Philips Hue

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: september 2023

1. Hva dette dokumentet dekker, og forholdet vårt.

a. Vi vet at det er fristende å ikke lese gjennom Philips Hue Vilkår for bruk (“Vilkår”), men det er viktig å forstå disse vilkårene, så du vet hva du kan forvente fra oss og også hva vi kan kreve fra deg.

b. Ditt forhold til oss: Disse vilkårene angir forholdet mellom deg og oss. Når vi refererer til "vi", "oss" eller "vår", mener vi Signify Netherlands BV, selskapet bak Philips Hue-produktene med Netherlands Chamber of Commerce-registreringsnummer 17061150, VAT-nummer NL009076992B01 og forretningssted på High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland.

c. Dekkede tjenester: Tjenestene er ment for Philips Hue produkter (“Produkter”) og dekker din tilgang og bruk av programvare innbefattet i Produkter, din tilgang og bruk av appen som kan lastes ned til smarttelefonen eller nettbrettet ditt, og tjenester og funksjoner for Produkter gjennom vår hjemmeside og gjennom appen. Vi refererer samlet til dette som “Tjenester”.

d. Alderskrav: Hvis du ikke er myndig, trenger du tillatelse fra en forelder eller verge for å godta disse vilkårene, bruke tjenestene og opprette en brukerkonto.

e. Hva som ikke er regulert av disse vilkårene: Ditt kjøp av Produktet dekkes av salgsvilkår som var gyldige når du kjøpte Produktet, og inkluderer alle lovbestemte garantirettigheter som du har som forbruker i ditt bostedsland. Visse funksjoner til Tjenestene kan være underlagt tilleggsvilkår, som vi vil oppgi med disse funksjonene.

2. Bruke tjenestene.

a. Tillatelse til bruke Tjenester: Vi gir deg tillatelse til å bruke Tjenestene til å kontrollere og overvåke Produktene du eier eller som du er autorisert til å kontrollere og overvåke.

b. Registrere en brukerkonto: Tjenestene kan kreve at du har en brukerkonto for å kunne bruke tjenestene. Du er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen (for oppsett av brukerkontoen) og for å beskytte sikkerheten til brukerkontoen. Se avsnitt 5 for mer om personvern. 

c. Du kan autorisere enkeltpersoner: Hvis du har en administratorkonto (vi refererer til slike brukere som "admin" eller "eier"), kan du autorisere, i tråd med det som er tillatt av tjenestene, andre enkeltpersoner med en brukerkonto til å få tilgang til, bruke, overvåke og kontrollere produktene og tjenestene. Vi refererer til slike enkeltpersoner som "autoriserte brukere". Du bør kun autorisere personer du stoler på, til å få tilgang til produktene og tjenestene.

d. Forbedring av Tjenester

 • Vi jobber for å forbedre våre Tjenester og Produkter hele tiden, så de kan endre seg over tid. Vi kan oppdatere Tjenester ved å levere rettelser (av programfeil) og modifiseringer, introdusere nye funksjoner eller funksjonalitet, endre eller fase ut en funksjon eller funksjonalitet, komponent eller innhold (midlertidig eller permanent), pålegge begrensninger på visse funksjoner eller begrense tilgangen til deler eller hele Tjenesten. Alle disse oppdateringene og endringene blir referert til som “Oppdateringer”. 
 • I noen tilfeller kan oppdateringene føre til at eldre maskinvareenheter, tredjepartstjenester, programvarekonfigurasjoner eller oppsett ikke lenger fungerer med tjenestene, og du kan bli nødt til å oppgradere eller endre disse enhetene, tjenestene, konfigurasjonene eller oppsettene for å fortsette å bruke tjenestene.
 • Retningslinjene våre for avslutning av brukerstøtte er oppgitt separat på nettstedet vårt på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Hvis det er forskjeller mellom retningslinjene våre for avslutning av brukerstøtte og en garanti som er gitt av oss med produktet, eller retningslinjene våre for avslutning av brukerstøtte kan føre til at brukerstøtten for produktene avsluttes i den angitte garantiperioden, erstatter retningslinjene våre for avslutning av brukerstøtte vilkårene i garantien.
 • Oppdateringer kan skje automatisk uten ytterligere varsel eller innhenting av ytterligere samtykke fra deg. Du samtykker til disse automatiske oppdateringene. Hvis du ikke vil at slike oppdateringer skal installeres automatisk, kan du angi det i innstillingene i appen. Vi kan også be deg om å installere oppdateringer selv, og du er ansvarlig for å gjøre det uten opphold. Hvis du ikke installerer oppdateringer, kan det utsette deg for risiko (som sikkerhetsrisiko), og vil påvirke og begrense vårt ansvar og evne til å levere tjenestene til deg.

e. Tjenestene avhenger av: Riktig funksjon av tjenestene avhenger av overføring av data gjennom tredjeparts enheter og tjenesteleverandører, inkludert ditt wi-fi-nettverk, aktiverte trådløse enhet (slik som en smarttelefon eller et nettbrett) og (for visse produkter) bredbåndstilkobling til Internett. Signify har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for noen av disse tredjeparts enhetene og tjenestene, deres kompatibilitet og riktige konfigurasjon med produktene og tjenestene og relaterte kostnader. Hvis disse enhetene og tjenestene blir avbrutt, forsinket, avvist eller på annen måte begrenset, uansett grunn, kan det føre til at tjenestene blir upålitelige eller utilgjengelige så lenge begrensningene varer. Du er ansvarlig for eventuelle utgifter for disse tredjepartsenhetene og -tjenestene. Spesielt streaming og visning av innspilte videoer kan føre til ekstra og betydelige utgifter.

f. Din oppførsel: Ved å levere Tjenestene, ønsker vi å opprettholde Tjenestene for alle, som betyr at du må følge disse reglene for oppførsel:

 • overholde gjeldende lovgivning, inkludert eksportkontroll og sanksjoner, personvern og opphavsrett
 • ikke skade, påvirke, misbruke eller forstyrre tjenestene.
 • Du garanterer at du ikke befinner deg i et land som er underlagt en embargo av amerikanske myndigheter, eller som er angitt av myndighetene i USA som et land som “støtter terrorister”, og at du ikke står på noen amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter.

g. Bruk med video og/eller audio innhold: Vær årvåken for at bruk av Produktene i kombinasjon med bestemte video og/eller audioinnhold kan forårsake lyskombinasjoner som gir ubehag. Hvis dette er tilfellet, ber vi deg slutte å synkronisere Produktet med slikt innhold. 

h. Tilleggsprodukter kan behøves: Bruk av bestemte Produkter kan kreve tilleggsprodukter, som indikert av oss i brukerveiledningen.

i. Tjeneste-relatert kommunikasjon: Noen ganger sender vi deg nyheter og annen informasjon gjennom hjemmesiden eller appen. Har du spørsmål ang. Produktene, Tjenestene eller disse Vilkårene, ber vi deg kontakte oss gjennom kanalene for brukerstøtte.

j. Tilbakemelding: Vi er takknemlige for tilbakemeldinger om Tjenester og Produkter. Hvis du velger å gi oss tilbakemelding, kan vi handle deretter uten forpliktelse til deg.

k. Sårbarheter: Ethvert produkt som er avhengig av trådløse tilkoblinger eller internettforbindelser eller er koblet til et nettverk av noe slag (som skylagring) kan være usikre og kan bli utnyttet eller hacket av malware og spionprogramvarianter ("Sårbarheter"). Sårbarheter kan gi en gateway for en person med ondsinnede hensikter muligheten til å aktivere eller deaktivere systemet ditt eller relaterte produkter, se, hente ut, ødelegge, stjele, avsløre eller endre dataene dine eller andres data, overvåke og/eller spionere på aktivitetene dine og andres aktiviteter, forårsake internett- og nettverksbrudd, sørge for utilsiktet eller uautorisert tilgang av andre til kontoen din og på annen måte sette personer, eiendom eller data i fare. Vi gir ingen garantier eller erklæringer om at tjenestene er sikre, og/eller at tjenestene ikke har, eller ikke er utsatt for, sårbarheter.

l. Utenfor rimelig kontroll: Vi er ikke ansvarlig overfor deg for feil eller forsinkelse i ytelsen i den grad de er forårsaket av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert force majeure, naturkatastrofer, terrorisme, opptøyer eller krig.

3. Din informasjon.

a. Brukerinnleveringer og Enhetsdata: Noen av Tjenestene tillater at du og dine autoriserte brukere lagrer eller på annen måte oppgir informasjon gjennom Tjenestene, på div. måter “Brukerinnleveringer”. Hvis du velger å levere brukerinnleveringer, ber vi deg sørge for at du har alle nødvendige rettigheter til å gjøre det, og at det er lovlig. I tillegg vil Tjenestene gi oss informasjon om din bruk av Produktene og div. enheter, tredjeparts tjenester eller applikasjoner du bruker til å koble deg til Tjenestene, ofte på en automatisk måte – vi refererer til denne informasjonen som “Enhetsdata”. Dine brukerinnleveringer og enhetsdata forblir din eiendom, som betyr at du beholder alle rettigheter du har ang. dine brukerinnleveringer og enhetsdata.

b. Tillatelse til å bruke din informasjon: Underlagt dine personvernrettigheter som beskrevet i seksjon 5 under, ved å bruke Tjenestene, gir du oss verdensomspennende (gjelder over hele verden) og avgiftsfri lisens til å tillate oss (og våre rettighetshavere og entreprenører) til å: 

 • være vert for, reprodusere, distribuere, endre, kommunisere og bruke brukerinnsendingene og enhetsdataene dine – dvs. at vi kan lagre dem på våre systemer og gjøre dem tilgjengelige, og
 • gi autoriserte brukere tilgang til brukerinnsendingene og enhetsdataene dine og for (som definert nedenfor), tredjepartsprodukter og tjenester, for å:
 • drive og forbedre tjenestene (inkludert opprette oppdateringer);  
 • utvikle nye teknologier og tjenester for oss; og
 • andre formål som beskrevet i våre gjeldende personvernregler, som er tilgjengelige på https://www.philips-hue.com/privacy (“Privacy Notice”).

c. Din informasjonssikkerhet: Da vi bryr oss om integriteten og sikkerheten til din informasjon, etterstreber vi å gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak. Men vi kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil kunne overkomme våre sikkerhetstiltak eller bruke din informasjon til feil formål. For mer informasjon om hvordan Signify deler informasjon med ansvar, gå til vår koordinerte sårbarhetsinformasjonsside på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkter og tjenester fra andre.

a. Tilgang til produkter og tjenester fra andre:Tjenestene kan tillate produktene å samhandle med produkter, apper og tjenester fra andre (“Tredjepartsprodukter og -tjenester”). For å muliggjøre slik samhandling må vi kanskje utveksle dine brukerinnsendinger og enhetsdata med de relevante tredjepartene. Du er ansvarlig for din samhandling med og bruk av tredjepartsprodukter og -tjenester, og for eventuelle grensesnitt mellom tredjepartsprodukter og -tjenester og produktene og tjenestene.

b. Standarder og metoder for kommunikasjon: Produktene kan bruke ulike åpne eller alminnelig tilgjengelige standarder eller metoder for å kommunisere og fungere med smarte eller tilkoblede enheter som brukes på samme måte av andre produkter, systemer eller tjenester som ikke er produsert av oss. Slike produkter og relaterte tjenester som ikke er angitt av oss eller sertifisert som kompatible med produktene og tjenestene, vil kanskje ikke fungere med produktene og tjeneste, selv om de er spesifisert til å bruke samme eller lignende standarder eller metoder for kommunikasjon.

c. Link til tredjepartsnettsteder: : Nettstedet, appen eller kommunikasjonen vår kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjepartsnettsteder. Disse lenkene gis utelukkende av praktiske hensyn, og da de ikke er under vår kontroll, anbefaler vi ikke og tar ikke ansvar for innholdet av slike nettsteder.

5. Ditt personvern.

a. Personopplysninger: Ditt personvern er viktig for Signify. Vår personvernerklæring gjelder for bruken av tjenestene. Vi ber deg lese disse dokumentene, da de beskriver bl.a. hvilke typer personopplysninger vi innhenter fra deg, produktene og tjenestene dine, hvordan vi kan bruke personopplysningene dine, den rettslige hjemmelen vi har for å behandle personopplysningene dine, samt personvernrettighetene dine. Ytterligere personvernerklæringer kan gis separat for bestemte produkter og tjenester.

b. Informasjonskapsler: I noen tilfeller kan Signify ta i bruk informasjonskapsler og andre sporingsteknologier. Les vår erklæring om informasjonskapsler tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/cookie-notice for mer informasjon om denne teknologien og hvilke formål vi kan anvende det til.

6. Suspensjon og opphør av tjenestene.

a. Suspensjon av tjenester: Vi kan suspendere tjenestene midlertidig, uten varsel, av sikkerhetsgrunner, ved systemsvikt, vedlikehold og reparasjon eller andre omstendigheter.

b. Opphør eller suspensjon av din tilgang til tjenestene: Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere din tilgang til tjenestene eller slette brukerkontoen din hvis noe av det følgende skjer:

 • hvis vi har grunn til å tro at du har brukt tjenestene eller produktene i strid med disse vilkårene
 • vil blir pålagt å gjøre det for å overholde et juridisk krav eller en rettskjennelse
 • vi har rimelig grunn til å tro at atferden din forårsaker skade eller erstatningsansvar for en bruker, en tredjepart eller oss
 • du ikke har logget på kontoen din i en periode på to år.

7. Innholdet og programvaren vår.

a. Opphavsrettigheter: Selv om vi gir deg tillatelse til å bruke tjenestene våre, beholder vi (og våre leverandører og lisensgivere) alle opphavsrettigheter vi (og våre leverandører og lisensgivere) har til tjenestene. 

b. Innholdet vårt: Disse tjenestene omfatter innhold som tilhører oss. Du kan bruke innholdet vårt som tillatt av disse vilkårene, men vi beholder alle opphavsrettigheter som vi har til innholdet vårt. Du må ikke fjerne, skjule eller endre noen av merkene, logoene eller de juridiske merknadene våre.

c. Andres innhold: Tjenestene kan gi deg tilgang til innhold som tilhører andre personer eller organisasjoner. Du må ikke bruke slikt innhold uten personens eller organisasjonens tillatelse, eller som tillatt ved lov.

d. Programvare: Noen av tjenestene omfatter tilgang til og bruk av programvaren, for eksempel appen vår eller programvaren som er innebygd i produktene. Vi gir deg tillatelse til å bruke den programvaren som en del av tjenestene. Denne lisensen er verdensomfattende (i hele verden), ikke-eksklusiv (vi kan også lisensiere programvaren til andre) personlig (det vil si at du ikke kan dele den med noen annen) og ikke-overdragbar (du kan ikke overdra rettighetene til noen andre). Noen av tjenestene omfatter programvare som tilbys under lisensvilkår for åpen kilde som vi gjør tilgjengelig for deg. Noen ganger er det bestemmelser i lisensen for åpen kilde som uttrykkelig overstyrer deler av disse vilkårene, så pass på å lese de lisensene.

e. Ikke tillatt å gjøre: Du må ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut noen del av tjenestene eller programvaren inkludert i tjenestene. Du må heller ikke foreta omvendt utvikling eller prøve å trekke ut noe av kildekoden vår med mindre det er tillatt ved gjeldende lov.

8. Fraskrivelser og ansvar.

a. Fraskrivelser: Selv om vi vil gjøre din opplevelse av tjenestene så morsom som mulig og vi har tro på tjenestene, vet vi at vi bare kan tilby deg tjenestene «som de er» og «som tilgjengelig», og at vi ikke gir noen garantier, eller forpliktelser om tjenestene (inkludert innholdet av tjenestene, de spesifikke funksjonene til tjenestene eller deres tilgjengelighet, pålitelighet eller evne til å møte dine behov), da det alltid er en mulighet for at ting ikke virker som de skal. Hvis tjenestene ikke skulle virke, ber vi så mye om unnskyldning, da vi er klar over at det er uheldig og ubeleilig. 

b. Vårt juridiske ansvar: Vi er ikke ansvarlige for noen indirekte, konsekvensielle, straffbare, spesielle eller tilfeldige skader. Vårt totale juridiske ansvar går ut fra og angår din bruk av Tjenester, og er begrenset til lavere (i) gebyrer du betalte for å bruke relevante Tjenester i 3 måneder før (eventuelt) brudd; eller (ii) €50. Disse Vilkår begrenser bare vårt ansvar som foreskrevet av gjeldende lover.

9. Avgjøre tvister, gjeldende lover og domstoler.

a. I den grad det er tillatt ved gjeldende lov, og unntatt i den grad det er uttrykkelig definert i de følgende underavsnittene i dette avsnitt 9 eller avsnitt 11, er disse vilkårene, ditt forhold til oss og din bruk av tjenestene underlagt lovene i landet der du bor, og du og vi avtaler at dine lokale domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Anvendeligheten av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp og andre lover som regulerer anvendelse av lover i andre jurisdiksjoner, er uttrykkelig fraskrevet og utelukket.

b. Hvis du bor i USA, vil disse Vilkår, ditt forhold med oss, og din bruk av Tjenestene styres av lovene til Staten New Jersey, unntatt dens lovkonflikt og lovvalg. 

c. Hvis du bor o Canada, vil disse Vilkår, ditt forhold til oss, og din bruk av Tjenestene styres av loven i Provinsen Ontario, uten å gi virkning til dets valg eller lovbestemmelser.

d. Hvis du bor i Frankrike, vil domstolen i Nanterre ha eksklusiv jurisdiksjon. 

e. Hvis du bor i India, og det oppstår noen uenighet eller tvist, så er du enig med oss i å løse dette gjennom megling av en eneste megler som er gjensidig utnevnt av oss begge, for å utføres i samsvar med Arbitration & Conciliation Act 2015 (som endret). Meglingen skal foregå i Gurgaon, Haryana.

f. Hvis du bor i Sri Lanka, og det oppstår uenighet eller en tvist, er du enig med oss i å løse det gjennom megling av en eneste megler som er gjensidig utnevnt av oss begge, for å utføres i samsvar med Arbitration Act 2005 (som endret). Meglingen skal foregå i New Delhi, India.

g. Hvis du bor i Malaysia, vi domstolene i West Malaysia ha eksklusiv jurisdiksjon.

h. Hvis du bor i Kina, vil den lokale domstolen i Shanghai, Kina ha eksklusiv jurisdiksjon.

i. Hvis du bor i Taiwan, vil den lokale domstolen i Taipei, Taiwan ha eksklusiv jurisdiksjon.

j. Hvis du er bosatt i Tsjekkia, kan du også kontakte Czech Trade Inspection http://www.coi.cz.

k. Hvis du er en forbruker basert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og du føler at klagen din ikke er tilstrekkelig behandlet, kan du bruke plattformen European Online Dispute Resolution (ODR), men du er ikke forpliktet til dette.

10. Angående disse vilkårene.

a. Etter loven kan du ha visse rettigheter som ikke kan begrenses av en kontrakt som disse Vilkår. Disse Vilkår er på ingen måte ment som en restriksjon av slike rettigheter.

b. Hvis det viser seg at en bestemt provisjon ikke er gyldig eller håndhevbar, vil dette ikke påvirke noen av de andre provisjonene i disse Vilkår.

c. Selv om vi ikke tar skritt med en gang etter at du bryter disse Vilkår, betyr det ikke at vi ikke har rett til å ta rettslige skritt en gang fremtiden. 

d. Vi står fritt til å oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile endringer i tjenestene eller hvordan vi driver virksomheten vår eller av juridiske, regulatoriske eller sikkerhetsmessige grunner. Hvis vi gjør vesentlige endringer som påvirker deg betydelig, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg gjennom Philips Hue-appen, ved å legge inn et varsel på nettstedet vårt, ved å sende deg en e-post eller på annen måte. Hvis du ikke foretar deg noe eller fortsetter å bruke tjenestene etter slike varsler eller merknader, betyr at du godtar disse endringene. 

e. Kan hende ikke alle Tjenester vil være tilgjengelige i ditt land.

f. For informasjon om hvordan du kan kontakte oss, gå til hjemmesiden for våre Produkter på https://www.philips-hue.com/support#contact.

g. Alle bestemmelser som er ment å fortsatt gjelde (enten uttrykkelig eller på annen måte) utover enhver varighet eller oppsigelse av tjenestene, skal fortsette å gjelde.

11. Vilkår som gjelder for visse produkter, visse tjenester eller visse land.

Dette avsnitt 11 inneholder tilleggsvilkår som gjelder for visse produkter, visse tjenester eller visse land. Hvis det er forskjeller mellom dette avsnitt 11 og andre avsnitt i disse vilkårene enn dette avsnitt 11, skal dette avsnitt 11 gjelde.

 • Tyrkia: lokalt telefonnummer er: 0850 390 19 22, og personvernerklæringen er tilgjengelig her https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Tidlig tilgang: Ved å aktivere “Tidlig tilgang” for visse funksjoner i appen din, godtar du å få tidlig tilgang til slike funksjoner før du gjør slike funksjoner tilgjengelige for alle brukerne våre (“Early Access-funksjoner”) som er mer sannsynlig å inneholde feil, mangler eller andre problemer som vanligvis ikke er forbundet med standardversjon til alle appbrukere (“Standardversjon”). Funksjoner i forbindelse med early access leveres "som de er" og "som tilgjengelige", og vi og våre partnere, lisensgivere og/eller leverandører gir ingen lovnader, garantier eller forpliktelser om funksjonene for tidlig tilgang (inkludert innholdet, spesifikke funksjoner eller tilgjengelighet, pålitelighet eller evne til å dekke dine behov), da det alltid er mulighet for at ting ikke fungerer som de skal. Vi har ingen plikt til å fortsette å bruke funksjonene for tidlig tilgang til standardutgivelse, og vi kan gjøre endringer i funksjonene for tidlig tilgang eller stoppe utrullingen av disse. Det som vil bli utgitt i standardutgivelsen kan avvike fra tidlig tilgang-funksjonene. Du forstår og godtar at opphør av din bruk av funksjonene for tidlig tilgang er din eneste rett og løsning når det gjelder misnøye med bruken av funksjonene for tidlig tilgang, underlagt personvernerklæringen. I det uheldige tilfellet at tidlig tilgang-funksjonene ikke ville fungere, må du godta våre oppriktige unnskyldninger, ettersom vi absolutt forstår at det er uheldig og upraktisk. Hvis du på et tidspunkt vil avslutte tilgangen til funksjonene for tidlig tilgang, kan du deaktivere dette i appen din (der det er mulig) eller ved å slette og installere appen på nytt. Denne delen om tidlig tilgang skal gjelde så langt den gjelder funksjonene for tidlig tilgang frem til standard utgivelse av den eller seponering (alt som kommer først).
 • Tilleggsvilkår for Philips Hue Secure: Philips Hue Secure Services er tilgjengelige i USA, Canada, Storbritannia, Irland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia, Hellas, Spania, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Litauen, Latvia, Polen, Romania, Serbia, Slovenia og Slovakia og i tillegg tilleggsvilkårene for Philips Hue Secure som angitt i vedlegg 1 skal gjelde for din bruk av de aktuelle Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene.
 • USA: Merknad for innbyggere i California: I henhold til California Civil Code Section 1789.3 har innbyggere i California rett til følgende merknad om forbrukerrettigheter: Hvis du har et spørsmål eller en klage angående nettstedet vårt eller disse vilkårene, kan du sende en forespørsel til "Kontakt oss"-koblingen på https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Du kan også kontakte oss ved å skrive til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 eller ved å ringe Signify på 1(800) 555-0050. Innbyggere i California kan nå enheten for klagehjelp i avdelingen for forbrukertjenester i California Department of Consumer Affairs via post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller på telefon (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

12. Sluttbrukervilkår som kreves av Apple.

Hvis du har lastet ned Philips Hue-appen fra Apple, Inc. ("Apple") App Store eller du bruker Philips Hue-appen på en iOS-enhet, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar følgende merknad angående Apple. Disse vilkårene er kun mellom deg og oss, ikke Apple, og Apple er ikke ansvarlig for tjenestene eller innholdet i disse. Apple har ingen forpliktelse overhodet til å yte vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til Philips Hue-appen. Hvis Philips Hue-appen ikke samsvarer med gjeldende garantier, kan du varsle Apple, og Apple kommer til å refundere enhver gjeldende kjøpesum for Philips Hue-appen til deg – og at Apple, så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov, ikke har noen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til Philips Hue-appen. Apple er ikke ansvarlig for å behandle eventuelle krav fra deg eller en tredjepart knyttet til Philips Hue-appen eller din besittelse og/eller bruk av Philips Hue-appen, inkludert: (a) produktansvarskrav, (b) ethvert krav om at Philips Hue-appen ikke samsvarer med gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav, og (c) krav som oppstår i forbindelse med forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for etterforskning, forsvar, forlik og fraskrivelse av tredjeparts påstander om at Philips Hue-appen og/eller din besittelse og bruk av Philips Hue-appen krenker denne tredjepartens immaterielle rettigheter. Du samtykker i å overholde eventuelle gjeldende tredjepartsvilkår når du bruker Philips Hue-appen. Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsbegunstigede til disse vilkårene, og når du godtar disse vilkårene, har Apple rett (og anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse vilkårene mot deg som en tredjepartsbegunstiget til disse vilkårene. Tillatelsen til bruk i avsnitt 2a er begrenset til en ikke-overførbar rett til å bruke Philips Hue-appen til å kontrollere og overvåke produktene dine på alle Apple-merkede produkter.

VEDLEGG 1 – tilleggsvilkår for Philips Hue Secure

HVIS DU ER BOSATT I USA ELLER CANADA (UNNTATT PROVINSEN QUEBEC) ELLER DU REISER KRAV MOT OSS I USA ELLER CANADA (UNNTATT PROVINSEN QUEBEC), VÆR OPPMERKSOM PÅ AT AVSNITT 9.g og 9.h INNEHOLDER EN BESTEMMELSE OM OBLIGATORISK ARBITRASJON OG FRASKRIVELSE FRA KLASSESØKSMÅL OG JURYPRØVING SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER. UNNTATT SOM SPESIFISERT I AVSNITT 9.g og 9.h, BETYR KLASSESØKSMÅLSFRASKRIVELSEN AT DU SAMTYKKER I Å GÅ VIDERE MED EN EVENTUELL TVIST INDIVIDUELT OG IKKE SOM EN DEL AV ET KLASSE-, KOLLEKTIV- OG/ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL. DU GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DISSE BESTEMMELSENE OM GJENSIDIG TVISTELØSNING. I VOLDGIFT ER DET INGEN DOMMER ELLER JURY, OG DET ER MINDRE FREMLEGGELSE OG ANKEBEHANDLING ENN I RETTEN.

1. Anvendelighet

a. Disse tilleggsvilkårene for Philips Hue Secure ("Philips Hue Secure-vilkårene") gjelder for bruken av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene som beskrevet nedenfor.

b. For å kunne bruke Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester må du godta Philips Hue-vilkårene for bruk som innlemmer disse Philips Hue Secure-vilkårene ("Philips Hue Secure-avtalen"), den juridiske kontrakten som er inngått mellom oss og deg og som regulerer din bruk av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene. Hvis det er uoverensstemmelser mellom Philips Hue Secure-vilkårene og Philips Hue-vilkårene for bruk, gjelder disse Philips Hue Secure-vilkårene. Philips Hue Secure-avtalen inneholder betingelser og krav som gjelder for deg og dine autoriserte brukere, og du er ansvarlig for at de overholdes.

2. Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester:

a. Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene består av følgende:

 • Philips Hue Secure-merkede maskinvareenheter og Philips Hue-produkter som er identifisert av oss på emballasjen eller i markedsføringsmateriell for bruk med Philips Hue Secure-tjenester ("Philips Hue Secure-produkter"), og
 • slike funksjoner som er inkludert i gratistilgangen (som referert til i avsnitt 5 nedenfor), Hue Secure Basic-abonnementet eller Hue Secure Premium-abonnementet og som (avhengig av abonnementet du har valgt) inneholder funksjonalitet som blant annet inkluderer en tidslinje med sikkerhetsrelevante hendelser i eller utenfor hjemmet ditt, muligheten til å aktivere/deaktivere hjemmet ditt, push-varsler på mobil om sikkerhetsrelevante hendelser hvis dette er konfigurert, live videovisning av Philips Hue Secure-kameraer, mulighet til å spille av klipp som er tatt opp av registrerte hendelser. I tillegg tilpasser du som eier (eller en autorisert bruker) hva som utgjør en sikkerhetsrelevant hendelse, slik at du for eksempel kan ekskludere visse områder av en Philips Hue Secure-kameravisning. Noen funksjoner (inkludert utvidet lagring av videoklipp) er kun tilgjengelig med et ekstra betalt Hue Secure Basic- eller betalt Hue Secure Premium-abonnement. Alle disse funksjonene er tilgjengelige via Philips Hue-appen. Funksjonene som gjelder for deg i henhold til ditt valg av gratis tilgang, Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium, kalles samlet "Philips Hue Secure-tjenestene". Philips Hue Secure-tjenestene er bare tilgjengelige i USA, Canada, Storbritannia, Irland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia, Hellas, Spania, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Litauen, Latvia, Polen, Romania, Serbia, Slovenia og Slovakia.

b. Du har tillatelse til å bruke Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene i henhold til betingelsene og kravene som er angitt i Philips Hue Secure-avtalen.

3. Vilkår for bruk:

a. Nødvendige produkter: Philips Hue Secure-tjenestene krever kompatible Philips Hue Secure-produkter som må kjøpes separat av deg og pares med Philips Hue-appen og Philips Hue-brukerkontoen din. Du forstår og godtar at Philips Hue Secure-tjenestene kun kommer til å fungere med Philips Hue Secure-produktene og ikke er ment å brukes med andre produkter. Hvis du ikke lenger har rett til å bruke Philips Hue Secure-produktene (f.eks. på grunn av salg), er du forpliktet til å frakoble slike Philips Hue Secure-produkter umiddelbart.

b. Installasjon og drift:

 • Det er ditt ansvar å:
  • innhente, sette opp og vedlikeholde tekniske og andre krav i henhold til instruksjonene og spesifikasjonene gjort tilgjengelig av oss for deg;
  • installere, teste og bruke Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene utelukkende i samsvar med alle gjeldende advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner som er gjort tilgjengelig av oss for deg, samt gjeldende nasjonale, statlige og lokale lover, forskrifter og standarder, og
  • bytte ut eller lade opp batteriene til Philips Hue Secure-produktene dine når det er nødvendig.
 • Krav til system og enheter: Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene krever at du har en Philips Hue-brukerkonto, et fungerende Wi-Fi-nettverk i hjemmet ditt som er koblet til en pålitelig Internett-forbindelse med tilstrekkelig båndbredde, og en mobilenhet med Philips Hue-appen. Andre enheter kan også være påkrevd (som angitt av oss) for bruk av noen eller alle Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene, for eksempel en Philips Hue Bridge. Det er ditt ansvar å sikre at du har alle nødvendige system- og enhetselementer, og at de er kompatible og riktig konfigurert. Vi kan aktivere Bluetooth på mobilenheten din uten forvarsel, men i henhold til innstillingene på enheten, for å gjøre det enklere å bruke Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene på riktig måte og aktivere visse funksjoner.
 • Vi overvåker ikke Philips Hue Secure-produktene dine, og vi svarer ikke på informasjon og hendelser som mottas mens du bruker Philips Hue Secure-tjenestene. Det er utelukkende opp til deg (eller din autoriserte bruker) å iverksette slike tiltak, inkludert videresending av hendelsesmeldinger til dine utpekte kontakter. Videre er det ditt ansvar å bestemme passende respons på all informasjon og hendelser du mottar mens du bruker Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene, og du godtar at du har fullt ansvar for din respons og responsen til dine utpekte kontakter. Hvis din respons på informasjon og hendelser mens du bruker Philips Hue Secure-tjenesten medfører kostnader, aksepterer du fullt ansvar for disse kostnadene. Hvis du mottar varsler om fare for liv/sikkerhet, eiendomsrisiko, brann, oversvømmelse, innbrudd, ran, medisinske problemer eller andre nødssituasjoner mens du bruker Philips Hue Secure-tjenestene, bør du umiddelbart kontakte politiet, brannvesenet eller den relevante beredskapstjenesten, ettersom vi ikke tilbyr overvåkings- eller beredskapstjenester.
 • Hvis Philips Hue Secure-produktene dine ikke er riktig installert eller noen av sensorene er utenfor deteksjonsområdet eller hindret av vegger, møbler, personlige eiendeler eller andre gjenstander, kan du oppleve falske alarmer eller deteksjonsfeil.
 • Du garanterer og erklærer at installasjonen og driften av Philips Hue Secure-produktene ble utført på en fagmessig måte og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter, inkludert andres personvernrettigheter. Hvis installasjonen og driften av Philips Hue Secure-produktene krenker tredjeparts rettigheter, er det ditt ansvar, der det er aktuelt, å informere tredjeparter og innhente alt samtykke fra alle tredjeparter som kan være nødvendig for den ønskede installasjonen og driften av Philips Hue Secure-produktene og bruken av Philips Hue Secure-tjenestene.
 • I den grad loven tillater det, fraskriver vi oss herved uttrykkelig ethvert ansvar knyttet til installasjon og drift og/eller bruk av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene, inkludert enhver bruk av Philips Hue Secure-produktene som er i strid med gjeldende nasjonale, statlige og lokale lover, forskrifter, regler eller standarder.
 • Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene kan bli gjenstand for midlertidige avbrudd av sikkerhetsgrunner, systemfeil (inkludert feil på Wi-Fi-tilkoblingen og utilstrekkelig båndbredde), tekniske problemer, vedlikehold, testing, reparasjon, oppdateringer eller andre omstendigheter. Selv om vi bestreber oss på å sikre at bruken av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene skal være så uavbrutt som mulig innenfor rammen av den tekniske og driftsmessige ytelsesevnen, har ingen rett til, og vi garanterer ikke, uavbrutt bruk.

c. Kun til bruk i boliger: Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene er utelukkende ment for din personlige og private bruk i boligen. Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene er ikke ment for, og vi er ikke ansvarlige for, forretningsmessig eller kommersiell eller annen bruk av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene som ikke er knyttet til boliger.

d. Ingen tredjepartsovervåking: Philips Hue Secure-tjenestene gir ingen tredjepartsovervåking eller nødrespons, og derfor:

 • har vi ingen tilgang til varsler eller sanntidsopptak;
 • vi overvåker ingen varsler og vi vil ikke varsle eller sende tredjepartstjenester eller nødrespons til hjemmet ditt ved en varsling eller nødsituasjon, og
 • vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i responstiden til politi eller tredjeparter.

Alle beredskapsvarslinger, inkludert livstruende, sikkerhets- og nødhendelser, bør sendes av deg til de aktuelle responstjenestene. VI VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SENDE NØDRESPONS TIL HJEMMET DITT VED NØDSTILFELLER ELLER LIGNENDE.

e. Ingen eliminering av hendelser:

 • Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene er ikke ment å skulle redusere eller eliminere forekomster av uønskede hendelser, for eksempel innbrudd og/eller ran, og vi verken representerer eller garanterer at de kommer til å gjøre det, og du forstår og godtar:
  • at du ikke skal stole på at Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene kan avverge eller minimere forekomster av hendelser, for eksempel innbrudd og ran, eller konsekvensene av slike hendelser, og
  • at Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene ikke kan avverge eller minimere slike hendelser eller konsekvensene av dem.

Vi gir ingen uttrykkelig eller underforstått garanti om at bruken av Philips Hue Secure-produkter eller Philips Hue Secure-tjenester kommer til å avverge eller minimere slike hendelser eller konsekvensene av dem og/eller påvirke eller øke sikkerhetsnivåer.

 • Du erkjenner at Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene ikke er en erstatning for et nødvarslingssystem med tredjepartsovervåking. Systemene våre er utviklet for å levere varsler på en pålitelig og betimelig måte, men vi kan ikke garantere at du kommer til å motta alle varsler i tide.
 • Du bør beskytte deg selv mot enhver risiko for tap med passende forsikringsdekning, og du er ansvarlig for å ha all forsikringsdekning du mener er nødvendig eller påkrevd i henhold til gjeldende krav.

f. Ditt ansvar for å overholde lover:

 • Personvern og andre gjeldende nasjonale, statlige eller lokale lover, forskrifter, regler eller standarder som gjelder i din jurisdiksjon, kan gjøre deg og din bruk av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene til gjenstand for visse typer ansvar, og du forstår og godtar at du har fullt ansvar for å overholde slike gjeldende nasjonale, statlige eller lokale lover, forskrifter, regler eller standarder når du bruker Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene. Dette inkluderer:
  • overholdelse knyttet til opptak eller deling av video- eller lydinnhold, inkludert innhold som inkluderer tredjeparter, offentlige rom eller på annen måte inneholder informasjon knyttet til identiteten til en person eller enkeltpersoner; 
  • samsvar som krever at det gis varsel til eller innhentes samtykke fra tredjeparter med hensyn til din bruk av Philips Hue Secure-produktene eller Philips Hue Secure-tjenestene (for eksempel lover eller forskrifter som krever at du viser passende skilting som informerer andre om at opptak av lyd/video finner sted). Vær oppmerksom på at eventuelle klistremerker eller lignende materiale som kan tolkes som skilting og leveres med noen Philips Hue Secure-produkter, ikke leveres av oss for samsvarsformål, og du har fullt ansvar for å sikre samsvar med gjeldende lovgivning,
  • sørge for at Philips Hue Secure-produkter med funksjoner for lyd- og videoopptak ikke er rettet mot offentlige områder og/eller er plassert i nærheten av et område der enkeltpersoner kan ha en rimelig forventning om privatliv (for eksempel et bad eller soverom),  
  • overholdelse av eventuelle krav om at installasjonen av ethvert Philips Hue Secure-produkt som gjør video- og/eller lydopptak, skal installeres i en slik vinkel at det ikke tar opp utenfor grensen til eiendommen din (inkludert offentlige fortau eller veier)
  • overholdelse av alle gjeldende biometriske personvernlover, og du garanterer herved at alle data som lastes opp under Philips Hue Secure-tjenestene i forbindelse med funksjoner for ansiktsgjenkjenning er innhentet i samsvar med slike lover,  
  • overholdelse av gjeldende krav til åpenhet eller myndighetsvarsling;  
  • overholdelse av gjeldende oppbevaringsperioder for personopplysninger, inkludert valg av passende abonnementsplan i samsvar med disse; og  
  • mer generelt, overholdelse av gjeldende personvern- og databeskyttelseslovgivning.
 • Vi er ikke ansvarlige dersom du bruker Philips Hue Secure-tjenestene eller andre Philips Hue Secure-produkter på en måte som er i strid med loven eller krenker en persons rettigheter.
 • Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene er utelukkende for din egen personlige og private boligbruk. Databeskyttelses- og personvernlover der du bor, kan pålegge deg et visst ansvar ved bruk av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene. For visse video-, lyd- og ansiktsgjenkjenningsdata som du samler inn ved hjelp av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene (f.eks. video- og lydsignaler og data) som eier eller autorisert bruker, er du behandlingsansvarlig for visse data disse Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene samler inn, og vi er behandler av slike data, i henhold til gjeldende lover.
 • Når det gjelder de aktivitetene du utfører som eier eller autorisert bruker som kan kvalifisere som husholdningsaktivitet i henhold til gjeldende lov med hensyn til videoopptak eller -strømming og lydopptak eller -strømming ved bruk av Philips Hue Secure-produkter og Philips Hue Secure-tjenester, er vi din databehandler som definert i EUs gjeldende personvernforordning (forordning (EU) 2016/679).
 • Når vi opptrer som databehandler av personopplysningene som du har samlet inn fra din bruk av Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene, gjelder databehandleravtalen for Philips Hue Secure ("DPA"). Når du godtar Philips Hue-vilkårene for bruk, godtar du også DPA. Du kan få tilgang til personvernavtalen her: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement

g. Hvis det går galt:

 • Vi skal bestrebe oss på å sikre at bruken av Philips Hue Secure-tjenestene er så uavbrutt som mulig innenfor rammen av den tekniske og driftsmessige ytelsesevnen, men vi kan ikke love uavbrutt bruk. Bortsett fra i den grad det kreves av gjeldende lov, leveres Philips Hue Secure-tjenestene "SOM DE ER" og "SOM TILGJENGELIG", og i den utstrekning gjeldende lov tillater det, FRASKRIVER VI OSS ENHVER GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE, OG ENHVER GARANTI SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV HANDEL ELLER BRUK AV HANDEL. Vi gir ingen garanti for at Philips Hue Secure-produktene og Philips Hue Secure-tjenestene kommer til å oppfylle kravene dine eller være tilgjengelige på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. Vi gir ingen garantier angående kvaliteten på informasjon eller innhold gitt gjennom Philips Hue Secure-tjenestene. Vi garanterer ikke og fraskriver oss herved enhver underforstått garanti for at driften av Philips Hue Secure-tjenestene kommer til å være feilfri eller uavbrutt. Det er ikke garantert at tilgang til eller bruk av Philips Hue Secure-tjenestene ikke kommer til å bli avbrutt eller svekket av vedlikeholdsarbeid, videreutvikling eller på annen måte av forstyrrelser.
 • Hvis du er en forbruker i EØS-området, gir EØS-forbrukerloven deg en juridisk garanti som dekker samsvarskravene til Philips Hue Secure-tjenestene. I henhold til denne garantien er vi ansvarlige for enhver mangel på samsvar som du oppdager under bruk av Philips Hue Secure-tjenestene. 
 • Hvis du opplever problemer med funksjonaliteten i Philips Hue Secure-tjenestene, kan du kontakte oss via forbrukerkanalene våre (for informasjon om hvordan du kan kontakte oss, klikk på denne koblingen for å se kontaktinformasjon for stedet ditt: https://www.philips-hue.com/support#contact), og samarbeid med oss etter behov i den grad vi med rimelighet ber om det. Vi kommer til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å utbedre feilen som du har meldt i samsvar med standardprosessen vår, som innebærer (i) innsamling av informasjon om hendelsen som er rapportert fra forskjellige kilder, (ii) gjennomføring av en konsekvensvurdering ved hjelp av vurderingsverktøy for å prioritere hendelsen, og (iii) definering og implementering av en løsning som er egnet for den spesifikke prioriteringen som er tildelt, som kan være en mellomløsning (f.eks. hurtigreparasjon eller omgåelse) eller en fremtidig (kort- eller langsiktig) oppdatering ("støtteprosess").
 • Hvis vi ikke er i stand til å utbedre feilen i samsvar med støtteprosessen vår, har du rett til følgende rettsmidler for ditt betalte Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement (hvis og når det er aktuelt): (i) en forholdsmessig reduksjon av gjeldende abonnementsavgift, eller (ii) oppsigelse av abonnementet og refusjon av det forholdsmessige beløpet som allerede er betalt for perioden du opplever manglende funksjonalitet for, og eventuelle beløp (hvis noen) som allerede er betalt for en fremtidig periode. Vår manglende evne til å utbedre mangelen skal omfatte (i) hvis fjerning av mangelen er umulig, (ii) mangelen ikke utbedres fordi den er forbundet med uforholdsmessige kostnader, (iii) en mangel på samsvar oppstår til tross for vårt forsøk på å utbedre mangelen, (iv) mangelen er så alvorlig at umiddelbar prisreduksjon eller oppsigelse er berettiget, (v) vi nekter enhver supplerende ytelse, eller (vi) det er åpenbart (inkludert en erklæring fra oss) at vi (innen rimelig tid, eller uten betydelig ulempe for deg) ikke kan utbedre mangelen.

4. Brukerinnhold:

a. Philips Hue Secure-tjenestene inkluderer muligheten til å fange opp og ta opp lyd-, video-, åpne/lukke- og bevegelseshendelser med tidsstempel og bilder (tekst som delsett) fra visse Philips Hue Secure-produkter ("brukerinnhold"). Lyd, video og bilder (tekst som delsett) er ikke tilgjengelig for oss. Metadataene om at det var en hendelse på et bestemt tidspunkt, og klassifiseringen av hendelsen er kjent for oss.

b. Du er eneansvarlig for alt brukerinnholdet ditt, og vi har ikke noe ansvar overfor deg eller andre som bruker brukerkontoen din, med hensyn til noe brukerinnhold. Du må sørge for at Philips Hue Secure-produktene bare tar opp brukerinnhold der du er autorisert. Du må ikke overføre noe brukerinnhold som på grunn av innhold, form, design eller på annen måte er i strid med gjeldende lov eller moral eller krenker rettighetene til tredjeparter. Brudd på noe av det foregående er grunnlag for oppsigelse av din rett til å bruke eller få tilgang til Philips Hue Secure-tjenestene.

c. Vi kan ikke se brukerinnholdet, annet enn (i) metadataene om at det var en hendelse på et bestemt tidspunkt og klassifiseringen av hendelsen; og (ii) hvis brukerinnhold ble lastet ned av deg (kun som administrator) og delt med oss ​​etter ditt skjønn (for eksempel relatert til kvalitet og forbrukeromsorg). Vi kan imidlertid avsløre brukerinnholdet ditt til rettshåndhevelse eller en statlig myndighet, hvis det er lovpålagt å gjøre det. Du skal i slike tilfeller samarbeide fullt ut med oss ​​for å overholde slike juridiske krav. Vennligst se våre Philips Hue Secure - Disclosure Requests https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests

d. Forbrukere i Canada: Hvis du er bosatt i Canada, samtykker du herved, for at vi skal kunne levere Philips Hue Secure-tjenesten til deg, til behandling av brukerinnhold som er nødvendig for leveringen av Philips Hue Secure-tjenestene. Du samtykker i tillegg til at vi anonymiserer personopplysningene dine (en prosess der det ikke lenger er mulig å knytte dataene til et individuelt registrert subjekt (enten alene eller i kombinasjon med andre data)) for bruk til våre interne forretningsformål.

5. Funksjonstilgang; avgifter; betaling:

a. Når du aktiverer et eller flere Philips Hue Secure-produkter via Philips Hue-appen, har du rett til en prøveperiode på tretti (30) dager ("prøveperiode"). Når prøveperioden din er over, har du muligheten (via Philips Hue-appen) til å:

i. bruke visse funksjoner som er tilgjengelige uten ekstra kostnad ("fri tilgang"), eller  
ii. abonnere på et abonnement mot en ekstra avgift. Vi tilbyr to ulike abonnementer, nemlig Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium. Du kan velge å få et Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement som et månedlig eller årlig abonnement som kommer til å fortsette til du sier opp abonnementet ditt. MED MINDRE DU VARSLER OSS FØR SLUTTEN PÅ DEN INNEVÆRENDE ABONNEMENTSPERIODEN OM AT DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE ABONNEMENTET, FORSTÅR DU AT ABONNEMENTET DITT AUTOMATISK FORNYES, OG DU AUTORISERER OSS TIL Å BELASTE DEG FOR DE AKTUELLE ABONNEMENTSAVGIFTENE FOR HVER ETTERFØLGENDE PERIODE VED HJELP AV BETALINGSMÅTEN DU HAR OPPGITT VIA DEN RELEVANTE APPBUTIKKEN.

b. En fullstendig beskrivelse av funksjonene for gratis tilgang, Hue Secure Basic- og Hue Secure Premium-abonnementet og de gjeldende avgiftene, betalingsbetingelsene, oppsigelsesfristene finner du på nettstedet vårt på https://www.philips-hue.com/securityplans. Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementsavgiftene belastes på forhånd den første dagen av abonnementsperioden, enten denne er månedlig eller årlig, og betales av deg via den relevante appbutikken (enten Apple eller Google) du bruker ("appbutikken") (og følger derfor betalingsmetodene du velger å bruke i appbutikken din og eventuelle betingelser for dette).

c. Når du sender inn en bestilling på Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet, opprettes det et gyldig, bindende og håndhevbart abonnement mellom deg og oss med en tilhørende forpliktelse til å betale de relevante avgiftene i henhold til den aktuelle abonnementsplanen. Hvis du er en forbruker i EØS, samtykker du uttrykkelig til at vi leverer tjenestene til deg i henhold til det aktuelle abonnementet umiddelbart etter kjøpet, og at du mister angreretten.

d. Hvis vi ikke mottar betalingen din via App Store, forbeholder vi oss retten til å kansellere abonnementet ditt, og du har kun rett til å bruke gratistilgangen.

e. Avgiftene på tidspunktet da du inngår Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement, skal gjelde for den relevante perioden du betalte for (for eksempel for den spesifikke årlige perioden hvis du har inngått et årsabonnement, og den spesifikke måneden hvis du har inngått et månedsabonnement). Alle avgifter inkluderer merverdiavgift hvis det er aktuelt i din jurisdiksjon.

f. Vi kan oppdatere gratistilgangen, Hue Secure Basic og/eller Hue Secure Premium ved å innføre nye funksjoner, endre eller avvikle (midlertidig eller permanent) funksjoner eller komponenter eller innføre begrensninger på visse funksjoner og/eller endre gjeldende gebyrer, betalingsbetingelser, oppsigelsesfrister eller andre vilkår. Enhver slik oppdatering og endring refererer vi til som en "abonnementsoppdatering". Vi varsler deg om en abonnementsoppdatering (enten via e-post eller i Philips Hue-appen), og i løpet av abonnementsperioden vi allerede har mottatt betalingen fra deg for et slik abonnement, skal enhver abonnementsoppdatering være tilgjengelig for deg for resten av perioden du betalte for. Hvis du for eksempel har et årsabonnement og vi gjør tilleggsfunksjoner tilgjengelige i den relevante årlige perioden du allerede har betalt for, blir slike funksjoner tilgjengelige for bruk til avgiften som allerede er betalt for en slik periode (så vi belaster deg ikke i tillegg for slike tilleggsfunksjoner). Hvis du ikke ønsker å fortsette med Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt på grunn av en abonnementsoppdatering, kan du si opp abonnementet i samsvar med gjeldende oppsigelsestid. Du har rett til å si opp Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt hvis abonnementsoppdateringen har negativ innvirkning på tilgangen til eller bruken av det aktuelle abonnementet, med mindre den negative innvirkningen bare er liten. I så fall har du rett til å si opp Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt kostnadsfritt innen 30 (tretti) dager etter (i) mottak av informasjonen om abonnementsoppdateringen eller (ii) tidspunktet da abonnementsoppdatering trådte i kraft, avhengig av hva som inntreffer sist.

6. Skadeserstatning: PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN ER KUN MENT TIL DIN FORDEL. DERFOR, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SAMTYKKER DU I Å BESKYTTE, FORSVARE, FRIGI OG HOLDE OSS SKADESLØSE FRA OG MOT (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, SØKSMÅL OG ANDRE RETTSLIGE SKRITT FRA EN TREDJEPART MOT OSS SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN, PHILIPS HUE SECURE-PRODUKTENE OG/ELLER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE (EN "TREDJEPARTSHANDLING") OG (II) ALLE RELATERTE TAP, SKADER, FORLIK OG DOMMER (INKLUDERT BETALING AV ADVOKATHONORARER OG KOSTNADER PÅDRATT AV, VURDERT ELLER FUNNET MOT, ELLER LAGET AV OSS I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGER AV SLIKE TREDJEPARTSHANDLINGER. ("TREDJEPARTSRELATERTE TAP"), SELV OM SLIKE TREDJEPARTSHANDLINGER OG TREDJEPARTSRELATERTE TAP OPPSTÅR GRUNNET UAKTSOMHET AV NOE SLAG ELLER I NOEN GRAD AV OSS, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER BETINGELSE, OBJEKTIVT ANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AV GJELDENDE LOV, KRENKELSE AV PRIVATLIVETS FRED ELLER ANNEN FEIL. INGENTING I DETTE DOKUMENTET SKAL TOLKES SLIK AT DET KREVER SKADESLØSHOLDELSE SOM GJØR DENNE DELEN, HELT ELLER DELVIS, UGYLDIG OG/ELLER UANVENDELIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. DENNE SKADESLØSHOLDELSESFORPLIKTELSEN SKAL IKKE GJELDE FOR FORSETTLIG, VILLET ELLER HENSYNSLØS FORSØMMELSE FRA VÅR SIDE ELLER GROV UAKTSOMHET FRA VÅR SIDE I STATER/PROVINSER/LAND SOM IKKE TILLATER ANSVARSBEGRENSNING FOR GROV UAKTSOMHET. "TREDJEPART" ER DEFINERT HER FOR Å INKLUDERE ENHVER PERSON ELLER ENHET SOM IKKE ER PART I PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EN EKTEFELLE, FAMILIEMEDLEM, GJEST, NABO, LEIETAKER ELLER FORSIKRINGSSELSKAP.

7. Ansvar:
a. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT UAKTSOMHET, SKAL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV, TILFELDIGE SKADER, STRAFFEERSTATNING, FLERDOBBEL ERSTATNING ELLER FØLGESKADEERSTATNING (INKLUDERT ADVOKATHONORARER) ELLER TAPT FORTJENESTE SOM FØLGE AV PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. GJELDENDE LOV TILLATER KANSKJE IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG ÅRSAKER TIL HANDLING (UANSETT OM DET ER I KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET) OVERSTIGE BELØPET DU EVENTUELT HAR BETALT FOR PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE VED UTSTEDELSEN I LØPET AV DE TOLV (12) FOREGÅENDE MÅNEDENE. DENNE BEGRENSNINGEN ER KUMULATIV OG ØKES IKKE HVIS DET FORELIGGER MER ENN ÉN HENDELSE ELLER ETT KRAV. SIGNIFY FRASKRIVER SEG ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR VÅRE LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL VI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE PÅ NOEN MÅTE FOR NOE INNHOLD (INKLUDERT BRUKERINNHOLD), INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I NOE INNHOLD, ELLER TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER EKSPONERING FOR NOE INNHOLD SOM OVERFØRES ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRES TILGJENGELIG VIA PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE.

b. DU BRUKER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO. DU HAR ENEANSVAR FOR TILSTREKKELIG BESKYTTELSE OG SIKKERHETSKOPIERING AV BRUKERINNHOLDET I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE, OG DU SAMTYKKER I Å HOLDE OSS SKADESLØSE FRA, OG DU FORPLIKTER DEG TIL IKKE Å SAKSØKE OSS FOR, EVENTUELLE KRAV BASERT PÅ DIN BRUK AV PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE, INKLUDERT KRAV FOR TAPTE DATA ELLER BRUKERINNHOLD.

8. Varighet, opphør:

a. Varighet: Philips Hue Secure-avtalen begynner når du for første gang bruker et hvilket som helst Philips Hue Secure-produkt eller en hvilken som helst Philips Hue Secure-tjeneste, og den slutter når en oppsigelse fra oss eller deg trer i kraft.

b. Opphør:

 • Du kan når som helst si opp det betalte Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt i tråd med varslingsperiodene for det relevante Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet.
 • Retten til å si opp på grunn av årsak forblir upåvirket for både oss og deg.
 • Med mindre den avsluttes som nevnt ovenfor, kommer bestemmelsene i Philips Hue Secure-avtalen til å gjelde for deg så lenge du bruker Philips Hue Secure-produkter.

c. Konsekvenser av oppsigelse: Ved oppsigelse av Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt slettes alt brukerinnhold som er lagret på dine vegne utenom den nye lagringsperioden. Ved sletting av Philips Hue-kontoen din blir alle hendelsesmetadata og konfigurasjonsdata anonymisert, og brukerinnholdet blir slettet.

9. Vilkår som gjelder for visse land. Dette avsnitt 9 inneholder tilleggsvilkår som gjelder for innbyggere i visse land. Hvis det er forskjeller mellom dette avsnitt 9 og andre avsnitt i Philips Hue Secure-avtalen enn dette avsnitt 9, skal dette avsnitt 9 gjelde.

a. Avsnitt 3g (4. kulepunkt):

i. følgende setning skal legges til hvis du bor i Tsjekkia: Med hensyn til eventuelle mangler, skal du ha rett til rettighetene gitt i Civil Code.

ii. følgende setning skal legges til hvis du bor i Ungarn: Du skal ha rett til rettighetene gitt i regjeringsdekret 373/2021 (VI.30.) og Civil Code, som skal gjelde i fellesskap.

b. Avsnitt 5d:

i. skal i sin helhet erstattes av følgende, hvis bostedet ditt er i Polen: Hvis vi ikke mottar betalingen din via din App Store, forbeholder vi oss retten til å kansellere abonnementet ditt innen seksti (60) dager etter bestillingen din, og du skal kun ha rett til å bruke den gratis tilgangen.

c. Avsnitt 6:

skal i sin helhet erstattes av følgende, dersom du har bosted i Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Italia, Ungarn, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits: Du er ansvarlig for straffbare brudd på Philips Hue Secure-avtalen i samsvar med gjeldende lover.

d. Avsnitt 7:

i. skal i sin helhet erstattes av følgende, dersom du har bosted i Østerrike eller Tyskland: Ethvert krav om skadeserstatning er utelukket. Ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke i den grad vi er underlagt ufravikelig ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven («Produkthaftungsgesetz»), i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet, skade på liv, legeme eller helse eller brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser («wesentliche Vertragsverletzungen»). Med unntak av tilfeller av produktansvarsloven, grov uaktsomhet, forsett eller skade på liv, legeme eller helse, er imidlertid ansvaret for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser begrenset til den påregnelige skaden som er typisk for kontraktsforholdet.

ii. skal i sin helhet erstattes av følgende dersom du har bosted i Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Hellas, Italia, Ungarn, Luxembourg, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia: Ethvert erstatningskrav er utelukket i den utstrekning loven tillater det. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke for annet ansvar som ikke kan utelukkes ved lov, f.eks. forsettlig skade eller ansvar for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet.

iii. skal slettes i sin helhet hvis du har bosted i Polen, Romania, Spania.

e. Avsnitt 8c:

i. følgende setning skal legges til hvis du har bosted i Tsjekkia: Dette avsnittet gjelder så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

f. Hvis du har bosted i Romania, skal følgende tilleggsavsnitt gjelde: Du godtar at Philips Hue Secure-avtalen ikke inneholder noen uvanlige (standard) klausuler som eksplisitt definert i henhold til rumensk lov. Du godtar og aksepterer ugjenkallelig, fra og med tidspunktet da du godtar Philips Hue Secure-avtalen, alle klausulene som er fastsatt der, spesielt (men ikke begrenset til) følgende avsnitt: 3.b-e, 3.f 1. kulepunkt 2. element, 3.f 2. kulepunkt, 4.b og 6.

g. Hvis du har bosted i Canada (unntatt provinsen Quebec):

 • avsnitt 9 i Philips Hue-vilkårene for bruk med hensyn til Philips Hue Secure-avtalen er i sin helhet erstattet av:

TVISTELØSNING VED BINDENDE VOLDGIFT; AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL.  

Dette avsnittet gjelder hvis (i) ditt bosteds- eller etableringsland er i Canada (unntatt provinsen Quebec), eller (ii) ditt bosteds- eller etableringsland ikke er i Canada (unntatt provinsen Quebec), men du fremmer krav mot oss i Canada (unntatt provinsen Quebec).

a. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, OG MED UNNTAK AV INDIVIDUELLE INNBYGGERE I PROVINSEN QUEBEC, ER (I) PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN UNDERLAGT LOVENE I PROVINSEN ONTARIO. UTEN Å GI VIRKNING TIL DENS LOVVALG ELLER LOVKONFLIKTBESTEMMELSER, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM Å GI OPP ALLE RETTIGHETER TIL Å FREMME KRAV I EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY, ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHETER SOM DU VILLE HATT HVIS DU GIKK TIL RETTEN, KAN OGSÅ VÆRE UTILGJENGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRENSET I VOLDGIFT.

ETHVERT KRAV, TVIST ELLER KONTROVERS (ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, ENTEN EKSISTERENDE, NÅVÆRENDE ELLER FREMTIDIG, OG INKLUDERT LOVBESTEMTE KRAV, KRAV I HENHOLD TIL FORBRUKERBESKYTTELSE, SEDVANERETT, FORSETTLIGHET, PÅBUD OG RIMELIGE KRAV) MELLOM DEG OG OSS SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN OG/ELLER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE, SKAL LØSES UTELUKKENDE OG ENDELIG VED BINDENDE VOLDGIFT.

DET ER INGEN DOMMER ELLER JURY VED VOLDGIFT, OG DOMSTOLSPRØVING AV EN VOLDGIFTSAVGJØRELSE ER BEGRENSET. VOLDGIFTSDOMMEREN MÅ FØLGE DENNE PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN OG KAN TILKJENNE SAMME ERSTATNING OG OPPREISNING SOM EN DOMSTOL (INKLUDERT ADVOKATSALÆRER).

b. For alle tvister, enten de forfølges i retten eller voldgift, må du først gi oss en mulighet til å løse kravet ditt ved å sende en skriftlig beskrivelse av kravet til adressen i avsnitt (h). Du og vi er enige om å forhandle om kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til å løse kravet innen seksti (60) dager etter at vi mottar denne kravbeskrivelsen, og hvis du i god tro har forsøkt å løse kravet direkte med oss i løpet av denne tiden, kan du forfølge kravet i voldgift.

c. VOLDGIFTSREGLER OG FORUM. Voldgiften reguleres av den nasjonale voldgiftsloven i provinsen der du er bosatt og ADR Institute of Canada, Inc.s voldgiftsregler (https://adric.ca/case-administration-services/) ("ADRIC-reglene") i alle henseender, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i dette dokumentet. Voldgiftskrav skal inngis til ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") og skal inngis i samsvar med ADRIC-reglene og må inneholde: (1) navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse til parten som søker voldgift, (2) en redegjørelse for de rettslige kravene som gjøres gjeldende og det faktiske grunnlaget for disse kravene, (3) en beskrivelse av rettsmiddelet som søkes og en nøyaktig beregning i god tro av det omstridte beløpet (enhver anmodning om midlertidig forføyning eller advokatsalær skal ikke regnes med i beregningen av det omstridte beløpet med mindre slik midlertidig forføyning søker betaling av penger), og (4) signaturen til parten som søker voldgift. Kravet om voldgift må også leveres til Signifys juridiske avdeling ved Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Uavhengig av det motsatte i ADRIC-reglene, skal voldgiften behandles av en enkelt voldgiftsdommer (valgt i samsvar med ADRIC-reglene) som skal være advokat eller tidligere dommer. Voldgiftsrettens sete skal være hovedstaden i provinsen der du er bosatt på ikrafttredelsesdatoen for denne Philips Hue Secure-avtalen. På din forespørsel kan imidlertid voldgiftshøringen finne sted på et sted som ligger innen 45 kilometer fra din primære bolig fra ikrafttredelsesdatoen for denne Philips Hue Secure-avtalen. Partene er enige om at voldgiften kan fortsette virtuelt, og voldgiftsdommeren har skjønn til å beordre en virtuell voldgift på forespørsel fra en av partene. Hvis ADRIC ikke er tilgjengelig for voldgift, velger partene gjensidig et alternativt voldgiftsforum.

d. VOLDGIFTSDOMMERENS FULLMAKTER – Voldgiftsdommeren skal ha eksklusiv myndighet til å løse enhver tvist knyttet til voldgift og/eller håndhevbarhet av denne voldgiftsbestemmelsen, inkludert enhver innsigelse om urimelighet eller enhver annen innsigelse om at voldgiftsbestemmelsen eller denne Philips Hue Secure-avtalen på noen måte er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å innvilge ethvert domskrav som er tilgjengelig i retten i henhold til lov eller billighet. Enhver avgjørelse fra voldgiftsdommeren skal være endelig og bindende for hver av partene og kan innføres som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

e. Advokathonorar og kostnader. Du og vi er enige om at vi vil være ansvarlige for betaling av saldoen av enhver innledende innleveringsgebyr i henhold til ADRIC-reglene som overstiger 200 USD for krav på 75 000 USD eller mindre. Du kan ha rett til å søke om å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis du vinner frem i voldgift, i den utstrekning det er fastsatt i gjeldende lov og ADRIC-reglene. Med mindre voldgiftsdommeren bestemmer at kravet ditt var useriøst eller inngitt med trakassering som formål, samtykker vi i at vi ikke vil søke, og gir herved avkall på alle rettigheter vi måtte ha i henhold til gjeldende lov eller ADRIC-reglene, til å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis vi vinner frem i voldgift.

f. AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. I DET STØRSTE OMFANGET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, OG MED UTELUKKELSE AV INDIVIDUELLE INNBYGGERE I PROVINSEN QUEBEC, er partene enige om at de begge gir avkall på retten til en rettssak med jury, og at hver av dem bare kan fremme krav mot den andre på individuell basis, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i et påstått gruppesøksmål. GRUPPEVOLDGIFT OG GRUPPESØKSMÅL ER IKKE TILLATT. DU OG VI ER ENIGE OM AT ENHVER PROSEDYRE, ENTEN DET ER I VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, BARE VIL BLI GJENNOMFØRT PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE-, MASSE- ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL ELLER SOM MEDLEM I ET GRUPPE-, KONSOLIDERT ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL. Voldgiftsretten kan ikke konsolidere mer enn én persons krav og kan ikke på annen måte lede noen form for representativt søksmål eller gruppesøksmål. Voldgiftsretten har ingen myndighet til å vurdere håndhevbarheten av denne fraskrivelsen av gruppesøksmål, og eventuelle innsigelser mot fraskrivelsen av gruppesøksmål kan bare reises for en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Hvis noen av bestemmelsene i denne voldgiftsavtalen ikke kan håndheves, vil den bestemmelsen som ikke kan håndheves, bli fjernet, og de gjenværende voldgiftsvilkårene vil bli håndhevet.

g. UNNTAK FOR VOLDGIFT. Uavhengig av det foregående beholder hver part retten til å få en tvist behandlet i en domstol for mindre krav, forutsatt at tvisten faller innenfor domstolens jurisdiksjonsgrenser og ellers kvalifiserer for denne domstolen, søker individuelt fritak, og så lenge saken forblir i denne domstolen og ikke fjernes eller ankes til en domstol med alminnelig jurisdiksjon.

Uavhengig av det motsatte i dette avsnittet, er det ingenting i dette avsnittet som hindrer deg i å rapportere til eller sende inn et krav, en søknad eller en anklage til et gjeldende statlig eller administrativt organ eller en domstol, eller i å søke hjelp i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning hvis og i den grad vilkårene i gjeldende lovgivning gir deg rett til å gjøre det og utelukker eksklusiv bruk av voldgift i forkant av en tvist. Dette avsnittet hindrer heller ikke føderale, provinsielle eller lokale forvaltningsorganer i å avgjøre krav og tildele rettsmidler basert på disse kravene hvis og i den grad vilkårene i gjeldende lovgivning utelukker eksklusiv bruk av voldgift før tvist. Ingenting i dette avsnittet hindrer eller unnskylder en part fra å oppfylle eventuelle forhåndsbetingelser og/eller uttømme administrative rettsmidler i henhold til gjeldende lovgivning før det inngis en begjæring om voldgift. Tvister mellom partene som ikke kan være gjenstand for forutgående voldgift, herunder i henhold til gjeldende lovgivning, er ikke omfattet av dette avsnittet.

h. RESERVASJON: Uavhengig av det ovennevnte kan du velge å forfølge kravet ditt i retten hvis du reserverer deg mot dette avsnitt 9 innen tretti dager fra datoen da du først godtok Philips Hue Secure-avtalen via appen vår. Du kan reservere deg ved å sende oss et skriftlig varsel med fornavn, etternavn og e-postadressen du brukte til å sende inn informasjon på nettstedet og/eller i appen, på:

Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department - Philips Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3

I. Hvis du velger bort dette avsnittet, eller hvis dette avsnitt 9 ikke kan håndheves, eller hvis det ikke gjelder deg, vil hele dette avsnitt 9 være ugyldig, og i så fall underlegger du deg herved ugjenkallelig den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i provinsen Ontario for løsning av søksmål eller rettssaker som er tillatt i henhold til dette avsnittet. Hvis noen del av dette avsnittet anses som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves av en voldgiftsdommer eller domstol med kompetent jurisdiksjon, vil ikke dette avsnittet som helhet anses som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, men bare den delen av dette avsnittet som er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, vil bli strøket fra dette avsnittet.

h. Hvis du har bosted i USA:

 • avsnitt 9 i Philips Hue-vilkårene for bruk med hensyn til Philips Hue Secure-avtalen er i sin helhet erstattet av:

TVISTELØSNING VED BINDENDE VOLDGIFT; AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL.

Dette avsnitt 9 skal gjelde dersom (i) ditt bosteds- eller etableringsland er i USA, eller (ii) ditt bosteds- eller etableringsland ikke er i USA, men du fremmer krav mot oss i USA.

a. PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN ER UNDERLAGT LOVENE I STATEN NEW JERSEY, UTEN Å GI VIRKNING TIL DENS VALG ELLER LOVKONFLIKTBESTEMMELSER, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM Å GI OPP ALLE RETTIGHETER TIL Å FREMME KRAV I EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY, ELLER Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHETER SOM DU VILLE HATT HVIS DU GIKK TIL RETTEN, KAN OGSÅ VÆRE UTILGJENGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRENSET I VOLDGIFT.

ETHVERT KRAV, TVIST ELLER KONTROVERS (ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, ENTEN EKSISTERENDE, NÅVÆRENDE ELLER FREMTIDIG, OG INKLUDERT LOVBESTEMTE KRAV, KRAV I HENHOLD TIL FORBRUKERBESKYTTELSE, SEDVANERETT, FORSETTLIGHET, PÅBUD OG RIMELIGE KRAV) MELLOM DEG OG OSS SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN OG/ELLER PHILIPS HUE SECURE-TJENESTENE, SKAL LØSES UTELUKKENDE OG ENDELIG VED BINDENDE VOLDGIFT.

DET ER INGEN DOMMER ELLER JURY VED VOLDGIFT, OG DOMSTOLSPRØVING AV EN VOLDGIFTSAVGJØRELSE ER BEGRENSET. VOLDGIFTSDOMMEREN MÅ FØLGE DENNE PHILIPS HUE SECURE-AVTALEN OG KAN TILKJENNE SAMME ERSTATNING OG OPPREISNING SOM EN DOMSTOL (INKLUDERT ADVOKATSALÆRER).

b. For alle tvister, enten de forfølges i retten eller voldgift, må du først gi oss en mulighet til å løse kravet ditt ved å sende en skriftlig beskrivelse av kravet til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd, Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, med en kopi til Signifys juridiske avdeling på samme adresse. Du og vi er enige om å forhandle om kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til å løse kravet innen seksti (60) dager etter at vi mottar denne kravbeskrivelsen, og hvis du i god tro har forsøkt å løse kravet direkte med oss i løpet av denne tiden, kan du forfølge kravet i voldgift.

c. Voldgiftssaken skal administreres av American Arbitration Association ("AAA") i samsvar med Consumer Arbitration Rules and the Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("AAA-reglene") som da er gjeldende, unntatt som endret ved dette avsnitt 9. (AAA-reglene er tilgjengelige på adr.org). Forbrukervoldgiftsreglene fastsetter nærmere bestemt:

    i) krav kan sendes inn til AAA på nett (www.adr.org);
    ii) voldgiftsdommere må være nøytrale, og ingen av partene kan ensidig velge en voldgiftsdommer;
    iii) voldgiftsdommere må opplyse om enhver partiskhet, interesse i resultatet av voldgiftssaken eller relasjon til noen av partene;
    iv) partene beholder retten til å søke rettsmidler i småkravsdomstolen for visse krav, etter eget valg;
    v) det første innleveringsgebyret for forbrukeren er begrenset til 200 USD;
    vi) forbrukeren får velge stedet for høringen og kan velge å delta direkte, via telefon, videokonferanse eller, for krav under 25 000 USD, ved å sende inn dokumenter,
    vii) voldgiftsdommeren kan innvilge ethvert rettsmiddel som partene kunne ha fått i retten for å løse partens individuelle krav.
    viii) Voldgiftssaken skal føres for én nøytral voldgiftsdommer som skal befinne seg på eller i nærheten av stedet der voldgiftssaken skal finne sted. Voldgiften skal gjennomføres på et sted som er rimelig praktisk for deg. Voldgiftsdommeren skal ha eksklusiv myndighet til å løse enhver tvist knyttet til voldgift og/eller håndhevbarhet av denne voldgiftsbestemmelsen, inkludert enhver innsigelse om urimelighet eller enhver annen innsigelse om at voldgiftsbestemmelsen eller denne Philips Hue Secure-avtalen på noen måte er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å innvilge ethvert domskrav som er tilgjengelig i retten i henhold til lov eller billighet. Enhver avgjørelse fra voldgiftsdommeren skal være endelig og bindende for hver av partene og kan innføres som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

d. Endring av AAA-reglene – Advokathonorar og kostnader. Du og vi er enige om at vi vil være ansvarlige for betaling av saldoen av enhver innledende innleveringsgebyr i henhold til AAA-reglene som overstiger 200 USD for krav på 75 000 USD eller mindre. Du kan ha rett til å søke om å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis du vinner frem i voldgift, i den utstrekning det er fastsatt i gjeldende lov og AAA-reglene. Med mindre voldgiftsdommeren bestemmer at kravet ditt var useriøst eller inngitt med trakassering som formål, samtykker vi i at vi ikke vil søke, og gir herved avkall på alle rettigheter vi måtte ha i henhold til gjeldende lov eller AAA-reglene, til å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis vi vinner frem i voldgift.

e. AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Partene enige om at de begge gir avkall på retten til en rettssak med jury, og at hver av dem bare kan fremme krav mot den andre på individuell basis, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i et påstått gruppesøksmål. GRUPPEVOLDGIFT OG GRUPPESØKSMÅL ER IKKE TILLATT. DU OG VI ER ENIGE OM AT ENHVER PROSEDYRE, ENTEN DET ER I VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, BARE VIL BLI GJENNOMFØRT PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE-, MASSE- ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL ELLER SOM MEDLEM I ET GRUPPE-, KONSOLIDERT ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL. Voldgiftsretten kan ikke konsolidere mer enn én persons krav og kan ikke på annen måte lede noen form for representativt søksmål eller gruppesøksmål. Voldgiftsretten har ingen myndighet til å vurdere håndhevbarheten av denne fraskrivelsen av gruppesøksmål, og eventuelle innsigelser mot fraskrivelsen av gruppesøksmål kan bare reises for en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Hvis noen av bestemmelsene i denne voldgiftsavtalen ikke kan håndheves, vil den bestemmelsen som ikke kan håndheves, bli fjernet, og de gjenværende voldgiftsvilkårene vil bli håndhevet.

f. Retten til voldgift i henhold til denne Philips Hue Secure-avtalen er beskyttet av, og enhver voldgift er også underlagt, Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 flg.). Begge parter er enige om at partenes forhold innebærer mellomstatlig handel. Dommen som er avsagt på denne måten, kan inngis til en domstol som har jurisdiksjon, eller det kan søkes til en slik domstol om rettslig godkjenning av dommen og en fullbyrdelsesordre, alt etter omstendighetene.

UNNTAK FOR VOLDGIFT. Uavhengig av det foregående beholder hver part retten til å få en tvist behandlet i en domstol for mindre krav, forutsatt at tvisten faller innenfor domstolens jurisdiksjonsgrenser og ellers kvalifiserer for denne domstolen, søker individuelt fritak, og så lenge saken forblir i denne domstolen og ikke fjernes eller ankes til en domstol med alminnelig jurisdiksjon.

versjon september 2023 gjeldende fra App 5

Vilkår for bruk versjonslogg

App 4 – august 2021

Finn ut mer

App – 3

Finn ut mer

Bruksvilkår for Phillips Hue Bluetooth-produkter Finn ut mer
Philips Hue HDMI Sync Box Vilkår for bruk Finn ut mer

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke