Aanvullende privacyverklaring voor Philips Hue klanten

Clarification: March 2021

Opmerking: het onderstaande is een aanvulling op de Signify-privacyverklaring voor klanten, consumenten en zakelijke personen (“Verklaring”). Voor een goed begrip van de activiteiten op het gebied van gegevensverzameling en -verwerking die voor u relevant zijn, raden we u aan zowel de Verklaring als deze aanvulling te lezen. Waar de inhoud van deze Aanvullende privacyverklaring (Additional Privacy Notice, APN) in tegenspraak is met de inhoud van de Verklaring, Prevaleert  deze ANP.

Wij ondernemen de activiteiten die worden beschreven in deze APN en onze Verklaring omdat we menen dat deze activiteiten ons helpen Philips Hue gebruiksvriendelijker te maken, u beter te begrijpen en efficiënter te opereren als bedrijf. Als u vragen hebt of uw privacyrechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het Signify Privacy Center.

Deze ANP is van toepassing als u gebruikmaakt van Philips Hue. Philips Hue is niet alleen een slimme lamp: het is een compleet slim verlichtingssysteem. Het Philips Hue-systeem kan bestaan uit verschillende delen/elementen met verschillende functies. Deze verschillende functies vereisen verschillende typen gegevensverwerking. De slimme lampen, de Hue Bridge, de slimme bedieningssystemen en Friends of Hue en andere partnerschapsintegraties stellen u in staat uw verlichtingservaring te beheren. Met behulp van onze partnerschapsplatforms en Friends of Hue kunt u uw Philips Hue-verlichtingssysteem aansluiten op uw woningapparatuur.

Signify verzamelt persoonsgegevens  van u via onze interacties met u, via onze producten, via uw gebruik van deze producten en via door ons zorgvuldig gescreende derde partijen. Sommige gegevens verkrijgen we van derde partijen, afhankelijk van de keuzes die u maakt, zoals uw privacyinstellingen. Wij vragen de derde partij te bevestigen dat de informatie conform de wet  is verkregen door de derde partij en dat wij het recht hebben de informatie van hen te ontvangen en er gebruik van te maken.

Verzamelde gegevens 

Afhankelijk van uw keuzen op het gebied van privacy, uw producten en uw gebruik van onze diensten, verwerken wij mogelijk de volgende gegevens:

Philips Hue-producten:

 • E-mailadres (Gebruikersnaam)
 • Wachtwoord
 • Unieke ID's en productconfiguraties
 • Productgebruik en diagnostische informatie
 • Taalvoorkeur
 • Locatiegegevens - voor zover het strikt noodzakelijk is om u gebruik te laten maken van de door u gevraagde diensten. Dit is bijvoorbeeld nodig in onze Philips Hue applicatie om uw verlichting op de gekozen manier te laten branden via bepaalde routines die u kiest in te stellen, zoals triggers met betrekking tot het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang op uw locatie of wanneer u thuiskomt of uw huis verlaat. Locatiegegevens die door uw apparaat met behulp van deze diensten worden verwerkt, blijven in uw apparaat en in de Philips Hue bridge. Met betrekking tot onze Philips Hue Bluetooth applicatie worden locatiegegevens verwerkt via uw besturingssysteem omdat dit een vereiste is bij het inschakelen van de Bluetooth-verbinding met uw lampen. Uw locatiegegevens worden niet met ons gedeeld.

Winkel:

 • Voor- en achternaam
 • Verzendadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factureringsgegevens
 • Taalvoorkeur
 • Productgebruik en diagnostische analyses

Philips Hue-apps:

 • Taalvoorkeur
 • Usage and diagnostic analytics
 • Unieke ID's en productconfiguraties
 • Locatiegegevens - voor zover het strikt noodzakelijk is om u gebruik te laten maken van de door u gevraagde diensten. Dit is bijvoorbeeld nodig in onze Philips Hue applicatie om uw verlichting op de gekozen manier te laten branden via bepaalde routines die u kiest in te stellen, zoals triggers met betrekking tot het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang op uw locatie of wanneer u thuiskomt of uw huis verlaat. Locatiegegevens die door uw apparaat met behulp van deze diensten worden verwerkt, blijven in uw apparaat en in de Philips Hue bridge. Met betrekking tot onze Philips Hue Bluetooth applicatie worden locatiegegevens verwerkt via uw besturingssysteem omdat dit een vereiste is bij het inschakelen van de Bluetooth-verbinding met uw lampen. Uw locatiegegevens worden niet met ons gedeeld.

Philips Hue Website:

 • Taalvoorkeur
 • Productgebruik en diagnostische analyses

Als u contact met ons hebt via Social Network Services (‘SNS’) kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken conform onze Privacyverklaring.  

Meer specifiek omvat de informatie die wij kunnen verzamelen, onder meer , het unieke ID van de gebruiker (opgeslagen in een trackingcookie en mogelijk opgeslagen op onze servers), IP-adres, verwijzend URL, browser, cookie-informatie over het besturingssysteem, CSS-animaties en dynamische inhoud, klikken of aanrakingen van bezoekers op of van elementen, wijzigingen in invoervelden (zoals tekstvelden, CSS-selector of tijdstempel), elementen en sessiemetadata, invoer in velden, systeemfouten, venstergrootte en wijzigingen hierin, muispositie, paginasnapshot, of een gebruiker klikte op een afspeel- of pauzeknop van een video, en andere gebeurtenissen (scrollen, scherpstellen, pagina's verbergen, enz.). Op basis van dergelijke informatie kan de bezoeker mogelijk worden geïdentificeerd. We leggen geen toetsaanslagen vast.

Als u niet wilt dat onze websites en apps uw activiteiten registreren, kunt u zich afmelden.

Verwerking van uw gegevens

Aanmeldingsgegevens: Uw aanmeldingsgegevens zijn de gegevens die u aan Signify verstrekt wanneer u zich aanmeldt of bij de aankoop van Philips Hue-verlichtingssysteemservices. Aanmeldingsgegevens omvatten het e-mailadres (gebruikersnamen), wachtwoord, verzendadres (alleen voor winkel) en geaggregeerde gebruiksgegevens die betrekking hebben op uw account, zoals de besturingselementen die u selecteert. Wij gebruiken aanmeldingsgegevens om de diensten te leveren, transacties uit te voeren (alleen voor winkel), de account te ondersteunen, fraude op te sporen en te voorkomen, verkeerd gebruik of misbruik van uw Philips Hue-account op te sporen en te voorkomen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u zich aanmeldt met een SNS of uw account later aan een SNS koppelt, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens over u van die SNS. Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan de SNS (zoals uw naam, e-mailadres en andere informatie die u openbaar hebt gemaakt) toen u uw account aanmaakte. Merk op dat de gegevens die we van en via een SNS verzamelen, mogelijk afhankelijk zijn van de privacyinstellingen die u hebt opgegeven in de SNS en de toestemmingen die u ons hebt gegeven in verband met de koppeling van uw account aan onze producten of aan services die worden verricht aan uw account met een SNS. 

Uw interacties met derde partijen via een SNS of vergelijkbare functies zijn onderworpen aan het privacybeleid van de respectievelijke derde partij en uw overeenkomst met de SNS. U verklaart dat u het recht hebt uw SNS-account te gebruiken voor de doeleinden die hierin worden omschreven zonder hierbij enige voorwaarde te schenden waaraan de SNS is onderworpen.

Gebruiksgegevens (Analytics): Wanneer u gebruikmaakt van onze producten en/of diensten, verzamelen wij mogelijk informatie over uw gebruik van onze producten/diensten. Wij kunnen hierbij verschillende informatiebronnen combineren, zoals gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen, met cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. Als deze gegevens worden gecombineerd, kan deze informatie worden beschouwd als betrekking hebbend op u, aangezien deze aan u kan worden gekoppeld. Wij gebruiken geautomatiseerde hulpmiddelen om statistisch onderzoek te doen naar algemene trends met betrekking tot het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media en het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. 

Andere communicatie: Wij kunnen contact met u opnemen om u informatie te geven over uw account en/of over Friends of Hue en andere partnerschapsdiensten. U kunt zich niet afmelden voor dergelijke communicatie zonder promotiedoeleinden. Wij zullen uw aanmeldingsgegevens niet met aangesloten partners delen tenzij we het  recht hebben om dat te doen.

Klantenservicecommunicatie: Wanneer u contact met ons hebt voor klantenservicedoeleinden, adviseren we u om uw persoonlijke gegevens uitsluitend met ons te delen via een privébericht aan ons. Wij zullen ons uiterste best doen om zo snel mogelijk contact met u op te nemen via hetzelfde of een ander geschikt communicatiemedium.

Direct-marketingcommunicatie: Wij maken gebruik van aanmeldingsgegevens om uw ervaring op onze website of applicaties te personaliseren (inclusief informatie over nieuwe functies, beveiliging of andere technische zaken). We kunnen contact met u leggen met betrekking tot informatie, producten, services, evenementen en promoties van Signify alsmede van andere derde partijen die naar onze mening relevant voor u kunnen zijn in verband met uw gebruik van onze producten of om de functionaliteit hiervan uit te breiden; met name wanneer wij een partner vinden die specifieke diensten of oplossingen aanbiedt die aan uw behoeften beantwoorden, of om uw gebruik van de producten en diensten te optimaliseren. Als u hebt aangegeven dat u persoonlijke marketinginformatie wilt ontvangen, kunnen wij gegevens uit verschillende bronnen (zowel interne als externe) aggregeren om zo een beter inzicht te krijgen in uw voorkeuren en interesses en in staat te zijn u van dienst te zijn met relevantere marketingcommunicatie. Wij kunnen contact met u leggen via elektronische marketingcommunicatiekanalen of andere communcatiekanalen gebruiken om u persoonlijke advertenties of speciale aanbiedingen te sturen, zoals de post, telemarketing of sociale-mediakanalen zoals, maar niet beperkt tot, LinkedIn, Instagram, Facebook (inclusief Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter, WeChat).  

Wij voeren deze activiteiten uit omdat het voor ons belangrijk is onze klanten te begrijpen om  efficiënter te kunnen opereren als bedrijf. We menen ook dat dit de waarde van onze communicatie zal vergroten, die immers toegesneden zal zijn op uw interesses (die u ons hebt meegedeeld of die wij uit de verzamelde gegevens hebben afgeleid). De juridische grond voor onze verwerking van deze informatie is het legitieme belang dat wij daarbij hebben. Als u hier niet gelukkig mee bent, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze activiteiten, naar eigen vrije keuze, zonder dat dit enige problemen of consequenties voor u met zich mee zal brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons Signify Privacy Center.

Wij sturen u alleen marketingberichten toe wanneer u hiervoor vooraf expliciet hebt gekozen, tenzij wij u op grond van de wet ook zonder expliciete toestemming vooraf, mogen benaderen. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van marketingberichten hebt u het absolute recht zich op elk gewenst moment weer voor deze verwerkingsactiviteiten af te melden (er bezwaar tegen te maken). U kunt dat doen door te klikken op de afmeldingskoppeling in de e-mail, door de communicatievoorkeuren in uw account te wijzigen (indien beschikbaar), door uw smartphone-instellingen te wijzigen (voor mobiele pushberichten) of door contact op te nemen met het Signify Privacy Center. Wanneer u zich hebt afgemeld, ontvangt u nog steeds onze berichten over producten en diensten (zoals beveiligingsupdates).

Signify behoudt uw aanmeldingsgegevens zolang uw account of Philips Hue-applicatie actief is of zolang dit nodig is om u services te leveren. 

Overig

Gegevens over uw activiteit op uw Philips Hue-verlichtingssysteem is zichtbaar voor andere diensten van derden als u uw profiel hebt gekoppeld aan een dergelijke onafhankelijke dienst of applicatie van een derde partij. Als u ervoor hebt gekozen uw Philips Hue-verlichtingssysteem te koppelen aan een account van een andere dienstverlener, zullen wij beperkte account- en profielinformatie met deze derde partij uitwisselen. De diensten van deze derde partijen worden aangeboden door onafhankelijke beheerders van deze informatie en het gebruik daarvan is onderworpen aan hun respectievelijke privacybeleid. U dient hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen teneinde vast te stellen hoe zij uw gegevens zullen gaan gebruiken.