Vilkår for Philips Hue Sync TV-appen

MERK AT FOR BRUKERE SOM ABONNERER PÅ EN MÅNEDLIG BETALINGSPLAN, INNEHOLDER DEL 2.m FØLGENDE KLAUSUL FOR AUTOMATISK FORNYELSE: MED MINDRE DU VARSLER OSS FØR SLUTTEN PÅ DEN INNEVÆRENDE MÅNEDLIGE ABONNEMENTSPERIODEN OM AT DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE ABONNEMENTET, FORSTÅR DU AT DEN MÅNEDLIGE BETALINGSPLANEN AUTOMATISK FORNYES, OG DU AUTORISERER OSS TIL Å BELASTE DEG FOR DE AKTUELLE ABONNEMENTSAVGIFTENE FOR HVER MÅNEDLIGE ABONNEMENTSPERIODE, VED HJELP AV BETALINGSMÅTEN DU HAR OPPGITT VIA SAMSUNG-APPENE.

1. Hva dette dokumentet dekker, og forholdet vårt.

a. Vi vet at det er fristende å ikke se på disse Philips Hue Sync TV App-vilkårene («Vilkår»), men å forstå disse vilkårene er viktig slik at du vet hva du kan forvente av oss, og også vet hva vi krever av deg.

b. Kontrakt mellom oss: Når du legger inn en bestilling og betaler for Philips Hue Sync TV-appen («App») via Samsung Apps og ved aksept av disse Vilkårene, opprettes en gyldig, bindende og håndhevbar kontrakt underlagt disse Vilkårene mellom deg og oss («Avtale»). Når vi refererer til «vi», «oss», «vår» eller «Signify», mener vi Signify Netherlands B.V. med registreringsnummer 17061150 for Netherlands Chamber of Commerce (handelskammer), MVA-nummer NL009076992B01 og forretningsbeliggenhet på High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland.

c. Aldersgrense: Du bekrefter at du er myndig eller eldre til å inngå avtalen.

d. Hva er regulert her: Din tilgang til og bruk av appen reguleres av avtalen.

e. Hva er ikke regulert her: Ditt kjøp av Philips Hue-belysningsprodukter («Philips Hue-produkter»), tilgang til og bruk av programvaren som er innebygd i Philips Hue-produktene og/eller din tilgang til og bruk av Philips Hue-appen for å kontrollere Philips Hue-produktene dine, dekkes av separate avtaler (inkludert gjeldende salgsvilkår da du kjøpte Philips Hue-produktene og Philips Hue-bruksvilkårene) og er ikke endret eller modifisert heri.

f. Angrerett: Du har rett til å trekke deg fra avtalen innen fjorten (14) dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen utløper etter fjorten (14) dager fra dagen for inngåelse av avtalen. For å utøve angreretten kan du gå til «Om denne appen» i innstillingsmenyen til appen og trykke på «Be om refusjon», og forespørselen din vil bli behandlet uten forsinkelser. Hvis du er en forbruker basert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan du også informere oss om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen ved en utvetydig erklæring sendt til oss per post (Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland, FAO: Legal Department); eller via e-post (support.hue.syncapp@signify.com); eller via vårt online kontaktskjema (besøk denne lenken: https://www.philips-hue.com/support#contact). Du kan bruke angrerettskjemaet som angitt i vedlegg I til disse vilkårene, men det er ikke obligatorisk. For å overholde fristen må du benytte angreretten før utløpet av ovennevnte 14-dagers periode. Hvis du trekker deg fra avtalen, skal vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg for appen, uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn fjorten (14) dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra avtalen. Vi vil utføre slik refusjon med samme betalingsmiddel som du brukte, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon. Hvis du registrerer deg for en månedlig betalingsplan (som definert nedenfor), kan du utøve angreretten bare under ditt første abonnement og ikke ved automatisk fornyelse.

2. Funksjonalitet og betingelser for bruk.

a. Funksjonaliteten til appen: Funksjonaliteten og de spesifikke kravene som er avgjørende for bruken av appen, er beskrevet i Samsung-appene (se avsnittet «Mer informasjon») («Beskrivelse av appen»).

b. Spesifikk Samsung-enhet:

 • Appen kan bare brukes på en kompatibel Samsung-enhet («Samsung-enhet»), som må kjøpes og drives separat av deg.
  (i) For engangsbetalingsplan (som definert nedenfor) kan appen kan bare lastes ned én gang på en enkelt kompatibel Samsung-enhet, og det er ikke mulig å overføre appen når den er lastet ned til noen annen Samsung-enhet. Du forstår og godtar at appen bare vil fungere med Samsung-enheten som opprinnelig ble lastet ned på. Ett abonnement på appen gir bare rett til bruk på én Samsung-enhet.
  (ii) For månedlig betalingsplan kan appen lastes ned på et begrenset antall Samsung-enheter som angitt av oss i appbeskrivelsen, som kan endres fra tid til annen. Du må koble de samme Samsung- og Philips Hue-brukerkontoene til hver Samsung-enhet appen lastes ned på. Samtidig bruk av appen på flere Samsung-enheter kan være underlagt tilleggskrav, inkludert tilkobling per Samsung-enhet med et Philips Hue Bridge-produkt.
 • Hvis du ikke lenger har rett til å bruke en slik Samsung-enhet (f.eks. på grunn av salg av Samsung-enheten), er du forpliktet til å koble fra appen umiddelbart, og du kan ikke lenger bruke appen (annet enn for en månedlig betalingsplan, på en annen Samsung-enhet).
 • Signify har ikke ansvar for Samsung-enheten og/eller handlinger (eller utelatelser) fra Samsungs side, Samsungs serviceleverandører eller andre tredjeparter via Samsung-enheten (inkludert eventuelle fremtidige oppdateringer av Samsung-enheten) som fører til at appen ikke lenger fungerer i henhold til appbeskrivelsen.
 • Vi er ikke ansvarlige for å gi deg en Samsung-brukerkonto.
 • Vi er ikke ansvarlige for distribusjon av appen til Samsung-enheten din og/eller Samsungs avslag på å distribuere appen til Samsung-enheten din.

c. Levering: Når du har kjøpt appen fra Samsung Apps, lastes appen (automatisk) ned til din Samsung-enhet.

d. Synkronisering og drift:

 • Det er ditt ansvar å (i) synkronisere appen i samsvar med veiledningen som er gjort tilgjengelig av oss for deg, (ii) skaffe alt som kreves som angitt av oss i appbeskrivelsen, (iii) teste appen når den er installert, og (iv) overholde kravene som beskrevet i appbeskrivelsen.
 • Vi fraskriver oss herved uttrykkelig ethvert ansvar for dine forpliktelser knyttet til synkronisering av appen og ditt ansvar for å skaffe og opprettholde kravene som beskrevet i appbeskrivelsen.

e. Tillatelse til å bruke appen: Med forbehold om at du overholder avtalen, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig rett til å bruke appen utelukkende på Samsung-enheten i samsvar med dens tiltenkte bruk («rett til bruk»). Med mindre den blir sagt opp av deg eller oss i samsvar med disse vilkårene, skal denne bruksretten gjelde («bruksrettsperiode»):

 • for varigheten av abonnementet og eventuelle fornyelser av det hvis du registrerer deg for den månedlige betalingsplanen eller;
 • i en periode på fem (5) år hvis du kjøper engangsbetalingsplanen med mindre Signify (etter eget skjønn) fortsetter å støtte appen med sikkerhets-, kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer i samsvar med og i en slik spesifikk tilleggsperiode som angitt i våre retningslinjer for avslutning av brukerstøtte som referert til nedenfor i avsnitt 2.g. Du godtar at du ikke skal videredistribuere eller overføre appen eller bruksretten din til en annen Samsung-enhet.

Appen og dens innhold er lisensiert, ikke solgt eller overført til deg, og vi og våre lisensgivere beholder eierskapet til alle kopier av appen og dens innhold selv etter installasjon på din Samsung-enhet. Din tillatte bruk inkluderer ikke retten til direkte eller indirekte å overføre, kringkaste, redistribuere, videresende eller levere appen eller noen del av dataene, informasjonen eller bildene som utgjør appen til noen annen person eller enhet, i noe format (inkludert, men ikke begrenset til innramming, dypkobling eller innebygging) på noen måte.

f. Registrer brukerkontoer:

 • Du må ha en Samsung-brukerkonto og en Philips Hue-brukerkonto for å bruke appen.
 • Bestilling, fakturering og betaling av appen gjøres via Samsung Checkout.

g. Oppdateringer til appen:

 • Vi kan oppdatere appen ved å tilby (i) sikkerhets- og kompatibilitetsoppdateringer, inkludert for å holde appen i gang med fastvareoppdateringer for Samsung-enheten, (ii) endringer i appdesign og brukeropplevelse, inkludert for å forbedre endringer i retningslinjer for navigasjon og merkevarebygging, (iii) feil- og krasjrettinger og/eller (iv) tilleggsfunksjonalitet. Alle disse oppdateringene refererer vi til som «Oppdateringer». Vi tilbyr og krever implementering av oppdateringene for å sikre at alle brukere av appen har den nyeste appversjonen for å begrense systemsårbarhet, fortsatt kompatibilitet med TV-fastvareoppdateringer og ha den mest oppdaterte brukeropplevelsen.
 • Hvis en oppdatering negativt påvirker din bruk av eller tilgang til appen på mer enn bare en mindre måte, har du rett til å si opp avtalen, og vi skal refundere deg et proporsjonalt beløp som allerede er betalt (beregnet for resten av bruksrettsperioden).
 • Vår policy for avvikling av støtte (som gitt separat til deg på nettstedet vårt på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy) gjelder for appen.
 • Oppdateringer kan skje automatisk uten ytterligere varsel eller innhenting av ytterligere samtykke fra deg, inkludert oppdateringer som behandler betydelige sikkerhetsrisikoer. Du samtykker til disse automatiske oppdateringene. Hvis du ikke vil at slike oppdateringer skal installeres automatisk, kan du angi det i innstillingene til Samsung-appene (via TV-startskjermmenyen). Vi kan også be deg om å installere oppdateringer selv, og du er ansvarlig for dette for å sikre en oppdatert app.
 • Hvis du ikke installerer oppdateringer (innen rimelig tid etter at du er bedt om å installere en oppdatering), kan det utsette deg for risikoer (som sikkerhetsrisikoer) og/eller påvirke funksjonaliteten til appen, og vi kan kanskje ikke tilby funksjonaliteten til appen til deg. Vi skal ikke holdes ansvarlige for kostnader, skader, (sikkerhets- eller andre) risikoer, mangel på funksjonalitet eller ytelse som følge av at du ikke har installert den relevante oppdateringen.

h. Din oppførsel: Appen kan kun brukes til lovlige formål og kan ikke brukes på en måte som bryter eller krenker våre uttrykkelig reserverte rettigheter, rettighetene til våre leverandører og lisensgivere og rettighetene til tredjeparter. Du samtykker i å bruke appen i samsvar med avtalen. Du skal følge gjeldende lover og forskrifter, inkludert eksportkontroll og sanksjoner, personvern og immaterielle rettigheter.

i. Use with video and/or audio content: Vær oppmerksom på at bruk av appen i kombinasjon med bestemt spesifikt video- og/eller lydinnhold kan generere visse lyskombinasjoner som kan forårsake ubehag eller utløse epileptiske anfall. I slike tilfeller må du slutte å synkronisere appen med slikt innhold.

j. Hvis det går galt:

 • Vi skal bestrebe oss på å sikre at bruken av appen er så uavbrutt som mulig innenfor rammen av dens tekniske og operasjonelle evner, men vi kan ikke love uavbrutt bruk. Bortsett fra i den grad det kreves av gjeldende lov, leveres appen "SOM DEN ER" og på en "SOM TILGJENGELIG"-basis og i den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE -KRENKELSE OG EVENTUELLE GARANTIER SOM OPPSTÅR AV BRUK AV HANDEL. Vi gir ingen garanti for at appen vil oppfylle kravene dine eller vil være tilgjengelig på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. Vi gir ingen garantier angående kvaliteten på informasjon eller innhold gitt gjennom appen. Vi garanterer ikke og fraskriver oss herved enhver underforstått garanti om at driften av appen vil være feilfri eller uavbrutt. Appen kan oppleve midlertidige avbrudd på grunn av tekniske problemer, vedlikehold eller testing, eller oppdateringer.
 • Hvis du er en EØS-basert forbruker, gir EØS-forbrukerlover deg en juridisk garanti som dekker samsvarskravene til appen. I henhold til denne garantien vil vi forsøke å avhjelpe en eventuell mangel på samsvar som du oppdager i løpet av bruksrettsperioden.
 • Hvis du opplever problemer med funksjonaliteten til appen, kan du kontakte oss via våre forbrukerbehandlingskanaler (besøk denne lenken for å se kontaktinformasjonen vår for din plassering: https://www.philips-hue.com/support#contact). Vi vil bruke alle rimelige anstrengelser for å rette feilen som varslet av deg i samsvar med vår standardprosess som innebærer (i) innsamling av hendelsen rapportert fra forskjellige kilder, ii) gjennomføre en konsekvensutredning ved hjelp av vurderingsverktøy for å prioritere hendelsen, og (iii) definere og implementere en løsning som passer for den spesifikke prioriteringen som er tildelt, som kan være en mellomløsning (f.eks. hurtigreparasjon eller omgåelse) eller en fremtidig (kort eller lang sikt) oppdatering («Støtteprosess»).
 • Hvis vi i løpet av bruksrettsperioden ikke er i stand til å korrigere mangelen i samsvar med vår støtteprosess, og en slik mangel kan direkte og utelukkende tilskrives appen, har du rett til å si opp avtalen, og vi skal refundere deg et pro-ratabeløp allerede betalt for perioden der du opplever mangel på funksjonalitet (sammenlignet med bruksrettsperioden).

k. Tjenesterelatert kommunikasjon: Noen ganger sender vi deg kunngjøringer og annen informasjon via nettstedet eller appen vår. Hvis du har spørsmål angående appen eller disse vilkårene, kan du kontakte oss via våre forbrukerbehandlingskanaler.

l. Tilbakemelding: Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på appen. Hvis du velger å gi oss tilbakemelding, står vi fritt til å bruke slike tilbakemeldinger uten forpliktelser overfor deg.

m. Betalingsplaner; priser og fakturering:  

 • Du kan bruke appen vår ved å kjøpe en av følgende betalingsplaner:
  (i) a en engangsbetalingsplan som gir deg tilgang til appen i bruksrettperioden som nevnt i avsnitt 2.e, andre punkt («Engangsbetalingsplan») eller
  (ii) a en månedlig abonnementsplan som vil fortsette til du sier opp abonnementet («månedlig betalingsplan»). Du vil bli belastet den første dagen i hver påfølgende månedlige abonnementsperiode. MED MINDRE DU VARSLER OSS FØR SLUTTEN PÅ DEN INNEVÆRENDE MÅNEDLIGE ABONNEMENTSPERIODEN OM AT DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE ABONNEMENTET, FORSTÅR DU AT DEN MÅNEDLIGE BETALINGSPLANEN AUTOMATISK FORNYES, OG DU AUTORISERER OSS TIL Å BELASTE DEG FOR DE AKTUELLE ABONNEMENTSAVGIFTENE FOR HVER MÅNEDLIGE ABONNEMENTSPERIODE, VED HJELP AV BETALINGSMÅTEN DU HAR OPPGITT VIA SAMSUNG-APPENE.
 • Alle priser, rabatter og kampanjer lagt ut av oss kan endres uten varsel. Prisene er i lokal valuta (annet enn nedenfor som gjelder for den månedlige betalingsplanen). Prisen som belastes for appen, vil være prisen som var gjeldende på tidspunktet bestillingen ble lagt inn, og vil bli oppgitt på fakturaen din. Prisøkninger vil kun gjelde for bestillinger som legges inn etter slike prisendringer.
 • Endringer i gjeldende avgifter for engangsbetalingsplanen vil bare gjelde for bestillinger som legges inn etter slike prisendringer. I tilfelle vi endrer gjeldende avgifter for den månedlige betalingsplanen, som tilfellet kan være fra tid til annen, vil vi varsle deg om endringen og dens ikrafttredelsesdato minst tretti (30) dager før slik endring trer i kraft. Du kan avvise endringen innen tretti (30) dager etter varselet ved å si opp abonnementet uten ekstra kostnad. Oppsigelsen trer i kraft ved slutten av den inneværende månedlige abonnementsperioden, og den månedlige betalingsplanen blir ikke fornyet etter dette. Hvis du ikke avviser endringen før den trer i kraft ved å si opp abonnementet ditt, vil du bli ansett for å ha samtykket til det, og endringen vil tre i kraft på datoen i vårt varsel, men vil bare bli belastet deg når neste abonnementsavgift forfaller.
 • For innbyggere i EU er merverdiavgift inkludert i den oppførte apprisen. Det kan imidlertid hende at prisene ikke inkluderer andre gjeldende lokale skatter eller avgifter som gjeldende statlig omsetningsavgift for innbyggere i USA. Alle slike skatter og avgifter vil bli lagt til totalbeløpet som skal betales før kjøpet og i e-posten med ordrebekreftelsen. Hvis du betaler med kredittkort, vil totalbeløpet for hele bestillingen vises på kontoutskriften din i din lokale valuta.
 • Du kjøper er direkte fra Samsung Apps ved betaling som gir deg bruksrett for appen i samsvar med Avtalen. Ta kontakt med oss via våre kundeservicekanaler (besøk denne lenken for å se vår kontaktinformasjon for din plassering: https://www.philips-hue.com/support#contact) angående eventuelle betalinger.
 • Betalingsbehandling (inkludert kortbehandling, valutaveksling, identitetsbekreftelse, svindelanalyse og overholdelse av regelverk) utføres via TV-selgerkontoret i Samsung-appene. Vi innhenter fra Samsung og behandler følgende data i samsvar med vår personvernerklæring: faktura-ID, app-ID, appnavn, produkt-ID, produktnavn, e-postadresse (Samsung-konto-ID), kjøper-UID, bestillings-ID, postnummer, valuta , beløp, betalingsmåte, transaksjonstype, produktstatus, transaksjonsstatus, bestillingsdato, refusjonsdato, gavekortbeløp og kupongbeløp.
 • Hvis vi ikke mottar betalingen din via Samsung-appene, forbeholder vi oss retten til å kansellere den månedlige betalingsplanen din.
 • Du kan si opp den månedlige betalingsplanen når som helst. Oppsigelsen trer i kraft ved slutten av gjeldende månedlige abonnementsperiode, og du kan fortsette å bruke appen i mellomtiden.
3. Din informasjon og sikkerhetstiltak.

a. Brukerinnsendinger og appdata: Appen lar deg lagre eller på annen måte gi informasjon til eller gjennom appen på ulike måter – vi refererer til denne informasjonen som «Brukerbidrag». Hvis du velger å levere brukerinnsendinger, må du sørge for at du har de nødvendige rettighetene til å legge inn slike brukerinnsendinger, inkludert rettighetene nedenfor, og at de er lovlige. I tillegg vil appen gi oss informasjon om din bruk av appen og ulike enheter, tredjepartstjenester eller andre applikasjoner du kobler til appen, ofte på en automatisert måte – vi refererer til denne informasjonen som «App-data». Brukerinnsendingene og appdataene dine forblir dine, noe som betyr at du beholder alle rettigheter du har til brukerinnsendingene og appdataene dine.

b. Tillatelse til å bruke brukerinnsendinger og appdata: Med forbehold om dine personvernrettigheter som angitt i avsnitt 5 nedenfor, gir du oss (og som påkrevd av oss, Samsung, våre lisenstakere, tjenesteleverandører og entreprenører) en lisens over hele verden og uten å betale et gebyr til:

 • være vert for, reprodusere, distribuere, endre, kommunisere og bruke brukerinnsendingene og appdataene dine – dvs. at vi, Samsung og våre respektive lisenstakere, tjenesteleverandører og kontraktører kan lagre dem på våre respektive systemer og gjøre dem tilgjengelige, og
 • gi oss tilgang til dine Brukerinnlegg og App-data og i den grad det kreves av oss, Samsung og våre respektive lisenstakere, tjenesteleverandører og leverandører for din Samsung-enhet (som nevnt nedenfor i avsnitt 4 nedenfor),

for å:

 • drive og forbedre appen (inkludert opprette oppdateringer),
 • utvikle nye teknologier og tjenester for oss, og
 • andre formål som beskrevet i vår gjeldende personvernerklæring som er tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/privacy («Merknad om personvern»).

c. Sikkerhetstiltak: Vi bestreber oss på å implementere passende sikkerhetstiltak. Vi kan imidlertid ikke garantere at uautoriserte tredjeparter aldri vil kunne overvinne våre sikkerhetstiltak. Hvis du vil ha mer informasjon om Signifys ansvarlige avsløring, kan du gå til vår side for avsløring av koordinerte sårbarheter på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Få tilgang til Samsung-enheten din.

Appen lar Philips Hue-produkter samhandle med appen og Samsung-enheten som appen er installert på. For å aktivere denne interaksjonen kan det hende vi og/eller tjenesteleverandørene våre må utveksle brukerinnsendingene og appdataene dine med Samsung og/eller deres tjenesteleverandører. Du er ansvarlig for din interaksjon med og bruk av Samsung-enheten, og vi tar ikke ansvar for Samsung-enheten. Bortsett fra det som er angitt i retningslinjer for avslutning av brukerstøtte, garanterer vi ikke at Samsung-enheten vil være kompatibel med appen. Du gir oss og våre tjenesteleverandører rett til å la appen bruke prosessoren, båndbredden og lagringsmaskinvaren på din Samsung-enhet for å lette driften av appen. For å aktivere lyssynkronisering får appen tilgang til data relatert til fargepunkter på skjermen for å gi en meningsfull lysopplevelse. Av hensyn til kompatibilitet får appen tilgang til fastvareversjonen til Samsung-enheten for å sikre at du har en kompatibel TV-modell og fastvareversjon som støtter appen.

5. Ditt personvern.

a. Personopplysninger: Ditt personvern er viktig for oss. Vår personvernerklæring som er tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/privacy gjelder for bruk av appen. Vennligst les disse dokumentene da de blant annet beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi kan bruke dine personopplysninger, det juridiske grunnlaget vi har for å behandle dine personopplysninger, samt dine personvernrettigheter.

b. Informasjonskapsler: I noen tilfeller kan informasjonskapsler og annen sporingsteknologi brukes av oss. Vennligst les vår erklæring om informasjonskapsler som er tilgjengelig på https://www.philips-hue.com/cookie-notice eller mer informasjon om denne teknologien og til hvilke formål vi kan bruke den.

6. Varighet, suspensjon og opphør av din bruksrett.

a. Varighet: Avtalen skal vare for din bruksrettsperiode med mindre bruksretten din avsluttes eller utvides tidligere i samsvar med disse vilkårene.

b. Midlertidig suspensjon: Vi kan suspendere din bruksrett midlertidig, uten å gi deg varsel, av sikkerhetsgrunner, systemfeil, vedlikehold og reparasjon eller andre omstendigheter.

c. Avslutte eller suspendere din bruksrett: Du står alltid fritt til å slutte å bruke appen når som helst. Vi forbeholder oss retten til å si opp din bruksrett og avtalen hvis noe av dette skjer:

 • du ​​har brukt appen i strid med avtalen;
 • vi avbryter eller suspenderer (midlertidig eller permanent) noen av abonnementsplanene våre (bortsett fra engangsbetalingsplanen, som skal være underlagt våre retningslinjer for avslutning av brukerstøtte;
 • vil blir pålagt å gjøre det for å overholde et juridisk krav eller en rettskjennelse; eller
 • vi har rimelig grunn til å tro at atferden din forårsaker skade eller erstatningsansvar for en bruker, en tredjepart eller oss.

d. Konsekvenser av opphør: Ved opphør av avtalen skal din bruksrett opphøre umiddelbart (uten at det påvirker din rett til å kansellere den månedlige betalingsplanen med virkning fra slutten av den månedlige abonnementsperioden). Bestemmelser i avtalen som etter sin natur vil fortsette etter utløpet eller opphør av avtalen, vil fortsatt gjelde.

7. Innholdet og programvaren vår.

a. Immaterielle rettigheter: Selv om vi gir deg tillatelse til å bruke appen, beholder vi (og våre leverandører og lisensgivere) alle immaterielle rettigheter som vi (og våre leverandører og lisensgivere) har i appen. Alle Philips Hue-varemerker, tjenestemerker, varenavn, logoer, domenenavn og andre funksjoner til Philips Hue-merket («merkefunksjoner») er den eneste eiendommen til oss eller våre lisensgivere. Disse vilkårene gir deg ingen rettigheter til å bruke noen merkevareelementer enten for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk.

b. Vårt innhold: Appen inneholder innhold som tilhører oss. Du kan bruke innholdet vårt som tillatt i henhold til disse vilkårene, men vi beholder alle immaterielle rettigheter vi har til innholdet vårt. Ikke fjern, tilslør eller endre noen av våre merkevarebygginger, logoer eller juridiske merknader.

c. Ikke lov å gjøre: Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut noen del av appen, og ikke foreta omvendt utvikling eller forsøke å trekke ut noen av kildekodene våre med mindre det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

8. Skadeserstatning.

AVTALEN ER KUN MENT TIL DIN FORDEL. DERFOR, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SAMTYKKER DU I Å BESKYTTE, FORSVARE, FRIGI OG HOLDE OSS SKADESLØSE FRA OG MOT (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, SØKSMÅL OG ANDRE RETTSLIGE SKRITT FRA EN TREDJEPART MOT OSS SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV APPEN I STRID MED BRUKSRETTEN ELLER DENNE AVTALEN. (EN «TREDJEPARTSHANDLING»), OG (II) ALLE RELATERTE TAP, SKADER, FORLIK OG DOMMER (INKLUDERT BETALING AV ADVOKATHONORARER OG KOSTNADER PÅDRATT AV, VURDERT ELLER FUNNET MOT, ELLER LAGET AV OSS, SAMSUNG OG/ELLER VÅRE TJENESTELEVERANDØRER I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AV SLIKE TREDJEPARTSHANDLINGER. («TREDJEPARTSRELATERTE TAP»), SELV OM SLIKE TREDJEPARTSHANDLINGER OG TREDJEPARTSRELATERTE TAP OPPSTÅR FRA UAKTSOMHET AV NOE SLAG ELLER GRAD AV OSS, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER BETINGELSE, OBJEKTIVT ANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AV GJELDENDE LOV ELLER ANNEN FEIL. INGENTING I DETTE DOKUMENTET SKAL TOLKES SLIK AT DET KREVER SKADESLØSHOLDELSE SOM VIL GJØRE ELLER GJØRE DENNE DELEN, HELT ELLER DELVIS, UGYLDIG OG/ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. DENNE SKADESLØSHOLDELSESFORPLIKTELSEN SKAL IKKE GJELDE FOR FORSETTLIG, VILLET, FORSETTLIG ELLER HENSYNSLØS FORSØMMELSE AV OSS, ELLER GROV UAKTSOMHET AV OSS I DE STATER / PROVINSER / LAND SOM IKKE TILLATER ANSVARSBEGRENSNING FOR GROV UAKTSOMHET. «TREDJEPART» ER DEFINERT HER FOR Å INKLUDERE ENHVER PERSON ELLER ENHET SOM IKKE ER PART I AVTALEN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EN EKTEFELLE, FAMILIEMEDLEM, GJEST, LEIETAKER, ANSATT ELLER FORSIKRINGSSELSKAP.

9. Ansvar.

a. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT UAKTSOMHET, SKAL VI VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, FLERE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE SOM FØLGE AV APPEN SELV OM VI HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. GJELDENDE LOV TILLATER KANSKJE IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG SØKSMÅL (ENTEN UNDER KONTRAKT, VED SKADEVOLDELSE ELLER PÅ ANNEN MÅTE) OVERSKRIDE BELØPET DU EVENTUELT BETALTE FOR APPEN. DENNE BEGRENSNINGEN ER KUMULATIV OG VIL IKKE ØKES VED MER ENN ÉN HENDELSE ELLER KRAV. VI FRASKRIVER OSS ALT ANSVAR AV ENHVER ART FOR LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER. I DEN GRAD DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL VI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE PÅ NOEN MÅTE FOR BRUKERINNSENDINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FEIL ELLER UTELATELSE I BRUKERINNSENDINGER, ELLER TAP ELLER SKADE AV NOEN ART SOM PÅLØPER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER EKSPONERING FOR BRUKERINNSENDINGER SOM OVERFØRES ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRES TILGJENGELIGE VIA APPEN. DU BRUKER APPEN PÅ EGEN RISIKO. DU HAR ENEANSVAR FOR TILSTREKKELIG BESKYTTELSE OG SIKKERHETSKOPIERING AV DATA OG/ELLER UTSTYR SOM BRUKES I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV APPEN, OG DU GODTAR Å HOLDE OSS SKADESLØS FRA OG IKKE SAKSØKE OSS FOR KRAV BASERT PÅ DIN BRUK AV APPEN.

b. Disse vilkårene begrenser bare vårt ansvar som tillatt ved gjeldende lov. Bortsett fra forpliktelsene beskrevet ovenfor, er vi kun ansvarlige for våre brudd på disse vilkårene, underlagt gjeldende lov.

c. Vi har ikke noe ansvar overfor deg i forbindelse med internett eller andre tjenesteavbrudd eller feil som er forårsaket av handlinger fra offentlige myndigheter, andre tredjeparter eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

10. Løsning av tvister, gjeldende lov og domstoler.

a. Hvis du har en klage, kan du kontakte oss gjennom kundepleiekanalene våre (besøk denne lenken for å se vår kontaktinformasjon for din plassering: https://www.philips-hue.com/support#contact).

b. Ditt forhold til oss, og din bruk av appen og alle krav som oppstår som følge av eller i tilknytning til disse vilkårene eller ditt kjøp av produkter i henhold til disse vilkårene, reguleres av lovene i jurisdiksjonen der du bor, uavhengig av jurisdiksjonens regler om lovvalg eller lovkonflikter. Anvendeligheten av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, og alle andre lover som styrer anvendelsen av lovene i enhver annen jurisdiksjon, fraskrives og ekskluderes uttrykkelig.

c. Hvis du er en forbruker basert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og du føler at klagen din ikke er tilstrekkelig behandlet, kan du bruke plattformen European Online Dispute Resolution (ODR), men du er ikke forpliktet til dette.

11. Angående disse vilkårene.

a. Du kan ha visse lovbestemte rettigheter som ikke kan begrenses av en kontrakt som denne avtalen. Disse vilkårene er ikke ment å skulle begrense de rettighetene.

b. Hvis det viser seg at en bestemmelse ikke er gyldig eller ikke kan gjøres gjeldende, skal det ikke påvirke noen av de andre bestemmelsene i denne avtalen.

c. Hvis vi unnlater å handle umiddelbart etter at du ikke har fulgt denne avtalen, betyr ikke det at vi ikke har rett til å handle senere.

d. Vi kan oppdatere disse vilkårene (og avtalen) for å gjenspeile endringer i appen, driften vår og for oppdateringer eller av juridiske, regulatoriske eller sikkerhetsmessige årsaker. Hvis vi gjør vesentlige endringer som vi tror kan påvirke deg betydelig, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg ved å legge inn et varsel på nettstedet vårt, varsle deg gjennom appen, ved å sende deg en e-post eller på annen måte.

e. For informasjon om hvordan du kontakter oss, kan du besøke nettstedet vårt på https://www.philips-hue.com/support#contact.

f. Avtalen er ikke ment å gi rettigheter til noen unntatt deg, og avtalen skal under ingen omstendigheter skape noen tredjeparts begunstigede rettigheter.

g. Annet enn det som er angitt i dette avsnitt 11 eller som det er uttrykkelig skriftlig avtalt mellom deg og oss, utgjør avtalen alle vilkårene og betingelsene som er avtalt mellom deg og oss, og erstatter alle tidligere avtaler i forhold til gjenstanden for avtalen, enten skriftlig eller muntlig.

h. Vi kan overdra eller delegere (helt eller delvis) våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen. Du kan ikke overdra avtalen, helt eller delvis, eller overføre eller underlisensiere dine rettigheter i henhold til avtalen, til noen tredjepart.

12. Vilkår som gjelder for enkelte land.

Dette avsnitt 12 fastsetter vilkår som gjelder for innbyggere i visse land. Hvis det er noen forskjeller mellom denne delen 12 og noen bestemmelse(r) i disse vilkårene annet enn denne delen 12, skal denne delen 12 ha forrang.

a. Hvis du har din bolig i Østerrike:

 • Avsnitt 1.f følgende setning tilføyes: For å utøve angreretten kan du også kontakte oss på telefon (00800 744 547 75).
 • Avsnitt 2.j første og siste kulepunkt erstattes i sin helhet av: Vi er forpliktet til å utbedre mangelen som du har oppdaget under bruksrettsperioden innen rimelig tid («Nacherfüllung») i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis fjerning av feilen er umulig, forbundet med uforholdsmessige kostnader, ikke er oppfylt, forsøket på å fjerne feilen mislykkes, feilen er så alvorlig at den umiddelbare oppsigelsen av avtalen er berettiget, nekter vi tilleggsytelsen («Nacherfüllung») eller det er åpenbart at vi ikke kan utbedre mangelen, har du rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovbestemmelsene. Ved oppsigelse av avtalen vil vi refundere deg pro rata for prisen som ble betalt i løpet av provisjonsperioden da appen var defekt.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Hvis du bryter disse vilkårene og vi holdes ansvarlig av en tredjepart som følge av dette, er du forpliktet til å holde oss skadesløse mot dette kravet og kostnadene forbundet med det.
 • Avsnitt 9 erstattes i sin helhet av: Eventuelle erstatningskrav er utelukket. Denne utelukkelsen av ansvar gjelder ikke i den grad vi er underlagt obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven. («Produkthaftungsgesetz»), i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet, skade på liv, lemmer eller helse, eller brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser («wesentliche Vertragsverletzungen»). Bortsett fra i tilfeller av produktansvarsloven, grov uaktsomhet, forsett eller skade på liv, kropp eller helse, skal imidlertid ansvaret for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser være begrenset til den forutsigbare skaden som er typisk for kontraktsforholdet.

b. Hvis du har bosted i Australia:

 • Avsnitt 2.j tilføyes følgende ledd: Vår standard servicegaranti kommer i tillegg til og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Våre tjenester kommer med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få tjenestene reparert eller erstattet hvis tjenestene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

c. Hvis du har bosted i Belgia:

 • Avsnitt 2.j andre kulepunkt er i sin helhet erstattet av: Forbrukerloven gir deg en juridisk garanti som dekker samsvarskravene til appen. I henhold til denne garantien vil vi ivareta en eventuell mangel på samsvar som du oppdager i løpet av bruksrettsperioden i henhold til lovens bestemmelser. Den juridiske garantien for samsvarsfeil er på to år. Hvis fjerning av mangelen er umulig, forbundet med uforholdsmessige kostnader, ikke oppfylles, forsøket på å fjerne mangelen mislykkes, mangelen er så alvorlig at umiddelbar oppsigelse av avtalen er berettiget, vi nekter tilleggsytelsen eller det er åpenbart at vi ikke kan avhjelpe mangelen, har du rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovens bestemmelser. Ved oppsigelse av avtalen vil vi tilbakebetale deg pro-rata for prisen betalt over leveringsperioden der appen var defekt.
 • punkt 5.a erstattes i sin helhet av: Personopplysninger: Ditt personvern er viktig for oss. Vår personvernerklæring gjelder for bruk av appen. Vennligst les disse dokumentene på https://www.philips-hue.com/privacy da de blant annet beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi kan bruke dine personopplysninger, det juridiske grunnlaget vi behandler dine personopplysninger på, samt dine personvernrettigheter. Under alle omstendigheter vil dine personopplysninger bli behandlet i samsvar med EU-forordning 2016/679, som supplert med lov av 30. juli 2018 om beskyttelse av fysiske personer angående behandling av personopplysninger.
 • Avsnitt 8 nest siste punktum erstattes med: Denne skadesløsholdelsesforpliktelsen skal ikke gjelde for forsettlig, forsettlig eller hensynsløs forsømmelse av oss, eller grov uaktsomhet eller noen av våre vesentlige forpliktelser i henhold til gjeldende lov.
 • Avsnitt 9.a erstattes i sin helhet av: Bortsett fra hvis dette ikke er autorisert i henhold til gjeldende lov: (a) Under ingen omstendigheter skal vi være ansvarlige for spesielle, tilfeldige, straffende, flere eller følgeskader eller tapt fortjeneste som følge av appen, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader. (b) Vårt totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og årsaker til handling (enten i kontrakt, erstatning eller på annen måte) overstiger beløpet du eventuelt har betalt for appen. Denne begrensningen er kumulativ og vil ikke økes ved at det eksisterer mer enn én hendelse eller ett krav. (c) Vi fraskriver oss alt ansvar for enhver form for våre lisensgivere og leverandører, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. (d) Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlige på noen måte for brukerinnsendinger, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i brukerinnsendinger, eller tap eller skade av noe slag som oppstår i forbindelse med bruk av eller eksponering for brukerinnsendinger som overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelige via appen. Du har eneansvaret for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og/eller utstyr som brukes i forbindelse med din bruk av appen, og du samtykker i å holde oss skadesløse fra, og du forplikter deg til ikke å saksøke oss for, eventuelle krav basert på din bruk av appen.
 • Avsnitt 9.d er lagt til i avsnitt 9: Ansvarsbegrensningene i dette avsnittet skal ikke gjelde for forsettlig, forsettlig eller hensynsløs forsømmelse av våre eller våre underleverandører, heller ikke personskade eller noen av våre vesentlige forpliktelser i henhold til denne avtalen.
 • Avsnitt 11.h erstattes i sin helhet av: Vi står fritt til, etter varsel til deg, å overdra alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen dersom slik overdragelse skjer som en del av overføringen av vårt selskap. Hvis vi imidlertid overdrar eller delegerer (helt eller delvis) noen av våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen av andre grunner, og du er uenig, har du rett til å si opp avtalen med mindre vi forblir ansvarlige for en slik tildeling eller delegering. Du kan ikke overdra avtalen, helt eller delvis, og heller ikke overføre eller viderelisensiere dine rettigheter i henhold til avtalen, til noen tredjepart.

d. Hvis du har bosted i Chile:

 • Avsnitt 5.a følgende setning er tilføyd: For å bruke appen må du godta disse vilkårene og godta behandlingen av personopplysningene dine som angitt i avsnitt 3.b og i samsvar med bestemmelsene i lov nr. 19.628 om beskyttelse av personvern, som du erklærer å kjenne til og godta. Videre berører samtykket som er gitt for bruk av personopplysninger ikke utøvelsen av rettighetene som det chilenske rettssystemet anerkjenner for eierne av personopplysninger.

e. Hvis du har bosted i Tsjekkia:

 • Avsnitt 10.c følgende setning er tilføyd: Du kan også kontakte tsjekkisk handelsinspeksjon ved å besøke denne lenken: http://www.coi.cz.

f. Hvis du har bosted i Tyskland:

 • Avsnitt 1.f følgende setning tilføyes: For å utøve angreretten kan du også kontakte oss på telefon (00800 744 547 75).
 • Avsnitt 2.j første og siste kulepunkt erstattes i sin helhet av: Vi er forpliktet til å utbedre mangelen som du har oppdaget under bruksrettsperioden innen rimelig tid («Nacherfüllung») i samsvar med lovbestemmelsene (§§ 327d ff BGB). Hvis fjerning av feilen er umulig, forbundet med uforholdsmessige kostnader, ikke er oppfylt, forsøket på å fjerne feilen mislykkes, feilen er så alvorlig at den umiddelbare oppsigelsen av avtalen er berettiget, nekter vi tilleggsytelsen («Nacherfüllung») eller det er åpenbart at vi ikke kan utbedre mangelen, har du rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovbestemmelsene (§§ 327 m ff BGB). Ved oppsigelse av avtalen vil vi refundere deg pro rata for prisen som ble betalt i løpet av provisjonsperioden da appen var defekt.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Hvis du bryter disse vilkårene og vi holdes ansvarlig av en tredjepart som følge av dette, er du forpliktet til å holde oss skadesløse mot dette kravet og kostnadene forbundet med det.
 • Avsnitt 9 erstattes i sin helhet av: Eventuelle erstatningskrav er utelukket. Denne utelukkelsen av ansvar gjelder ikke i den grad vi er underlagt obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven («Produkthaftungsgesetz»), i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet, skade på liv, lemmer eller helse, eller brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser («wesentliche Vertragsverletzungen»). Bortsett fra i tilfeller av produktansvarsloven, grov uaktsomhet, forsett eller skade på liv, kropp eller helse, skal imidlertid ansvaret for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser være begrenset til den forutsigbare skaden som er typisk for kontraktsforholdet.

g. Hvis du bor i den spesielle administrative regionen Hongkong i Folkerepublikken Kina:

 • Avsnitt 9.d er lagt til i avsnitt 9: Ingenting i denne avtalen skal utelukke eller begrense ansvar som skyldes svindel eller uærlighet, ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet, eller annet ansvar som ved lov ikke kan utelukkes eller begrenses.

h. Hvis du har bosted i Ungarn:

 • Avsnitt 2.d første kulepunkt endres ved å tilføye følgende: Vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil i appen hvis det digitale miljøet ditt ikke er kompatibelt med de tekniske kravene som er beskrevet i appbeskrivelsen.
 • Avsnitt 2.j første og siste kulepunkt erstattes i sin helhet av: I tilfelle mangelfull ytelse, har du rett til rettighetene som er fastsatt i regjeringsdekret 373/2021 (VI.30.) og sivilloven, som skal gjelde i fellesskap. Spesielt har du rett til å be om en pro rata reduksjon av prisen, eller til og med si opp avtalen i samsvar med bestemmelsene i lovene ovenfor. I dette tilfellet vil vi refundere deg pro rata beløp for prisen som ble betalt i løpet av bestemmelsesperioden da appen var defekt, og i tilfelle oppsigelse også det forholdsmessige beløpet som allerede er betalt, beregnet for resten av bruksrettsperioden.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Du er ansvarlig for klanderverdig brudd på disse vilkårene i samsvar med gjeldende lover.
 • Avsnitt 9 erstattes i sin helhet av: Eventuelle erstatningskrav er utelukket i den grad loven tillater det. Denne utelukkelsen av ansvar gjelder imidlertid ikke for obligatorisk ansvar, for eksempel å forårsake skade med vilje, eller forårsake skade på menneskeliv, lemmer eller helse.

i. Hvis du har bosted i Italia:

 • Avsnitt 2.j andre kulepunkt er i sin helhet erstattet av: Forbrukerloven gir deg en juridisk garanti som dekker samsvarskravene til appen. I henhold til denne garantien vil vi ivareta en eventuell mangel på samsvar som du oppdager i løpet av bruksrettsperioden i henhold til lovens bestemmelser.
 • punkt 5.a erstattes i sin helhet av: Personopplysninger: Ditt personvern er viktig for oss. Vår personvernerklæring gjelder for bruk av appen. Vennligst les disse dokumentene på https://www.philips-hue.com/privacy da de blant annet beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi kan bruke dine personopplysninger, det juridiske grunnlaget vi behandler dine personopplysninger på, samt dine personvernrettigheter. Under alle omstendigheter vil dine personopplysninger bli behandlet i samsvar med EU-forordning 2016/679, samt lovdekret nr. 101/2018 og lovdekret nr. 196/2003 et seq.

j. Hvis du har bosted i Luxembourg:

 • Avsnitt 2.j andre kulepunkt er i sin helhet erstattet av: Forbrukerloven gir deg en juridisk garanti som dekker samsvarskravene til appen. I henhold til denne garantien vil vi ivareta en eventuell mangel på samsvar som du oppdager i løpet av bruksrettsperioden i henhold til lovens bestemmelser. Den juridiske garantien for samsvarsfeil er på to år. Hvis fjerning av mangelen er umulig, forbundet med uforholdsmessige kostnader, ikke oppfylles, forsøket på å fjerne mangelen mislykkes, mangelen er så alvorlig at umiddelbar oppsigelse av avtalen er berettiget, vi nekter tilleggsytelsen eller det er åpenbart at vi ikke kan avhjelpe mangelen, har du rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovens bestemmelser. Ved oppsigelse av avtalen vil vi tilbakebetale deg pro-rata for prisen betalt over leveringsperioden der appen var defekt.
 • punkt 5.a erstattes i sin helhet avPersonopplysninger: Ditt personvern er viktig for oss. Vår personvernerklæring gjelder for bruk av appen. Vennligst les disse dokumentene på https://www.philips-hue.com/privacy da de blant annet beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi kan bruke dine personopplysninger, det juridiske grunnlaget vi behandler dine personopplysninger på, samt dine personvernrettigheter. Under alle omstendigheter vil dine personopplysninger bli behandlet i samsvar med EU-forordning 2016/679, som supplert med loven av 1. august 2018 om organisering av Den nasjonale kommisjonen for databeskyttelse og det generelle databeskyttelsesregimet.
 • Avsnitt 8 nest siste punktum erstattes med: Denne skadesløsholdelsesforpliktelsen skal ikke gjelde for forsettlig, forsettlig eller hensynsløs forsømmelse av oss, eller grov uaktsomhet eller noen av våre vesentlige forpliktelser i henhold til gjeldende lov.
 • Avsnitt 9.a erstattes i sin helhet av: Bortsett fra hvis dette ikke er autorisert i henhold til gjeldende lov: (a) Under ingen omstendigheter skal vi være ansvarlige for spesielle, tilfeldige, straffende, flere eller følgeskader eller tapt fortjeneste som følge av appen, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader. (b) Vårt totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og årsaker til handling (enten i kontrakt, erstatning eller på annen måte) overstiger beløpet du eventuelt har betalt for appen. Denne begrensningen er kumulativ og vil ikke økes ved at det eksisterer mer enn én hendelse eller ett krav. (c) Vi fraskriver oss alt ansvar for enhver form for våre lisensgivere og leverandører, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. (d) Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlige på noen måte for brukerinnsendinger, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i brukerinnsendinger, eller tap eller skade av noe slag som oppstår i forbindelse med bruk av eller eksponering for brukerinnsendinger som overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelige via appen. Du har eneansvaret for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og/eller utstyr som brukes i forbindelse med din bruk av appen, og du samtykker i å holde oss skadesløse fra, og du forplikter deg til ikke å saksøke oss for, eventuelle krav basert på din bruk av appen.
 • Avsnitt 9.d er lagt til i avsnitt 9: Ansvarsbegrensningene i dette avsnittet skal ikke gjelde for forsettlig, forsettlig eller hensynsløs forsømmelse av våre eller våre underleverandører, heller ikke personskade eller noen av våre vesentlige forpliktelser i henhold til denne avtalen.
 • Avsnitt 11.h erstattes i sin helhet av: Vi står fritt til, etter varsel til deg, å overdra alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen dersom slik overdragelse skjer som en del av overføringen av vårt selskap. Hvis vi imidlertid overdrar eller delegerer (helt eller delvis) noen av våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen av andre grunner, og du er uenig, har du rett til å si opp avtalen med mindre vi forblir ansvarlige for en slik tildeling eller delegering. Du kan ikke overdra avtalen, helt eller delvis, og heller ikke overføre eller viderelisensiere dine rettigheter i henhold til avtalen, til noen tredjepart.

k. Hvis du har bosted i Nederland:

 • Avsnitt 2.j første og siste kulepunkt erstattes i sin helhet av: Innenfor den lovbestemte garantiperioden er vi forpliktet til å rette opp feilen innen rimelig tid i samsvar med lovbestemmelsene (klausul 7:50ah nederlandsk sivillov). Hvis fjerning av feilen er umulig, forbundet med uforholdsmessige kostnader, ikke er oppfylt, forsøket på å fjerne feilen mislykkes, feilen er så alvorlig at den umiddelbare oppsigelsen av avtalen er berettiget, vi nekter tilleggsytelsen eller det er åpenbart at vi ikke kan rette opp feilen, du har rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovbestemmelsene (klausul 7:50ah, 50ai nederlandsk sivillov). Ved oppsigelse av avtalen vil vi refundere deg pro rata for prisen som ble betalt i løpet av provisjonsperioden da appen var defekt.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Hvis du bryter disse vilkårene og vi holdes ansvarlig av en tredjepart som følge av dette, er du forpliktet til å holde oss skadesløse mot dette kravet og kostnadene forbundet med det.
 • Avsnitt 9 erstattes i sin helhet av: Vi er bare ansvarlige, og bare for rimelige beløp, hvis vårt ansvar er diktert av obligatorisk lov (f.eks. i henhold til produktansvarslovgivningen (6:185 nederlandsk sivillov) og garantikrav (7:50ag nederlandsk sivillov)).
 • Avsnitt 11.h erstattes i sin helhet av: Vi står fritt til, etter varsel til deg, å overdra alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen dersom slik overdragelse skjer som en del av overføringen av vårt selskap. Hvis vi imidlertid overdrar eller delegerer (helt eller delvis) noen av våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen av andre grunner, og du er uenig, har du rett til å si opp avtalen med mindre vi forblir ansvarlige for en slik tildeling eller delegering. Du kan ikke overdra avtalen, helt eller delvis, og heller ikke overføre eller viderelisensiere dine rettigheter i henhold til avtalen, til noen tredjepart..

l. Hvis du har bosted i New Zealand:

 • Avsnitt 2.j tilføyes følgende ledd: Vår standard servicegaranti kommer i tillegg til og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Våre tjenester kommer med garantier som kommer i tillegg til, ikke i erstatning for, kundens rettigheter i henhold til New Zealandsk lov (inkludert dens rettigheter i henhold til Consumer Guarantees Act, 1993 som er endret fra tid til annen). Fordelene som tilbys forbrukeren av garantien, kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelige for forbrukeren i henhold til loven.

m. Hvis du har bosted i Polen:

 • Avsnitt 1.f følgende setning tilføyes: For å utøve angreretten kan du også kontakte oss på telefon (00800 744 547 75).
 • Seksjon 2.m nest siste kulepunkt er i sin helhet erstattet av: Hvis vi ikke mottar betalingen din via Samsung-appene, forbeholder vi oss retten til å kansellere den månedlige betalingsplanen innen seksti (60) dager etter bestillingen din, og du skal kun ha rett til å bruke den gratis tilgangen.
 • Avsnitt 8 slettes i sin helhet.
 • Avsnitt 9 erstattes med: Du er ansvarlig for klanderverdig brudd på disse vilkårene i samsvar med gjeldende lover.
 • Avsnitt 11.h erstattes i sin helhet av: Vi kan ikke overføre våre forpliktelser i henhold til avtalen uten ditt samtykke. Du kan ikke overdra avtalen, helt eller delvis, og heller ikke overføre eller viderelisensiere dine rettigheter i henhold til avtalen, til noen tredjepart.

n. Hvis du har bosted i Portugal:

 • Avsnitt 2.j første kulepunkt er i sin helhet erstattet av: Innenfor bruksrettsperioden vil vi rette opp feilen innen rimelig tid i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis fjerning av feilen er umulig eller forbundet med uforholdsmessige kostnader, feilen ikke er utbedret innen rimelig tid, gratis og uten store ulemper for deg, forsøket på å fjerne feilen mislykkes, feilen er så alvorlig at den umiddelbare oppsigelsen av avtalen er berettiget, vi har erklært at vi ikke vil rette opp feilen, har du rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovbestemmelsene. Ved oppsigelse av avtalen vil vi refundere deg pro rata for prisen som ble betalt i løpet av provisjonsperioden da appen var defekt. Appen kan oppleve midlertidige avbrudd på grunn av tekniske problemer, vedlikehold eller testing eller oppdateringer.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Du er ansvarlig for klanderverdig brudd på disse vilkårene i samsvar med gjeldende lover.
 • Avsnitt 9 følgende setning tilføyes: Denne delen gjelder bare i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.
 • Avsnitt 11.h erstattes i sin helhet av: Vi kan tildele eller delegere (helt eller delvis) noen av våre rettigheter i henhold til avtalen. Hvis vi imidlertid tildeler eller delegerer (helt eller delvis) noen av våre forpliktelser i henhold til avtalen av andre grunner, og du er uenig, har du rett til å si opp avtalen med mindre vi forblir ansvarlige for en slik tildeling eller delegering. Du kan ikke overdra avtalen, helt eller delvis, og heller ikke overføre eller viderelisensiere dine rettigheter i henhold til avtalen, til noen tredjepart.

o. Hvis du har bosted i Romania:

 • Avsnitt 2.j siste kulepunkt er i sin helhet erstattet av: Vi vil bringe appen i samsvar innen rimelig tid i samsvar med lovbestemmelsene. Du har rett til enten en forholdsmessig reduksjon av prisen eller oppsigelse av avtalen i et av følgende tilfeller: (a) Rettsmiddelet for å bringe appen i samsvar er umulig eller uforholdsmessig. (b) Vi ikke har brakt appen i samsvar innen rimelig tid, gratis og uten større ulemper for deg. (c) En mangel på samsvar er funnet til tross for vårt forsøk på å bringe appen i samsvar. (d) Mangelen på samsvar er så alvorlig at det rettferdiggjør et umiddelbart prisavslag eller umiddelbar oppsigelse av avtalen. (e) Vi erklærer at vi ikke vil bringe appen i samsvar innen rimelig tid, eller uten betydelig ulempe for deg, eller dette er klart fra omstendighetene i saken. Du vil bli refundert pro rata for prisen som ble betalt i løpet av bestemmelsesperioden der appen manglet samsvar.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Du er ansvarlig for klanderverdig brudd på disse vilkårene i samsvar med gjeldende lover.
 • Avsnitt 9.a og 9.b slettes i sin helhet.
 • Avsnitt 11.h erstattes i sin helhet av: Vi kan tildele eller delegere (helt eller delvis) noen av våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen, uten ditt samtykke, med mindre slik overføring tjener til å redusere garantier eller andre forpliktelser til deg som forbruker. Du kan ikke overdra avtalen, helt eller delvis, og heller ikke overføre eller viderelisensiere dine rettigheter i henhold til avtalen, til noen tredjepart..
 • Avsnitt 11.i legges til i avsnitt 11: Du samtykker i at disse vilkårene ikke inneholder noen uvanlige (standard) klausuler som eksplisitt definert i rumensk lov. Du godtar ugjenkallelig og godtar, fra og med aksept av disse vilkårene, alle klausulene som er angitt her, spesielt (men ikke begrenset til) følgende deler av disse vilkårene: 2.b, d, e og j; 6.b, c og d; 8; 9.c; 10.b; 11.h.

p. Hvis du har bosted i Spania:

 • Avsnitt 2.j første kulepunkt er i sin helhet erstattet av: Innenfor bruksrettsperioden vil vi rette opp feilen innen rimelig tid i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis fjerning av feilen er umulig eller forbundet med uforholdsmessige kostnader, feilen ikke er utbedret innen rimelig tid, gratis og uten store ulemper for deg, forsøket på å fjerne feilen mislykkes, feilen er så alvorlig at den umiddelbare oppsigelsen av avtalen er berettiget, vi har erklært at vi ikke vil rette opp feilen, du har rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovbestemmelsene. Ved oppsigelse av avtalen vil vi refundere deg pro rata for prisen som ble betalt i løpet av provisjonsperioden da appen var defekt. Appen kan oppleve midlertidige avbrudd på grunn av tekniske problemer, vedlikehold eller testing, eller oppdateringer.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Du er ansvarlig for klanderverdig brudd på disse vilkårene i samsvar med gjeldende lover.
 • Avsnitt 9.a og b slettes i sin helhet.
 • Avsnitt 11.h følgende setning tilføyes: Overdragelsen av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen vil ikke påvirke dine rettigheter i henhold til denne avtalen negativt.

q. Hvis du har bosted i Sverige:

 • Avsnitt 11.i er lagt til i avsnitt 11: Disse vilkårene utelukker, begrenser eller suspenderer ikke på noen måte noen rett forbrukere måtte ha i henhold til den svenske forbrukerkjøpsloven (2022:260) («Konsumentköplagen»), for eksempel reparasjon, bytte, prisreduksjon eller refusjon for defekte varer eller mangler som følge av oppdateringsfeil, i løpet av perioden av våre forpliktelser i henhold til loven.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Hvis du skyldig bryter disse vilkårene, og vi som et resultat holdes ansvarlig av en tredjepart, har vi rett til å kreve erstatning for kravet og kostnadene forbundet med det.
 • Avsnitt 9 erstattes i sin helhet av: Vi er ikke ansvarlige for andre skader enn de som er spesifisert i svensk lov, f.eks. den svenske produktansvarsloven (1992:18) («Produktansvarslagen») og den svenske forbrukerkjøpsloven (2022:260) («Konsumentköplagen»).

r. Hvis du har bosted i Sveits:

 • Avsnitt 2.j første og siste kulepunkt erstattes i sin helhet av: Vi er forpliktet til å utbedre mangelen som du har oppdaget under bruksrettsperioden innen rimelig tid i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis fjerning av feilen er umulig, forbundet med uforholdsmessige kostnader, ikke er oppfylt, forsøket på å fjerne feilen mislykkes, feilen er så alvorlig at den umiddelbare oppsigelsen av avtalen er berettiget, nekter vi tilleggsytelsen eller det er åpenbart at vi ikke kan utbedre mangelen, har du rett til å si opp avtalen eller redusere prisen i henhold til lovbestemmelsene. Ved oppsigelse av avtalen vil vi refundere deg pro rata for prisen som ble betalt i løpet av provisjonsperioden da appen var defekt.
 • Avsnitt 8 erstattes i sin helhet av: Hvis du bryter disse vilkårene og vi holdes ansvarlig av en tredjepart som følge av dette, er du forpliktet til å holde oss skadesløse mot dette kravet og kostnadene forbundet med det..
 • Avsnitt 9 erstattes i sin helhet av: Eventuelle erstatningskrav er utelukket. Denne utelukkelsen av ansvar gjelder ikke i den grad vi er underlagt obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven. («Produktehaftpflichtgesetz»), ved forsett, grov uaktsomhet og skade på liv, lemmer eller helse.

s. Hvis du har bosted i Storbritannia:

 • Avsnitt 9.b annet punktum erstattes i sin helhet av: Bortsett fra forpliktelsene som er beskrevet ovenfor, er det eneste andre ansvaret vi aksepterer ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, for brudd fra oss på avsnitt 12 i Sale of Goods Act 1979, for svindel eller for uredelig feilaktig fremstilling, og for annet ansvar som ikke kan utelukkes ved lov.

t. Hvis du har bosted i USA:

Seksjon 10.d er lagt til i avsnitt 10: Merknad for innbyggere i California: I henhold til California Civil Code Section 1789.3 har innbyggere i California rett til følgende merknad om forbrukerrettigheter: Hvis du har spørsmål eller overholder retningslinjene for nettstedet vårt eller disse vilkårene, kan du sende en forespørsel til koblingen «Kontakt oss» på https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us Du kan også kontakte oss ved å skrive til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 eller ved å ringe Signify på 1(800) 555-0050. Innbyggere i California kan nå klageassistanseenheten i divisjonen for forbrukertjenester i California Department of Consumer Affairs via post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller på telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

Vedlegg – I: Mal for skjema for uttak (for forbrukere basert i EØS)

(fyll ut og returner dette skjemaet bare hvis du ønsker å trekke deg fra avtalen)

– For å betegne Nederland B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland, FAO: Legal Department, eller du kan sende inn dette skjemaet via e-post (support.hue.syncapp@signify.com)

– Jeg gir herved beskjed om at jeg trekker meg fra salgskontrakten min for levering av følgende tjeneste:

_______________________________________

– Bestilt den, _________________________

– Navn på kunde, ________________________

– Adresse til forbruker, ________________________

— Forbrukerens signatur (bare hvis dette skjemaet er på papir), ______________________

– Dato:

versjon april 2024 

Hue Sync TV App Vilkår versjonslogg

Date

 

Versjon januar 2023 Finn ut mer

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke