Philips Hue

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: August 2021

 1. Hva dette dokumentet dekker, og forholdet vårt.

a. Vi vet at det er fristende å ikke se på disse Philips Hue Vilkår for bruk (“Vilkår”), men det er viktig at du forstår disse vilkårene, slik at du vet hva du kan vente fra oss, og hva vi krever av deg.

b. Ditt forhold til oss: Disse vilkårene fastlegger forholdet mellom oss. Når vi refererer til “vi”, “oss” eller “vår”, mener vi Signify Netherlands B.V., selskapet bak Philips Hue-produktene.   

c. c. Tjenester som dekkes: : Tjenestene er for Philips Hue-produkter (“Produkter”) og dekker din tilgang til og bruk av programvare i produktene, din tilgang til og bruk av appen som skal lastes ned på smarttelefonen din eller nettbrettet ditt, samt tjenester og funksjoner som er tilgjengelige for produktene via nettstedet og appen vår. Vi refererer til alle disse som “Tjenester”.

d. d. Krav til alder: Hvis du ikke er myndig, må du tillatelse av forelder eller verge til å ha din egen brukerkonto, og disse bør lese gjennom disse vilkårene sammen med deg. Hvis du er forelder eller verge, og barnet ditt får lov av deg til å bruke produktene og tjenestene, gjelder disse vilkårene for deg, og du er ansvarlig for aktivitetene til barnet ditt.

e. e. Det som ikke er regulert her: Ditt kjøp av et produkt er underlagt gjeldende salgsvilkår da du kjøpte produktet, og omfatter eventuelle lovbestemte rettigheter du har som forbruker i landet der du bor. Enkelte funksjoner i tjenestene kan være underlagt tilleggsvilkår, som vi leverer med slike funksjoner.

2. Bruke tjenestene.

a. Tillatelse til å bruke tjenestene: Vi gir deg tillatelse til å bruke tjenestene til å styre og overvåke produktene du eier, eller er autorisert til å styre og overvåke.

b. Du kan autorisere personer: Som oppretter av en brukerkonto kan du autorisere personer til å få tilgang til, bruke, overvåke og styre produktene og tjenestene. “Autoriserte brukere”. Du bør bare autorisere personer som du stoler på, til å få tilgang til brukerkontoen din, produktene og tjenestene.

c. Registrere en brukerkonto: Tjenestene kan kreve at du har en brukerkonto for å kunne bruke tjenestene. Du er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen (for oppsett av brukerkontoen) og for å beskytte sikkerheten til brukerkontoen. Se avsnitt 5 for mer om personvern. 

d. d. Forbedre tjenestene

 • Vi prøver alltid å forbedre produktene og tjenestene, så de kan endres over tid. Vi kan oppdatere tjenestene ved å levere feilrettinger eller endringer, innføre nye funksjoner eller funksjonalitet, endre eller avbryte (midlertidig eller permanent) en hvilken som helst funksjon eller funksjonalitet, komponent eller innhold, innføre begrensninger på visse funksjoner eller begrense tilgangen til deler av eller alle tjenestene. Alle disse oppdateringene og endringene referer vi til som “Oppdateringer”. 
 • I noen tilfeller kan oppdateringene føre til at eldre maskinvareenheter, tredjepartstjenester, programvarekonfigurasjoner eller oppsett ikke lenger fungerer med tjenestene, og du kan bli nødt til å oppgradere eller endre disse enhetene, tjenestene, konfigurasjonene eller oppsettene for å fortsette å bruke tjenestene.
 • Du bør regelmessig gjennomgå våre retningslinjer for avslutning av brukerstøtte på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Hvis det er forskjeller mellom våre retningslinjer for avslutning av brukerstøtte og en garanti som er gitt av oss med produktet, eller våre retningslinjer for avslutning av brukerstøtte kan føre til at brukerstøtten for produktene avsluttes i den angitte garantiperioden, erstatter våre retningslinjer for avslutning av brukerstøtte vilkårene i garantien.
 • Oppdateringer kan skje automatisk uten ytterligere varsel eller innhenting av ytterligere samtykke fra deg. Du samtykker til disse automatiske oppdateringene. Hvis du ikke vil at slike oppdateringer skal installeres automatisk, kan du angi det i innstillingene i appen. Vi kan også be deg om å installere oppdateringer selv, og du er ansvarlig for å gjøre det uten opphold. Hvis du ikke installerer oppdateringer, kan det utsette deg for risiko (som sikkerhetsrisiko), og vil påvirke og begrense vårt ansvar og evne til å levere tjenestene til deg.

e. Tjenestene avhenger av: Riktig funksjon av tjenestene avhenger av overføring av data gjennom tredjeparts enheter og tjenesteleverandører, inkludert ditt wi-fi-nettverk, aktiverte trådløse enhet (slik som en smarttelefon eller et nettbrett) og (for visse produkter) bredbåndstilkobling til Internett. Signify har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for noen av disse tredjeparts enhetene og tjenestene, deres kompatibilitet og riktige konfigurasjon med produktene og tjenestene og relaterte kostnader. Hvis disse enhetene og tjenestene blir avbrutt, forsinket, avvist eller på annen måte begrenset, uansett grunn, kan det føre til at tjenestene blir upålitelige eller utilgjengelige så lenge begrensningene varer. 

f. Din atferd: Når vi leverer tjenestene, vil vi at de skal være tilgjengelige for alle. Du må derfor følge disse reglene for atferd:

 • overholde gjeldende lovgivning, inkludert eksportkontroll og sanksjoner, personvern og opphavsrett
 • ikke skade, påvirke, misbruke eller forstyrre tjenestene.

g. Bruk med video- og/eller lydinnhold: : Vær oppmerksom på at bruken av produktet i kombinasjon med enkelte typer video- og/eller lydinnhold kan generere enkelte lyskombinasjoner som kan føre til ubehag. Hvis det er tilfellet, må du stoppe synkroniseringen med produktet med denne typen innhold. 

h. Tilleggsprodukt(er) kan være nødvendig:Bruk av visse produkter kan kreve tilleggsprodukt(er) som angitt av oss i bruksanvisningen.

i. Tjenesterelatert kommunikasjon: Vi sender deg av og til kunngjøringer og annen informasjon gjennom nettstedet eller appen vår. Hvis du har spørsmål om produktene, tjenestene eller disse vilkårene, kan du kontakte oss gjennom kundepleiekanalene våre.

j. Tilbakemelding: VVi tar gjerne i mot tilbakemeldinger om tjenestene og produktene. Hvis du velger å gi oss tilbakemelding, kan vi følge tilbakemeldingen uten at det medfører noen forpliktelse overfor deg.

3. Din informasjon. 

a. a. Brukerinnsendinger og enhetsdata: Noen av tjenestene lar deg og dine autoriserte brukere lagre eller på annen måte gi informasjon til eller gjennom tjenestene på ulike måter – vi refererer til denne informasjonen som “brukerinnsendinger”. Hvis du velger å gi brukerinnsendinger, må du sørge for at du har de nødvendige rettighetene til å gjøre dette, og at det er lovlig. Dessuten gir tjenestene oss informasjon om din bruk av produktene og ulike enheter, tredjepartstjenester eller applikasjoner til du kobler til tjenestene, ofte automatisk – vi refererer til denne “enhetsdata”. Brukerinnsendingene og enhetsdataene dine forblir din eiendom, og du beholder alle rettigheter du har til brukerinnsendingene og enhetsdataene dine.

b. Tillatelse til å bruke informasjonen din: Med forbehold for dine personvernrettigheter som angitt i avsnitt 5 nedenfor, gir du ved å bruke tjenestene oss en verdensomfattende (i hele verden) og royaltyfri (uten betaling av vederlag) lisens til å la oss (og våre lisenstakere og kontraktører): 

 • være vert for, reprodusere, distribuere, endre, kommunisere og bruke brukerinnsendingene og enhetsdataene dine – dvs. at vi kan lagre dem på våre systemer og gjøre dem tilgjengelige, og
 • gi autoriserte brukere tilgang til brukerinnsendingene og enhetsdataene dine og for (som definert nedenfor), tredjepartsprodukter og tjenester,

for å:

 • drive og forbedre tjenestene (inkludert opprette oppdateringer);  
 • utvikle nye teknologier og tjenester for oss; og
 • andre formål som er beskrevet i vår gjeldende personvernerklæring som er tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/privacy (“personvernerklæring”).

c. Sikkerheten til din informasjon: Vi er opptatt av sikkerheten og integriteten til informasjonen din, og gjør vårt beste for å innføre hensiktsmessige sikkerhetstiltak. Vi kan imidlertid ikke garantere at uautoriserte tredjeparter aldri vil kunne omgå sikkerhetstiltakene våre eller bruke informasjonen din urettmessig. Hvis du vil vite mer om ansvarlig fremlegging hos Signify, kan du besøke siden vår for koordinert fremlegging av sårbarheter på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkter og tjenester fra andre.

a. Tilgang til produkter og tjenester fra andre:Tjenestene kan tillate produktene å samhandle med produkter, apper og tjenester fra andre (“Tredjepartsprodukter og -tjenester”). For å muliggjøre slik samhandling må vi kanskje utveksle dine brukerinnsendinger og enhetsdata med de relevante tredjepartene. Du er ansvarlig for din samhandling med og bruk av tredjepartsprodukter og -tjenester, og for eventuelle grensesnitt mellom tredjepartsprodukter og -tjenester og produktene og tjenestene.

b. Standarder og metoder for kommunikasjon: Produktene kan bruke ulike åpne eller alminnelig tilgjengelige standarder eller metoder for å kommunisere og fungere med smarte eller tilkoblede enheter som brukes på samme måte av andre produkter, systemer eller tjenester som ikke er produsert av oss. Slike produkter og relaterte tjenester som ikke er angitt av oss eller sertifisert som kompatible med produktene og tjenestene, vil kanskje ikke fungere med produktene og tjeneste, selv om de er spesifisert til å bruke samme eller lignende standarder eller metoder for kommunikasjon.

c. Link til tredjepartsnettsteder: : Nettstedet, appen eller kommunikasjonen vår kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjepartsnettsteder. Disse lenkene gis utelukkende av praktiske hensyn, og da de ikke er under vår kontroll, anbefaler vi ikke og tar ikke ansvar for innholdet av slike nettsteder.

5. Personvern.

a. Personopplysninger: Ditt personvern er viktig for Signify. Vår personvernerklæring gjelder for bruken av tjenestene. Vi ber deg lese disse dokumentene, da de beskriver bl.a. hvilke typer personopplysninger vi innhenter fra deg, produktene og tjenestene dine, hvordan vi kan bruke personopplysningene dine, den rettslige hjemmelen vi har for å behandle personopplysningene dine, samt personvernrettighetene dine. Ytterligere personvernerklæringer kan gis separat for bestemte produkter og tjenester.

b. Informasjonskapsler: Av og til kan informasjonskapsler og andre sporingsteknologier bli brukt av Signify. Les vår merknad om informasjonskapsler som er tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/cookie-notice for mer informasjon om denne teknologien og hvilke formål vi kan bruke den til.

6. Suspensjon og opphør av tjenestene.

a. Suspensjon av tjenester: Vi kan suspendere tjenestene midlertidig, uten varsel, av sikkerhetsgrunner, ved systemsvikt, vedlikehold og reparasjon eller andre omstendigheter.

b. Opphør eller suspensjon av din tilgang til tjenestene: Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere din tilgang til tjenestene eller slette brukerkontoen din hvis noe av det følgende skjer:

 • hvis vi har grunn til å tro at du har brukt tjenestene eller produktene i strid med disse vilkårene
 • vil blir pålagt å gjøre det for å overholde et juridisk krav eller en rettskjennelse
 • vi har rimelig grunn til å tro at atferden din forårsaker skade eller erstatningsansvar for en bruker, en tredjepart eller oss
 • du ikke har logget på kontoen din i en periode på to år.

7. Innholdet og programvaren vår.

a. Opphavsrettigheter: Selv om vi gir deg tillatelse til å bruke tjenestene våre, beholder vi (og våre leverandører og lisensgivere) alle opphavsrettigheter vi (og våre leverandører og lisensgivere) har til tjenestene. 

b. Innholdet vårt: Disse tjenestene omfatter innhold som tilhører oss. Du kan bruke innholdet vårt som tillatt av disse vilkårene, men vi beholder alle opphavsrettigheter som vi har til innholdet vårt. Du må ikke fjerne, skjule eller endre noen av merkene, logoene eller de juridiske merknadene våre.

c. Andres innhold: Tjenestene kan gi deg tilgang til innhold som tilhører andre personer eller organisasjoner. Du må ikke bruke slikt innhold uten personens eller organisasjonens tillatelse, eller som tillatt ved lov.

d. Programvare: Noen av tjenestene omfatter tilgang til og bruk av programvaren, for eksempel appen vår eller programvaren som er innebygd i produktene. Vi gir deg tillatelse til å bruke den programvaren som en del av tjenestene. Denne lisensen er verdensomfattende (i hele verden), ikke-eksklusiv (vi kan også lisensiere programvaren til andre) personlig (det vil si at du ikke kan dele den med noen annen) og ikke-overdragbar (du kan ikke overdra rettighetene til noen andre). Noen av tjenestene omfatter programvare som tilbys under lisensvilkår for åpen kilde som vi gjør tilgjengelig for deg. Noen ganger er det bestemmelser i lisensen for åpen kilde som uttrykkelig overstyrer deler av disse vilkårene, så pass på å lese de lisensene.

e. Ikke tillatt å gjøre: Du må ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut noen del av tjenestene eller programvaren inkludert i tjenestene. Du må heller ikke foreta omvendt utvikling eller prøve å trekke ut noe av kildekoden vår med mindre det er tillatt ved gjeldende lov.

8. Fraskrivelser og ansvar.

a. Fraskrivelser:  Selv om vi vil gjøre din opplevelse av tjenestene så morsom som mulig og vi har tro på tjenestene, vet vi at vi bare kan tilby deg tjenestene «som de er» og «som tilgjengelig», og at vi ikke gir noen garantier, eller forpliktelser om tjenestene (inkludert innholdet av tjenestene, de spesifikke funksjonene til tjenestene eller deres tilgjengelighet, pålitelighet eller evne til å møte dine behov), da det alltid er en mulighet for at ting ikke virker som de skal. Hvis tjenestene ikke skulle virke, ber vi så mye om unnskyldning, da vi er klar over at det er uheldig og ubeleilig. 

b. Vårt ansvar: Vi skal ikke være ansvarlige for indirekte skader, følgeskader, straffeerstatning eller spesielle eller tilfeldige skader. Vårt samlede ansvar i forbindelse med din bruk av tjenestene er begrenset til det laveste av (i) avgiftene du betalte for å bruke de relevante tjenestene i de tre månedene før bruddet (hvis aktuelt); eller (ii) €50. Disse vilkårene begrenser bare vårt ansvar i den grad det er tillatt ved gjeldende lov.

9. Løsning av tvister, gjeldende lov og domstoler.

a. I den grad det er tillatt ved gjeldende lov, og unntatt i den grad det er uttrykkelig definert i de følgende underavsnittene i dette avsnitt 9 eller avsnitt 11, er disse vilkårene, ditt forhold til oss og din bruk av tjenestene underlagt lovene i landet der du bor, og du og vi avtaler at dine lokale domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Anvendeligheten av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp og andre lover som regulerer anvendelse av lover i andre jurisdiksjoner, er uttrykkelig fraskrevet og utelukket.

b. Hvis du bor i USA, er disse vilkårene, ditt forhold til oss og din bruk av tjenestene underlagt lovene i staten New Jersey, med unntak av deres bestemmelser om lovkonflikt og lovvalg.  

c. Hvis du bor i Canada, er disse vilkårene, ditt forhold til oss og din bruk av tjenestene underlagt lovene i provinsen Ontario, med unntak av deres bestemmelser om lovkonflikt og lovvalg.  

d. Hvis du bor i Frankrike, skal domstolene i Nanterre ha eksklusiv jurisdiksjon.  

e. Hvis du bor i India, hvis det oppstår tvist, avtaler du og vi å løse denne gjennom voldgift ved en voldgiftsdommer som oppnevnes av oss gjensidig i henhold til Arbitration & Conciliation Act 2015 (med endringer). Stedet for voldgiften skal være Gurgaon, Haryana.

f. Hvis du bor i Sri Lanka, hvis det oppstår tvist, avtaler du og vi å løse denne gjennom voldgift ved en voldgiftsdommer som oppnevnes av oss gjensidig i henhold til Arbitration Act 2005 (med endringer). Stedet for voldgiften skal være New Delhi, India.

g. Hvis du bor i Malaysia, skal domstolene i West Malaysia ha eksklusiv jurisdiksjon.

h. Hvis du bor i Kina, skal den lokale domstolen i Shanghai, Kina ha eksklusiv jurisdiksjon.

i. Hvis du bor i Taiwan, skal den lokale domstolen i Taipei, Taiwan ha eksklusiv jurisdiksjon.

10. Angående disse vilkårene.

a. Du kan ha visse lovbestemte rettigheter som ikke kan begrenses ab en kontrakt som disse vilkårene. Disse vilkårene er ikke ment å skulle begrense de rettighetene.

b. Hvis det viser seg at en bestemmelse ikke er gyldig eller ikke kan gjøres gjeldende, skal det ikke påvirke noen av de andre bestemmelsene i disse vilkårene.

c. Hvis vi unnlater å handle umiddelbart etter at du ikke har fulgt disse vilkårene, betyr ikke det at vi ikke har rett til å handle senere.  

d. Vi kan oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile endringer i tjenestene eller virksomheten vår, eller av juridiske, regulatoriske eller sikkerhetsmessige grunner. Hvis vi gjør endringer som påvirker deg vesentlig, vil vi gi deg muligheten til å gjennomgå endringene og på forespørsel godta endringene for å fortsette å bruke tjenestene. Hvis du ikke foretar deg noe eller fortsetter å bruke tjenestene etter slike varsler eller merknader, eller du godtar endringer som vi krever forhåndsgodkjennelse av deg for, går vi ut fra at du godtar disse endringene. 

e. Ikke alle tjenestene er nødvendigvis tilgjengelige i ditt land.

f. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter oss, kan du besøke nettstedet vårt for produktene https://www.philips-hue.com/support#contact.

11. Vilkår som gjelder for bestemte produkter, bestemte tjenester eller bestemte land. Denne delen, seksjon 11, legger frem tilleggsvilkår som gjelder for bestemte produkter, bestemte tjenester eller bestemte land. Hvis det finnes forskjeller mellom denne delen, seksjon 11, og noen forbehold i disse vilkårene annet enn seksjon 11, så skal seksjon 11 ha gyldighet.

 • Tyrkia: lokalt telefonnummer er: 0850 390 19 22, og personvernerklæringen er tilgjengelig her https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Tidlig tilgang: Ved å aktivere “Tidlig tilgang” for visse funksjoner i appen din, godtar du å få tidlig tilgang til slike funksjoner før du gjør slike funksjoner tilgjengelige for alle brukerne våre (“Early Access-funksjoner”) som er mer sannsynlig å inneholde feil, mangler eller andre problemer som vanligvis ikke er forbundet med standardversjon til alle appbrukere (“Standardversjon”). Funksjoner i forbindelse med early access leveres "som de er" og "som tilgjengelige", og vi og våre partnere, lisensgivere og/eller leverandører gir ingen lovnader, garantier eller forpliktelser om funksjonene for tidlig tilgang (inkludert innholdet, spesifikke funksjoner eller tilgjengelighet, pålitelighet eller evne til å dekke dine behov), da det alltid er mulighet for at ting ikke fungerer som de skal. Vi har ingen plikt til å fortsette å bruke funksjonene for tidlig tilgang til standardutgivelse, og vi kan gjøre endringer i funksjonene for tidlig tilgang eller stoppe utrullingen av disse. Det som vil bli utgitt i standardutgivelsen kan avvike fra tidlig tilgang-funksjonene. Du forstår og godtar at opphør av din bruk av funksjonene for tidlig tilgang er din eneste rett og løsning når det gjelder misnøye med bruken av funksjonene for tidlig tilgang, underlagt personvernerklæringen. I det uheldige tilfellet at tidlig tilgang-funksjonene ikke ville fungere, må du godta våre oppriktige unnskyldninger, ettersom vi absolutt forstår at det er uheldig og upraktisk. Hvis du på et tidspunkt vil avslutte tilgangen til funksjonene for tidlig tilgang, kan du deaktivere dette i appen din (der det er mulig) eller ved å slette og installere appen på nytt. Denne delen om tidlig tilgang skal gjelde så langt den gjelder funksjonene for tidlig tilgang frem til standard utgivelse av den eller seponering (alt som kommer først).

Versjon august 2021 – gjeldende fra App 4

Vilkår for bruk versjonslogg

App 3

Finn ut mer

Bruksvilkår for Phillips Hue Bluetooth-produkter Finn ut mer

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke