Philips Hue udendørs strømforsyninger

Udskiftningsprogram

Philips Hue udendørs strømforsyning

Din sikkerhed er vigtigst for os

Efter omfattende test har vi opdaget, at nogle Philips Hue 40 watt udendørs strømforsyninger (PSU) i meget sjældne tilfælde kan blive beskadiget på grund af vandindtrængning og udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de berøres under våde forhold. De pågældende PSU'er er leveret i basispakker i følgende produktfamilier mellem 2018 og 2020:

Philips Hue udendørs Lily spot

Lily spots

Philips Hue udendørs Lily XL spot

Lily XL spot

Philips Hue udendørs Calla piedestal

Calla piedestal

Philips Hue udendørs Econic piedestaler

Econic piedestaler

Philips Hue udendørs Impress piedestaler

Impress piedestaler

Philips Hue udendørs Calla stor piedestal

Calla stor piedestal

For at sørge for, at du føler dig sikker, når du bruger Philips Hue produkter, lancerer vi et udskiftningsprogram for dem med berørte PSU'er. For at undgå risici anbefaler vi forbrugerne at slukke for strømmen, inden de rører ved strømforsyningen ved produktsvigt.

Er min strømforsyning en af de berørte enheder?

Hvis du vil kontrollere, om din PSU er berettiget til udskiftning, skal du først frakoble produktet eller slukke for strømmen. På forsiden af PSU'en findes en firecifret produktionskode: Den har formatet ÅÅUU, hvor "Å" henviser til året og "U" henviser til ugen. Alle produkter før og inklusive uge 41 i år 2019 er potentielt berørt. Du kan have en berørt PSU, hvis følgende to ting gør sig gældende:

  • De første to cifre i koden er 19 eller lavere
  • De sidste to cifre i koden er 42 eller lavere

For eksempel er en PSU med koden 1835 berørt, mens en PSU med koden 2005 ikke er.

Hvordan får jeg en ny strømforsyning uden beregning?

Udfyld nedenstående formular, hvor du skal angive dine personlige oplysninger, produktionskoden og modelnummeret på din PSU (findes efter ordet "model" på mærkaten).

Tilføj et billede af strømforsyningens forside, hvor den firecifrede produktionskode ses tydeligt.

Philips Hue udendørs AC/DC LED-strømforsyninger (EU)
Philips Hue udendørs LED-driver (USA)

Hvis du har spørgsmål eller har brug for at udskifte mere end tre strømforsyninger, bedes du kontakte os direkte.