af, at Tjenesterne ikke fungerer, underskylder vi oprigtigt, da vi forstår, at det er uheldigt og ubelejligt. 

b. Vores hæftelse: Vi er ikke ansvarlige for indirekte skader, følgeskader, pønale skader, særlige skader eller tilfældige skader. Vores samlede ansvar som følge af eller relateret til din brug af Tjenesterne er begrænset til det laveste af (i) de gebyrer, du har betalt for at bruge de relevante Tjenester i de tre måneder før overtrædelsen (hvis aktuelt); eller (ii) €50. Disse Betingelser begrænser kun vores ansvar, som det er tilladt i henhold til gældende lov.

9. Tvistbilæggelse, regulerende lovgivning og domstole.

a. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, og undtagen i det omfang det udtrykkeligt er angivet i de følgende paragraffer under dette afsnit 9 eller afsnittet 11, er disse vilkår, dit forhold til os og din brug af tjenesterne underlagt lovgivningen i dit bopælsland, og du og vi accepterer at være underlagt dine lokale domstoles eksklusive jurisdiktion. Anvendelsen af FNs konvention om kontrakter om internationale køb af varer og enhver anden lovgivning, der direkte styrer anvendelsen af lovgivningen i enhver anden jurisdiktion, frasiges udtrykkeligt og udelukkes.

b. Hvis du er bosiddende i USA, er disse Betingelser, din relation til os og din brug af Tjenesterne underlagt lovgivningen i staten New Jersey, med undtagelse af bestemmelserne for international privatret og lovvalg. 

c. Hvis du er bosiddende i Canada, er disse Betingelser, din relation til os og din brug af Tjenesterne underlagt lovgivningen i provinsen Ontario uden at påvirke bestemmelserne for international privatret og lovvalg.

d. Hvis du er bosiddende i Frankrig, har domstolene i Nanterre enekompetence. 

e. Hvis du er bosiddende i Indien, giver du og vi samtykke til i tilfælde uenighed og tvister at løse sagen gennem voldgift med den voldgiftsmand, der er udpeget gensidigt af os begge til at blive gennemført i henhold til voldgifts- og forligsloven fra 2015 (med tillæg). Voldgiftsstedet er Gurgaon, Haryana.

f. Hvis du er bosiddende i Sri Lanka, giver du og vi samtykke til i tilfælde uenighed og tvister at løse sagen gennem voldgift med den voldgiftsmand, der er udpeget gensidigt af os begge til at blive udført i henhold til voldgiftsloven fra 2005 (med tillæg). Voldgiftsstedet er New Delhi, Indien.

g. Hvis du er bosiddende i Malaysia, har domstolene i Vestmalaysia enekompetence.

h. Hvis du er bosiddende i Kina, har den lokale domstol i Shanghai, Kina enekompetence.

i. Hvis du er bosiddende i Taiwan, har den lokale domstol i Taipei, Taiwan enekompetence.

j. Hvis du er bosiddende i Tjekkiet, kan du også kontakte den tjekkiske handelsinspektion http://www.coi.cz.

k. Hvis du er forbruger bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og du føler, at din klage ikke er blevet behandlet tilstrækkeligt, kan du, men er ikke forpligtet til, bruge ODR-platformen (European Online Dispute Resolution).

10. Vedrørende disse Betingelser.

a. I henhold til gældende lov kan du have visse rettigheder, der ikke kan begrænses af en kontrakt som disse Betingelser. Disse Betingelser har på ingen måde til formål at begrænse disse rettigheder.

b. Hvis det viser sig, at en bestemt bestemmelse ikke er gyldig eller ikke kan håndhæves, vil dette ikke påvirke de andre bestemmelser i disse Betingelser.

c. Hvis vi ikke træffer nogen foranstaltninger, umiddelbart efter at du har brudt disse Betingelser, medfører det ikke, at vi ikke har ret til at træffe foranstaltninger i fremtiden. 

d. Vi kan frit opdatere disse vilkår for at afspejle ændringer i tjenesterne eller den måde, vi driver forretning på, eller af juridiske, lovgivningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Hvis vi foretager større ændringer, som påvirker dig væsentligt, vil vi gøre en rimelig indsats for at give dig besked via Philips Hue-appen, ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside, ved at sende dig en e-mail eller på anden måde. Din passivitet eller fortsatte brug af tjenesterne efter sådanne advarsler eller meddelelser udgør din anerkendelse og accept af disse ændringer. 

e. Det er ikke sikkert, at alle Tjenesterne er tilgængelige i dit land.

f. Du finder oplysninger om, hvordan du kan kontakte os på https://www.philips-hue.com/support#contact.

g. Alle bestemmelser, der har til hensigt at forblive i kraft (enten udtrykkeligt eller på anden måde) efter brugen eller ophøret af tjenesterne, forbliver i kraft.

11. Vilkår, der gælder for visse produkter, visse tjenester eller visse lande.

Dette afsnit 11 fastsætter yderligere vilkår, der gælder for visse produkter, visse tjenester eller visse lande. Hvis der er forskelle mellem dette afsnit 11 og eventuelle bestemmelser i disse Vilkår, bortset fra dette afsnit 11, vil dette afsnit 11 erstatte dem.

 • Tyrkiet: Det lokale telefonnummer er 0850 390 19 22, og Privatlivspolitikken findes her: https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Tidlig adgang: Ved at aktivere "Tidlig adgang" for visse funktioner i din app, accepterer du at få tidlig adgang til sådanne funktioner, før sådanne funktioner gøres tilgængelige for alle vores brugere ("Tidlig adgangsfunktioner"), som er mere tilbøjelige til at indeholde fejl, bugs eller andre problemer, der normalt ikke er forbundet med standardudgivelse til alle appbrugere ("Standardudgivelse"). Tidlig adgangsfunktioner leveres "som de er" og "som tilgængelige", og vi og vores datterselskaber, licensgivere og/eller leverandører giver ingen garantier eller forpligtelser vedrørende funktioner til tidlig adgang (herunder dets indhold, specifikke funktioner eller tilgængelighed, pålidelighed eller evne til at opfylde dine behov), da der altid er mulighed for, at tingene ikke fungerer, som de skal. Vi har ingen pligt til at fortsætte med at bruge de tidlige adgangsfunktioner til standardudgivelse og kan ændre tidlig adgangsfunktioner eller afslutte udrulningen heraf. Hvad der udgives i standardudgivelse kan afvige fra tidlig adgangsfunktioner. Du forstår og accepterer, at frasigelse af din brug af tidlig adgangsfunktioner er din eneste ret og afhjælpning i tilfælde af utilfredshed med brugen af de tidlige adgangsfunktioner, underlagt fortrolighedserklæringen. I den uheldige situation, at tidlig adgangsfunktionerne ikke fungerer, bedes du acceptere vores oprigtige undskyldninger, da vi forstår, at det er uheldigt og ubelejligt. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afbryde adgangen til tidlig adgangsfunktionerne, kan du deaktivere dem i din app (hvor dette er muligt) eller slette og geninstallere appen. Dette afsnit om tidlig adgang gælder, for så vidt det angår tidlig adgangsfunktionerne, indtil standardudgivelse heraf eller afbrydelse (den der kommer først).
 • Yderligere vilkår for Philips Hue Secure: Philips Hue Secure-tjenester er tilgængelige i USA, Canada, Storbritannien, Irland, Belgien, Luxembourg, Holland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Polen, Rumænien, Serbien, Slovenien og Slovakiet. Yderligere vilkår for Philips Hue Secure er angivet i Bilag 1 gælder for din brug af de relevante Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenesterne.
 • USA: Meddelelse til indbyggere i Californien: I henhold til California Civil Code afsnit 1789.3 er indbyggere i Californien berettiget til følgende meddelelse om forbrugerrettigheder: Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende vores hjemmeside eller disse vilkår, kan du sende en forespørgsel via linket "Contact Us" (Kontakt os) på https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Du kan også kontakte os ved at skrive til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 eller ved at ringe til Signify på 1(800) 555-0050. Indbyggere i Californien kan kontakte Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs via brev sendt til adressen 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller telefonisk på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

12. Slutbrugervilkår påkrævet af Apple.

Slutbrugervilkår, som kræves af Apple. Hvis du har downloadet Philips Hue-appen fra Apple, Inc. ("Apple") App Store, eller hvis du bruger Philips Hue-appen på en iOS-enhed, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret følgende Apple-meddelelse: Disse vilkår er kun en aftale mellem dig og os, ikke med Apple, og Apple er ikke ansvarlig for tjenesterne eller deres indhold. Apple har ingen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester relateret til Philips Hue-appen. Hvis Philips Hue-appen ikke passer til nogen gældende garanti, kan du give Apple besked, hvorefter Apple vil refundere dig købsprisen for Philips Hue-appen, hvis det er relevant. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Apple ingen andre garantiforpligtelser med hensyn til Philips Hue-appen. Apple er ikke ansvarlig for at behandle krav fremsat af dig eller nogen tredjepart i forbindelse med Philips Hue-appen eller din besiddelse og/eller brug af Philips Hue-appen, herunder: (a) produktansvarskrav, (b) påstande om, at Philips Hue-appen ikke overholder gældende lovmæssige eller regulatoriske krav, og (c) krav baseret på forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for at efterforske, forsvare, løse eller skadesløsholde nogen tredjeparts påstand om, at Philips Hue-appen og/eller din besiddelse og brug af Philips Hue-appen krænker denne tredjeparts immaterialrettigheder. Du accepterer at overholde alle gældende tredjepartsvilkår, når du bruger Philips Hue-appen. Apple og Apples tilknyttede selskaber er tredjepartsbegunstigede af disse vilkår, og når du har accepteret disse vilkår, har Apple ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve disse vilkår over for dig som tredjepartsbegunstiget af disse vilkår. Licensen, der henvises til i afsnit 2a, er begrænset til den ikke-overførbare ret til at bruge Philips Hue-appen til at styre og overvåge dine produkter på ethvert Apple-mærket produkt.

BILAG 1 – Yderligere vilkår for Philips Hue Secure

HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA ELLER CANADA (UNDTAGEN QUEBEC-PROVINSEN), ELLER HVIS DU REJSER KRAV MOD OS I USA ELLER CANADA (UNDTAGEN QUEBEC-PROVINSEN), SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT AFSNIT 9.g og 9.h INDEHOLDER EN OBLIGATORISK VOLDGIFTSKLAUSUL OG FRITAGELSER FOR GRUPPESØGSMÅL OG NÆVNINGETING, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER. BORTSET FRA DE UNDTAGELSER, DER ER NÆVNT I AFSNIT 9.g og 9.h, BETYDER FRAVALG AF ET GRUPPESØGSMÅL, AT DU ACCEPTERER AT BEHANDLE TVISTEN INDIVIDUELT OG IKKE SOM LED I ET GRUPPESØGSMÅL OG/ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE DISSE GENSIDIGE TVISTBILÆGGELSESBESTEMMELSER. DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I VOLDGIFT, OG DER ER FÆRRE OPDAGELSES- OG APPELPROCEDURER END I RETTEN.

1. Anvendelighed

a. Disse yderligere vilkår for Philips Hue Secure ("Philips Hue Secure Vilkår") gælder for brugen af Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne, som beskrevet nedenfor.

b. For at bruge Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester, skal du acceptere Philips Hue Brugsvilkår, der inkorporerer disse Philips Hue Secure Vilkår ("Philips Hue Secure Aftale"), den juridiske kontrakt, der er indgået mellem os og dig, der regulerer din brug af Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne. Hvis der er nogen uoverensstemmelse mellem Philips Hue Secure-vilkårene og Philips Hue-brugsbetingelserne, har disse Vilkår for Philips Hue Secure-tjenester forrang. Philips Hue Secure-aftalen indeholder betingelser og krav, der gælder for dig og dine autoriserede brugere, og du er ansvarlig for, at de overholder dem.

2. Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester:

a. Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne består af:

 • hardwareenheder af mærket Philips Hue Secure og sådanne Philips Hue-produkter, der er identificeret af os enten på emballagen eller i markedsføringsmateriale til brug med Philips Hue Secure-tjenester ("Philips Hue Secure-produkter"); og
 • sådanne funktioner, der er tilgængelige i den gratis adgang (som angivet i afsnit 5 nedenfor) eller med et Hue Secure Basic-abonnement eller Hue Secure Premium-abonnement. Desuden inkluderer de (afhængigt af hvilket abonnement du vælger) funktioner, der giver dig mulighed for (men ikke begrænset til) at se en tidslinje af hændelser relateret til dit hjems sikkerhed inde og ude, aktivere og deaktivere dit hjem, modtage mobilmeddelelser om sikkerhedsrelevante hændelser for dit hjem, hvis det er konfigureret, se livevideo fra Philips Hue Secure-kameraer og afspille optagne videoklip af registrerede hændelser. Derudover kan du som ejer (eller autoriseret bruger) definere, hvad der betragtes som en sikkerhedsrelateret hændelse. Nogle funktioner (herunder udvidet lagring af videoklip) er kun tilgængelige med et ekstra betalt Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-serviceabonnement. Alle disse funktioner er tilgængelige via Philips Hue-appen. De funktioner, der gælder for dig i henhold til dit valg af gratis adgang, Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium kaldes samlet for "Philips Hue Secure-tjenesterne". Philips Hue Secure-tjenesterne er kun tilgængelige i USA, Canada, Storbritannien, Irland, Belgien, Luxembourg, Holland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Polen, Rumænien, Serbien, Slovenien og Slovakiet.

b. Du har tilladelse til at bruge Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne under de betingelser og krav, der er angivet i Philips Hue Secure-aftalen.

3. Betingelser for brug:

a. Påkrævede produkter: Philips Hue Secure-tjenester kræver kompatible Philips Hue Secure-produkter, som du skal købe separat, og som skal parres med Philips Hue-appen og din Philips Hue-brugerkonto. Du forstår og accepterer, at Philips Hue Secure-tjenester kun fungerer med Philips Hue Secure-produkter. De er ikke beregnet til at blive brugt sammen med andre produkter. Hvis du ikke længere har ret til at bruge Philips Hue Secure-produkter (f.eks. på grund af salg af et hus), har du pligt til straks at ophæve parringen til sådanne Philips Hue Secure-produkter.

b. Installation og brug:

 • Du er ansvarlig for følgende:
  • Du skal implementere og konfigurere de tekniske og andre krav nøjagtigt i overensstemmelse med anvisningerne fra os og sørge for vedligeholdelsen af dem.
  • Du må udelukkende installere, teste og bruge dine Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester i overensstemmelse med alle gældende advarsler, faremærkater og instruktioner og alle gældende love, forskrifter, regler eller standarder.
  • Du skal udskifte eller genoplade batterierne i dine Philips Hue Secure-produkter, når det er nødvendigt.
 • System- og enhedskrav: Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne kræver en Philips Hue-brugerkonto, et fungerende Wi-Fi-netværk i dit hjem, der er forbundet til pålidelig internetadgang med tilstrækkelig båndbredde og en mobilenhed med Philips Hue-appen. Andre enheder kan også være påkrævet (som angivet af os) til brug af nogle eller alle Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne, såsom en Philips Hue Bridge. Det er dit ansvar at sikre, at du har alle nødvendige system- og enhedselementer, og at de er kompatible og korrekt konfigureret. Vi aktiverer muligvis Bluetooth på din mobilenhed uden forudgående meddelelse, men underlagt dine enhedsindstillinger, for at lette korrekt drift af Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne og aktivere visse funktioner
 • Vi overvåger ikke dine Philips Hue Secure-produkter, og vi reagerer ikke på data og hændelser modtaget, når du bruger Philips Hue Secure-tjenester. Det er udelukkende op til dig (eller en autoriseret bruger) at foretage enhver nødvendig handling, herunder videresendelse af hændelsesmeddelelser til udpegede kontaktpersoner. Derudover er det dit ansvar at bestemme en passende reaktion på alle data og hændelser, du modtager, mens du bruger Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester. Du accepterer, at du er fuldt ansvarlig for dine reaktionshandlinger og dine udpegede kontaktpersoners reaktionshandlinger. Hvis din reaktion på data og hændelser i forbindelse med brugen af Philips Hue Secure-tjenester medfører omkostninger, er du selv fuldt ansvarlig for disse omkostninger. Hvis du modtager meddelelse om en livstruende situation, en situation, der påvirker sikkerhed, ejendomsrisiko, brand, oversvømmelse, indbrud, røveri, helbredsrelaterede problemer eller andre nødsituationer i forbindelse med brugen af Philips Hue Secure-tjenester, skal du straks kontakte politi, brandvæsen eller den relevante beredskabstjeneste. Vi tilbyder ikke nogen overvågning eller nødopkaldsservice.
 • Hvis dine Philips Hue Secure-produkter ikke er installeret korrekt, eller hvis nogen af ​​deres sensorer er uden for rækkevidde eller blokeret af vægge, møbler, personlige ejendele eller andre genstande, kan du modtage falske alarmer eller registreringsfejl.
 • Du garanterer og erklærer, at Philips Hue Secure-produkterne er blevet professionelt installeret, og at deres brug ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse for andre. Hvis installationen og brugen af Philips Hue Secure-produkterne krænker en tredjeparts rettigheder, er det dit ansvar at underrette den relevante tredjepart og indhente det nødvendige samtykke fra denne tredjepart, hvilket kan være nødvendigt for den ønskede installation og brug af Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester.
 • I det fulde omfang det er tilladt ifølge loven, fraskriver vi os hermed ethvert ansvar i forbindelse med installation, drift og/eller brug af Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester, herunder brug af Philips Hue Secure-produkter i strid med gældende love, forskrifter, regler eller standarder.
 • Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester kan opleve midlertidige udfald på grund af sikkerhedsårsager, systemfejl (herunder afbrydelse af din Wi-Fi-forbindelse og utilstrækkelig båndbredde), tekniske problemer, vedligeholdelse, test, reparation, opdateringer eller andre omstændigheder. Selvom vi bestræber os på at sikre, at brugen af Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester er så uafbrudt som muligt inden for vores tekniske og operationelle muligheder, garanterer vi ikke uafbrudt brug og giver ikke ret til det.

c. Kun til privat brug: Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester er kun beregnet til din egen, personlige og private beboelse. Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester er ikke beregnet til erhvervsmæssig eller kommerciel eller ikke-boligmæssig anvendelse – og vi er ikke ansvarlige for en sådan anvendelse.

d. Ingen tredjepartsovervågning: Philips Hue Secure-tjenester yder ikke tredjepartsovervågning eller nødhjælp. Bemærk følgende i den forbindelse:

 • Vi har ikke adgang til advarsler eller live video- eller billedoptagelser.
 • Vi overvåger ikke meddelelser, og vi underretter ikke myndighederne om akutte situationer i dit hjem eller kalder myndighederne hjem til dig i nødsituationer.
 • Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i ankomst eller reaktioner fra myndighederne eller andre tredjeparter.

Alle nødmeldinger, herunder om livstruende situationer, sikkerheds- og nødsituationer, skal indberettes af dig til de relevante myndigheder. VI VIL ALDRIG SENDE NØDTJENESTER TIL DIT HJEM I EN NØDSITUATION ELLER I ANDRE TILFÆLDE.

e. Ingen eliminering af hændelser:

 • Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester er ikke beregnet til at reducere eller forhindre skadelige hændelser, såsom ubudne gæster, indbrud og/eller røverier, og vi garanterer ikke, at de vil reducere eller forhindre sådanne hændelser. Du forstår og accepterer følgende vilkår:
  • Du kan ikke sætte din lid til, at Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester afværger eller minimerer hændelser som indbrud og røverier og deres konsekvenser.
  • Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne må ikke afværge eller minimere sådanne hændelser eller deres konsekvenser.

Vi giver ingen udtrykkelig eller underforstået garanti eller erklæring om, at brugen af Philips Hue Secure-produkter eller Philips Hue Secure-tjenester vil afværge eller minimere sådanne hændelser eller deres konsekvenser og/eller påvirke eller øge sikkerhedsniveauet.

 • Du accepterer, at Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester ikke er en erstatning for et tredjepartsovervåget nødmeddelelsessystem. Vores systemer er udviklet til at levere meddelelser pålideligt og rettidigt, men vi kan og vil ikke garantere, at du modtager alle meddelelser til tiden.
 • Du bør beskytte dig selv mod alle tab og risici med passende forsikringsdækning, og du er eneansvarlig for at opnå al forsikringsdækning, som du mener er nødvendig eller påkrævet i henhold til gældende krav.

f. Dit ansvar for at overholde loven:

 • Databeskyttelseslove og andre gældende love, forskrifter, regler eller standarder, der gælder i din jurisdiktion, kan pålægge dig og din brug af Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester visse forpligtelser. Du forstår og accepterer, at du alene er ansvarlig for overholdelse af alle sådanne gældende love, forskrifter, regler eller standarder, når du bruger Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester. Dette inkluderer alle følgende:
  • Overholdelse af gældende love, forskrifter, regler eller standarder for optagelse eller deling af video- eller lydindhold, herunder indhold, der involverer tredjeparter, offentlige rum eller på anden måde indeholder oplysninger, der vedrører en eller flere enkeltpersoners identitet. 
  • Overholdelse af love, forskrifter, regler eller standarder, der kræver, at tredjeparter skal underrettes om eller give samtykke til brugen af Philips Hue Secure-produkter eller Philips Hue Secure-tjenester (f.eks. love eller regler, der kræver, at du opsætter passende skilte, som fortæller andre, at der laves lyd- og billedoptagelser). Bemærk, at vi ikke leverer klistermærker eller andre lignende materialer til Philips Hue Secure-produkterne, som kan bruges til at angive dette i overensstemmelse med kravene. Du er alene ansvarlig for at sikre overholdelse af gældende lovgivning i denne henseende.
  • Du skal sikre, at Philips Hue Secure-produkter med lyd- og videooptagelsesfunktioner ikke er rettet mod offentlige områder og/eller placeret i nærheden af et område, hvor enkeltpersoner kan have en rimelig forventning om privatliv (såsom et badeværelse eller soveværelse).  
  • Du skal overholde kravene om, at et Philips Hue Secure-produkt, der laver billed- og/eller lydoptagelser, skal være installeret på en sådan måde, at det ikke optager noget uden for din ejendoms afgrænsning (herunder offentlige fortove eller veje).
  • Du skal sikre, at du overholder alle gældende love om beskyttelse af biometriske data. Du erklærer hermed, at alle oplysninger, der er uploadet gennem Philips Hue Secure-tjenesterne med henblik på ansigtsgenkendelsesfunktionen, er opnået i overensstemmelse med sådanne love.  
  • Du skal overholde gældende krav til gennemsigtighed eller lovpligtig rapportering.  
  • Du skal overholde gældende opbevaringsperioder for personoplysninger, herunder valg af et passende abonnement i overensstemmelse hermed.  
  • Du skal generelt overholde al gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Vi er ikke ansvarlige for, at du bruger Philips Hue Secure-tjenester eller Philips Hue Secure-produkter på en måde, der bryder loven eller krænker en persons rettigheder.
 • Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester er kun beregnet til brug på din egen, personlige og private bolig. Databeskyttelseslove og love til beskyttelse af personlige oplysninger i dit bopælsland kan stille visse krav til dig og din brug af Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester. I visse video-, lyd- og ansigtsgenkendelsesdata (for eksempel video- og lydsignaler og data), som du indsamler med Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester, er du som ejer eller autoriseret bruger dataansvarlig baseret på den lovgivning, der gælder for disse data, og vi er behandleren af ​​disse data i overensstemmelse med gældende lov.
 • For de aktiviteter, du deltager i som ejer eller autoriseret bruger, der i henhold til gældende lovgivning kan være husholdningsaktiviteter relateret til optagelse og streaming af video eller lyd med Philips Hue Secure-produkter og Philips hue Secure-tjenester, er vi din databehandler som defineret i den gældende generelle EU-forordning om databeskyttelse (Forordning (EU) 2016/679).
 • Når vi fungerer som databehandler af de personoplysninger, som du har indsamlet fra din brug af Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester, gælder databehandleraftalen for Philips Hue Secure ("DPA"). Ved at acceptere Philips Hue's vilkår for brug, accepterer du også DPA'en. Du kan læse den her: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement

g. Hvis noget går galt:

 • Vi forsøger så vidt muligt at sikre uafbrudt brug af Philips Hue Secure-tjenesterne inden for rammerne af deres tekniske og funktionelle funktioner, men vi kan ikke love uafbrudt brug. Ud over det, der kræves af den gældende lovgivning, leveres Philips Hue Secure-tjenesterne "SOM BESET" og "SOM TILGÆNGELIGE", og i det videst mulige omfang i henhold til gældende lov FRASKRIVER VI OS ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE OG ENHVER GARANTI OPSTÅET UNDER HANDLEN ELLER HANDELSBRUG. Vi garanterer ikke, at Philips Hue Secure-produkterne og Philips Hue Secure-tjenesterne opfylder dine krav eller vil være tilgængelige uden afbrydelser, sikre eller fejlfrie. Vi garanterer ikke for kvaliteten af oplysninger eller indhold leveret via Philips Hue Secure-tjenesterne. Vi giver ingen garanti og fraskriver os hermed enhver stiltiende garanti for, at Philips Hue Secure-tjenesterne vil fungere uden fejl eller uden afbrydelser. Philips Hue Secure-tjenester kan opleve midlertidige afbrydelser eller forstyrrelser på grund af vedligeholdelses- og serviceaktiviteter, yderligere udvikling eller andre forstyrrelser.
 • Hvis du er en forbruger bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), giver EØS-forbrugerloven dig en juridisk garanti, der dækker Philips Hue Secure-tjenesternes overensstemmelseskrav. Baseret på denne garanti vil vi rette enhver mangel på overensstemmelse, som du opdager i Philips Hue Secure-tjenesterne. 
 • Hvis der er problemer med funktionerne i Philips Hue Secure-tjenesterne, bedes du kontakte os gennem vores forbrugerservicekanaler (besøg dette link for at se vores kontaktoplysninger for dit område: https://www.philips-hue.com/support#contact) og med rimelighed bistå os som anmodet med at løse problemet. Vi vil gøre en rimelig indsats for at løse den defekt, du rapporterer, ved hjælp af vores standardproces. Den dækker følgende trin: (i) dataindsamling af hændelsen rapporteret fra forskellige kilder, (ii) evaluering af effekterne med evalueringsværktøjer til prioritering af hændelsen og (iii) fastlæggelse og implementering af en løsning, der er egnet til den pågældende prioritering. Det kan være en temporær løsning (for eksempel et hotfix eller en midlertidig løsning) eller en fremtidig (kort eller langsigtet) opdatering ("Supportproces").
 • Hvis vi ikke er i stand til at afhjælpe defekten i overensstemmelse med vores supportproces, vil du være berettiget til følgende afhjælpninger for dit betalte Hue Secure Basic- og Hue Secure Premium-abonnement (hvis og når det er relevant): (i) en forholdsmæssig reduktion af det gældende abonnementsgebyr eller (ii) opsigelse af dit abonnement og en tilbagebetaling af det pro rata-beløb, der allerede er betalt for den periode, hvor du oplever mangel på funktionalitet, og ethvert beløb, der allerede måtte være betalt for en fremtidig periode. Vores manglende evne til at afhjælpe defekten omfatter situationer, hvor (i) det er umuligt at fjerne defekten, (ii) udbedring af defekten ikke er mulig, fordi det medfører uforholdsmæssige omkostninger, (iii) der opstår en uoverensstemmelse på trods af vores forsøg på at udbedre defekten, (iv) defekten er så alvorlig, at en øjeblikkelig prisnedsættelse eller opsigelse er berettiget, (v) vi nægter enhver yderligere ydelse, eller (vi) det er åbenlyst (inklusive en erklæring fra os), at vi ikke inden for en rimelig tid eller uden væsentlige gener for dig kan afhjælpe defekten.

4. Brugerindhold:

a. Philips Hue Secure-tjenesterne tilbyder mulighed for at optage lyd, video, åbnings- og lukkehandlinger og bevægelse med tidsstempler og billeder (tekst som en delmængde) med visse Philips Hue Secure-produkter ("Brugerindhold"). Vi kan ikke få adgang til dette lyd-, video- og billedindhold (tekst som en delmængde). Metadataene om, at en hændelse fandt sted på et bestemt tidspunkt, herunder hændelsens kategori, er kendte for os.

b. Du er eneansvarlig for alt dit brugerindhold, og vi har intet ansvar over for dig eller nogen anden, der benytter din brugerkonto til noget brugerindhold. Du skal sikre dig, at Philips Hue Secure-produkterne kun optager brugerindhold, når du er autoriseret til det. Du må ikke overføre noget brugerindhold, som ved dets indhold, form, design eller på anden måde overtræder gældende lovgivning eller krænker moral eller tredjeparters rettigheder. Overtrædelse af ovenstående er grund til opsigelse af din ret til at bruge eller få adgang til Philips Hue Secure-tjenesterne.

c. Vi kan ikke se andet brugerindhold end (i) metadata, der tidsbestemmer og klassificerer en hændelse, og (ii) eventuelt brugerindhold, du (som administrator) har downloadet for at dele det med os efter eget skøn (f.eks. relateret til kvalitet og forbrugerbeskyttelse). Vi kan dog videregive dit brugerindhold til retshåndhævelse eller myndigheder, hvis loven kræver det. I sådanne tilfælde skal du samarbejde fuldt ud med os for at overholde sådanne lovkrav. Se flere oplysninger om anmodninger om overførsel af data til Philips Hue Secure https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests

d. Canada-baserede forbrugere: Hvis du bor i Canada, giver du samtykke til den behandling af brugerindhold, der er nødvendig for, at vi kan levere Philips Hue Secure-tjenester til dig. Derudover accepterer du, at vi kan konvertere dine personlige oplysninger til en anonym form, i hvilket tilfælde personoplysningerne ikke længere kan knyttes til et registreret individ, hverken alene eller sammen med andre oplysninger, så vi kan bruge disse anonyme personoplysninger til vores egne interne forretningsformål.

5. Funktionsadgang, gebyrer og betaling:

a. Når du aktiverer dine Philips Hue Secure-produkter gennem Philips Hue-appen, har du ret til en tredive (30) dages prøveperiode ("Gratis adgang"). Når din prøveperiode slutter, har du mulighed for (via Philips Hue-appen) at:

i. bruge visse tilgængelige funktioner uden ekstra gebyr ("Gratis adgang"); eller 
ii. abonnere på en abonnementsplan mod et ekstra gebyr. Abonnementerne er tilgængelige i to forskellige planer, nemlig Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium. Du kan vælge at få et Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement som en månedlig eller årlig plan, som fortsætter indtil opsigelse af dit abonnement. MEDMINDRE DU MEDDeller OS INDEN AFSLUTNING AF DEN NUVÆRENDE ABONNEMENTSPERIODE OM, AT DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE DIT ABONNEMENT, FORSTÅR DU, AT DIN ABONNEMENTSPLAN AUTOMATISK VIL BLIVE FORNYET, OG DU GIVER OS TILLADELSE TIL AT TRÆKKE ABONNEMENT FOR HVER SUCCESSIV PERIODE, VED BRUG AF BETALINGSMETODEN, DU OPGAV VIA DEN RELEVANTE APP-BUTIK.

b. En fuldstændig beskrivelse af funktionerne i gratis adgang, Hue Secure Basic og Hue Secure Premium samt de gældende gebyrer, betalingsbetingelser og varselsfrister er tilgængelig på vores hjemmeside på https://www.philips-hue.com/securityplans. Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementsgebyrer opkræves forud på den første dag i abonnementsperioden (år eller måned). Du betaler dem med den valgte betalingsmetode i den app-butik, du bruger (enten Apple eller Google) ("Din app-butik"), (og i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for den anvendte app-butik).

c. Når du bestiller Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet, oprettes et gyldigt, bindende abonnement, der kan håndhæves, mellem dig og os og den relaterede forpligtelse til at betale de relevante gebyrer i henhold til den gældende abonnementsplan. Hvis du er en EØS-baseret forbruger, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi leverer tjenesterne til dig under det relevante abonnement umiddelbart efter dit køb, og at du mister din fortrydelsesret.

d. Hvis vi ikke modtager din betaling gennem den app-butik, du bruger, forbeholder vi os retten til at opsige dit abonnement. I så fald har du kun ret til at bruge gratis adgang.

e. Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementsgebyrer er gyldige i den periode, du har betalt dem for (hvis det f.eks. er et årsabonnement, gælder de i abonnementsperioden på et år, og hvis det er et månedligt abonnement, er de gældende for den betalte abonnementsperiode på en måned). Alle betalinger inkluderer moms, hvis det er relevant i din jurisdiktion.

f. Vi kan opdatere gratis adgang, Hue Secure Basic og/eller Hue Secure Premium ved at introducere nye funktioner, ændre eller afbryde (midlertidigt eller permanent) enhver funktion eller del heraf, eller ved at lægge begrænsninger på visse funktioner og/eller ændre gældende gebyrer, betalingsbetingelser, varselperioder eller andre vilkår. Disse opdateringer og ændringer kaldes "abonnementsopdateringer". Vi giver dig besked om en abonnementsopdatering (enten via e-mail eller i Philips Hue-appen), og i en abonnementsperiode, hvor vi allerede har modtaget betaling for det pågældende abonnement, vil alle abonnementsopdateringer være tilgængelige for dig i resten af abonnementsperioden, som du har betalt for. Hvis du for eksempel har et årsabonnement, og vi tilbyder yderligere funktioner til brug i den årlige abonnementsperiode, som du allerede har betalt for, vil disse funktioner være tilgængelige for dig for det gebyr, der allerede er betalt for den pågældende abonnementsperiode (så vi opkræver ikke dig ekstra for sådanne tilføjede funktioner). Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at bruge dit Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnement på grund af en abonnementsopdatering, kan du opsige dette abonnement i henhold til den gældende opsigelsesperiode. Du har ret til at opsige dit Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnement, hvis en abonnementsopdatering påvirker din adgang til eller brug af det pågældende abonnement negativt, medmindre en sådan negativ påvirkning kun er lille. I så fald har du ret til at opsige dit Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnement gratis inden for 30 (tredive) dage efter (i) modtagelse af information om abonnementsopdateringen eller (ii) tidspunktet, hvor abonnementsopdateringen trådte i kraft, alt efter hvad det sker senest.

6. Skadesløsholdelse: AFTALEN OM PHILIPS HUE SECURE ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL AT VÆRE TIL DIN FORDEL. DERFOR ACCEPTERER DU I VIDEST MULIGT OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AT HOLDE OS SKADESLØSE, FORSVARE, FRIGIVE OG FRIGØRE OS FRA OG MOD (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, SØGSMÅL OG ANDRE RETLIGE HANDLINGER INDGIVET AF TREDJEPART MOD OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM PHILIPS HUE SECURE, PHILIPS HUE SECURE-PRODUKTER OG/ELLER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTER (EN "TREDJEPARTSHANDLING"), OG (II) ALLE RELATEREDE TAB, SKADER, FORLIG OG DOMME, HERUNDER ADVOKATSALÆRER OG OMKOSTNINGER, SOM ER PÅLØBET AF OS, VURDERET ELLER TILKENDT OS ELLER PÅDRAGET OS I FORBINDELSE MED ELLER OPSTÅET AF EN SÅDAN TREDJEPARTSHANDLING ("TAB RELATERET TIL TREDJEPART"), SELVOM SÅDANNE TREDJEPARTSHANDLINGER OG TAB RELATERET TIL TREDJEPART SKYLDES VORES UAGTSOMHED, BRUD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER BETINGELSE, OBJEKTIVT ANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING, DATABRUD ELLER ANDRE FEJL. INTET HERI INDEHOLDER NOGEN ANSVARSFRASKRIVELSER, DER VILLE GØRE DETTE AFSNIT HELT ELLER DELVIST UGYLDIGT OG/ELLER UDEN RETSKRAFT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DENNE ERSTATNINGSFORPLIGTELSE GÆLDER IKKE BEVIDST, LETSINDIG, FORSÆTLIG ELLER UANSVARLIG ADFÆRD FRA VORES SIDE ELLER GROV UAGTSOMHED FRA VORES SIDE I DE DELSTATER/PROVINSER/LANDE, DER IKKE TILLADER BEGRÆNSET ANSVAR FOR GROV UAGTSOMHED. "TREDJEPART" HERI OMFATTER ENHVER PERSON ELLER ENHED, DER IKKE ER PART I AFTALEN OM PHILIPS HUE SECURE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ÆGTEFÆLLER, FAMILIEMEDLEMMER, NABOER, LEJERE ELLER FORSIKRINGSSELSKABER.

7. Erstatningsansvar:
a. VI HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER UAGTSOMHED, FOR NOGEN SÆRLIGE, HÆNDELIGE, PØNALE ELLER MULTIPLE SKADER, FØLGESKADER (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER) ELLER TABT FORTJENESTE, DER SKYLDES PHILIPS HUE SECURE-TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VORES FULDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG ÅRSAGER TIL SØGSMÅL (UANSET OM DET MÅTTE VÆRE I HENHOLD TIL KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS) VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM ER BETALT AF DIG, OM NOGET, FOR SÅDANNE PHILIPS HUE SECURE-TJENESTER I DE FOREGÅENDE TOLV (12) MÅNEDER. DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG VIL IKKE BLIVE ØGET VED EKSISTENSEN AF ​​MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ÉT KRAV. SIGNIFY UDELUKKER ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR UDBYDERE OG LEVERANDØRER. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE PÅ NOGEN MÅDE FOR NOGET INDHOLD (HERUNDER BRUGERINDHOLD), HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLDET ELLER TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF INDHOLD, DER ER TRANSMITTERET ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT GENNEM PHILIPS HUE SECURE-TJENESTERNE ELLER EKSPONERING FOR DET.

b. DU BRUGER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTERNE PÅ EGEN RISIKO. DU HAR ET ANSVAR FOR TILSTRÆKKELIG BESKYTTELSE OG SIKKERHEDSKOPIERING AF DIT BRUGERINDHOLD I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF PHILIPS HUE SECURE-TJENESTERNE, OG DU ACCEPTERER AT HOLDE OS SKADESLØSE FRA OG ACCEPTERER IKKE AT SAGSØGE OS FOR KRAV BASERET PÅ DIN BRUG AF PHILIPS HUE SECURE-TJENESTERNE, HERUNDER KRAV VEDRØRENDE TABTE DATA ELLER BRUGERINDHOLD.

8. Gyldighedsperiode og opsigelse:

a. Gyldighedsperiode: Aftalen om Philips Hue Secure begynder ved din første brug af et Philips Hue Secure-produkt eller en Philips Hue Secure-tjeneste, og den slutter, når du eller vi opsiger aftalen.

b. Opsigelse:

 • Du kan opsige dit betalte Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement til enhver tid i overensstemmelse med dine relevante Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnements meddelelsesperioder.
 • Retten til at opsige aftalen af en berettiget årsag forbliver uændret for både os og dig.
 • Medmindre aftalen om Philips Hue Secure opsiges som beskrevet ovenfor, vil dens vilkår være bindende for dig, så længe du bruger et eller flere Philips Hue Secure-produkter.

c. Konsekvenser af opsigelse: Når dit Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement opsiges, sletter vi ethvert brugerindhold, vi har gemt på dine vegne uden for den nye opbevaringsperiode. Ved sletning af din Philips Hue-konto vil alle hændelsesmetadata og konfigurationsdata blive anonymiseret, og brugerindhold vil blive slettet.

9. Vilkår, der gælder for visse lande. Dette afsnit 9 fastsætter yderligere vilkår, der gælder for visse lande. Hvis der er forskelle mellem dette afsnit 9 og eventuelle bestemmelser i aftalen om Philips Hue Secure, bortset fra dette afsnit 9, vil dette afsnit 9 have forrang.

a. Afsnit 3g (4. punkt):

i. Følgende sætning tilføjes, hvis du har din bopæl i Tjekkiet: Med hensyn til eventuelle defekter er du berettiget til rettighederne angivet i civilloven.

ii. Følgende sætning tilføjes, hvis du har din bopæl i Ungarn: Du er berettiget til rettighederne, der er angivet i regeringsdekret 373/2021 (VI.30.) og civilloven, som gælder i fællesskab.

b. Afsnit 5d:

i. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Polen: I tilfælde af at vi ikke modtager din betaling via din app-butik, forbeholder vi os retten til at opsige dit abonnement inden for tres (60) dage efter din bestilling, og du har kun ret til at bruge gratis adgang.

c. Afsnit 6:

i. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Italien, Ungarn, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Sverige, Schweiz: Du er ansvarlig for overtrædelser af aftalen om Philips Hue Secure i henhold til gældende lovgivning.

d. Afsnit 7:

i. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Østrig eller Tyskland: Erstatningskrav er en undtagelse. Ovennævnte undtagelser gælder ikke, hvis sagen er underlagt lovbestemt ansvar, såsom ansvar i henhold til produktansvarsloven ("Produkthaftungsgesetz"), eller i sager, der involverer grov uagtsomhed eller forsæt, dødsfald, personskade eller skade på helbred eller brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse ("wesentliche Vertragsverletzungen"). Erstatningskrav baseret på misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er dog begrænset til forudsigelige skader, der typisk er forbundet med kontrakter, medmindre de er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt eller er begrundet i ansvar for skade på liv eller helbred.

ii. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Grækenland, Italien, Ungarn, Luxembourg, Holland, Sverige, Schweiz, Storbritannien: Erstatningskrav er udelukket, i det omfang loven tillader det. Denne udelukkelse af ansvar gælder ikke for andet ansvar, der ikke kan udelukkes ved lov, såsom forsætlig tort eller ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed.

iii. Afsnittet slettes helt, hvis du har bopæl i Polen, Rumænien, Spanien.

e. Afsnit 8c:

i. Følgende sætning tilføjes, hvis du har bopæl i Tjekkiet: Dette afsnit gælder i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

f. Hvis du har bopæl i Rumænien, gælder følgende yderligere afsnit: Du accepterer, at aftalen om Philips Hue Secure ikke indeholder nogen usædvanlige (standard)klausuler, der udtrykkeligt er defineret af rumænsk lov. Ved accept af aftalen om Philips Hue Secure accepterer du uigenkaldeligt alle klausuler i aftalen, især (men ikke begrænset til) følgende afsnit: 3.b-e, 3.f, 1. punkt, 2. element, 3.f, 2. punkt, 4.b og 6.

g. Hvis du har bopæl i Canada (undtagen Quebec-provinsen):

 • Afsnit 9 i brugsvilkårene for Philips Hue vedrørende aftalen om Philips Hue Secure erstattes fuldstændig af:

LØSNING AF TVISTER I BINDENDE VOLDGIFT OG GRUPPESØGSMÅL.  

Dette afsnit gælder, hvis (i) dit bopælsland eller etableringsland er Canada (undtagen Quebec-provinsen), eller hvis (ii) dit bopælsland eller etableringsland ikke er Canada (undtagen Quebec-provinsen), men du fremsætter krav mod os i Canada (undtagen Quebec-provinsen).

a. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG MED UNDTAGELSE AF INDIVIDUELLE BEBOERE I QUEBEC-PROVINSEN, GÆLDER FØLGENDE: (I) AFTALEN OM PHILIPS HUE SECURE ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I PROVINSEN ONTARIO UDEN AT PÅVIRKE BESTEMMELSERNE FOR INTERNATIONAL PRIVATRET OG LOVVALG, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM AT GIVE AFKALD PÅ RETTIGHEDERNE TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY ELLER AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE, HVIS DU GÅR TIL RETTEN, ER MULIGVIS IKKE TILGÆNGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRÆNSET I VOLDGIFT.

ALLE KRAV, TVISTER ELLER UENIGHEDER (UANSET OM DE OPSTÅR I KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET OM DE ER EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, OG HERUNDER LOVBESTEMTE, FORBRUGERBESKYTTELSE, ALMINDELIG LOVGIVNING, FORSÆTLIG TORT, PÅBUD OG RIMELIGHEDSKRAV) MELLEM DIG OG OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM PHILIPS HUE SECURE OG/ELLER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTERNE, VIL BLIVE LØST UDELUKKENDE OG ENDELIGT VED BINDENDE VOLDGIFT.

DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I ET VOLDGIFTSPANEL, OG RETTENS GENNEMGANG AF EN VOLDGIFTSKENDELSE ER BEGRÆNSET. VOLDGIFTSDOMMEREN SKAL OVERHOLDE DENNE AFTALE OM PHILIPS HUE SECURE OG KAN TILKENDE SAMME ERSTATNING OG KOMPENSATION SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER).

b. I enhver tvist, uanset om det er ved domstol eller voldgift, skal du først give os mulighed for at løse dit krav ved at sende en skriftlig beskrivelse af kravet til den adresse, der er anført i afsnit (h). Du og vi er enige om at forhandle kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til at løse kravet inden for tres (60) dage, efter at vi har modtaget denne beskrivelse af kravet, og hvis du i god tro har gjort et forsøg på at løse kravet direkte med os i det tidsrum, kan du indsende kravet til voldgift.

c. VOLDGIFTSREGLER OG FORUM. Voldgiften er underlagt voldgiftsloven i den provins, hvor du bor, og voldgiftsreglerne for ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) ("ADRIC-reglerne"), hvor det er relevant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt heri. Voldgiftskrav skal indgives til ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") i overensstemmelse med ADRIC-reglerne og skal omfatte (1) navn, telefonnummer, postadresse og e-mailadresse på den part, der søger voldgift, (2) en redegørelse for de fremsatte retskrav og det faktiske grundlag herfor, (3) en beskrivelse af det søgte retsmiddel og en nøjagtig beregning i god tro af det omtvistede beløb (en anmodning om påbud eller advokatsalærer skal ikke indgå ved beregningen af ​​det omtvistede beløb, medmindre et sådant påbud kræver betaling af penge) og (4) underskrift af den part, der ønsker voldgift. Kravet om voldgift skal også indsendes til Signifys juridiske afdeling på adressen Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Uanset det modsatte i ADRIC-reglerne vil voldgiften blive afgjort af en enkelt voldgiftsdommer (valgt i overensstemmelse med ADRIC-reglerne), som skal være en advokat eller tidligere dommer. Voldgiftssædet skal være hovedstaden i den provins, hvor du har din primære bopæl på ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale om Philips Hue Secure. På din anmodning kan voldgiften dog afholdes på et sted inden for en radius på 45 kilometer fra din primære bopæl på ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale om Philips Hue Secure. Parterne er enige om, at voldgiften kan finde sted virtuelt, og voldgiftsdommeren har ret til at bestille virtuel voldgift efter anmodning fra en af ​​parterne. Hvis ADRIC ikke er tilgængelig for voldgift, skal parterne i fællesskab vælge et alternativt voldgiftsforum.

d. VOLDGIFTSMYNDIGHED: Voldgiftsdommeren skal have eksklusiv autoritet til at løse enhver tvist vedrørende bilæggelse og/eller håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse, herunder enhver tvist om urimelighed eller enhver anden tvist, hvor voldgiftsbestemmelsen eller denne aftale om Philips Hue Secure er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal have beføjelse til at tilkende ethvert retsmiddel, der ville være tilgængeligt i retten, ved lov eller i rimelighed. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsdommeren vil være endelig og bindende for hver af parterne og kan indgå som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

e. Advokatsalærer og -omkostninger. Du og vi er enige om, at vi er ansvarlige for betaling af saldoen af det indledende kravbehandlingsgebyr i henhold til ADRIC-reglerne, der overstiger $ 200 for krav på op til $ 75.000. Hvis du får medhold i voldgiften, kan du være berettiget til at anmode om dækning af advokatsalærer og -omkostninger, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og ADRIC-reglerne. Medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at dit krav var useriøst eller fremsat med den hensigt at chikanere, accepterer vi ikke at søge dækning af advokatsalærer og -omkostninger, og vi giver hermed afkald på enhver ret i henhold til gældende lovgivning eller ADRIC-reglerne til at opnå dækning af advokatsalærer og -omkostninger, hvis vi får medhold i voldgiften.

f. AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG MED UNDTAGELSE AF INDIVIDUELLE BEBOERE I QUEBEC-PROVINSEN, er parterne enige om, at de hver især giver afkald på retten til nævningeting, og at hver af parterne kun kan rejse krav mod den anden på individuelt grundlag og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål. GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØGSMÅL ER IKKE TILLADT. DU OG VI ER ENIGE OM, AT ENHVER SAG, UANSET OM DEN ER VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, KUN VIL BLIVE ANLAGT INDIVIDUELT OG IKKE SOM ET GRUPPESØGSMÅL, MASSESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER SOM MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL, ET KOMBINERET ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Voldgiftsretten må ikke kombinere krav fra mere end én person eller på anden måde føre nogen form for repræsentant- eller gruppesøgsmål. Voldgiftsretten har ingen bemyndigelse til at revidere retskraften af ​​dette gruppevoldgiftsfrafald, og enhver indsigelse mod gruppevoldgiftsfrafaldet kan kun rejses ved en domstol med kompetent jurisdiktion.

Hvis en bestemmelse i denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves, vil den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, blive adskilt, og de resterende voldgiftsvilkår vil blive håndhævet.

g. UNDTAGELSER FOR VOLDGIFT. Uanset ovenstående bevarer hver part retten til at få en tvist behandlet ved en småkravsdomstol, forudsat at tvisten falder inden for den pågældende domstols kompetence og i øvrigt er passende for den pågældende domstol, at der søges en individuel løsning, og at sagen forbliver i den pågældende domstol og ikke overføres eller appelleres til en domstol med generel jurisdiktion.

Uanset det modsatte i dette afsnit er der intet i dette afsnit, der forhindrer dig i at indberette eller indgive et krav, en ansøgning eller et søgsmål til en relevant statslig eller administrativ myndighed eller domstol, eller i at søge erstatning i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslove, hvis og i det omfang vilkårene i gældende lov giver dig ret til at gøre det og udelukke eksklusiv brug af voldgift før tvist. Dette afsnit forhindrer heller ikke føderale, provinsielle eller lokale administrative myndigheder i at afgøre krav og tildele kompensation baseret på disse krav, hvis og i det omfang vilkårene i gældende lov udelukker eksklusiv brug af voldgift før tvist. Intet i dette afsnit skal forhindre eller fritage en part fra at opfylde de forudgående betingelser og/eller udtømme administrative retsmidler i henhold til gældende lovgivning, før der indgives anmodning om voldgift. Tvister mellem parterne, som ikke er genstand for voldgift før tvist, herunder tvister i henhold til gældende lovgivning, er udelukket fra dette afsnits anvendelsesområde.

h. FRAVALG: Uanset ovenstående kan du vælge at indbringe dit krav for retten, hvis du fravælger dette afsnit 9 inden for tredive dage efter den dato, hvor du første gang har accepteret aftalen om Philips Hue Secure via vores app. Du kan framelde ved at sende os en skriftlig meddelelse med dit fornavn, efternavn og den e-mailadresse, du kan have brugt til at sende oplysninger på vores hjemmeside og/eller app, til følgende adresse:

Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department - Philips Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3

l. Hvis du fravælger dette afsnit 9, eller hvis afsnittet viser sig at være uden retskraft eller ikke gælder for dig, vil dette afsnit 9 være ugyldigt i sin helhed, og i sådanne tilfælde underkaster du dig uigenkaldeligt domstolenes personlige og eksklusive jurisdiktion i Ontario-provinsen for at løse enhver retssag eller domstolsbehandling, der er tilladt i henhold til dette afsnit. Hvis en voldgiftsdommer eller en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at nogen del af dette afsnit er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil afsnittet som helhed ikke blive anset for at være ulovligt, ugyldigt eller uden retskraft, men kun den del af afsnittet, der er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil blive fjernet fra afsnittet.

h. Hvis du har bopæl i USA:

 • Afsnit 9 i brugsvilkårene for Philips Hue vedrørende aftalen om Philips Hue Secure erstattes fuldstændig af:

LØSNING AF TVISTER I BINDENDE VOLDGIFT OG GRUPPESØGSMÅL.

Dette afsnit 9 gælder, hvis (i) dit bopælsland eller etableringsland er USA, eller hvis (ii) dit bopælsland eller etableringsland ikke er i USA, men du fremsætter ethvert krav mod os i USA.

a. AFTALEN OM PHILIPS HUE SECURE ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN NEW JERSEY UDEN AT PÅVIRKE BESTEMMELSERNE FOR INTERNATIONAL PRIVATRET OG LOVVALG, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM AT GIVE AFKALD PÅ RETTIGHEDERNE TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY ELLER AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE, HVIS DU GÅR TIL RETTEN, ER MULIGVIS IKKE TILGÆNGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRÆNSET I VOLDGIFT.

ALLE KRAV, TVISTER ELLER UENIGHEDER (UANSET OM DE OPSTÅR I KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET OM DE ER EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, OG HERUNDER LOVBESTEMTE, FORBRUGERBESKYTTELSE, ALMINDELIG LOVGIVNING, FORSÆTLIG TORT, PÅBUD OG RIMELIGHEDSKRAV) MELLEM DIG OG OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM PHILIPS HUE SECURE OG/ELLER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTERNE, VIL BLIVE LØST UDELUKKENDE OG ENDELIGT VED BINDENDE VOLDGIFT.

DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I ET VOLDGIFTSPANEL, OG RETTENS GENNEMGANG AF EN VOLDGIFTSKENDELSE ER BEGRÆNSET. VOLDGIFTSDOMMEREN SKAL OVERHOLDE DENNE AFTALE OM PHILIPS HUE SECURE OG KAN TILKENDE SAMME ERSTATNING OG KOMPENSATION SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER).

b. I enhver tvist, uanset om det er ved domstol eller voldgift, skal du først give os mulighed for at løse dit krav ved at sende en skriftlig beskrivelse af kravet til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, med en kopi til Signifys juridiske afdeling på samme adresse. Du og vi er enige om at forhandle kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til at løse kravet inden for tres (60) dage, efter at vi har modtaget denne beskrivelse af kravet, og hvis du i god tro har gjort et forsøg på at løse kravet direkte med os i det tidsrum, kan du indsende kravet til voldgift.

c. Voldgiften vil blive administreret af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med de på det tidspunkt gældende forbrugervoldgiftsregler og supplerende procedurer for forbrugertvister ("AAA-reglerne") undtagen som ændret af dette afsnit 9. (Du kan finde AAA-reglerne på adr.org). Forbrugervoldgiftsreglerne indeholder følgende vilkår og betingelser:

    i) Krav kan indsendes til AAA online (www.adr.org).
    ii) Voldgiftsdommere skal være upartiske, og ingen part må ensidigt vælge en voldgiftsdommer.
    iii) Voldgiftsdommere skal afsløre en eventuel partiskhed, interesse eller forhold til enhver part vedrørende resultatet af voldgiften.
    iv) Parterne har ret til efter eget valg at anke sagen til småkravsdomstolen for visse krav.
    v) Det indledende kravbehandlingsgebyr for forbrugeren er begrænset til $ 200.
    vi) Forbrugeren kan vælge stedet for høringen og kan deltage i høringen enten på stedet, telefonisk, via videokonference eller, for krav under $ 25.000, ved at indsende dokumenter.
    vii) Voldgiftsdommeren kan tilkende ethvert retsmiddel, som parterne kunne have opnået i retten, for at løse partens individuelle krav.
    viii) Voldgiften skal gennemføres for én upartisk voldgiftsmand, som skal være placeret på eller i nærheden af ​​voldgiftsstedet. Voldgiften vil blive gennemført på et sted, der er rimeligt bekvemt for dig. Voldgiftsdommeren skal have eksklusiv autoritet til at løse enhver tvist vedrørende bilæggelse og/eller håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse, herunder enhver tvist om urimelighed eller enhver anden tvist, hvor voldgiftsbestemmelsen eller denne aftale om Philips Hue Secure er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal have beføjelse til at tilkende ethvert retsmiddel, der ville være tilgængeligt i retten, ved lov eller i rimelighed. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsdommeren vil være endelig og bindende for hver af parterne og kan indgå som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

d. Ændring af AAA-regler – advokatsalærer og -omkostninger. Du og vi er enige om, at vi er ansvarlige for betaling af saldoen af det indledende kravbehandlingsgebyr i henhold til AAA-reglerne, der overstiger $ 200 for krav på op til $ 75.000. Hvis du får medhold i voldgiften, kan du være berettiget til at anmode om dækning af advokatsalærer og -omkostninger, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og AAA-reglerne. Medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at dit krav var useriøst eller fremsat med den hensigt at chikanere, accepterer vi ikke at søge dækning af advokatsalærer og -omkostninger, og vi giver hermed afkald på enhver ret i henhold til gældende lovgivning eller AAA-reglerne til at opnå dækning af advokatsalærer og -omkostninger, hvis vi får medhold i voldgiften.

e. AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. Parterne er enige om, at de hver især giver afkald på retten til nævningeting, og at hver af parterne kun kan rejse krav mod den anden på individuelt grundlag og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål. GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØGSMÅL ER IKKE TILLADT. DU OG VI ER ENIGE OM, AT ENHVER SAG, UANSET OM DEN ER VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, KUN VIL BLIVE ANLAGT INDIVIDUELT OG IKKE SOM ET GRUPPESØGSMÅL, MASSESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER SOM MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL, ET KOMBINERET ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Voldgiftsretten må ikke kombinere krav fra mere end én person eller på anden måde føre nogen form for repræsentant- eller gruppesøgsmål. Voldgiftsretten har ingen bemyndigelse til at revidere retskraften af dette gruppevoldgiftsfrafald, og enhver indsigelse mod gruppevoldgiftsfrafaldet kan kun rejses ved en domstol med kompetent jurisdiktion.

Hvis en bestemmelse i denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves, vil den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, blive adskilt, og de resterende voldgiftsvilkår vil blive håndhævet.

f. Retten til voldgift i henhold til denne aftale om Philips Hue Secure er beskyttet og reguleret af Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 et seq.). Begge parter er enige om, at parternes forhold involverer handel mellem amerikanske stater. Bedømmelse af den således afsagte kendelse kan indgives til en domstol med kompetent jurisdiktion, eller der kan indgives anmodning til en sådan domstol om retlig godkendelse af dommen og en kendelse om fuldbyrdelse, alt efter omstændighederne.

UNDTAGELSER FOR VOLDGIFT. Uanset ovenstående bevarer hver part retten til at få en tvist behandlet ved en småkravsdomstol, forudsat at tvisten falder inden for den pågældende domstols kompetence og i øvrigt er passende for den pågældende domstol, at der søges en individuel løsning, og at sagen forbliver i den pågældende domstol og ikke overføres eller appelleres til en domstol med generel jurisdiktion.

Version for september 2023 - gældende fra App 5

Versionshistorik for Brugsvilkår

Bilag 4 – august 2021

Vis >

Bilag – 3

Vis >

Betingelser for brug af Philips Hue Bluetooth produkt Vis >
Betingelser for brug af Philips Hue HDMI Sync Box Vis >

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke