Vilkår for Philips Hue Sync TV-app

MED HENSYN TIL BRUGERE, DER ABONNERER PÅ EN MÅNEDLIG BETALINGSPLAN, SKAL DET BEMÆRKES, AT AFSNIT 2.m INDEHOLDER FØLGENDE KLAUSUL OM AUTOMATISK FORNYELSE: MEDMINDRE DU INDEN UDGANGEN AF DEN GÆLDENDE MÅNEDLIGE ABONNEMENTSPERIODE MEDDELER OS, AT DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE DIT ABONNEMENT, ER DU INDFORSTÅET MED, AT DIN MÅNEDLIGE BETALINGSPLAN AUTOMATISK FORNYES, OG DU GIVER OS TILLADELSE TIL AT OPKRÆVE DE GÆLDENDE ABONNEMENTSGEBYRER FOR HVER MÅNEDLIG ABONNEMENTSPERIODE VED HJÆLP AF DEN BETALINGSMETODE, DU HAR ANGIVET VIA SAMSUNG APPS.

1. Dækningen af dette dokument og vores forhold.

a. Vi ved, at det er fristende ikke at læse disse Vilkår for Philips Hue Sync TV-app ("Vilkår"), men det er vigtigt at forstå disse Vilkår, så du ved, hvad du kan forvente fra os, og også ved, hvad vi kræver af dig.

b. Kontrakt mellem os: Når du afgiver en ordre og betaler for Philips Hue Sync TV-appen ("App") via Samsung Apps og ved accept af disse vilkår, indgås der en gyldig, bindende og retskraftig kontrakt, der reguleres af disse vilkår, mellem dig og os ("Aftale"). Når vi henviser til "vi", "os", "vores" eller "Signify", mener vi Signify Netherlands B.V. med Netherlands Chamber of Commerce-registreringsnummer 17061150, momsnummer NL009076992B01 og virksomhedsadresse på High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holland.

c. Alderskrav: Du bekræfter, at du har den lovmæssigt krævede alder eller er ældre for at indgå Aftalen.

d. Hvad er reguleret heri: Din adgang og brug af Appen reguleres af Aftalen.

e. Hvad der ikke er reguleret heri: Dit køb af Philips Hue belysningsprodukter ("Philips Hue produkter"), adgang og brug af softwaren, der er indeholdt i dine Philips Hue produkter, og/eller din adgang til og brug af vores Philips Hue app til at styre dine Philips Hue produkter er dækket af separate aftaler (herunder gældende salgsvilkår, da du købte dine Philips Hue produkter og Philips Hue brugsvilkår) og er ikke ændret eller modificeret heri.

f. Fortrydelsesret: Du har mulighed for at fortryde denne aftale indenfor 14 dage uden at skulle angive en grund. Denne periode slutter 14 dage efter aftalens indgåelse. For at udøve din fortrydelsesret, skal du gå til sektionen "Om denne app" i appens indstillinger, trykke på "Anmod om refusion", hvorefter din anmodning vil blive behandlet uden unødig forsinkelse. Hvis du er forbruger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan du også meddele os din beslutning om at fortryde aftalen ved en entydig erklæring sendt pr. post (Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holland, FAO: Legal Department); eller via e-mail (support.hue.syncapp@signify.com), eller via vores online kontaktformular (besøg dette link: https://www.philips-hue.com/support#contact). Du kan benytte den standardfortrydelsesformular, der findes i Bilag I til disse vilkår, men det er ikke et krav. For at overholde fristen, skal din fortrydelse sendes inden udløbet af de 14 dage. Ved fortrydelse refunderer vi alle betalinger modtaget for appen uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra vi modtager besked om din beslutning. Refusionen foretages med samme betalingsmiddel som anvendt ved købet, medmindre andet er aftalt, og du vil ikke blive pålagt gebyrer for refusionen. Bemærk: Hvis du er tilmeldt en månedlig betalingsplan, gælder fortrydelsesretten kun for den første abonnementsperiode og ikke for efterfølgende automatisk fornyede perioder.

2. Funktionalitet og betingelser for brug.

a. Appens funktionalitet: Appens funktionalitet og specifikke krav, der er afgørende for brug af Appen, er beskrevet i Samsung Apps (se afsnittet "Yderligere information") ("App-beskrivelse").

b. Specifik Samsung-enhed:

 • Appen kan kun bruges på en kompatibel Samsung-enhed ("Samsung-enhed"), som skal købes og drives separat af dig.
  (i) I forbindelse med en Engangsbetalingsplan (som defineret nedenfor) kan Appen kun downloades én gang på en enkelt Samsung-enhed, og det er ikke muligt at overføre Appen til en anden Samsung-enhed, når den først er downloadet. Du forstår og accepterer, at Appen kun vil fungere med den Samsung-enhed, den oprindeligt blev downloadet til. Et abonnement på Appen giver kun brugsret på én Samsung-enhed.
  (ii) Med en Månedlig betalingsplan kan Appen downloades på et begrænset antal Samsung-enheder som angivet af os i App-beskrivelsen, som kan ændres fra tid til anden. Du skal forbinde de samme Samsung- og Philips Hue-brugerkonti med hver Samsung-enhed, som Appen downloades til. Samtidig brug af Appen på flere Samsung-enheder kan være underlagt yderligere krav, herunder forbindelse pr. Samsung-enhed med et Philips Hue Bridge produkt.
 • Hvis du ikke længere har adgang til din Samsung-enhed, eksempelvis hvis du sælger den, er det nødvendigt, at du straks afbryder appens forbindelse med enheden. Efter dette vil appen ikke længere være tilgængelig på den pågældende enhed (hvis du abonnerer på en månedlig betalingsplan, kan du dog fortsætte med at bruge appen på andre Samsung-enheder).
 • Signify er ikke ansvarlig for Samsung-enheden og/eller enhver handling (eller undladelse), der foretages af Samsung, dennes tjenesteudbydere eller nogen anden tredjepart via Samsung-enheden (inklusive fremtidige Samsung-enhedsopdateringer), der forårsager, at Appen ikke fungerer i overensstemmelse med Appens beskrivelse.
 • Vi er ikke ansvarlige for at levere en Samsung-konto til dig.
 • Vi er ikke ansvarlige for udrulning af Appen til din Samsung-enhed og/eller Samsungs afvisning af at udrulle Appen til din Samsung-enhed.

c. Levering: Når du har købt Appen via Samsung Apps, bliver Appen (automatisk) downloadet til din Samsung-enhed.

d. Synkronisering og betjening:

 • Det er dit ansvar at (i) synkronisere Appen i overensstemmelse med den tilgængelige vejledning fra os, (ii) indhente alt nødvendigt som angivet af os i App-beskrivelsen, (iii) teste Appen, når den er installeret, og (iv) overholde kravene som beskrevet i App-beskrivelsen.
 • Vi fralægger os hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for dine forpligtelser, der relaterer sig til synkronisering af Appen, og dit ansvar for at indhente og overholde kravene som beskrevet i App-beskrivelsen.

e. Bevilling for Appen: I henhold til denne aftale, og forudsat at du overholder dens betingelser, får du hermed en begrænset, ikke-eksklusiv og tilbagekaldelig ret til at bruge appen udelukkende på din Samsung-enhed, som den er tiltænkt ("Brugsret"). Medmindre denne brugsret opsiges af dig eller os i overensstemmelse med disse vilkår, vil den fortsætter med at gælde under følgende omstændigheder (“Brugsperioden”):

 • Gennem hele abonnementsperioden og eventuelle fornyelser, hvis du vælger en Månedlig betalingsplan.
 • Brugsretten til appen ved valg af Engangsbeløbsplanen varer i fem (5) år, medmindre Signify vælger at forlænge supporten med yderligere opdateringer for sikkerhed, kvalitet og interoperabilitet, som det er detaljeret i vores politik for supportophør (se afsnit 2.g). Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at videredistribuere eller overføre appen eller din brugsret til en anden Samsung-enhed.

Selv efter installation på din Samsung-enhed forbliver appen og dens indhold licenseret, og ejes ikke af dig. Vi og vores licensgivere beholder ejerskabet til alle kopier af appen og dens indhold. De tilladte brugsformer omfatter ikke retten til direkte eller indirekte at overføre, udsende, videresende, videregive eller levere appen eller nogen del af de data, oplysninger eller billeder, der udgør appen, til andre personer eller enheder i nogen form, herunder, men ikke begrænset til, framing, dybe links eller indlejring, ved hjælp af nogen midler eller metoder.

f. Registrér brugerkonti:

 • Det er påkrævet, at du har en Samsung-brugerkonto og en Philips Hue brugerkonto for at kunne bruge Appen.
 • Bestilling, fakturering og betaling af Appen foretages via Samsung Checkout.

g. Opdateringer til Appen:

 • Vi kan opdatere Appen for at levere (i) sikkerheds- og kompatibilitetsopdateringer, herunder for at sikre, at Appen fungerer med Samsung-enhedens firmwareopdateringer, (ii) ændringer til App-design og brugeroplevelse, herunder ændringer for at skabe bedre navigation og branding-vejledninger, (iii) udbedring af fejl og nedbrud og/eller (iv) yderligere funktionalitet. Alle disse opdateringer henvises til som "Opdateringer". Vi leverer og kræver implementering af Opdateringer for at sikre, at alle brugere af Appen er på den seneste App-version for at begrænse systemets sårbarhed og sikre fortsat kompatibilitet med TV-firmwareopdateringer, så brugerne får den mest opdaterede brugeroplevelse.
 • Hvis en opdatering har negativ indvirkning på din brug af eller adgang til Appen på en ikke ubetydelig måde, er du berettiget til at bringe Aftalen til ophør, og vi refunderer dig det forholdsvise beløb (udregnet for den resterende Periode for Brugsret).
 • Vores politik vedrørende ophør af support (som leveret separat til dig på vores website på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy) er gældende for Appen.
 • Opdateringer kan ske automatisk uden yderligere varsel eller uden dit samtykke, herunder opdateringer, der adresserer betydelige sikkerhedsrisici. Du accepterer disse automatiske opdateringer. Det sker med det forhold, at hvis du ikke ønsker, at sådanne opdateringer skal installeres automatisk, kan du angive dette under indstillingerne i Samsung Apps (via TV Home Screen-menu). Vi kan også bede dig om selv at installere opdateringer, og du er ansvarlig for at gøre dette for at sikre en opdateret App.
 • Hvis du ikke installerer nogen opdateringer (inden for rimelig tid efter at du er blevet bedt om at installere en opdatering), kan det udsætte dig for risici (såsom sikkerhedsrisici) og/eller have indvirkning på funktionaliteten af Appen, og vi kan muligvis ikke levere Appens funktionalitet til dig. Vi er ikke ansvarlige for omkostninger, skader, (sikkerhedsmæssige eller andre) risici, mangel på funktionalitet eller ydeevne som et resultat af din manglende installering af den relevante opdatering.

h. Din adfærd: Appen må kun bruges til lovlige formål og må ikke bruges på en måde, som overtræder eller krænker vores udtrykkeligt begrænsede rettigheder, vores leverandørers rettigheder samt vores licensgivere og tredjeparters rettigheder. Du erklærer dig enig i at bruge Appen i overensstemmelse med Aftalen. Du skal følge gældende love og regulativer, herunder eksportkontrol og sanktioner, fortrolighedsbeskyttelse og intellektuelle ejendomsrettigheder.

i. Brug med video- og/eller lydindhold: Vær opmærksom på, at brug af Appen i kombination med bestemt video- og/eller lydindhold kan generere visse lyskombinationer, som kan forårsage ubehag eller udløse epileptiske anfald. Hvis det er tilfældet, skal du stoppe synkroniseringen med Appen med et sådant indhold.

j. Hvis noget går galt:

 • Vi bestræber os på at sørge for, at brugen af Appen i videst muligt omfang inden for dens tekniske og operationelle funktionsmuligheder sker uden afbrydelser, men vi kan ikke love brug helt uden afbrydelser. Bortset fra i det omfang det er påkrævet ved gældende lov, leveres Appen "SOM DEN ER" og "SOM TILGÆNGELIG", og i det videst mulige omfang i henhold til gældende lov FRASKRIVER VI OS ENHVER SALGSGARANTI, EGNETHED TIL ETHVERT SÆRLIGT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE OG ENHVER GARANTI OPSTÅET UNDER HANDLEN ELLER HANDELSBRUG. Vi garanterer ikke, at Appen opfylder dine krav eller vil være tilgængelig uden afbrydelse, eller at den er sikker eller fejlfri. Vi garanterer ikke for kvaliteten af oplysninger eller indhold leveret via Appen. Vi garanterer ikke, og afviser hermed enhver underforstået garanti for, at Appen vil være fejlfri eller uden afbrydelser. Appen kan have midlertidige afbrydelser grundet tekniske vanskeligheder, vedligeholdelse eller test eller opdateringer.
 • Hvis du er en forbruger bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), giver EØS-forbrugerloven dig en juridisk garanti, der dækker Appens overensstemmelseskrav. I henhold til denne garanti vil vi bestræbe os på at afhjælpe enhver manglende overensstemmelse, som du måtte opdage i løbet af Perioden for Brugsret.
 • Hvis du oplever problemer med Appens funktionalitet, bedes du kontakte os via vores forbrugerservicekanaler (se dette link for at se vores kontaktinformation til din lokation: https://www.philips-hue.com/support#contact). Vi vil gøre alt, hvad der er muligt for at rette op på defekten, der er oplyst af dig, i overensstemmelse med vores standardproces, der omfatter (i) indsamling af den rapporterede hændelse fra forskellige kilder, (ii) vurdering af indvirkning ved hjælp af vurderingsværktøjer til prioritering af hændelsen og (iii) definition og implementering af en passende løsning for den specifikke tildelte prioritering, der kan være en midlertidig løsning (fx en hotfix eller work-around) eller en fremtidig (kort- eller langsigtet) opdatering ("Supportproces").
 • Hvis vi i løbet af Perioden for Brugsret ikke er i stand til at rette op på defekten i overensstemmelse med vores supportproces, og en sådan defekt direkte og udelukkende kan tilskrives Appen, er du berettiget til at bringe Aftalen til ophør, og vi refunderer dig et forholdsvist beløb, der allerede er betalt for den periode, i hvilken du oplever manglende funktionalitet (i forhold til Perioden for Brugsret).

k. Tjenesterelateret kommunikation: Vi sender dig til tider meddelelser og andre oplysninger via vores hjemmeside eller appen. Hvis du har spørgsmål vedrørende Appen eller disse Vilkår, bedes du kontakte os via vores kundeservicekanaler.

l. Feedback: Vi tager gerne imod feedback for Appen. Hvis du vælger at give os feedback, kan vi reagere på din feedback uden at være forpligtet over for dig.

m. Betalingsplaner; priser og fakturering:  

 • Du kan få glæde af vores App ved at vælge en af følgende betalingsplaner:
  (i) en engangsbetalingsplan, som giver dig adgang til og mulighed for at bruge Appen i Perioden for Brugsret som nævnt i afsnit 2.e, andet punkt ("Plan for engangsbetaling") eller
  (ii) en månedlig abonnementsplan, der fortsætter, indtil du opsiger dit abonnement ("Månedlig betalingsplan"). Du vil blive opkrævet på den første dag i hver efterfølgende månedlige abonnementsperiode. MEDMINDRE DU INDEN UDGANGEN AF DEN AKTUELLE MÅNEDLIGE ABONNEMENTSPERIODE MEDDELER OS, AT DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE DIT ABONNEMENT, ER DU INDFORSTÅET MED, AT DIN MÅNEDLIGE BETALINGSPLAN AUTOMATISK FORNYES, OG DU GIVER OS TILLADELSE TIL AT OPKRÆVE DE TIL ENHVER TID GÆLDENDE ABONNEMENTSGEBYRER FOR HVER MÅNEDLIG ABONNEMENTSPERIODE VED HJÆLP AF DEN BETALINGSMETODE, DU HAR ANGIVET VIA SAMSUNG APPS.
 • Priser, rabatter og kampagner, som vi annoncerer, kan ændres uden forudgående varsel (bortset fra for den månedlige betalingsplan). Alle priser er angivet i lokal valuta og vil være de aktuelle priser på tidspunktet for ordreafgivelse, og vil fremgå af din faktura.
 • Ændringer i de gældende gebyrer for engangsbeløbsplanen finder kun anvendelse på ordrer, der er afgivet efter sådanne prisændringer. Hvis vi ændrer de aktuelle gebyrer for den månedlige betalingsplan, som det kan ske fra tid til anden, vil vi give dig besked om gebyrændringen og dens ikrafttrædelsesdato mindst tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Du har mulighed for at afvise ændringen inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af meddelelsen ved at annullere dit abonnement uden ekstra omkostninger. Annulleringen træder i kraft ved afslutningen af din nuværende månedlige abonnementsperiode, hvorefter din månedlige betalingsplan ikke vil blive fornyet. Hvis du ikke afviser gebyrændringen ved at annullere dit abonnement, inden den træder i kraft, anses det for, at du har accepteret den, og gebyrændringen vil gælde fra datoen i vores meddelelse, men vil kun blive opkrævet, når dit næste abonnementsgebyr forfalder.
 • For indbyggere i EU er moms inkluderet i den angivne pris. Priser indeholder imidlertid muligvis ikke andre gældende lokale skatter og afgifter, såsom gældende salgsafgifter for indbyggere i amerikanske delstater. Alle sådanne skatter og afgifter vil blive lagt til det samlede skyldige beløb før køb og i din ordrebekræftelses-e-mail. Hvis du betaler med kreditkort, vil det samlede beløb for hele din ordre blive vist på din opgørelse i din lokale valuta.
 • Dit køb er direkte fra Samsung Apps via betaling, der giver dig Brugsret til Appen i overensstemmelse med Aftalen. Kontakt os venligst via vores forbrugerservicekanaler (se dette link for at se vores kontaktoplysninger for din lokation: https://www.philips-hue.com/support#contact) vedrørende betalinger.
 • Betalingsbehandling (herunder kortbehandling, valutaveksling, bekræftelse af identitet, svindelanalyse og regulatorisk overholdelse) udføres via Samsung Apps TV-salgskontoret. Vi indhenter følgende data fra Samsung og behandler dem i overensstemmelse med vores Meddelelse om fortrolighedspolitik: faktura-id, App-id, App-navn, produkt-id, produktnavn, e-mailadresse (Samsung-konto-id), købs-UID, ordrekunde-id, postnummer, valuta, beløb, betalingsmåde, transaktionstype, produktstatus, transaktionsstatus, ordredato, refunderingsdato og gavekortbeløb og voucherbeløb.
 • Hvis vi ikke modtager din betaling via Samsung Apps, forbeholder vi os retten til at annullere din Månedlige betalingsplan.
 • Du kan til enhver tid annullere din Månedlige betalingsplan. Opsigelsen vil træde i kraft ved udgangen af den aktuelle månedlige abonnementsperiode, og du vil fortsat kunne bruge Appen i mellemtiden.
3. Dine oplysninger og sikkerhedsforanstaltninger.

a. Brugerindsendelser og App-data: Appen giver dig mulighed for at gemme eller på anden måde give oplysninger til eller gennem Appen på forskellige måder – vi henviser til disse oplysninger som "Brugerindsendelser". Hvis du vælger at indsende Brugerindsendelser, skal du sørge for, at du har de nødvendige rettigheder til at gøre det, og at det er lovligt. Derudover vil Appen give os oplysninger om din brug af Appen og forskellige enheder, tredjepartstjenester eller applikationer, du ofte forbinder med Appen, på en automatiseret måde – vi henviser til disse oplysninger som "App-data". Dine Brugerindsendelser og App-data forbliver dine, hvilket betyder, at du beholder alle rettigheder, som du har til dine Brugerindsendelser og App-data.

b. Tilladelse til at bruge dine Brugerindsendelser og App-data: Med forbehold for dine fortrolighedsrettigheder, som er angivet i afsnit 5 nedenfor, giver du os ved at bruge Appen (og som påkrævet af os, Samsung, vores licenshavere, tjenesteudbydere og leverandører) en global omkostningsfri licens til at:

 • hoste, gengive, distribuere, ændre, kommunikere og bruge dine Brugerindsendelser og App-data, fx ved at give os, Samsung og vores respektive licenshavere, tjenesteleverandører og kontrahenter tilladelse til at gemme oplysningerne på vores respektive systemer og gøre dem tilgængelige og
 • give os adgang til dine Brugerindsendelser og App-data og som påkrævet af os, Samsung og vores respektive licenshavere, tjenesteleverandører og kontrahenter til din Samsung-enhed (som henvist til nedenfor i afsnit 4 herunder),

med det formål:

 • at drive og forbedre Appen (herunder oprettelse af opdateringer);
 • at udvikle nye teknologier og tjenester for os og
 • andre formål som beskrevet i vores gældende Erklæring for beskyttelse af persondata, som er tilgængelige på https://www.philips-hue.com/privacy ("Erklæring for beskyttelse af persondata".

c. Sikkerhedsforanstaltninger: Vi bestræber os på at implementere passende sikkerhedsforhold. Vi kan imidlertid ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil være i stand til at nedbryde vores sikkerhedsforanstaltninger. Se vores koordinationsside med beskrivelse af sårbarhed på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure for at få mere at vide om Signify ansvarlighed ift. sårbarhed.

4. Adgang til din Samsung-enhed.

Appen tillader Philips Hue produkter at interagere med Appen og Samsung-enheden, på hvilken Appen er installeret. For at muliggøre denne interaktion er vi og/eller vores tjenesteleverandører nødt til at udveksle dine brugerindsendelser og App-data med Samsung og/eller deres tjenesteleverandører. Du er ansvarlig for din interaktion med og brug af Samsung-enheden, og vi påtager os ikke ansvaret for Samsung-enheden. Medmindre andet er angivet i Politik vedrørende ophør af support, garanterer vi ikke, at Samsung-enheden vil være kompatibel med Appen. Du giver os og vores tjenesteleverandører ret til at lade Appen benytte processor, båndbredde og lagringshardware på din Samsung-enhed for at facilitere betjeningen af Appen. For at aktivere lyssynkronisering tilgår Appen data relateret til farvepunkter på skærmen for at levere en meningsfuld lysoplevelse. Af kompatibilitetsårsager tilgår Appen firmware-versionen på din Samsung-enhed for at sikre, at du har en kompatibel TV-model og firmware-version, der understøtter Appen.

5. Din databeskyttelse.

a. Persondata: Din fortrolighedsbeskyttelse er vigtig for os. Vores Meddelelse om fortrolighedspolitik , som er tilgængelig på https://www.philips-hue.com/privacy, gælder for brugen af Appen. Læs venligst disse dokumenter, da de blandt andet beskriver de typer personoplysninger, vi indsamler om dig, hvordan vi kan bruge dine personoplysninger, de retsgrundlag, vi har til at behandle dine personoplysninger, samt dine databeskyttelsesrettigheder.

b. Cookies: Nogle gange bruger vi cookies og andre sporingsteknologier. Læs vores Meddelelse om cookies, som er tilgængelig på https://www.philips-hue.com/cookie-notice, eller yderligere oplysninger om denne teknologi og til hvilke formål, vi benytter den.

6. Varighed, suspendering og ophør af din Brugsret.

a. Varighed: Aftalen varer i din Periode for Brugsret, medmindre din Periode for Brugsret bringes til ophør tidligere eller forlænges i overensstemmelse med disse Vilkår.

b. Midlertidig suspendering: Vi kan suspendere din Brugsret midlertidigt, uden at underrette dig, som følge af sikkerhedsmæssige årsager, systemfejl, vedligeholdelse og reparation eller andre omstændigheder.

c. Opsigelse eller suspendering af din Brugsret: Du har altid lov til at stoppe med at bruge Appen når som helst. Vi forbeholder os retten til at bringe din Brugsret eller Aftalen til ophør eller suspendere den, hvis et hvilket som helst af følgende forhold opstår:

 • Du har brugt Appen i strid med Aftalen
 • Vi afbryder eller suspenderer (midlertidigt eller permanent) en eller flere af vores abonnementsplaner (med undtagelse af engangsbetalingsplanen, som er underlagt vores politik for ophør af support)
 • Vi er forpligtet til at gøre det for at overholde et lovkrav eller en retskendelse, eller
 • Hvis din adfærd forårsager skade eller erstatningspligt for en bruger, tredjepart eller os.

d. Konsekvenser af opsigelse: Ved opsigelse af Aftalen ophører din Brugsret øjeblikkeligt (uden at det berører din ret til at opsige den Månedlige betalingsplan med virkning fra slutningen af den månedlige abonnementsperiode). Bestemmelser i Aftalen, der efter deres natur ville fortsætte efter udløbet eller opsigelsen af Aftalen, vil overleve.

7. Vores indhold og software.

a. Intellektuelle ejendomsrettigheder: Selvom vi giver dig tilladelse til at bruge Appen, bevarer vi (og vores leverandører og licensgivere) alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som vi (og vores leverandører og licensgivere) har i Appen. Alle Philips Hue varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, domænenavne og alle andre funktioner i Philips Hue mærket ("Mærkefunktioner") tilhører udelukkende os eller vores licensgivere. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge nogen af Brandets funktioner, hverken til kommerciel eller ikke-kommerciel brug.

b. Vores indhold: Appen omfatter indhold, der tilhører os. Du kan bruge vores indhold, som tilladt i henhold til disse Vilkår, men vi forbeholder os alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som vi har til vores indhold. Fjern, skjul eller modificer ikke vores branding, logoer eller juridiske erklæringer.

c. Ikke tilladt at gøre: Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje nogen del af Appen og må ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udtrække nogen af vores kildekoder, medmindre den gældende lovgivning tillader det.

8. Skadesløsholdelse.

AFTALEN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL AT VÆRE DIN FORDEL. DERFOR ACCEPTERER DU, I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AT HOLDE OS SKADESLØS SAMT FORSVARE, FRIGIVE OG HOLDE OS SKADESFRI I FORHOLD TIL (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, SØGSMÅL OG ANDEN RETSLIG HANDLING INDGIVET AF TREDJEPART MOD OS OG OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I RELATION TIL DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPEN I STRID MED BRUGSRETTEN ELLER DENNE AFTALE (EN "TREDJEPARTSHANDLING") OG (II) ALLE RELATEREDE TAB, SKADER, FORLIG OG AFGØRELSER (HERUNDER BETALING AF ADVOKATSALÆRER OG RELATEREDE OMKOSTNINGER, SOM ER PÅLØBET, BESTEMT ELLER KONSTATERET MOD ELLER FORETAGET AF OS, SAMSUNG OG/ELLER VORES TJENESTELEVERANDØRER I RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF EN SÅDAN TREDJEPARTSHANDLING ("TAB RELATERET TIL TREDJEPART"), SELV HVIS EN SÅDAN TREDJEPARTSHANDLING OG TREDJEPARTS RELATEREDE TAB OPSTÅR SOM FØLGE AF UAGTSOMHED AF ENHVER GRAD FRA VORES SIDE, KONTRAKTBRUD ELLER GARANTI ELLER FORHOLD, UFRAVIGELIG ERSTATNINGSPLIGT, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOV ELLER ANDEN FEJL. INTET INDEHOLDT HERI KAN UDLÆGGES SOM KRAV OM NOGEN FORM FOR SKADESLØSHOLDE, SOM VILLE GØRE, AT DETTE AFSNIT, HELT ELLER DELVIST, ER UGYLDIGT OG/ELLER IKKE VIL KUNNE HÅNDHÆVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. DENNE ERSTATNINGSFORPLIGTELSE GÆLDER IKKE BEVIDST, LETSINDIG, FORSÆTLIG ELLER UANSVARLIG ADFÆRD FRA VORES SIDE ELLER GROV UAGTSOMHED FRA VORES SIDE I DE DELSTATER/PROVINSER/LANDE, DER IKKE TILLADER BEGRÆNSET ANSVAR FOR GROV UAGTSOMHED. "TREDJEPART" ER HERI DEFINERET TIL AT OMFATTE ENHVER PERSON ELLER ENHED, DER IKKE ER EN DEL AF AFTALEN, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EN ÆGTEFÆLLE, EN FAMILIEMEDLEM, EN GÆST, EN LEJER, EN MEDARBEJDER ELLER ET FORSIKRINGSSELSKAB.

9. Erstatningsansvar.

a. VI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER UAGTSOMHED, ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR NOGEN SÆRLIGE, HÆNDELIGE, PØNALE SKADER, FLERE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER ELLER TABT FORTJENESTE, DER SKYLDES APPEN, SELV HVIS VI ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSPLIGT ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENFOR NÆVNTE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VORES FULDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG ÅRSAGER TIL SØGSMÅL (UANSET OM DET MÅTTE VÆRE I HENHOLD TIL KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS) VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM ER BETALT AF DIG, OM NOGET, FOR APPEN. DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG VIL IKKE BLIVE ØGET VED FOREKOMSTEN AF MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ÉT KRAV. VI FRASIGER OS AL ERSTATNINGSPLIGT AF EN HVILKEN SOM HELST SLAGS FRA VORES LICENSGIVERE OG LEVERANDØR. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSPLIGTIGE PÅ NOGEN MÅDE FOR BRUGERINDSENDELSER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FEJL ELLER UDELADELSER I BRUGERINDSENDELSER, ELLER TAB ELLER SKADE AF ENHVER SLAGS, SOM ER HÆNDT I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER EKSPONERING TIL INDSENDTE BRUGERINDSENDELSER, ELLER PÅ ANDEN VIS GJORT TILGÆNGELIGE VIA APPEN. DU BRUGER APPEN PÅ EGEN RISIKO. DU HAR ET ANSVAR FOR KORREKT BESKYTTELSE OG BACKUP AF DATA OG/ELLER UDSTYR, SOM BENYTTES I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF APPEN, OG DU ACCEPTERER AT HOLDE OS SKADESLØSE OG MEDGIVER IKKE AT SAGSØGE OS FOR NOGEN KRAV BASERET PÅ DIN BRUG AF APPEN.

b. Disse vilkår begrænser kun vores ansvar som tilladt iht. gældende lov. Ud over erstatningsansvaret, der er beskrevet i det ovenstående, er vi kun ansvarlige for vores misligholdelse af disse vilkår i henhold til gældende lov.

c. Vi er ikke erstatningspligtige over for dig i forbindelse med internet- eller andre tjenestenedbrud eller -fejl, der er forårsaget af handlinger fra myndigheders side, andre tredjeparter eller hændelser, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

10. Tvistbilæggelse, lovvalg og domstole.

a. Såfremt du ønsker at klage, bedes du kontakte os via vores forbrugerkanaler (se dette link for at se vores kontaktoplysninger for din lokation: https://www.philips-hue.com/support#contact).

b. Dit forhold til os, og din brug af Appen og ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i relation til denne aftale, reguleres af lovene i den jurisdiktion, hvori du bor, uanset din jurisdiktions lovvalg eller principper i tilfælde af modstridende love. Gyldigheden af De Forenede Nationers Konvention om Aftaler for Internationale Køb og andre love, der adresserer gyldigheden af lovene i enhver anden jurisdiktion, er udtrykkeligt fraskrevet og udelukket.

c. Hvis du er en forbruger bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og at du føler, din klage ikke er adresseres i tilstrækkelig grad, kan du, men er ikke forpligtet til, benytte ODR-platformen (European Online Dispute Resolution).

11. Vedrørende disse vilkår.

a. Ved lov har du muligvis visse rettigheder, der ikke kan begrænses af en kontrakt, såsom denne Aftale. Disse Vilkår har på ingen måde til formål at begrænse disse rettigheder.

b. Hvis det viser sig, at en bestemt bestemmelse ikke er gyldig eller ikke kan håndhæves, vil dette ikke påvirke de øvrige bestemmelser i denne Aftale.

c. Hvis vi ikke træffer nogen foranstaltninger, umiddelbart efter at du ikke har overholdt denne Aftale, betyder det ikke, at vi ikke har ret til at træffe foranstaltninger i fremtiden.

d. Vi kan opdatere disse Vilkår (og Aftalen) for at afspejle ændringer i Appen, vores drift og opdateringer og af juridiske, regulatoriske eller sikkerhedsmæssige årsager. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, som vi tror kan have betydelig indvirkning for dig, vil vi tage rimelige foranstaltninger for at give dig besked ved at placere en meddelelse på vores website, give dig besked via Appen, sende dig en e-mail eller på anden måde give dig besked.

e. Du finder oplysninger om, hvordan du kan kontakte os, på https://www.philips-hue.com/support#contact.

f. Aftalen er ikke beregnet til at give rettigheder til nogen anden end dig, og Aftalen må under ingen omstændigheder skabe nogen form for begunstigede rettigheder for tredjepart.

g. Ud over hvad der er angivet i dette afsnit 11, eller udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem dig og os, består Aftalen af alle de vilkår og betingelser, som er aftalt mellem dig og os, og disse har forrang frem for tidligere aftaler i relation til Aftalens genstand, det være sig skriftligt eller mundtligt.

h. Vi kan tildele eller delegere (helt eller delvist) enhver af vores forpligtelser i henhold til Aftalen. Du må ikke overdrage Aftalen, helt eller delvist, eller overdrage eller underlicensere dine rettigheder i henhold til denne Aftale til nogen tredjepart.

12. Vilkår gældende for visse lande.

Dette afsnit 12 beskriver de vilkår, der gælder for indbyggere i visse lande. Hvis der er forskelle mellem dette afsnit 12 og andre bestemmelser i disse vilkår end dette afsnit 12, skal dette afsnit 12 have forrang.

a. Hvis du har bopæl i Østrig:

 • Afsnit 1.f følgende sætning tilføjes: For at udøve fortrydelsesretten kan du også kontakte os på telefon (00800 744 547 75).
 • Første og sidste punkt i afsnit 2.j erstattes i dets helhed af følgende: Vi er forpligtede til at rette den fejl, som du opdager i løbet af brugsrettighedsperioden inden for en rimelig tidsramme ("Nacherfüllung") i henhold til de relevante lovkrav. Skulle det vise sig umuligt at rette fejlen, hvis omkostningerne hertil er uforholdsmæssigt store, hvis rettelsen ikke bliver udført, eller hvis forsøget på at rette fejlen slår fejl, hvis fejlen er så alvorlig, at den berettiger en øjeblikkelig opsigelse af Aftalen, eller hvis vi afviser den supplerende ydelse ("Nacherfüllung") eller det står klart, at vi ikke er i stand til at rette fejlen, har du ret til enten at opsige aftalen eller til at få nedsat prisen i overensstemmelse med de gældende lovkrav. Ved opsigelse af Aftalen vil vi tilbagebetale dig en forholdsmæssig del af den betalte pris for den periode, hvor App'en var defekt.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Hvis du ulovligt misligholder disse vilkår, og vi gøres ansvarlig for dette af en tredjepart, er du forpligtet til at holde os skadesløs mod dette krav og de omkostninger, der er forbundet med det.
 • Afsnit 9 er erstattet fuldstændigt med: Ethvert krav om erstatning udelukkes. Denne udelukkelse af erstatningsansvar gælder ikke, for så vidt vi er underlagt ufravigeligt erstatningsansvar, f.eks. i henhold til loven om produktansvar ("Produkthaftungsgesetz"), når der er tale om grov uagtsomhed eller forsæt, dødsfald, personskade eller skade på helbred eller manglende overholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, der er væsentlige i forhold til kontrakten ("wesentliche Vertragsverletzungen"). Med undtagelse af tilfælde, hvor loven om produktansvar gælder, begrænses krav om erstatning, der skyldes manglende overholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, imidlertid til den skade, der måtte kunne forudses, og som vil være typisk for kontrakterne, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsæt eller er baseret på ansvar for dødsfald, personskade eller skade på helbred.

b. Hvis du har bopæl i Australien:

 • Afsnit. 2.j følgende paragraf er tilføjet: Vores standardservicegaranti er i tillæg til og har ikke indvirkning på dine lovmæssige rettigheder som forbruger. Vores tjenester er underlagt garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlov. Du er berettiget til erstatning eller refusion for større fejl eller kompensation for ethvert andet rimeligt forudsigeligt tab eller skade. Du er også berettiget til at få tjenesterne repareret eller erstattet, hvis tjenesterne fejler og ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke beløber sig til en større fejl.

c. Hvis du har bopæl i Belgien:

 • Afsnit 2.j, andet punkt er erstattet fuldstændigt med: Forbrugerlovgivningen giver dig en juridisk garanti, der dækker Appens overensstemmelseskrav. I henhold til denne garanti vil vi sørge for at afhjælpe enhver mangel på overensstemmelse, som du opdager i løbet af Perioden for Brugsret i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis afhjælpningen af manglen er umulig, forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, ikke opfyldes, forsøget på at afhjælpe manglen mislykkes, manglen er så alvorlig, at en øjeblikkelig ophævelse af Aftalen er berettiget, vi afviser den supplerende ydelse, eller det er åbenlyst, at vi ikke kan afhjælpe manglen, har du ret til at ophæve Aftalen eller reducere prisen i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Ved ophævelse af Aftalen refunderer vi dig forholdsmæssigt for den pris, du har betalt i den leveringsperiode, hvor Appen var mangelfuld.
 • Afsnit 5.a er blevet erstattet helt af: Persondata: Din fortrolighedsbeskyttelse er vigtig for os. Meddelelse om fortrolighedspolitik gælder for brugen af Appen. Læs disse dokumenter på https://www.philips-hue.com/privacy, da de blandt andet beskriver de typer persondata, vi indsamler om dig, hvordan vi kan bruge dine persondata, de retsgrundlag, vi har til at behandle dine persondata, samt dine databeskyttelsesrettigheder. I alle tilfælde vil dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med EU-regulativ 2016/679, som suppleret af lov af 30. juli 2018 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af persondata.
 • Afsnit 8, næstsidste sætning er erstattet med: Denne forpligtelse til skadesløsholdelse gælder ikke forsætlig, bevidst eller uansvarlig dårlig administration fra vores side, eller grov uagtsomhed eller vores essentielle forpligtelser under gældende lov.
 • Afsnit 9.a er blevet erstattet helt af: Medmindre det ikke er godkendt i henhold til gældende lov, (a) er vi under ingen omstændigheder ansvarspligtige for nogen særlige, hændelige, pønale skader eller flere skader eller følgeskader, mistet fortjeneste, der skyldes Appen, selv hvis vi er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader, (b) overstiger vores samlede erstatningspligt over for dig for alle skader, tab og handlingsårsag (uanset om det er i henhold til kontrakt, tort eller på anden vis) ikke beløbet betalt af dig, om noget, for Appen. Denne begrænsning er kumulativ og vil ikke blive øget med forekomsten af mere end én hændelse eller ét krav, (c) frasiger vi os al erstatningspligt af enhver slags fra vores licensgivere og leverandører. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, (d) er vi under ingen omstændigheder ansvarspligtige på nogen måde for Brugerindsendelser, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i Brugerindsendelser eller tab eller skade opstået i forbindelse med brug af eller visning af transmitterede Brugerindsendelser eller på anden vis gjort tilgængelige via Appen. Du er eneansvarlig for korrekt beskyttelse og backup af data og/eller udstyr, der benyttes i forbindelse med din brug af Appen, og du erklærer dig enig i at skadesløsholde os fra, og accepterer ikke at indgå aftale om at sagsøge os for, krav baseret på din brug af Appen.
 • Afsnit 9.d er tilføjet til afsnit 9: Ansvarsbegrænsningerne i dette afsnit gælder ikke forsætlig, bevidst eller uforsvarlig adfærd fra vores eller vores underleverandørers side, ej heller personlig skade eller vores essentielle forpligtelser i henhold til denne Aftale.
 • Afsnit 11.h er blevet erstattet helt af: Vi kan, efter meddelelse til dig, tildele eller overdrage vores rettigheder og forpligtelser under aftalen, hvis en sådan tildeling finder sted som en del af overdragelse af vores virksomhed. Hvis vi imidlertid (helt eller delvist) tildeler eller overdrager vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen af en hvilken som helst grund, og du ikke er enig, har du ret til at bringe Aftalen til ophør, medmindre vi forbliver ansvarlige og erstatningspligtige for sådan en tildeling eller overdragelse. Du må ikke tildele Aftalen, helt eller delvist, og ej heller overdrage eller underlicensere dine rettigheder i henhold til Aftalen til tredjepart.

d. Hvis du har bopæl i Chile:

 • Afsnit 5.a, følgende sætning er tilføjet: For at bruge Appen skal du acceptere disse vilkår og acceptere behandlingen af dine persondata som angivet i afsnit 3.b og i overensstemmelse med lovbestemmelse nr. 19.628 om fortrolighedsbeskyttelse, som du erklærer at kende og acceptere. Desuden er samtykket, der er givet til brug af persondata, uden præjudice i forhold til udøvelsen af de rettigheder, som det chilenske retssystem anerkender over for ejerne af persondata.

e. Hvis du har bopæl i Tjekkiet:

 • Afsnit 10.c, følgende sætning er tilføjet: Du kan også kontakte Czech Trade Inspection ved at besøge dette link: http://www.coi.cz.

f. Hvis du har bopæl i Tyskland:

 • Afsnit 1.f følgende sætning tilføjes: For at udøve fortrydelsesretten kan du også kontakte os på telefon (00800 744 547 75).
 • Første og sidste punkt i afsnit 2.j erstattes i dets helhed af følgende: Vi er forpligtede til at rette den fejl, som du opdager i løbet af brugsrettighedsperioden inden for en rimelig tidsramme ("Nacherfüllung”) i henhold til de relevante lovkrav (§§ 327d ff BGB). Skulle det vise sig umuligt at rette fejlen, hvis omkostningerne hertil er uforholdsmæssigt store, hvis rettelsen ikke bliver udført, eller hvis forsøget på at rette fejlen slår fejl, hvis fejlen er så alvorlig, at den berettiger en øjeblikkelig opsigelse af Aftalen, eller hvis vi afviser den supplerende ydelse ("Nacherfüllung") eller det står klart, at vi ikke er i stand til at rette fejlen, har du ret til enten at opsige Aftalen eller til at få nedsat prisen i overensstemmelse med de gældende lovkrav (§§ 327 m ff BGB). Ved opsigelse af Aftalen vil vi tilbagebetale dig en forholdsmæssig del af den betalte pris for den periode, hvor App'en var defekt.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Hvis du ulovligt misligholder disse vilkår, og vi gøres ansvarlig for dette af en tredjepart, er du forpligtet til at holde os skadesløs mod dette krav og de omkostninger, der er forbundet med det.
 • Afsnit 9 er erstattet fuldstændigt med: Ethvert krav om erstatning udelukkes. Denne udelukkelse af erstatningsansvar gælder ikke, for så vidt vi er underlagt ufravigeligt erstatningsansvar, f.eks. i henhold til loven om produktansvar ("Produkthaftungsgesetz"), når der er tale om grov uagtsomhed eller forsæt, dødsfald, personskade eller skade på helbred eller manglende overholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, der er væsentlige i forhold til kontrakten ("wesentliche Vertragsverletzungen"). Med undtagelse af tilfælde, hvor loven om produktansvar gælder, begrænses krav om erstatning, der skyldes manglende overholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, imidlertid til den skade, der måtte kunne forudses, og som vil være typisk for kontrakterne, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsæt eller er baseret på ansvar for dødsfald, personskade eller skade på helbred.

g. Hvis du har din bopæl i Den særlige administrative region Hong Kong af Folkerepublikken Kina:

 • Afsnit 9.d er tilføjet til afsnit 9: Intet i denne Aftale udelukker eller begrænser noget ansvar som følge af svig eller uærlighed, noget ansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller noget andet ansvar, som ifølge loven ikke kan udelukkes eller begrænses.

h. Hvis du har din bopæl i Ungarn:

 • Afsnit 2.d, første punkt er ændret ved at tilføje følgende: Vi er ikke ansvarlige for nogen defekter i Appen, hvis dit digitale miljø ikke er kompatibelt med de tekniske krav beskrevet i App-beskrivelsen.
 • Afsnit 2.j, første og sidste punkt er erstattet fuldstændigt med: I tilfælde af manglende opfyldelse på grund af defekt er du berettiget til rettighederne angivet i myndighedsdekret 373/2021 (VI.30.) og civilloven, som begge vil gælde. Særligt er du berettiget til at anmode om en forholdsvis reduktion i prisen eller bringe Aftalen til ophør i overensstemmelse med bestemmelserne i ovenfor nævnte love. I dette tilfælde refunderer vi dig dit forholdsvise beløb for prisen betalt over den leveringsperiode, i hvilken Appen var defekt, og i tilfælde af ophør også det forholdsmæssige beløb, der allerede er betalt, og beregnet for den resterende Periode for Brugsret.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Du er ansvarlig for ulovlig misligholdelse af disse vilkår i overensstemmelse med gældende love.
 • Afsnit 9 er erstattet fuldstændigt med: Krav eller skader udelukkes, i det videst mulige omfang loven tillader det. Denne udelukkelse af erstatningsansvar gælder imidlertid ikke for ufravigeligt erstatningsansvar, fx forsætlig forårsagelse af skade eller forårsagelse af skade på menneskeliv, lemmer eller helbred.

i. Hvis du har din bopæl i Italien:

 • Første og sidste punkt i afsnit 2.j erstattes i dets helhed af følgende: I henhold til forbrugerlovgivningen ydes der en juridisk garanti, der sikrer, at app'en opfylder de nødvendige overensstemmelseskrav. Under denne garanti vil vi sørge for at udbedre eventuelle konformitetsfejl, som du opdager i løbet af brugsrettighedsperioden, i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.
 • Afsnit 5.a er blevet erstattet helt af: Persondata: Din fortrolighedsbeskyttelse er vigtig for os. Vores Privatlivspolitik gælder for brugen af Appen. Læs disse dokumenter på https://www.philips-hue.com/privacy, da de, blandt andet, beskriver de typer af persondata, som vi indsamler fra dig, hvordan vi kan bruge dine persondata, de retmæssige grundlag, på hvilke vi behandler dine persondata, såvel som dine privatlivsrettigheder. I alle tilfælde behandles dine persondata i overensstemmelse med EU-regulativ 2016/679, såvel som lovdekret nr. 101/2018 og lovdekret nr. 196/2003 et seq.

j. Hvis du har din bopæl i Luxembourg:

 • Første og sidste punkt i afsnit 2.j erstattes i dets helhed af følgende: I henhold til forbrugerlovgivningen ydes der en juridisk garanti, der sikrer, at app'en opfylder de nødvendige overensstemmelseskrav. Under denne garanti vil vi sørge for at udbedre eventuelle konformitetsfejl, som du opdager i løbet af brugsrettighedsperioden, i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Hvis det viser sig umuligt at rette fejlen, hvis omkostningerne hertil er uforholdsmæssigt store, hvis fejlrettelsen ikke bliver fuldført, hvis forsøget på at rette fejlen mislykkes, hvis fejlen er af en sådan alvorlighed, at det retfærdiggør en øjeblikkelig opsigelse af Aftalen, eller hvis vi afviser at foretage den nødvendige supplerende ydelse, eller det står klart, at vi ikke er i stand til at afhjælpe fejlen, har du ret til enten at opsige Aftalen eller til at få nedsat prisen i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. I tilfælde af at Aftalen ophæves, vil vi refundere dig en forholdsmæssig andel af den pris, der er betalt for den periode, hvor appen har været defekt.
 • Afsnit 5.a er blevet erstattet helt afPersondata: Din fortrolighedsbeskyttelse er vigtig for os. Vores Meddelelse om fortrolighedsbeskyttelse gælder for brugen af Appen. Læs disse dokumenter på https://www.philips-hue.com/privacy, da de blandt andet beskriver de typer persondata, vi indsamler om dig, hvordan vi kan bruge dine persondata, de retsgrundlag, vi har til at behandle dine persondata, samt dine databeskyttelsesrettigheder. I alle tilfælde behandles dine persondata i overensstemmelse med EU-regulativ 2016/679, som komplementeret af lov af 1. august 2018 om organisering af National Commission for Data Protection og det generelle databeskyttelsesprogram.
 • Afsnit 8, næstsidste sætning er erstattet med: Denne forpligtelse til skadesløsholdelse gælder ikke forsætlig, bevidst eller uansvarlig dårlig administration fra vores side eller grov uagtsomhed eller vores essentielle forpligtelser under gældende lov.
 • Afsnit 9.a er blevet erstattet helt af: Medmindre det ikke er godkendt i henhold til gældende lov, (a) er vi under ingen omstændigheder ansvarspligtige for nogen særlige, hændelige, pønale skader eller flere skader eller følgeskader, mistet fortjeneste, der skyldes Appen, selv hvis vi er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader, (b) overstiger vores samlede erstatningspligt over for dig for alle skader, tab og handlingsårsag (uanset om det er i henhold til kontrakt, tort eller på anden vis) ikke beløbet betalt af dig, om noget, for Appen. Denne begrænsning er kumulativ og vil ikke blive øget med forekomsten af mere end én hændelse eller ét krav, (c) frasiger vi os al erstatningspligt af enhver slags fra vores licensgivere og leverandører. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, (d) er vi under ingen omstændigheder ansvarspligtige på nogen måde for Brugerindsendelser, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i Brugerindsendelser eller tab eller skade opstået i forbindelse med brug af eller visning af transmitterede Brugerindsendelser eller på anden vis gjort tilgængelige via Appen. Du er eneansvarlig for korrekt beskyttelse og backup af data og/eller udstyr, der benyttes i forbindelse med din brug af Appen, og du erklærer dig enig i at skadesløsholde os fra, og accepterer ikke at indgå aftale om at sagsøge os for, krav baseret på din brug af Appen.
 • Afsnit 9.d er tilføjet til afsnit 9: Ansvarsbegrænsningerne i dette afsnit gælder ikke forsætlig, bevidst eller uforsvarlig adfærd fra vores eller vores underleverandørers side, ej heller personlig skade eller vores essentielle forpligtelser i henhold til denne Aftale.
 • Afsnit 11.h er blevet erstattet helt af: Vi kan, efter meddelelse til dig, tildele eller overdrage vores rettigheder og forpligtelser under aftalen, hvis en sådan tildeling finder sted som en del af overdragelse af vores virksomhed. Hvis vi imidlertid (helt eller delvist) tildeler eller overdrager vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen af en hvilken som helst grund, og du ikke er enig, har du ret til at bringe Aftalen til ophør, medmindre vi forbliver ansvarlige og erstatningspligtige for sådan en tildeling eller overdragelse. Du må ikke tildele Aftalen, helt eller delvist, og ej heller overdrage eller underlicensere dine rettigheder i henhold til Aftalen til tredjepart.

k. Hvis du har din bopæl i Holland:

 • Afsnit 2.j, første og sidste punkt er erstattet fuldstændigt med: Inden for den lovfæstede garantiperiode er vi forpligtet til at udbedre defekten inden for en rimelig periode i overensstemmelse med de lovfæstede bestemmelser (afsnit 7:50ah i hollandsk civilretlig lov). Hvis fjernelse af defekten er umulig, forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, ikke gennemføres, forsøget på at fjerne defekten fejler, defekten er så alvorlig, at øjeblikkeligt ophør af Aftalen er berettiget, vi afviser supplerende opfyldelse, eller det er åbenlyst, at vi ikke kan udbedre defekten, har du ret til at bringe Aftalen til ophør eller reducere prisen i henhold til de lovfæstede bestemmelser (afsnit 7:50ah, 50ai i hollandsk civilretlig lov). Ved ophør af Aftalen refunderer vi dig forholdsmæssigt for prisen betalt i den aftaleperiode, i hvilken Appen var defekt.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Hvis du ulovligt misligholder disse vilkår, og vi gøres ansvarlig for dette af en tredjepart, er du forpligtet til at holde os skadesløs mod dette krav og de omkostninger, der er forbundet med det.
 • Afsnit 9 er erstattet fuldstændigt med: Vi er kun erstatningspligtige, og kun for rimelige beløb, hvis din erstatningspligt er dikteret af ufravigelig lov (fx i henhold til loven om produktansvar (6:185 i hollandsk civilretlig lov) og garantikrav (7:50ag i hollandsk civilretlig lov)).
 • Afsnit 11.h er blevet erstattet helt af: Vi kan, efter meddelelse til dig, tildele eller overdrage vores rettigheder og forpligtelser under Aftalen, hvis en sådan tildeling finder sted som en del af overdragelse af vores virksomhed. Hvis vi imidlertid (helt eller delvist) tildeler eller overdrager vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen af en hvilken som helst grund, og du ikke er enig, har du ret til at bringe Aftalen til ophør, medmindre vi forbliver ansvarlige og erstatningspligtige for sådan en tildeling eller overdragelse. Du må ikke tildele Aftalen, helt eller delvist, og ej heller overdrage eller underlicensere dine rettigheder i henhold til Aftalen til tredjepart.

l. Hvis du har din bopæl i New Zealand:

 • Afsnit. 2.j følgende paragraf er tilføjet: Vores standardservicegaranti er i tillæg til og har ikke indvirkning på dine lovfæstede rettigheder som forbruger. Vores tjenester kommer med garanti, der fungerer som tillæg til, og ikke i stedet for, forbrugerrettigheder i henhold til newzealandsk lov (herunder rettighederne i henhold til Forbrugergarantiloven af 1993 som redigeret fra tid til anden). Forbrugerens fordele i forhold til garantien er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for forbrugeren i henhold til denne lov.

m. Hvis du har din bopæl i Polen:

 • Afsnit 1.f: Følgende sætning er tilføjet: For at udøve fortrydelsesretten bedes du kontakte os via telefon på (00800 744 547 75).
 • Afsnit 2.m næstsidste punkt ændres i dets helhed til: I tilfælde af, at vi ikke modtager din betaling via Samsung Apps, forbeholder vi os retten til at annullere din Månedlige betalingsplan inden for tres (60) dage fra din bestilling.
 • Afsnit 8: Det er slettet.
 • Afsnit 9 er helt erstattet med: Du er ansvarlig for ulovlig misligholdelse af disse vilkår i overensstemmelse med generelt gældende love.
 • Afsnit 11: Det er helt erstattet med: Vi må ikke overdrage vores forpligtelser i henhold til Aftalen uden dit samtykke. Du må ikke tildele aftalen, helt eller delvist, eller overdrage eller underlicensere dine rettigheder i henhold til denne Aftale til tredjepart.

n. Hvis du har din bopæl i Portugal:

 • Afsnit 2.j, første punkt er erstattet fuldstændigt med: Inden for Perioden for Brugsret vil vi udbedre defekten inden for en rimelig periode i overensstemmelse med lovfæstede bestemmelser. Hvis fjernelsen af defekten er umulig eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, defekten er ikke blevet udbedret inden for en rimelig periode, gratis og uden større ulejlighed for dig, forsøget på at fjerne defekten fejler, defekten er så alvorlig, at øjeblikkeligt ophør af Aftalen er berettiget, vi har erklæret, at vi ikke vil udbedre defekten, har du ret til at bringe Aftalen til ophør eller reducere prisen i henhold til lovfæstede bestemmelser. Ved ophør af Aftalen vil du blive refunderet forholdsmæssigt for prisen, der er betalt i den aftaleperiode, i hvilken Appen var defekt. Appen kan opleve midlertidige forstyrrelser på grund af tekniske vanskeligheder, vedligeholdelse eller test eller opdateringer.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Du er ansvarlig for ulovlig misligholdelse af disse vilkår i overensstemmelse med generelt gældende love.
 • Afsnit 9, følgende sætning er tilføjet: Dette afsnit gælder kun, i det omfang det er tilladt ved gældende lov.
 • Afsnit 11.h er blevet erstattet helt af: Vi må gerne tildele eller overdrage (helt eller delvist) vores rettigheder i henhold til Aftalen. Hvis vi imidlertid tildeler eller overdrager (helt eller delvist) vores forpligtelser i henhold til Aftalen af en hvilken som helst grund, og du ikke er enig, har du ret til at bringe Aftalen til ophør, medmindre vi forbliver ansvarlige og erstatningspligtige for en sådan tildeling eller overdragelse. Du må ikke tildele Aftalen, helt eller delvist, ej heller overdrage eller underlicensere dine rettigheder i henhold til Aftalen til tredjepart.

o. Hvis du har din bopæl i Rumænien:

 • Afsnit 2.j, sidste punkt er erstattet fuldstændigt med: Vi sikrer, at Appen inden for en rimelig periode overholder overensstemmelseskravene i henhold til lovmæssige bestemmelser. Du er berettiget til en forholdsvis reduktion af prisen eller ophør af Aftalen i ethvert af følgende tilfælde: (a) udbedringen, der skal sikre, at Appen overholder overensstemmelseskravene, er umulig eller uforholdsmæssig, (b) vi har ikke sikret, at Appen opfylder overensstemmelseskravene inden for en rimelig periode, hvilket skal ske gratis og uden større ulejlighed for dig, (c) manglende overensstemmelse er blevet konstateret til trods for forsøg på at sikre, at Appen opfylder overensstemmelseskravene, (d) den manglende overensstemmelse er så alvorlig, at den berettiger til en øjeblikkelig reduktion eller øjeblikkeligt ophør af Aftalen, (e) vi erklærer, at vi ikke vil sikre, at Appen opfylder overensstemmelseskravene inden for en rimelig tid, eller uden betydelig ulejlighed for dig, eller dette er klart ud fra omstændighederne. Du bliver refunderet forholdsmæssigt for prisen, der er betalt i den aftaleperiode, i hvilken Appen havde mangel på overensstemmelse.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Du er ansvarlig for ulovlig misligholdelse af disse vilkår i overensstemmelse med gældende love.
 • Afsnit 9.a. og 9.b er slettet helt.
 • Afsnit 11.h er blevet erstattet helt af: Vi må gerne tildele eller overdrage (helt eller delvist) vores rettigheder iht. Aftalen, uden dit samtykke, medmindre en sådan overdragelse tjener til at reducere garantier eller andet erstatningsansvar over for dig som forbruger. Du må ikke tildele Aftalen, helt eller delvist, og ej heller overdrage eller underlicensere dine rettigheder iht. Aftalen til tredjepart.
 • Afsnit 11.i er tilføjet til afsnit 11: Du accepterer, at disse Vilkår ikke omfatter noget usædvanlige (standard)klausuler, sådan som det udtrykkeligt er defineret i henhold til rumænsk lov. Du er uigenkaldeligt enig i og accepterer, fra og med accept af disse vilkår, alle klausulerne fastsat heri, især (men ikke begrænset til) følgende afsnit i disse Vilkår: 2.b, d, e og j; 6.b, c og d; 8; 9.c; 10.b; 11.h.

p. Hvis du har din bopæl i Spanien:

 • Afsnit 2.j, første punkt er erstattet fuldstændigt med: Inden for Perioden for Brugsret vil vi udbedre defekten inden for en rimelig periode i overensstemmelse med lovfæstede bestemmelser. Hvis fjernelsen af defekten er umulig eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, defekten er ikke blevet udbedret inden for en rimelig periode, gratis og uden større ulejlighed for dig, forsøget på at fjerne defekten fejler, defekten er så alvorlig, at øjeblikkeligt ophør af Aftalen er berettiget, vi har erklæret, at vi ikke vil udbedre defekten, har du ret til at bringe Aftalen til ophør eller reducere prisen i henhold til lovfæstede bestemmelser. Ved ophør af Aftalen vil du blive refunderet forholdsmæssigt for prisen, der er betalt i den aftaleperiode, i hvilken Appen var defekt. Appen kan opleve midlertidige forstyrrelser på grund af tekniske vanskeligheder, vedligeholdelse eller test eller opdateringer.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Du er ansvarlig for ulovlig misligholdelse af disse vilkår i overensstemmelse med generelt gældende love.
 • Afsnit 9.a. og 9.b er slettet helt.
 • Afsnit 11.h, følgende sætning er tilføjet: : Tildelingen af vores forpligtelser i henhold til denne Aftale vil ikke påvirke dine rettigheder i henhold til denne Aftale negativt.

q. Hvis du har din bopæl i Sverige:

 • Afsnit 11.i er tilføjet til afsnit 11: Disse vilkår udelukker, begrænser eller suspenderer på ingen måde nogen forbrugerrettigheder i henhold til svensk forbrugerkøbelov. (2022:260) ("Konsumentköplagen"), fx reparation, bytning, prisreduktion eller refundering for defekte varer eller defekter som resultat af fejlopdateringer under vores forpligtelsesperiode i henhold til loven.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Hvis du ulovligt misligholder disse vilkår, og vi gøres ansvarlige for dette af tredjepart, er vi berettiget til at fremsætte erstatningskrav for kravet og de omkostninger, der er forbundet med det.
 • Afsnit 9 er erstattet fuldstændigt med: Vi er ikke erstatningspligtige for skader, bortset fra dem, der er specificeret i ufravigelig svensk lov, fx den svenske lov om dækning ved produkterstatning (1992:18) ("Produktansvarslagen") og svensk forbrugerkøbelov (2022:260) ("Konsumentköplagen").

r. Hvis du har din bopæl i Schweiz:

 • Første og sidste punkt i afsnit 2.j erstattes i dets helhed af følgende: Vi påtager os ansvaret for at korrigere alle fejl, du måtte opdage i brugsrettighedsperioden, indenfor en rimelig frist og i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser. Hvis det viser sig umuligt at rette fejlen, hvis omkostningerne hertil er uforholdsmæssigt store, hvis fejlrettelsen ikke bliver fuldført, hvis forsøget på at rette fejlen mislykkes, hvis fejlen er af en sådan alvorlighed, at det retfærdiggør en øjeblikkelig opsigelse af Aftalen, eller hvis vi afviser at foretage den nødvendige supplerende ydelse, eller det står klart, at vi ikke er i stand til at afhjælpe fejlen, har du ret til enten at opsige Aftalen eller til at få nedsat prisen i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. I tilfælde af at Aftalen ophæves, vil vi refundere dig en forholdsmæssig andel af den pris, der er betalt for den periode, hvor appen har været defekt.
 • Afsnit 8 er erstattet fuldstændigt med: Hvis du ulovligt misligholder disse vilkår, og vi gøres ansvarlig for dette af en tredjepart, er du forpligtet til at holde os skadesløs mod dette krav og de omkostninger, der er forbundet med det..
 • Afsnit 9 er erstattet fuldstændigt med: Krav for skader udelukkes. Denne udelukkelse af erstatningsansvar gælder imidlertid ikke, for så vidt vi er underlagt ufravigeligt erstatningsansvar, fx i henhold til loven om dækning ved produktansvar ("Produktehaftpflichtgesetz") i tilfælde af forsætlig, grov uagtsomhed og skade på menneskeliv, lemmer eller helbred.

s. Hvis du har din bopæl i Storbritannien:

 • Afsnit 9.b, anden sætning er erstattet fuldstændigt med: Med undtagelse af det erstatningsansvar, der er beskrevet ovenfor, er det eneste erstatningsansvar, vi accepterer, et erstatningsansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed, for overtrædelse fra vores side af afsnit 12 i Lov om salg af varer af 1979, for svindel eller for svigagtig erklæring og for ethvert andet erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes ifølge loven.

t. Hvis du har din bopæl i Amerikas Forenede Stater:

Afsnit 10.d er tilføjet til afsnit 10: Meddelelse til indbyggere i Californien: I henhold til California Civil Code afsnit 1789.3 er indbyggere i Californien berettiget til følgende meddelelse om forbrugerrettigheder: Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende webstedet eller disse vilkår, kan du sende en forespørgsel til vores link "Contact Us" (Kontakt os) på https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Du kan også kontakte os ved at skrive til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 eller ved at ringe til Signify på 1(800) 555-0050. Indbyggere i Californien kan komme i kontakt med Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs via almindelig post på adressen 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller telefonisk på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

Bilag - I: Modelfortrydelsesformular (til EØS-baserede forbrugere)

(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde denne Aftale)

— Til Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holland, FAO: Legal Department, eller du kan sende denne formular via e-mail (support.hue.syncapp@signify.com)

— Jeg erklærer hermed, at jeg fortryder min salgskontrakt for leveringen af følgende tjeneste:

_______________________________________

— Bestilt den, _________________________

— Navn på forbruger, ________________________

— Adresse på forbruger, _______________________

— Forbrugers underskrift (kun hvis denne formular er meddelt på papir), ______________________

— Dato:

version april 2024 

Vilkår for Hue Sync TV App-Versionshistorie

Dato

 

Version januar 2023 Vis >

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke