PHILIPS HUE INNHOLDSVILKÅR FOR BRUK

1. Disse Philips Hue Innholdsvilkår for bruk (“disse Vilkår”) gjelder deg hvis du gir Oss tilgang og bruk av innhold (inkludert, men ikke begrenset til tekst-baserte meldinger, fotografier, grafikk, bilder i bevegelse, videoer, lyd, illustrasjoner, grafisk eller annet materiale, heretter referert til som “Innhold”) av:

  •  responderende med #yesHue hashtag (“Tag”); eller 
  •  samhandler med Oss gjennom enhver form for sosiale nettverkstjenester (inkludert, men ikke begrenset til, LinkedIn, Instagram, Facebook (inkl. Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter og WeChat) (kollektivt, “SNS”). 

For formålene med disse vilkårene, skal Oss bety Signify Holding B.V. og alle andre selskaper, firmaer og juridiske enheter hvor Signify N.V. nå og heretter eier 50 % eller mer av den nominelle verdien, direkte eller indirekte, av utstedt aksjekapital eller interesse i eierskap og/eller 50 % eller mer av stemmekraft på generalforsamlinger og/eller har autoritet til å utnevne majoriteten av direktørene og/eller styre aktivitetene deres på annen måte.

2. Ved å svare med Tag eller samhandle med oss ​​gjennom en hvilken som helst SNS, inngår du en avtale med oss ​​styrt av disse Vilkår og:
(a) du gir til oss, våre partnere og tredjeparts tjenesteleverandører (“Forretningsforbindelser”) en evig, ugjenkallelig, royaltyfri, verdensomspennende, underlisensierbar og overførbar rettighet og lisens til å bruke, kopiere, slette totalt, tilpasse, publisere, oversette, endre, skape derivative verk av, selge og/eller distribuere slikt innhold og/eller innbefatte slikt Innhold i en hvilken som helst form, medium, materialer eller teknologi uten varsel, kompensasjon eller annen obligasjon til deg;  
(b) du representerer og garanterer at:
    b.1. du er forfatteren og eieren av Innholdet, og har alle rettigheter til å gi lisens i henhold til klausul 2(a); 
    b.2. du har fått samtykke fra alle personer som vises i Innholdet til at vi skal bruke dette Innholdet;
    b.3. Innholdet inneholder ingen konfidensiell informasjon; og 
    b.4. Innholdet, og Vår bruk av innholdet, bryter ikke tredjeparts immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter, eller bryter på annen måte rettighetene til noen tredjepart; og 
(c) Du gir avkall på "moralske rettigheter" eller andre rettigheter med hensyn til tildeling av forfatterskap eller materialets integritet, angående hver innholdsart som du måtte ha, i henhold til gjeldende lov.

3. Ved å samhandle med oss ​​gjennom en hvilken som helst SNS godkjenner du at tredjepartsleverandøren deler ​​informasjon om deg med oss og samhandler med deg på SNS, for eksempel ved å poste statusoppdateringer, svare på kommentarer og meldinger, poster, ‘retweeting’ og ‘liker’ poster. Der dine personopplysninger behandles av oss, gjøres dette i samsvar med vår Personvernerklæring på grunnlag av vår legitime interesse i å markedsføre merkevaren vår og kommunisere med interesserte personer.

4. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, samtykker du i å holde oss skadesløse, forsvare og holde oss beskyttet mot alle forpliktelser, kostnader, utgifter, skader og tap (inkludert juridiske og andre rimelige profesjonelle kostnader og utgifter) som vi har lidd eller pådratt oss som følge av eller i forbindelse med ethvert krav som er fremmet mot oss av en tredjepart, som oppstår på grunn av brudd på dine representasjoner og garantier angitt i paragraf 2, ditt brudd på loven eller tredjeparts rettigheter, eller innsending av innhold som bryter med disse vilkårene.

5. Du godtar at du ikke vil få betalt for bruk av innholdet ditt som beskrevet i disse vilkårene.

6. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og vi vil ikke bevisst legge ut innhold av noe slag som krenker andres immaterielle rettigheter.

7. Disse vilkårene kan oppdateres av oss uten varsel. Les gjennom disse vilkårene fra tid til annen for å sørge for at du er kjent med den nyeste versjonen.

8. Disse vilkårene skal utgjøre hele avtalen mellom oss og deg knyttet til innholdet i dette. Enhver fravikelse av disse vilkårene skal bare være tre i effekt hvis den er skriftlig og signert av oss. Hvis noen del av disse vilkårene blir funnet ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene eller delene av dem ikke bli påvirket. Disse vilkårene og deres håndhevelse skal være underlagt lovene i landet der du bor, og eventuelle tvister vil bli henvist til og endelig løst av domstolene i det landet hvor du bor, uten å referere til prinsippene for lovkonflikter derav eller slike prinsipper i annen jurisdiksjon.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke