BETINGELSER FOR BRUG AF PHILIPS HUE INDHOLD

1. Disse betingelser for brug af Philips Hue indhold ("disse betingelser") gælder for dig, hvis du giver os ret til adgang og brug af indhold (herunder, men ikke begrænset, til tekstbaserede meddelelser, fotografier, grafik, levende billeder, videoer, lyde, illustrationer eller andet materiale, der efterfølgende benævnes "indhold") ved at:

  •  svare med hashtagget #yesHue ("hashtagget"); eller 
  •  interagere med os gennem en hvilken som helst social netværkstjeneste (herunder, men ikke begrænset til, LinkedIn, Instagram, Facebook (herunder Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter og WeChat) (samlet kaldet "SNS"). 

I disse betingelser betyder "os" Signify Holding B.V. og alle andre virksomheder, firmaer og juridiske enheder, hvor Signify NV aktuelt eller på et senere tidspunkt direkte eller indirekte besidder 50 % eller mere af den nominelle værdi af den udstedte aktiekapital eller ejerandel og/eller 50 % eller mere af stemmeretten på generalforsamlinger og/eller har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmer og/eller på anden måde kan styre deres aktiviteter.

2. Ved at svare med hashtagget eller interagere med os gennem en hvilken som helst SNS indgår du en aftale med os, der er underlagt disse betingelser, og:
(a) du giver os, vores partnere og tredjepartsudbydere ("partnere") en evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende, underlicenserbar og overførbar ret og licens til at bruge, kopiere, ændre, slette i sin helhed, tilpasse, offentliggøre, oversætte, ændre, oprette afledte værker af, sælge og/eller distribuere sådant indhold og/eller inkorporere sådant indhold i en hvilken som helst form, medie, materiale eller teknologi uden varsel, kompensation eller anden forpligtelse over for dig;  
(b) du tilkendegiver og garanterer, at:
    b.1. du er forfatter til og ejer af indholdet og er i besiddelse af alle rettigheder til at give licensen i paragraf 2(a); 
    b.2. du har fået samtykke fra alle personer, der optræder i indholdet, til, at vi bruger indholdet;
    b.3. indholdet ikke indeholder nogen fortrolige oplysninger; og 
    b.4. indholdet og vores brug af indholdet ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder eller fortrolighedsrettigheder eller på anden vis krænker nogen tredjeparts rettigheder; og 
(c) du frasiger dig alle "moralske rettigheder" eller andre rettigheder, der beskæftiger sig med forfatterskab eller materialeintegritet for hvert enkelt indholdselement, som du måtte have i henhold til gældende lov.

3. Ved at interagere med os gennem en hvilken som helst SNS giver du tredjepartsudbyderen ret til at dele oplysninger om dig med os og interagere med dig på SNS. Det kan f.eks. være ved at slå statusopdateringer op, kommentere, sende beskeder, lave opslag, "retweete" og "synes godt om" indlæg. Hvis vi behandler dine personoplysninger, sker dette i overensstemmelse med vores Meddelelse om fortrolighedspolitik og med afsæt i vores legitime interesse i at promovere vores brand og kommunikere med interesserede personer.

4. I det fulde omfang, som det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at sikre og holde os skadesløse for og forsvare os mod alle forpligtelser, omkostninger, udgifter, skader og tab (herunder alle juridiske og andre rimelige professionelle omkostninger og udgifter), som vi måtte lide eller pådrage os som følge af eller i forbindelse med et hvilket som helst krav, der fremsættes over for os af en tredjepart, der opstår som følge af en overtrædelse af dine tilkendegivelser og garantier, der er beskrevet i punkt 2, din overtrædelse af enhver lov eller tredjeparts rettigheder eller din indsendelse af indhold, der krænker disse betingelser.

5. Du accepterer, at du ikke vil blive betalt af os for brug af dit indhold, som det er beskrevet i disse betingelser.

6. Vi respekterer andres immaterielle ejendomsrettigheder og offentliggør ikke bevidst indhold af nogen art, der krænker andres immaterielle ejendomsrettigheder.

7. Disse betingelser kan blive opdateret af os uden forudgående varsel. Gennemgå disse betingelser fra tid til anden for at sikre dig, at du er fortrolig med den nyeste version.

8. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem os og dig relateret til det gældende emne. Enhver frasigelse af disse betingelser er kun gældende, hvis den er skriftlig og underskrevet af os. Hvis nogen del af disse betingelser findes ugyldige eller ikke kan håndhæves af en domstol med gældende jurisdiktion, påvirkes gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser eller dele af dem ikke. Disse betingelser og håndhævelsen af disse er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og eventuelle konflikter vil blive henvist til og i sidste ende afgjort ved domstolene i det land, hvor du bor, uden henvisning til principperne for lovkonflikter deraf eller sådanne principper for nogen anden jurisdiktion.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke