Verkoopvoorwaarden van de winkel

1. Over deze voorwaarden
2. Uw bestelling plaatsen
3. Prijzen
4. Uw producten betalen
5. Levering van uw producten
6. Uw recht op teruggave van de producten
7. Garantie
8. Goederen die niet zijn bestemd voor doorverkoop of export
9. Privacy en gegevensbescherming
10. Licentie voor ingesloten software; eigendomsrechten
11. Omstandigheden die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Signify vallen
12. Toepasselijk recht en rechtsgebied
13. Klantenservice en contact met Signify
14. Promoties
15. Overdracht
16. Geen verklaring van afstand
17. Geen derde-begunstigden
18. Deelbaarheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PHILIPS HUE - NEDERLAND

DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN VOOR PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE OF IN DEZE APP ACCEPTEERT U, EN BENT U GEBONDEN AAN, DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. U MAG GEEN PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE OF IN DEZE APP BESTELLEN OF VERKRIJGEN INDIEN U (A) NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN; (B) U NIET DE VEREISTE MINIMUMLEEFTIJD HEEFT OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST MET DE HIERONDER VERMELDE SIGNIFY RECHTSPERSOON AF TE SLUITEN OF (C) HET KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VOOR U VERBODEN IS TOT DEZE WEBSITE OF APP TOEGANG TE KRIJGEN OF TE GEBRUIKEN.

RECHTSPERSOON SIGNIFY:
Signify Netherlands B.V. 
High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven
KVK – nummer: 17061150 
BTW: NL009076992B01

Over deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden (deze "Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop van producten aan consumenten via de Philips Hue website of de Philips Hue app (gezamenlijk de "Site" genoemd) voor levering in Nederland. Deze Voorwaarden kunnen naar haar eigen oordeel van Signify op elk gewenst moment zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving gewijzigd worden door de hierboven genoemde Signify-rechtspersoon ("Signify"). Wijzigingen in de Voorwaarden zijn alleen van toepassing op bestellingen die na dergelijke wijzigingen zijn geplaatst. Lees deze Voorwaarden voordat u producten via de Site koopt. 

Lees het Privacyverklaring van Signify voordat u een bestelling plaatst voor producten via deze Site (zie Sectie 9). 

Op uw toegang tot en gebruik van software die in Philips Hue-producten is ingesloten, op uw toegang tot en gebruik van de app die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet en op de diensten en functies die via de Site voor dergelijke producten beschikbaar zijn, zijn de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden van het Philips Hue-product (zoals beschikbaar via de app) van toepassing.

Uw bestelling plaatsen
Als u een bestelling plaatst, gaat u hiermee een geldige, bindende en uitvoerbare overeenkomst met Signify aan waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Signify stuurt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling, het bestelnummer en informatie over de items die u hebt besteld.

Hoewel Signify alles in het werk zal stellen om de producten die staan vermeld in de orderbevestiging te leveren, kan het voorkomen dat Signify de producten niet kan leveren, bijvoorbeeld omdat (i) dergelijke producten niet langer worden geproduceerd, niet op voorraad zijn of niet langer leverbaar zijn, (ii) Signify niet in staat is relevante onderdelen in te kopen of (iii) de prijs op een vergissing berust. In dergelijke gevallen neemt Signify contact met u op en zal zij een voorstel doen voor alternatieve producten die u kunt aanschaffen (voor dezelfde of een andere prijs). Als de prijs op een vergissing berust, meldt Signify u de juiste prijs. Als u niet akkoord gaat met de door Signify voorgestelde vervanging of gewijzigde prijs, annuleert Signify de bestelling en betaalt zij het bedrag dat u mogelijks al hebt betaald voor de bestelling terug. 

Prijzen
Alle op de Site gepubliceerde prijzen, kortingen en aanbiedingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen zijn in euro. De prijs die in rekening wordt gebracht voor een product, is de prijs die wordt getoond op het moment dat je op de bestelknop drukten die op uw factuur zal worden vermeld. Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op bestellingen die na dergelijke wijzigingen zijn geplaatst. Voor consumenten in de Europese Unie is de vermelde productprijs inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De kosten voor het verzenden van de producten zijn voor uw rekening, tenzij wij expliciet op de Site vermelden dat wij deze kosten dragen. Als wij verzendkosten rekenen dan specificeren wij het bedrag hiervoor duidelijk op onze Site en tijdens het bestelproces.

Signify streeft ernaar nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken, maar kan soms in relatie tot de prijsstelling en beschikbaarheid per ongeluk typfouten maken of onnauwkeurigheden of omissies over het hoofd zien. Signify behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren. Bij betaling via creditcard wordt het totale bedrag voor uw hele bestelling op uw creditcardoverzicht vermeld in de valuta van uw land.

Uw producten betalen
De betalingsvoorwaarden vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Signify en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Signify of vermeld op de Site, dient Signify de betaling te ontvangen op het moment dat u uw bestelling plaatst. U kunt uw producten betalen via de betaalmethoden die op het moment van betalen worden aangeboden als betaalopties. U verklaart dat (i) de creditcardgegevens die u aan Signify verstrekt waar, correct en volledig zijn, (ii) u naar behoren gemachtigd bent de creditcard voor de aankoop te gebruiken, (iii) door u gedane betalingen door uw creditcardmaatschappij zullen worden nagekomen, en dat (iv) u door u gedane betalingen zult betalen tegen de gepubliceerde prijzen zoals beschreven in Sectie 3 hierboven. 

Betalingsfacilitering. Signify heeft een overeenkomst afgesloten met een externe dienstverlener, Luzern Technology Solutions Limited om bepaalde diensten op het gebied van betalingsverwerking te verlenen, inclusief creditcardverwerking, valutawissel, identiteitscontrole, fraudeanalyse en de naleving van regelgeving. Bijgevolg is het mogelijk dat Signify uw persoonsgegevens of transactiegegevens aan deze externe dienstverlener bezorgt, wanneer dit nodig is om deze diensten te verlenen. Op deze overdracht van persoons-/transactiegegevens is zowel het Privacybeleid van Signify, zoals vastgelegd in Sectie 9 hieronder, als het privacy beleid van deze externe dienstverlener van toepassing. U vindt deze hier terug: https://luzern.co/privacy-policy/

Levering van uw producten
Signify regelt de verzending van de producten naar u (maar niet de installatie). Op de betreffende productpagina vindt u de specifieke leveringsopties. Signify kan uw bestellingen in meerdere verzendingen leveren.

De eigendom van het product wordt aan u overgedragen vanaf (a) uw betaling aan Signify of (b) onze levering van de producten aan u, afhankelijk van welk feit zich het laatst voordoet. Het risico op verlies en schade aan de producten wordt aan u overgedragen op het moment van de levering. Datum van verzending en levering zijn slechts bij benadering en kunnen niet worden gegarandeerd. Signify is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de verzending. Wij nemen contact op, als er vertraging optreedt. Als u niet akkoord gaat met de latere levering, mag u de bestelling kosteloos annuleren en ontvangt u een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug op dezelfde manier als waarmee u de bestelling betaald hebt. U hebt geen recht op schadevergoeding bij te late of geen bezorging.

Signify gebruikt een vervoerder voor de levering van de producten. Zodra de vervoerder de producten heeft ontvangen, stuurt Signify u een e-mail met een traceernummer, zodat u uw levering kunt volgen. Op dit moment leveren we alleen in de landen die op de Site worden genoemd. We accepteren geen bestellingen die bestemd zijn voor levering in een ander land.

Uw recht op teruggave van de producten
Na ontvangst van het product hebt u een bedenktermijn van veertien (14) dagen waarin u ons, zonder opgave van redenen, kunt laten weten dat u zich hebt bedacht en gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Bij bestelling van meerdere producten die op verschillende tijden worden geleverd, gaat de bedenktermijn in op het moment dat u het laatste product van uw bestelling ontvangt. Neem contact op via https://www.philips-hue.com/support#contact als u besluit uw aankoop te annuleren.

U dient de producten zo snel mogelijk terug te sturen, maar in alle gevallen binnen veertien (14) dagen na uw annuleringsbericht. U vindt alle relevante informatie over ons teruggavebeleid in uw orderbevestiging. Zodra we uw annuleringsbericht hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging. Het risico voor verlies van producten tijdens het vervoer ligt bij u.

U hoeft de verzendkosten voor de retourzending alleen te betalen als we u dat op het moment van aankoop expliciet hebben gemeld.

U ontvangt het bedrag dat u hebt betaald voor de producten en de eventuele door u betaalde kosten voor retourzending binnen veertien (14) dagen na uw annuleringsbericht terug op voorwaarde dat we de producten binnen die termijn hebben ontvangen of dat u ons een bewijs van retourzending hebt gestuurd. We gebruiken voor de restitutie dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt om ons te betalen. We behouden ons het recht voor een bedrag voor waardevermindering af te trekken van het totale restitutiebedrag. Er is sprake van waardevermindering als het product of de verpakking beschadigd is en/of het product zichtbaar is gebruikt. Het basisprincipe hierbij is dat u het product mag bekijken zoals u dat in een winkel zou doen. We nemen contact met u op als wij geloven dat een bedrag voor waardevermindering gerechtvaardigd is.

In aanvulling op en onverminderd enige wettelijke rechten op teruggave/bedenktermijnen gaat Signify akkoord met een retournering van de producten (met uitzondering van producten die op de Site zijn aangemerkt als definitieve verkoop of niet te retourneren) tegen restitutie van uw aankoopprijs op voorwaarde dat een dergelijke teruggave is gedaan conform de van toepassing zijnde termijn zoals vastgelegd in het Teruggavebeleid van Signify, dat u vindt op: https://www.philips-hue.com/shopreturns voorzien van een geldig aankoopbewijs en op voorwaarde dat dergelijke producten in hun oorspronkelijke staat worden teruggestuurd. Ga naar de betreffende informatie over teruggave van uw producten op de Site om het teruggaveproces in gang te zetten.

Voor teruggave van beschadigde producten raadpleegt u de garantie van de fabrikant (zie Sectie 7) die u bij het product hebt ontvangen of de informatie in de beschrijving van het product op de Site van Signify.

Garantie
Neem contact met ons op als er is mis is met uw product. Dan kunnen we samen bekijken of u nog recht heeft op wettelijke garantie of wellicht op onze aanvullende garantie. 

Hieronder vindt u uitleg over de Standaardproductgarantie van Signify. De standaardproductgarantie van Signify is een aanvulling op, en heeft geen invloed op, uw wettelijke rechten als consument onder de toepasselijke wetgeving.

Als Signify aanvullende garantie, Standaardproductgarantie, biedt dan staat dit vermeld op het garantiebewijs die u bij het product ontvangt of wordt deze  gepubliceerd op de Site als de standaardgarantie die van toepassing is op het product (de "Standaardproductgarantie"). Voor alle producten die door Signify worden verkocht en die niet vallen onder een toepasselijke Standaardproductgarantie, garandeert Signify dat de hardwareonderdelen van het product gedurende twee (2) jaar na levering aan u vrij zijn van materiaal- en constructiefouten waardoor het Product niet kan werken in overeenstemming met de door Signify geleverde specificaties, waarbij de algehele prestaties van het product in overweging worden genomen en gebaseerd op maximaal 3 uur gemiddelde bedrijfstijd per dag gedurende 7 dagen per week. Signify verleent geen garantie op software-elementen in de producten of de producten van derden. 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Signify geen enkele garantie op producten, software, applicaties of diensten van derden. U erkent dat bepaalde licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden of vergelijkbare voorwaarden voor eindgebruikers de garantieperiode voor gerelateerde of ondersteunende software (inclusief webapplicaties of mobiele applicaties) kan beperken.

Tenzij anders vastgelegd in de Standaardproductgarantie (i) meldt u Signify direct en vóór het verstrijken van de garantietermijn dat u aanspraak wilt maken op de garantie; (ii) zal Signify bij een geldige aanspraak op de garantie binnen een redelijke termijn het product naar keuze van Signify repareren of vervangen; (iii) zal Signify, indien een product ondanks alle redelijke inspanningen van Signify niet kan worden gerepareerd of vervangen, een gepaste restitutie verlenen van het door u betaalde aankoopbedrag; (iv) zal de oorspronkelijke garantietermijn niet worden verlengd of vernieuwd door reparaties, vervangingen of schadeloosstellingen; (v) kunnen door Signify geleverde vervangende producten kleine afwijkingen in ontwerp en/of specificaties hebben die niet van invloed zijn op de functionaliteit van het vervangen product; (vi) zullen de verzendkosten van het teruggezonden product ten laste van u komen, indien uw aanspraak op de garantie niet geldig is; (vii) vallen onder de garantie van Signify geen producten die onjuist zijn geïnstalleerd of niet zijn gebruikt conform de gebruikershandleidingen en andere instructies van Signify.  Let wel, Signify is in geen geval verantwoordelijk voor de kosten die samenhangen met de-installatie, verwijdering of vervanging van een product, inclusief arbeidsloon.

U erkent en stemt ermee in dat bepaalde functionaliteit van de producten afhankelijk kan zijn van de beschikbaarheid en het juist functioneren van externe fabrikanten en dienstverleners (derden). Hieronder vallen bijvoorbeeld connectiviteits- en communicatieapparaten en -diensten van providers en operators van mobiele netwerken. Deze bevinden zich buiten de zeggenschap van Signify en Signify heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de prestaties (of het ontbreken ervan) van de diensten of apparaten van deze derden.

Goederen die niet zijn bestemd voor doorverkoop of export
Op bepaalde transacties kunnen wetten en regels inzake export- of importcontrole van toepassing zijn die de (her)export of overdracht van bepaalde items naar bepaalde landen, rechtspersonen of individuen verbieden of beperken, zoals de wetten en regels van de VN, EU en VS ("Exportbepalingen"). Op de (her)export of overdracht van producten zijn in alle opzichten de toepasselijke Exportbepalingen van de betreffende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor Exportbepalingen van toepassing. Als er een export- of importvergunning voor een dergelijke (her)export of overdracht nodig is of als de export of import anderszins is verboden of beperkt onder de Exportvoorwaarden, kan Signify, naar eigen goeddunken, de verplichtingen van Signify jegens u opschorten totdat een dergelijke vergunning is verleend of voor de duur van de beperkingen of verboden, of (het betreffende deel van) de verkoop beëindigen zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. 

Privacy en gegevensbescherming
Alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met wat er in dit document, alsook in ons Privacyverklaring staat: Privacy Notice.

Licentie voor ingesloten software; eigendomsrechten
Signify is de enige en exclusieve eigenaar  of licentiehouder van alle nu bekende of later bestaande intellectuele eigendomsrechten (waaronder octrooien, gebruiksmodellen, geregistreerde of ongeregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databaserechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, kennis, halfgeleider-IC-topografierechten en alle registraties, applicaties, vernieuwingen, uitbreidingen, combinaties, opsplitsingen, voortzettingen of heruitgaven van al het hiervoor genoemde) (inclusief, zonder beperkingen, alle verbeteringen of wijzigingen hierin), op welke manier dan ook en door wie dan ook bedacht of ontwikkeld, ongeacht of deze zijn gereduceerd tot een tastbare vorm of tot de praktijk, met betrekking tot alle verkochte of aangeboden producten die onder deze Voorwaarden vallen (gezamenlijk de "Intellectuele eigendomsrechten" genoemd). U mag de Intellectuele eigendomsrechten van Signify niet gebruiken in advertenties, communicaties of ander werk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Signify. U mag geen Signify-merk of ander merk verwijderen, verdoezelen, doorstrepen, bedekken of wijzigen of enig Signify-merk of ander merk toevoegen aan materiaal dat door Signify is verstrekt of aan enig product of bijbehorende verpakking. U mag geen handelsmerk deponeren of gebruiken dat leidt tot verwarring met de Intellectuele eigendomsrechten van Signify.

Omstandigheden die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Signify vallen
Signify zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen als gevolg van een orderbevestiging na te komen. Signify kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of het niet nakomen van dergelijke verplichtingen als deze het gevolg zijn van omstandigheden die buiten de redelijke controle van Signify vallen, zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn, overmacht, aardbevingen, brand, overstromingen, oorlogen, burgerlijke of militaire onrust, terroristische daden, sabotage, stakingen, epidemieën, pandemieën, oproer, storingen in nutsbedrijven en storingen of verlies van hardware/software, of enige andere oorzaak, vergelijkbaar of niet met de voorafgaande, die door Signify niet redelijkerwijze door Signify kon worden voorkomen. In het geval van vertraging zal Signify zo snel als redelijkerwijs mogelijk is voldoen aan haar verplichtingen.

Toepasselijk recht en rechtsgebied
Op deze Voorwaarden en alle aanspraken die uit deze Voorwaarden voortvloeien of eraan gerelateerd zijn, of uit uw aankoop van producten conform deze Voorwaarden, is Nederlandse recht van toepassing, behoudens andersluidende verplichtingen van dwingend recht die van toepassing zijn in uw rechtsgebied.

Behalve waar dit bij wet niet toegelaten is en zonder beperking van de  wettelijke rechten van consumenten, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, aanspraken en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van de Site en/of de aankoop van producten, individueel en niet via welke vorm van collectief beroep dan ook zullen worden beslecht, en uitsluitend in de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland.

Neem in het geval van een klacht contact met ons op via https://www.philips-hue.com/support#contact. Als uw klacht naar uw mening niet naar behoren is afgehandeld, kunt u desgewenst gebruikmaken van het ODR-platform voor onlinegeschillenbeslechting. Ga hiervoor naar: http://ec.europa.edu/odr

Alle aanspraken dienen binnen één (1) jaar na het ontstaan ervan aanhangig te zijn gemaakt, voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht.

Klantenservice en contact met Signify
Klik op onderstaande link om de contactgegevens voor uw locatie te bekijken indien u aanspraak wilt maken op garantie of een andere vorm van klantenondersteuning: https://www.philips-hue.com/support#contact

Tenzij expliciet anders aangegeven verloopt alle berichtgeving aan Signify via https://www.philips-hue.com/support#contact. In het geval van berichten van Signify aan u gaat u ermee akkoord kennisgevingen en andere berichten te ontvangen middels berichten die op de Site van Signify gepubliceerd worden, via e-mailberichten op het door u verstrekte e-mailadres of per post op uw factuuradres. 

U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, berichten, aankondigingen en andere mededelingen van Signify conform het hierboven genoemde voldoen aan alle wettelijke eisen voor schriftelijke mededelingen. Kennisgeving is geacht te zijn gegeven (i) 24 uur nadat de kennisgeving op de Site is gepubliceerd of een elektronisch bericht is verzonden, tenzij de verzendende partij in kennis is gesteld van het feit dat het bericht niet bij de ontvanger is aangekomen, of (ii) in het geval van verzending via de post, drie dagen na de verzenddatum. 

U gaat ermee akkoord dat een gedrukte versie van de Voorwaarden en berichten in elektronische vorm in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten die oorspronkelijk zijn opgesteld en gearchiveerd in gedrukte vorm, toelaatbaar zijn bij administratieve of gerechtelijke procedures gebaseerd op of betrekking hebbend op deze Voorwaarden.

Promoties
Op promoties die via de Site beschikbaar worden gesteld, kunnen andere regels van toepassing zijn dan de regels in de Voorwaarden. Bekijk de toepasselijke regels en het Privacyverklaring van Signify als u ingaat op promoties. Indien de regels van een promotie niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden, zijn de regels van de promotie van toepassing. Van tijd tot tijd publiceren we promoties op de Site die van invloed zijn op de prijzen en waarop niet deze Voorwaarden, maar andere algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bij een conflict tussen de voorwaarden van een promotie en deze Voorwaarden, gelden de voorwaarden van de promotie.

Overdracht
U kunt uw rechten of uw verplichting  onder deze Voorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Signify overdragen.

Geen verklaring van afstand
Wanneer Signify nalaat enig deel van deze Voorwaarden af te dwingen, betekent dat geen verklaring van afstand van enig recht of enige bepaling van Signify. De verklaring van afstand van enig recht of enige bepaling is alleen geldig in schriftelijke vorm, ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Signify.

Geen derde-begunstigden
Deze Voorwaarden kennen geen rechten toe aan iemand anders dan aan u, en hebben niet die intentie om dat te doen.

Deelbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onrechtmatig, nietig of onuitvoerbaar is, zal deze bepaling worden beschouwd als deelbaar van deze Voorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Voorwaarden.

v. November 2020

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid